หน้า 1 จากทั้งหมด 1

---+++นพวารอัครเทวดามีคาเอลและเหล่าทูตสวรรค์+++---

โพสต์แล้ว: พุธ มิ.ย. 29, 2005 11:45 am
โดย Holy
รูปภาพ

ภาพ ทูตสวรรค์ไมเคิล ขับไล่ซาตานผู้คิดกบฏต่อพระเจ้าสู่นรก ในวาระใกล้สิ้นยุคซาตานตนนี้จะไปสิงในร่างของแอนตี้ไคร้สต์ เพื่อพิชิตมนุษยชาติ


นพวาร อัครเทวดามีคาแอล
วัดน.มีคาแอล ราชบุรี

บทนำ
ข้าแต่ท่าน อัครเทวดามีคาแอล จอมทัพสวรรค์ผู้สง่างามน่าเกรงขามยิ่งท่านเป็นหัวหน้าและแม่ทัพแห่งพหลโยธาแห่งสวรรค์ ท่านเป็นผู้คุ้มครองของวิญญาณทั้งมวล ท่านเป็นผู้ปราบบรรดาจิตกบฏทั้งหลาย ท่านเป็นผู้รับใช้ในพระราชกิจของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงฤทธานุภาพแห่งสวรรค์ท่านเป็นผู้นำทางผู้ประเสริฐยิ่งของชาวเรา ท่านเป็นผู้ทรงสิริมงคลเจิดจ้าด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้า โปรดช่วยเราด้วยเถิด โปรดช่วยเราให้รอดจากความชั่วร้ายทั้งปวง บัดนี้เราเข้ามาพึ่งท่านด้วยความมั่นใจ โปรดช่วยเราให้รับใช้พระเจ้าด้วยความจงรักภักดีเช่นเดียวกับท่านยิ่งขึ้นทุกวันด้วยเถิด อาแมน


1.เดชะคำเสนอวิงวอนของท่าน อัครเทวดามีคาแอล และบรรดาเทพสวรรค์ขั้นเซราฟีม
ขอพระองค์โปรดบันดาลให้เราเหมาะสมที่จะลุกร้อนด้วยไฟแห่งความรักของพระเจ้าด้วยเทอญ อาแมน
ข้าแต่พระบิดา (1 หน) วันทามารีอา (3 หน)

2.เดชะคำเสนอวิงวอนของท่าน อัครเทวดามีคาแอล และบรรดาเทพสวรรค์ชั้นเครูบิม
ขอพระองค์โปรดประทานพระหรรษทานให้เราละทิ้งหนทางแห่งความชั่วร้ายทั้งหลาย และหันเข้ามาสู่ทางแห่งความครบครันของชีวิตคริสตังด้วยเทอญ อาแมน
ข้าแต่พระบิดา (1 หน) วันทามารีอา (3 หน)

3.เดชะคำเสนอวิงวอนของท่านอัครเทวดามีคาแอล และบรรดาเทพสวรรค์ชั้นโทรนุม (บัลลังก์)
ขอพระองค์โปรดประทานจิตแท้แห่งความสุภาพลงมาในใจของเราทุกคนด้วยเทอญ อาแมน
ข้าแต่พระบิดา (1 หน) วันทามารีอา (3 หน)

4.เดชะคำเสนอวิงวอนของท่านอัครเทวดามีคาแอล และบรรดาเทพสวรรค์ชั้นโดมีนาซีโอเนส (เจ้านาย)
ขอพระองค์โปรดทานพระหรรษทานที่จะควบคุมเนื้อหนังมังสาและราคะ ตัณหากิเลสทั้งปวงของเราด้วยเทอญ อาแมน
ข้าแต่พระบิดา (1 หน) วันทามารีอา (3 หน)

5.เดชะคำเสนอวิงวอนของท่านอัครเทวดามีคาแอล และบรรดาเทพสวรรค์ชั้นโปเตสตาเตส (อำนาจ)
ขอพระองค์โปรดทรงพระกรุณาคุ้มครองวิญญาณของเราจากบ่วงแร้วกับดักและการประจญของปีศาจทั้งปวงด้วยเทอญ อาแมน
ข้าแต่พระบิดา (1 หน) วันทามารีอา (3 หน)

