หน้า 1 จากทั้งหมด 2

---วิธีสวดสายประคำแม่พระมหาทุกข์ 7 ประการ---

โพสต์แล้ว: จันทร์ ส.ค. 01, 2005 9:11 pm
โดย Holy
วิธีสวดสายประคำแม่พระมหาทุกข์  7  ประการ

รูปภาพ

เริ่มต้นที่  กางเขน  
สวด  :   เชิญเสด็จมาพระจิตเจ้าข้าฯ
   ข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเป็นเจ้า
   ข้าแต่พระบิดา / วันทามารีอา  3  บท / สิริพึงมี

-   รำพึงทีละข้อ  (ตั้งแต่ข้อที่  1  ถึง  7)

จบข้อรำพึงสวด  :  ข้าแต่พระบิดา / วันทามารีอา  7  บท / สิริพึงมี

Re:---วิธีสวดสายประคำแม่พระมหาทุกข์ 7 ประการ---

โพสต์แล้ว: จันทร์ ส.ค. 01, 2005 9:13 pm
โดย Holy
สายประคำแม่พระมหาทุกข์ 7 ประการ
บทรำพึงลูกประคำ “แม่พระมหาทุกข์”

รูปภาพ

บทเปิดการรำพึง
ในมหาทุกข์ของพระนางพรหมจารีมารีอา เราเห็นภาพสะท้อนของความทรมานและความทุกข์อันขมขื่นของพระคริสตเจ้าในส่วนที่เป็นมนุษย์ดังเช่นพระนางมารีอาได้ยอมรับรหัสธรรมของพระคริสตเจ้าทั้งหมดเข้าสู่ชีวิตของพระนาง ให้เรามองเห็นการร่วมมีส่วนที่เลือนลาง แต่เป็นการมีส่วนอย่างแท้จริงในมหาทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ ในเมื่อเราต้องรับความเศร้าโศก มีความกลัว และรับการถูกสบประมาทและความอับอายต่างๆ โดยระลึกเสมอว่า ถ้าเราปรารถนาจะติดตามพระองค์ เราต้องรับแบกไม้กางเขนทุกๆ วัน เราจงสวดภาวนา เพื่อให้เรายอมรับกระแสเรียกของพระคริสตเจ้า และกลายเป็นผู้ร่วมทุกข์ทรมานกับพระมหาทรมาณกับพระองค์

Re:---วิธีสวดสายประคำแม่พระมหาทุกข์ 7 ประการ---

โพสต์แล้ว: จันทร์ ส.ค. 01, 2005 9:14 pm
โดย Holy
มหาทุกข์ประการที่  1 : คำทำนายของท่านผู้เฒ่าซีเมออน

   หลายคนในพวกเราเป็นพ่อแม่  เรารู้ดีว่าชีวิตของเราจะสมบูรณ์ได้ก็ด้วยการร่วมมีส่วนในชีวิตของพระเป็นเจ้าเท่านั้น  เพราะเหตุนี้เรายินดีล้างบาป  แม้ว่าเรารู้สึกกลัวเกี่ยวกับอนาคตของลูกที่รักของเรา  คำทำนายของผู้เฒ่าซีเมออน  ได้เป็นการอวยพรแก่มนุษยชาติทั้งหมด  แต่ก็ทำนายถึงมหาทุกข์ของพระนาง  ข้าแต่พระแม่มารี  ความทุกข์ประการแรกของพระนางใหญ่กว่าความกลัวของพ่อแม่มากกว่ามาก  

รูปภาพ

(ข้าแต่พระบิดา  1  ครั้ง  วันทามารีอา  7  ครั้ง  สิริพึงมี)

Re:---วิธีสวดสายประคำแม่พระมหาทุกข์ 7 ประการ---

โพสต์แล้ว: จันทร์ ส.ค. 01, 2005 9:14 pm
โดย Holy
มหาทุกข์ประการที่  2  :การหลบหนีไปประเทศอียิปต์

