---วิธีสวดสายประคำแม่พระมหาทุกข์ 7 ประการ---

ปรับทุกข์ หนุนใจ ขอคำภาวนา
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10003
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

จันทร์ ส.ค. 01, 2005 9:11 pm

วิธีสวดสายประคำแม่พระมหาทุกข์  7  ประการ

รูปภาพ

เริ่มต้นที่  กางเขน  
สวด  :   เชิญเสด็จมาพระจิตเจ้าข้าฯ
   ข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเป็นเจ้า
   ข้าแต่พระบิดา / วันทามารีอา  3  บท / สิริพึงมี

-   รำพึงทีละข้อ  (ตั้งแต่ข้อที่  1  ถึง  7)

จบข้อรำพึงสวด  :  ข้าแต่พระบิดา / วันทามารีอา  7  บท / สิริพึงมี
แก้ไขล่าสุดโดย Holy เมื่อ พุธ พ.ค. 30, 2007 5:50 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10003
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

จันทร์ ส.ค. 01, 2005 9:13 pm

สายประคำแม่พระมหาทุกข์ 7 ประการ
บทรำพึงลูกประคำ “แม่พระมหาทุกข์”

รูปภาพ

บทเปิดการรำพึง
ในมหาทุกข์ของพระนางพรหมจารีมารีอา เราเห็นภาพสะท้อนของความทรมานและความทุกข์อันขมขื่นของพระคริสตเจ้าในส่วนที่เป็นมนุษย์ดังเช่นพระนางมารีอาได้ยอมรับรหัสธรรมของพระคริสตเจ้าทั้งหมดเข้าสู่ชีวิตของพระนาง ให้เรามองเห็นการร่วมมีส่วนที่เลือนลาง แต่เป็นการมีส่วนอย่างแท้จริงในมหาทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ ในเมื่อเราต้องรับความเศร้าโศก มีความกลัว และรับการถูกสบประมาทและความอับอายต่างๆ โดยระลึกเสมอว่า ถ้าเราปรารถนาจะติดตามพระองค์ เราต้องรับแบกไม้กางเขนทุกๆ วัน เราจงสวดภาวนา เพื่อให้เรายอมรับกระแสเรียกของพระคริสตเจ้า และกลายเป็นผู้ร่วมทุกข์ทรมานกับพระมหาทรมาณกับพระองค์
แก้ไขล่าสุดโดย Holy เมื่อ พุธ พ.ค. 30, 2007 5:56 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10003
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

จันทร์ ส.ค. 01, 2005 9:14 pm

มหาทุกข์ประการที่  1 : คำทำนายของท่านผู้เฒ่าซีเมออน

   หลายคนในพวกเราเป็นพ่อแม่  เรารู้ดีว่าชีวิตของเราจะสมบูรณ์ได้ก็ด้วยการร่วมมีส่วนในชีวิตของพระเป็นเจ้าเท่านั้น  เพราะเหตุนี้เรายินดีล้างบาป  แม้ว่าเรารู้สึกกลัวเกี่ยวกับอนาคตของลูกที่รักของเรา  คำทำนายของผู้เฒ่าซีเมออน  ได้เป็นการอวยพรแก่มนุษยชาติทั้งหมด  แต่ก็ทำนายถึงมหาทุกข์ของพระนาง  ข้าแต่พระแม่มารี  ความทุกข์ประการแรกของพระนางใหญ่กว่าความกลัวของพ่อแม่มากกว่ามาก  

รูปภาพ

(ข้าแต่พระบิดา  1  ครั้ง  วันทามารีอา  7  ครั้ง  สิริพึงมี)
แก้ไขล่าสุดโดย Holy เมื่อ พุธ พ.ค. 30, 2007 5:56 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10003
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