6.เดชะคำเสนอวิงวอนของท่านอัครเทวดามีคาแอล และบรรดาเทพสวรรค์ชั้นวีร์ตูเตส (ฤทธิ์เดช)
ขอพระองค์โปรดพิทักษ์รักษาเราให้พ้นจากความชั่ว และอย่าปล่อยให้เราตกเป็นเหยื่อของการประจญด้วยเทอญ อาแมน
ข้าแต่พระบิดา (1 หน) วันทามารีอา (3 หน)

7.เดชะคำเสนอวิงวอนของท่านอัครเทวดามีคาแอล และบรรดาเทพสวรรค์ชั้นปรินซีปาเลส (เจ้าฟ้า)
ขอพระองค์โปรดประทานจิตแห่งความนอบน้อมอันแท้จริงลงมาในวิญญาณของเราด้วยเทอญ อาแมน
ข้าแต่พระบิดา (1 หน) วันทามารีอา (3 หน)

8.เดชะคำเสนอวิงวอนของท่านอัครเทวดามีคาแอล และบรรดาเทพสวรรค์ชั้นอาร์กันเยลี (อัครเทวดา)
ขอพระองค์โปรดประทานความเพียรพยายามในการยึดมั่นในความเชื่อและในการทำการดี เพื่อเราจะได้บรรลุถึงพระราชัยสวรรค์ด้วยเทอญ อาแมน
ข้าแต่พระบิดา (1 หน) วันทามารีอา (3 หน)

9.เดชะคำเสนอวิงวอนของท่านอัครเทวดามีคาแอล และบรรดาเทพสวรรค์ชั้นอันเยลี (เทวดา)
ขอพระองค์โปรดให้ท่านเทวดาทั้งหลายจงมาคุ้มครองป้องกันเราไว้ ณ แผ่นดินนี้และนำเราไปจนได้บรรลุถึงชีวิตนิรันดรด้วยเทอญ อาแมน
ข้าแต่พระบิดา (1 หน) วันทามารีอา (3 หน)

ก่อ โปรดภาวนาเพื่อเราเถิด ข้าแต่ท่าน อัครเทวดามีคาแอล จอมทัพสวรรค์แห่งพระศาสนจักรของพระคริสตเจ้า
รับ เพื่อเราจะได้รับพระสัญญาของพระองค์


ให้เราภาวนา
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธนานุภาพและทรงจำเริญชั่วนิรันดร
พระองค์ทรงความดีงามล้ำเลิศสุดจะพรรณาได้ ทรงพระประสงค์ให้มวลมนุษย์ได้รับความรอด จึงได้ทรงประทานท่าน อัครเทวดามีคาแอลให้เป็นจอมทัพสวรรค์แห่งพระศาสนจักรของพระองค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบลงวิงวอนโปรดทำให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหมาะสมที่จะได้รอดพ้นจากเงื้อมมือของศัตรูทั้งปวง จนไม่มีแม้แต่สักตนเดียวที่จะมารบกวนข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นต้น ณ เวลากำลังจะตาย แต่ขอโปรดให้ท่านน.มีคาแอลได้มานำข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าสู่หน้าพระที่นั่งของพระองค์ ผู้ทรงสง่างามและทรงพระบารมียิ่งใหญ่ด้วยเถิด ข้าพเจ้าทั้งหลายวิงวอนขอทั้งนี้ อาศัยพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน

Re:---+++นพวารอัครเทวดามีคาเอลและเหล่าทูตสวรรค์+++---

โพสต์แล้ว: พุธ มิ.ย. 29, 2005 11:55 am
โดย Holy
บทภาวนา อัครเทวดามีคาแอล


รูปภาพ


ข้าแต่อัครเทวดามีคาแอล โปรดปกป้องเราในการรบ โปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่ว และกลอุบายของปีศาจ เราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ ข้าแต่จอมทัพสวรรค์ จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้า กักกันปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่น ๆ ที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควาญวิญญาณโนดลกนี้ โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิด อาแมน

Re:---+++นพวารอัครเทวดามีคาเอลและเหล่าทูตสวรรค์+++---

โพสต์แล้ว: พุธ มิ.ย. 29, 2005 12:26 pm
โดย Holy
วันที่ 29 กันยายน ฉลองอัครเทวดา

ทุกวันนี้พระศาสนจักรนับถืออัครเทวดามีคาแอล พร้อมกับนิกรเทวดาซึ่งมีท่านเป็นหัวหน้า เราไม่รู้จักจำนวนเทวดา แต่นักบุญโทมัสยืนยันว่ามีจำนวนมากกว่าสสารวัตถุทั้งหลาย