   แม่คนหนึ่งสามารถทำอะไรได้  เมื่อมีคนขู่จะฆ่าลูกของตน ?  เมื่อกษัตริย์เฮรอดได้บัญชาให้ประหารชีวิตเด็กน้อยผู้บริสุทธิ์ไร้เดียงสาเหล่านั้น  พระเป็นเจ้าทรงเตือนให้นักบุญยอแซฟรู้ตัว  โอ้พระแม่มารีอา  โดยไม่มีเวลาเก็บข้าวของ  ไม่มีเวลาบอกลาใคร  พระนางได้หนีไปในเวลากลางคืน  ไม่มีบ้านพักอาศัย  และแสนจะเหน็ดเหนื่อยไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร  ไม่มีที่พึ่งใดๆ  เลยนอกจากความรักที่พระนางทรงมีต่อทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือของพระนาง

รูปภาพ

(ข้าแต่พระบิดา  1  ครั้ง  วันทามารีอา  7  ครั้ง  สิริพึงมี)

Re:---วิธีสวดสายประคำแม่พระมหาทุกข์ 7 ประการ---

โพสต์แล้ว: จันทร์ ส.ค. 01, 2005 9:15 pm
โดย Holy
มหาทุกข์ประการที่  3  :พระเยซูเจ้าทรงหายไปในพระวิหาร

   เมื่อลูกของตนหายไป  หัวใจของพ่อแม่จะหวาดกลัวปวดร้าวมากเพียงใด  พ่อแม่จะคิดสงสัยว่า  ลูกปลอดภัยหรือไม่  และตนจะมีหวังพบลูกของตนอีกหรือไม่  พ่อแม่จะคิดไปต่างๆ  นาๆ  ถึงสิ่งที่ร้ายแรงซึ่งอาจเกิดแก่ลูกของตน  โอ้พระแม่มารี  พระนางและนักบุญยอแซฟได้รู้สึกเช่นเดียวกันนี้ตลอดเวลาสามวันที่พระนางแสวงหาพระเยซูเจ้า  พระนางใช้ความเชื่อเพื่อแสวงหาพระเยซูเจ้าในความรู้สึกปวดร้าวใจที่ต้องพรากจากพระองค์

รูปภาพ

(ข้าแต่พระบิดา  1  ครั้ง  วันทามารีอา  7  ครั้ง  สิริพึงมี)

Re:---วิธีสวดสายประคำแม่พระมหาทุกข์ 7 ประการ---

โพสต์แล้ว: จันทร์ ส.ค. 01, 2005 9:17 pm
โดย Holy
มหาทุกข์ประการที่  4  :พระนางมารีอาพบพระเยซูเจ้าขณะที่ทรงแบกกางเขนไปสู่เขากัลวารีโอ

   เมื่อมีคนเรียกให้แม่คนใดคนหนึ่งไปดูลูกที่ป่วย  ที่ในโรงพยาบาลหรือได้รับบาดเจ็บ  แม่ผู้นั้นย่อมปรารถนาที่ทนทุกข์ทรมานแทนลูกของตนดีกว่า  แต่เขาก็ได้แต่เฝ้ามองดูเท่านั้น  โอ้พระแม่มารีอา  พระนางได้เห็นพระเยซูเจ้าทรงถูกตีทั้งร่างกายเต็มไปด้วยพระโลหิต  พระนางได้รู้สึกหมดความสามารถที่จะช่วยเหลือพระองค์  แต่ถึงกระนั้น  อาศัยความรักของพระนาง  พระนางได้ร่วมมีส่วนในความทุกข์เจ็บปวดของพระองค์

รูปภาพ

(ข้าแต่พระบิดา  1  ครั้ง  วันทามารีอา  7  ครั้ง  สิริพึงมี)

Re:---วิธีสวดสายประคำแม่พระมหาทุกข์ 7 ประการ---

โพสต์แล้ว: จันทร์ ส.ค. 01, 2005 9:18 pm
โดย Holy
มหาทุกข์ประการที่ 5 :พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน

ได้มีคนกล่าวไว้ว่า “การสูญเสียของตนเป็นความตายร้ายแรงที่สุดสำหรับพ่อแม่ที่จะต้องรับทน” โอ้พระแม่มารีอา ในชั่วโมงที่แสนนานแทบเชิงไม้กางเขน บางทีพระนางคงได้หวลไปคิดถึงวันก่อนหน้านั้น การที่ต้องเผชิญกับการสิ้นพระชนม์จริงๆ ของพระเยซูเจ้า ช่างเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวมากสักเพียงใด ลมหายใจของพระองค์แผ่วเบาลง เวลาของพระองค์มาถึงแล้ว ถึงกระนั้นพระองค์ยังทรงตรัสกับพระนางและทรงปลอบโยนพระนางในขณะสิ้นพระชนม์ พระองค์ทรงถวายชีวิตของพระองค์สำหรับคนอื่น และได้ทรงกระทำให้พระนางเป็นมารดาของมนุษย์