จันทร์ ส.ค. 01, 2005 9:14 pm

มหาทุกข์ประการที่  2  :การหลบหนีไปประเทศอียิปต์

   แม่คนหนึ่งสามารถทำอะไรได้  เมื่อมีคนขู่จะฆ่าลูกของตน ?  เมื่อกษัตริย์เฮรอดได้บัญชาให้ประหารชีวิตเด็กน้อยผู้บริสุทธิ์ไร้เดียงสาเหล่านั้น  พระเป็นเจ้าทรงเตือนให้นักบุญยอแซฟรู้ตัว  โอ้พระแม่มารีอา  โดยไม่มีเวลาเก็บข้าวของ  ไม่มีเวลาบอกลาใคร  พระนางได้หนีไปในเวลากลางคืน  ไม่มีบ้านพักอาศัย  และแสนจะเหน็ดเหนื่อยไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร  ไม่มีที่พึ่งใดๆ  เลยนอกจากความรักที่พระนางทรงมีต่อทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือของพระนาง

รูปภาพ

(ข้าแต่พระบิดา  1  ครั้ง  วันทามารีอา  7  ครั้ง  สิริพึงมี)
แก้ไขล่าสุดโดย Holy เมื่อ พุธ พ.ค. 30, 2007 5:56 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10003
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

จันทร์ ส.ค. 01, 2005 9:15 pm

มหาทุกข์ประการที่  3  :พระเยซูเจ้าทรงหายไปในพระวิหาร

   เมื่อลูกของตนหายไป  หัวใจของพ่อแม่จะหวาดกลัวปวดร้าวมากเพียงใด  พ่อแม่จะคิดสงสัยว่า  ลูกปลอดภัยหรือไม่  และตนจะมีหวังพบลูกของตนอีกหรือไม่  พ่อแม่จะคิดไปต่างๆ  นาๆ  ถึงสิ่งที่ร้ายแรงซึ่งอาจเกิดแก่ลูกของตน  โอ้พระแม่มารี  พระนางและนักบุญยอแซฟได้รู้สึกเช่นเดียวกันนี้ตลอดเวลาสามวันที่พระนางแสวงหาพระเยซูเจ้า  พระนางใช้ความเชื่อเพื่อแสวงหาพระเยซูเจ้าในความรู้สึกปวดร้าวใจที่ต้องพรากจากพระองค์

รูปภาพ

(ข้าแต่พระบิดา  1  ครั้ง  วันทามารีอา  7  ครั้ง  สิริพึงมี)
แก้ไขล่าสุดโดย Holy เมื่อ พุธ พ.ค. 30, 2007 5:55 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10003
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

จันทร์ ส.ค. 01, 2005 9:17 pm

มหาทุกข์ประการที่  4  :พระนางมารีอาพบพระเยซูเจ้าขณะที่ทรงแบกกางเขนไปสู่เขากัลวารีโอ

   เมื่อมีคนเรียกให้แม่คนใดคนหนึ่งไปดูลูกที่ป่วย  ที่ในโรงพยาบาลหรือได้รับบาดเจ็บ  แม่ผู้นั้นย่อมปรารถนาที่ทนทุกข์ทรมานแทนลูกของตนดีกว่า  แต่เขาก็ได้แต่เฝ้ามองดูเท่านั้น  โอ้พระแม่มารีอา  พระนางได้เห็นพระเยซูเจ้าทรงถูกตีทั้งร่างกายเต็มไปด้วยพระโลหิต  พระนางได้รู้สึกหมดความสามารถที่จะช่วยเหลือพระองค์  แต่ถึงกระนั้น  อาศัยความรักของพระนาง  พระนางได้ร่วมมีส่วนในความทุกข์เจ็บปวดของพระองค์

รูปภาพ

(ข้าแต่พระบิดา  1  ครั้ง  วันทามารีอา  7  ครั้ง  สิริพึงมี)
แก้ไขล่าสุดโดย Holy เมื่อ พุธ พ.ค. 30, 2007 5:55 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10003
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