เรารู้จักชื่อเทวดา 3 องค์จากพระคัมภีร์คือ มีคาแอล คาเบรียล และราฟาแอล ซึ่งรับใช้พระเป็นเจ้ามายังมนุษยโลก

ชื่อ มีคาแอล แปลว่า "ใครเหมือนพระเป็นเจ้า" ท่านได้รับสู้กับลูซีแฟร์ เทวดากบฎ และขับมันลงไปสู่นรก หัวหน้าเทวดาดีเป็นผู้อุปถัมภ์พระศาสนจักรและประเทศฝรั่งเศส ปี 708 ท่านได้ประจักษ์มา 3 ครั้ง แก่นักบุญโอแบรต สังฆราชแห่งอาจรังส์ ได้ขอร้องให้พระสังฆราชสร้างปูชนียสถานแห่งหนึ่งเป็นเกียรติแด่ท่าน ครั้งแรกพระสังฆราชเข้าใจว่าตาฝาดไปก็ไม่เอาใจใส่กับเรื่องที่ท่านขอร้อง แต่ในการประจักษ์ครั้งที่ 3 ท่านเทวดาแตะต้องหน้าของท่านพลางกล่าวว่า"เชื่อฟังซิ" รอยแตะนั้นติดอยู่ที่หน้าผากของพระสังฆราชด้วย พระสังฆราชจึงจัดการสร้างวัดน้อยขึ้นบนเขา ซึ่งแต่นั้นมามีชื่อว่าเขานักบุญมีคาแอลต่อมาได้เสริมสร้างวัดนี้จนเป็นวัดใหญ่โตงดงาม นับเป็นของประหลาดชิ้นหนึ่งในศิลปะคาทอลิค

Re:---+++นพวารอัครเทวดามีคาเอลและเหล่าทูตสวรรค์+++---

โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. มิ.ย. 30, 2005 12:13 am
โดย Nihil
อาแมน


ขออัครเทวดามีคาแอลโปรดปกป้องพิทักษ์พวกลุกจากกลอุบายของปีศาจร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงแห่งการประจญล่อลวงของพวกลุกๆนี้เป็นพิเศษด้วยเทอญ อาแมน

Re:---+++นพวารอัครเทวดามีคาเอลและเหล่าทูตสวรรค์+++---

โพสต์แล้ว: จันทร์ ส.ค. 01, 2005 9:59 pm
โดย MarioAntonio
The Chaplet of St. Michael

รูปภาพ

Saint Michael appearing one day to Antonia d'Astonac, a most devout Servant of God, told her that he wished to be honoured by nine salutations corresponding to the nine Choirs of Angels, which should consist of one Our Father and three Hail Marys in honour of each of the angelic choirs.

Promises of St. Michael
Whosoever would practice this devotion in his honour would have, when approaching the Holy Table, an escort of nine angels chosen from each one of the nine choirs. In addition, for the daily recital of these nine salutations he promised his continual assistance and that of all the holy angels during life, and after death deliverance from Purgatory for themselves and their relations.

Method of Reciting the Chaplet
There are nine beads plus a medal on the chaplet. You begin by saying the following invocation on the medal.

MEDAL
O God, come to my assistance.
O Lord, make haste to help me.
Glory Be...

FIRST BEAD
By the intercession of St. Michael and celestial Choir of Seraphim, may the Lord make us worthy to burn with the fire of perfect charity.

Our Father, then 3 Hail Marys
Amen.

SECOND BEAD
By the intercession of St. Michael and the celestial Choir of Cherubim, may the Lord vouchsafe to grant us grace to leave the ways of wickedness to run in the paths of Christian perfection.

Our Father, then 3 Hail Marys
Amen.

THIRD BEAD
By the intercession of St. Michael and the celestial Choir of Thrones, may the Lord infuse into our hearts a true and sincere spirit of humility.

Our Father, then 3 Hail Marys
Amen.

FOURTH BEAD
By the intercession of St. Michael and the celestial Choice of Dominions, may the Lord give us grace to govern our senses and subdue our unruly passions.

Our Father, then 3 Hail Marys
Amen.

FIFTH BEAD
By the intercession of St. Michael and the celestial Choir of Powers, may the Lord vouchsafe to protect our souls against the snares and temptations of the devil.

Our Father, then 3 Hail Marys
Amen.

SIXTH BEAD
By the intercession of St. Michael and the celestial Choir of Virtues, may the Lord preserve us from evil and suffer us not to fall into temptation.

Our Father, then 3 Hail Marys
Amen.

SEVENTH BEAD
By the intercession of St. Michael and the celestial Choir of Principalities, may God fill our souls with a true spirit of obedience.

Our Father, then 3 Hail Marys
Amen.

EIGHTH BEAD
By the intercession of St. Michael and the celestial Choir of Archangel, may the Lord give us perseverance in faith and in all good works, in order that we gain the glory of Paradise.

Our Father, then 3 Hail Marys
Amen.

NINTH BEAD
By the intercession of St. Michael and the celestial Choir of Angels, may the Lord grant us to be protected by them in this mortal life and conducted hereafter to eternal glory.

Our Father, then 3 Hail Marys
Amen.


On the 4 remaining beads, say one Our Father in honour of each of the following angels: St. Michael, St. Gabriel, St. Raphael, and our Guardian Angel.


The chaplet is concluded with the following prayers:

V. Pray for us, O glorious St. Michael, Prince of the Church of Jesus Christ

R. That we may be made worthy of His promises.

Almighty and Everlasting God, who by a prodigy of goodness and a merciful desire for the salvation of all men, hast appointed the most glorious Archangel, St. Michael, Prince of Thy Church, make us worthy, we beseech Thee, to be delivered from all our enemies that none of them may harass us at the hour of death, but that we may conducted by him into the august presence of Thy Divine Majesty. This we beg through the merits of Jesus Christ our Lord.
Amen.

Re:---+++นพวารอัครเทวดามีคาเอลและเหล่าทูตสวรรค์+++---

โพสต์แล้ว: จันทร์ ส.ค. 01, 2005 10:49 pm
โดย New lamb
เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นสายประคำแบบนี้ ขอบคุณค่ะที่นำมาลง :D

Re:---+++นพวารอัครเทวดามีคาเอลและเหล่าทูตสวรรค์+++---

โพสต์แล้ว: จันทร์ ส.ค. 01, 2005 11:00 pm
โดย ~@Little lamb@~
ชอบจังเลย

เอ่ยถึงเทวดาทุกชั้นเลย *inlove

Re:---+++นพวารอัครเทวดามีคาเอลและเหล่าทูตสวรรค์+++---

โพสต์แล้ว: จันทร์ ส.ค. 01, 2005 11:31 pm
โดย พระเจ้าสถิตย์กับเราเสมอ
"เชื่อฟังสิ" ท่านเข้มแข็งและหนักแน่นจังเลยครับ หวั่นใจ - - เป็นผมโดนท่านมีคาแอลพูดแบบนี้คงประสาทกินเป็นบ้าไปแน่เลย แต่ถึงกระนั้นก็ยังขอท่านคุ้มครองเหมือนมีพี่ชายที่เล่นกล้ามร่างบึกบึนคอยดูแลน้องชายที่ดื้อด้านแสนซนคนนี้ ;Dก็พี่ฉันรูปหล่อ(พี่ฉันรูปหล่อ) และพี่ฉันกล้ามใหญ่(พี่ฉันกล้ามใหญ่) .....555+ ไม่แซวละ เดี๋ยวท่านเขิล ;D ;D ;D

Re:---+++นพวารอัครเทวดามีคาเอลและเหล่าทูตสวรรค์+++---

โพสต์แล้ว: อังคาร ส.ค. 02, 2005 6:49 am
โดย Buddy.
I've got a question about นพวาร. I thought it was the prayer in 9 days. But Antonio just introduced us the chaplet which has got the same prayer. .... I'm kinda little bit confused. So, for นพวาร, can we do the whole of it at a time?.. not necessary in 9 days?