จันทร์ ส.ค. 01, 2005 9:18 pm

มหาทุกข์ประการที่ 5 :พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน

ได้มีคนกล่าวไว้ว่า “การสูญเสียของตนเป็นความตายร้ายแรงที่สุดสำหรับพ่อแม่ที่จะต้องรับทน” โอ้พระแม่มารีอา ในชั่วโมงที่แสนนานแทบเชิงไม้กางเขน บางทีพระนางคงได้หวลไปคิดถึงวันก่อนหน้านั้น การที่ต้องเผชิญกับการสิ้นพระชนม์จริงๆ ของพระเยซูเจ้า ช่างเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวมากสักเพียงใด ลมหายใจของพระองค์แผ่วเบาลง เวลาของพระองค์มาถึงแล้ว ถึงกระนั้นพระองค์ยังทรงตรัสกับพระนางและทรงปลอบโยนพระนางในขณะสิ้นพระชนม์ พระองค์ทรงถวายชีวิตของพระองค์สำหรับคนอื่น และได้ทรงกระทำให้พระนางเป็นมารดาของมนุษย์

รูปภาพ

(ข้าแต่พระบิดา 1 ครั้ง วันทามารีอา 7 ครั้ง สิริพึงมี)
แก้ไขล่าสุดโดย Holy เมื่อ พุธ พ.ค. 30, 2007 5:52 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10003
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

จันทร์ ส.ค. 01, 2005 9:18 pm

มหาทุกข์ประการที่ 6 :พระนางมารีอารับพระศพของพระเยซูเจ้าลงจากไม้กางเขน

พระองค์สิ้นพระชนม์แล้ว...แทบจะไม่เชื่อว่าเป็นจริงได้ พวกเราหลายคนได้เคยหยุดอยู่เฝ้ามองศพของคนที่เรารักและสงสัยว่า “มันเกิดขึ้นกับฉันได้อย่างไร ?” ความตายเป็นเรื่องจริงและเป็นจริงมากเกินไป โอ้พระนางมารีอาขณะที่พระนางอุ้มพระศพของพระเยซูเจ้าไว้ในอ้อมแขน พระนางคงรู้สึกประหลาดใจ ดังที่เราเคยรู้สึกมาแล้ว “ทุกสิ่งได้จบสิ้นไปหมดแล้ว ไม่มีอะไรเหลืออีกแล้ว”

รูปภาพ

(ข้าแต่พระบิดา 1 ครั้ง วันทามารีอา 7 ครั้ง สิริพึงมี)
แก้ไขล่าสุดโดย Holy เมื่อ พุธ พ.ค. 30, 2007 5:51 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10003
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

จันทร์ ส.ค. 01, 2005 9:19 pm

มหาทุกข์ประการที่ 7 :เขาวางพระศพของพระเยซูเจ้าในหลุมฝังศพ

สวนและหลุมฝังศพ...มีบางสิ่งบางอย่างที่บรรเทาใจอย่างประหลาดเกี่ยวกับการฝังพระศพของพระเยซูเจ้า โอ้พระนางมารีอา บางทีดอกไม้หรือใบหญ้าอาจจะเตือนให้พระนางคิดถึงพระวาจาของพระองค์ว่า “ถ้าเมล็ดข้าวไม่ตกลงในดินและตายไป มันก็ไม่สามารถผลิตชีวิตใหม่ได้” เป็นการยากเสมอที่จะเห็นความตายรวมอยู่กับชีวิต แต่พระนางทรงเชื่อ ไว้วางใจและรักต่อไปเสมอ พระวาจาของพระองค์อยู่เต็มในหัวใจของพระนาง

รูปภาพ

(ข้าแต่พระบิดา 1 ครั้ง วันทามารีอา 7 ครั้ง สิริพึงมี)
แก้ไขล่าสุดโดย Holy เมื่อ พุธ พ.ค. 30, 2007 5:55 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
พระเจ้าสถิตย์กับเราเสมอ
~@
โพสต์: 2548
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 10:54 pm

จันทร์ ส.ค. 01, 2005 9:22 pm

ลูกเห็นแม่ทุกข์ ลูกก็อยากทุกข์ทนแม่เหมือนกันนะ :'( แม่ทุกข์เพราะบาปของลูกแท้ๆเลยอะ :'(
ภาพประจำตัวสมาชิก
MarioAntonio
~@
โพสต์: 688
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 5:52 pm
ที่อยู่: Australia