Re:---+++นพวารอัครเทวดามีคาเอลและเหล่าทูตสวรรค์+++---

โพสต์แล้ว: อังคาร ส.ค. 02, 2005 8:29 am
โดย nipon_m
New lamb เขียน:เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นสายประคำแบบนี้ ขอบคุณค่ะที่นำมาลง :D


ขอบคุณด้วยคนครับ มีเพื่อนอยู่เมืองนอกก็ทำให้เราได้รู้ได้เห็นอะไรกว้างขวางขึ้น ขอบคุณมากนะครับ

พี่เอ๋

Re:---+++นพวารอัครเทวดามีคาเอลและเหล่าทูตสวรรค์+++---

โพสต์แล้ว: อังคาร ส.ค. 02, 2005 12:41 pm
โดย Ot@
อยากได้สายประคำมากๆๆๆๆครับ
จะเอาไปสวดที่นู้น ขอบคุณพี่Antonioที่ลงบทภาษาอังกฤษด้วยครับ ดีมั่กเลย :-*

Re:---+++นพวารอัครเทวดามีคาเอลและเหล่าทูตสวรรค์+++---

โพสต์แล้ว: อังคาร ส.ค. 02, 2005 8:01 pm
โดย MarioAntonio
Buddy. เขียน:I've got a question about นพวาร. I thought it was the prayer in 9 days. But Antonio just introduced us the chaplet which has got the same prayer. .... I'm kinda little bit confused. So, for นพวาร, can we do the whole of it at a time?.. not necessary in 9 days?

Novena (นพวาร) - It's a prayer that you asking Our Lord, Our Lady or Holy Saints in the same intention continuedly within 9 days.

For the chaplet mostly use in personal or group devotion.
It can be say everyday or whenever you like.
The more you pray, The more Grace you will got. ;)

Actually I know a few chaplet that people have been pray.
- Chaplet of the 5 wounds, Chaplet of the Holy Infant Jesus, Chaplet of the Immaculate Conception, The Rosary of the 7 joyful of the Blessed Virgin Mary. (The Franciscan crown) and more...

Re:---+++นพวารอัครเทวดามีคาเอลและเหล่าทูตสวรรค์+++---

โพสต์แล้ว: อังคาร ส.ค. 02, 2005 10:21 pm
โดย Buddy
Antonio เขียน:
Buddy. เขียน:I've got a question about นพวาร. I thought it was the prayer in 9 days. But Antonio just introduced us the chaplet which has got the same prayer. .... I'm kinda little bit confused. So, for นพวาร, can we do the whole of it at a time?.. not necessary in 9 days?

Novena (นพวาร) - It's a prayer that you asking Our Lord, Our Lady or Holy Saints in the same intention continuedly within 9 days.

For the chaplet mostly use in personal or group devotion.
It can be say everyday or whenever you like.
The more you pray, The more Grace you will got. ;)

Actually I know a few chaplet that people have been pray.
- Chaplet of the 5 wounds, Chaplet of the Holy Infant Jesus, Chaplet of the Immaculate Conception, The Rosary of the 7 joyful of the Blessed Virgin Mary. (The Franciscan crown) and more...


Thank you so much!! But you know what I meant, right? The prayer of Novena that P'Por posted is just the same as the chaplet and that's why I was curious..

Re:---+++นพวารอัครเทวดามีคาเอลและเหล่าทูตสวรรค์+++---

โพสต์แล้ว: อังคาร ส.ค. 02, 2005 11:31 pm
โดย MarioAntonio
I think in Thailand, not common to use those chaplet. It's very rare. So they use in Novena instead.

Re:---+++นพวารอัครเทวดามีคาเอลและเหล่าทูตสวรรค์+++---

โพสต์แล้ว: พุธ ส.ค. 03, 2005 2:03 am
โดย Batholomew
วิงวอนอัครเทวดามีคาเอลและทูตสวรรค์ โปรดปกป้องเวปบอร์ดแห่งนี้ด้วยครับ

Re:---+++นพวารอัครเทวดามีคาเอลและเหล่าทูตสวรรค์+++---

โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. ส.ค. 04, 2005 1:23 am
โดย ~@Little lamb@~
อาแมน

Re:---+++นพวารอัครเทวดามีคาเอลและเหล่าทูตสวรรค์+++---

โพสต์แล้ว: เสาร์ พ.ย. 24, 2007 9:14 pm
โดย Holy
Ot@ เขียน:อยากได้สายประคำมากๆๆๆๆครับ
จะเอาไปสวดที่นู้น ขอบคุณพี่Antonioที่ลงบทภาษาอังกฤษด้วยครับ ดีมั่กเลย :-*


เมืองนอกมีขายมากกว่าเมืองไทยอีก

Re: ---+++นพวารอัครเทวดามีคาเอลและเหล่าทูตสวรรค์+++---

โพสต์แล้ว: พุธ ก.ย. 12, 2018 3:51 pm
โดย Holy
เดือนนี้ฉลองอัครทูตสวรรค์ครับ