จันทร์ ส.ค. 01, 2005 9:41 pm

The rosary of the Seven Sorrows of Blessed Virgin Mary.
รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย MarioAntonio เมื่อ จันทร์ ส.ค. 29, 2005 2:53 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
New lamb
~@
โพสต์: 656
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ พ.ค. 04, 2005 7:21 am
ที่อยู่: Florida U.S.A

จันทร์ ส.ค. 01, 2005 10:12 pm

ขอขอบคุณ คุณHoly และคุณ Antonio ที่นำเรื่องนี้มาลง พี่มีสายประคำแบบนี้ ซึ่งเป็นสายประคำทีึ่เจ้าของบ้านเก่าที้งไว้ แต่ตอนนั้นพี่ยังไม่เชื่อในพระเจ้าจึงไม่ใด้สนใจพี่นำไปเก็บไว้ในกล่อง จนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้พี่นำไปถามคุณพ่อ และที่วัดแต่ไม่ใด้คำตอบ ท่านบอกว่าไม่เคยเห็น พี่เก็บความสงสัยมาตลอด เคยคิดว่าจะนำมาถามที่นี่ แต่วันนี้มาใด้คำตอบ ขอบคุณมากๆค่ะ *thx
ภาพประจำตัวสมาชิก
MarioAntonio
~@
โพสต์: 688
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 5:52 pm
ที่อยู่: Australia

จันทร์ ส.ค. 01, 2005 10:28 pm

:) Your welcome. Thanks to P'Po too for the prayer in Thai.
I have this rosary as well but didn't use it much :-\
ภาพประจำตัวสมาชิก
Nihil
~@
โพสต์: 1764
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 4:36 pm
ที่อยู่: Pax
ติดต่อ:

อังคาร ส.ค. 02, 2005 3:57 am

ไว้เปิดกระทู้นี้ไปแล้วสวดตามด้วยดีกว่า
Buddy
โพสต์: 3057
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ มี.ค. 09, 2005 10:48 am
ที่อยู่: USA

อังคาร ส.ค. 02, 2005 6:57 am

New lamb เขียน:ขอขอบคุณ คุณHoly และคุณ Antonio ที่นำเรื่องนี้มาลง พี่มีสายประคำแบบนี้ ซึ่งเป็นสายประคำทีึ่เจ้าของบ้านเก่าที้งไว้ แต่ตอนนั้นพี่ยังไม่เชื่อในพระเจ้าจึงไม่ใด้สนใจพี่นำไปเก็บไว้ในกล่อง จนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้พี่นำไปถามคุณพ่อ และที่วัดแต่ไม่ใด้คำตอบ ท่านบอกว่าไม่เคยเห็น พี่เก็บความสงสัยมาตลอด เคยคิดว่าจะนำมาถามที่นี่ แต่วันนี้มาใด้คำตอบ ขอบคุณมากๆค่ะ *thx


พี่เจอของในกล่องนั้นหลายอย่างแล้วนะคะ ;) เหมือนเจอหีบสมบัติเลย :D
New lamb
~@
โพสต์: 656
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ พ.ค. 04, 2005 7:21 am
ที่อยู่: Florida U.S.A

อังคาร ส.ค. 02, 2005 7:32 am

555+ ยิ่งกว่าหีบสมบัติอีกจ้ะ เพราะตอนนั้นพี่ยังไม่เชื่อไง ของเหล่านี้จึงไม่มีความหมายกับพี่ พี่เก็บลงกล่องไว้ถึง8ปีโดยที่ไม่เคยนำออกมาอีกเลย จนกระทั่งปีนี้แหละที่พี่คิดถึงกล่องใบนี้ ดีนะที่พี่ไม่ที้งไป ขอบคุณพระเจ้า :D
ภาพประจำตัวสมาชิก
nipon_m
~@
โพสต์: 177
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร เม.ย. 12, 2005 6:18 pm

อังคาร ส.ค. 02, 2005 8:20 am

New lamb เขียน:ขอขอบคุณ คุณHoly และคุณ Antonio ที่นำเรื่องนี้มาลง พี่มีสายประคำแบบนี้ ซึ่งเป็นสายประคำทีึ่เจ้าของบ้านเก่าที้งไว้ แต่ตอนนั้นพี่ยังไม่เชื่อในพระเจ้าจึงไม่ใด้สนใจพี่นำไปเก็บไว้ในกล่อง จนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้พี่นำไปถามคุณพ่อ และที่วัดแต่ไม่ใด้คำตอบ ท่านบอกว่าไม่เคยเห็น พี่เก็บความสงสัยมาตลอด เคยคิดว่าจะนำมาถามที่นี่ แต่วันนี้มาใด้คำตอบ ขอบคุณมากๆค่ะ *thx


พี่ก็ขอขอบคุณทั้งสองคนเช่นกัน จากความรู้ที่ได้รับและภาพประกอบที่ทำให้เราเข้าใจได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ขอบคุณอีกครั้งครับ
พี่เอ๋
ภาพประจำตัวสมาชิก
Ot@
~@
โพสต์: 989
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 10:44 pm

อังคาร ส.ค. 02, 2005 12:33 pm

Antonio เขียน: :) Your welcome. Thanks to P'Po too for the prayer in Thai.
I have this rosary as well but didn't use it much :-\

อยากได้เป้นภาษาอังกฤษอะคับเฮีย>_< ด่วนเน้อๆๆ

ขอบคุณพี่ๆที่โพสอีกทีฮะ
(ปลๆจะหาสายประคำ7เม็ดได้ที่ไหนอะ? อยากได้มั่กๆ)
จอมนางกระบี่เดี่ยว
โพสต์: 1159
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มิ.ย. 13, 2005 2:03 pm

อังคาร ส.ค. 02, 2005 1:51 pm

โห ขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณคุณ HOLY ด้วย
ตามหาอยู่ตั้งนานบทสวดนี้ อยากได้สายประคำด้วย สงสัยต้องไปร้อยสายประคำเองเสียแล้ว ยังไม่ว่างเลย แต่ก็เชื่อว่าสักวันต้องทำได้

ขอบคุณอีกที
ภาพประจำตัวสมาชิก
MarioAntonio
~@
โพสต์: 688
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 5:52 pm
ที่อยู่: Australia

อังคาร ส.ค. 02, 2005 9:00 pm

How to pray the Rosary of the Seven Sorrows

This devotion to the Our Sorrowful Mother was originated in the Thirteenth century. It recalls the Sorrows the Virgin Mother of God endured in compassion for the suffering and death of her Divine Son.

1. An Act of Contrition:

O, my Lord and Savior, Jesus Christ, behold me before your divine presence, all in confusion at the thought of the many grievous injuries I have done you.
ภาพประจำตัวสมาชิก
King Zadin
โพสต์: 419
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ พ.ค. 13, 2005 3:53 am
ติดต่อ:

อังคาร ส.ค. 23, 2005 3:20 am

เมืองไทยมีสายประคำแบบนี้ขายรึเปล่าครับ
Divine Mercy

อังคาร ส.ค. 23, 2005 1:46 pm

การสวดสายประคำมหาทุกข์ หรือการรำพึงมหาทุกข์ของพระมารดา ดีมากจริงๆ ครับ

รูปภาพ

แม่พระประทานสัญญาไว้กับนักบุญบริดยิทว่า

1. แม่จะประทานสันติสุขแก่ครอบครัวของผู้ที่มีความศรัทธาต่อมหาทุกข์เจ็ดประการ
2. เขาจะได้รับความสว่างสามารถเข้าใจรหัสธรรมลำลึกต่างๆ
3. แม่จะมาบรรเทาทุกข์ในยามเจ็บป่วยและเป็นเพื่อนเขาในเวลาทำงาน
4. แม่จะประทานในสิ่งที่เขาขอจากแม่ ถ้าสิ่งนั้นไม่ขัดต่อน้ำพระทัยของพระบุตรและความศักดิ์สิทธิ์แก่วิญญาณ
5. แม่จะพิทักษ์เขาในการต่อสู้กับฤทธิ์อำนาจของเจ้าแห่งความมืด(ปีศาจ) และปกป้องคุ้มครองเขาทุกเวลาในระหว่างที่มีชีวิตอยู่
6. เขาจะได้เห็นแม่มาช่วยเขาในวาระสุดท้าย
7. แม่ได้ขอพระหรรษทานนี้จากองค์พระบุตรสำหรับคนที่เผยแพร่ความศรัทธาต่อมหาทุกข์เจ็ดประการ หลังความตายในโลกนี้เขาจะได้เข้าสวรรค์โดยตรง เพราะพระบุตรจะให้อภัยบาปทั้งหมด และพระองค์จะเป็นความบรรเทาใจและความชื่นชมยินดีของเขาชั่วนิรันดร
แก้ไขล่าสุดโดย Divine Mercy เมื่อ พุธ ส.ค. 31, 2005 4:45 pm, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
~@Little lamb@~
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 9400
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:00 pm
ติดต่อ:

พุธ ส.ค. 24, 2005 6:02 pm

King Zadin เขียน:เมืองไทยมีสายประคำแบบนี้ขายรึเปล่าครับยังไม่เคยเห็นมีขายที่ไหนเลยนะ

ถ้าอยากได้จริงๆลองร้อยเองเลยสิจ๊ะ
ให้พี่Andreasสอนสิ ;)
ภาพประจำตัวสมาชิก
Andreas
~@
โพสต์: 3133
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 7:47 am
ที่อยู่: Bangkok
ติดต่อ:

พุธ ส.ค. 24, 2005 8:44 pm

~@Little lamb@~ เขียน:
King Zadin เขียน:เมืองไทยมีสายประคำแบบนี้ขายรึเปล่าครับยังไม่เคยเห็นมีขายที่ไหนเลยนะ

ถ้าอยากได้จริงๆลองร้อยเองเลยสิจ๊ะ
ให้พี่Andreasสอนสิ ;)


ผมเคยเห็นสายประคำแม่พระมหาทุกข์ ตรงส่วนที่คั่นแต่ละข้อรำพึง จะมีรูปเหตุการณ์แห่งความทุกข์ของพระแม่ทั้ง ๗ ประการด้วย ซึ่งหาซื้อไม่ได้ครับ ก็ใช้เม็ดลูกปัดธรรมดา ๆ ใส่แทน ผมก็สอนน้องโอตะก็ร้อยสายประคำแบบนี้เส้นแรกเลยครับ ยินดีสอนทุกคนครับ
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10003
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

ศุกร์ ก.ย. 02, 2005 2:02 am

รูปภาพ
พระแม่มารีย์ทรงร่วมทุกข์เคียงข้างพระบุตรของพระนาง
รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย Holy เมื่อ อังคาร พ.ค. 29, 2007 11:32 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
holy holy holy
โพสต์: 548
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ มี.ค. 07, 2007 8:07 pm

อังคาร พ.ค. 29, 2007 10:59 am

ที่ประตูสวรรค์ทำอย่างไร
Buddy
โพสต์: 3057
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ มี.ค. 09, 2005 10:48 am
ที่อยู่: USA

อังคาร พ.ค. 29, 2007 9:02 pm

holy holy holy เขียน:ที่ประตูสวรรค์ทำอย่างไรหมายถึงสวดอย่างไร  หรือ  ร้อยอย่างไร  ::015::

ถ้าหมายถึงสวดอย่างไร    ก็คงจะเริ่มข้อรำพึงที่ 1 น่ะค่ะ  ::001::
ภาพประจำตัวสมาชิก
KathaRoS
โพสต์: 218
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ก.พ. 20, 2007 12:35 am
ที่อยู่: Bangkok

อังคาร พ.ค. 29, 2007 10:53 pm

ขอบคุงค่าพี่โฮลี่ น่าสนๆ จะลองสวดดู
holy holy holy
โพสต์: 548
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ มี.ค. 07, 2007 8:07 pm

เสาร์ มิ.ย. 16, 2007 5:17 pm

แล้วเม็ดแรกสวดอะไร 3เม็ดสวดอะไร 1เม็ดสวดอะไร ที่ประตูสวดอะไร  10เม็ดต่อมาสวดอะไร
ช่วยบอกหน่อยน่ะครับ
บอกแบบตามภาพก็ได้ครับ                                                                                รูปภาพ   
ตอบกลับโพส