รูปภาพ

(ข้าแต่พระบิดา 1 ครั้ง วันทามารีอา 7 ครั้ง สิริพึงมี)

Re:---วิธีสวดสายประคำแม่พระมหาทุกข์ 7 ประการ---

โพสต์แล้ว: จันทร์ ส.ค. 01, 2005 9:18 pm
โดย Holy
มหาทุกข์ประการที่ 6 :พระนางมารีอารับพระศพของพระเยซูเจ้าลงจากไม้กางเขน

พระองค์สิ้นพระชนม์แล้ว...แทบจะไม่เชื่อว่าเป็นจริงได้ พวกเราหลายคนได้เคยหยุดอยู่เฝ้ามองศพของคนที่เรารักและสงสัยว่า “มันเกิดขึ้นกับฉันได้อย่างไร ?” ความตายเป็นเรื่องจริงและเป็นจริงมากเกินไป โอ้พระนางมารีอาขณะที่พระนางอุ้มพระศพของพระเยซูเจ้าไว้ในอ้อมแขน พระนางคงรู้สึกประหลาดใจ ดังที่เราเคยรู้สึกมาแล้ว “ทุกสิ่งได้จบสิ้นไปหมดแล้ว ไม่มีอะไรเหลืออีกแล้ว”

รูปภาพ

(ข้าแต่พระบิดา 1 ครั้ง วันทามารีอา 7 ครั้ง สิริพึงมี)

Re:---วิธีสวดสายประคำแม่พระมหาทุกข์ 7 ประการ---

โพสต์แล้ว: จันทร์ ส.ค. 01, 2005 9:19 pm
โดย Holy
มหาทุกข์ประการที่ 7 :เขาวางพระศพของพระเยซูเจ้าในหลุมฝังศพ

สวนและหลุมฝังศพ...มีบางสิ่งบางอย่างที่บรรเทาใจอย่างประหลาดเกี่ยวกับการฝังพระศพของพระเยซูเจ้า โอ้พระนางมารีอา บางทีดอกไม้หรือใบหญ้าอาจจะเตือนให้พระนางคิดถึงพระวาจาของพระองค์ว่า “ถ้าเมล็ดข้าวไม่ตกลงในดินและตายไป มันก็ไม่สามารถผลิตชีวิตใหม่ได้” เป็นการยากเสมอที่จะเห็นความตายรวมอยู่กับชีวิต แต่พระนางทรงเชื่อ ไว้วางใจและรักต่อไปเสมอ พระวาจาของพระองค์อยู่เต็มในหัวใจของพระนาง

รูปภาพ

(ข้าแต่พระบิดา 1 ครั้ง วันทามารีอา 7 ครั้ง สิริพึงมี)

Re:---วิธีสวดสายประคำแม่พระมหาทุกข์ 7 ประการ---

โพสต์แล้ว: จันทร์ ส.ค. 01, 2005 9:22 pm
โดย พระเจ้าสถิตย์กับเราเสมอ
ลูกเห็นแม่ทุกข์ ลูกก็อยากทุกข์ทนแม่เหมือนกันนะ :'( แม่ทุกข์เพราะบาปของลูกแท้ๆเลยอะ :'(

Re:---วิธีสวดสายประคำแม่พระมหาทุกข์ 7 ประการ---

โพสต์แล้ว: จันทร์ ส.ค. 01, 2005 9:41 pm
โดย MarioAntonio
The rosary of the Seven Sorrows of Blessed Virgin Mary.
รูปภาพ

Re:---วิธีสวดสายประคำแม่พระมหาทุกข์ 7 ประการ---

โพสต์แล้ว: จันทร์ ส.ค. 01, 2005 10:12 pm
โดย New lamb
ขอขอบคุณ คุณHoly และคุณ Antonio ที่นำเรื่องนี้มาลง พี่มีสายประคำแบบนี้ ซึ่งเป็นสายประคำทีึ่เจ้าของบ้านเก่าที้งไว้ แต่ตอนนั้นพี่ยังไม่เชื่อในพระเจ้าจึงไม่ใด้สนใจพี่นำไปเก็บไว้ในกล่อง จนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้พี่นำไปถามคุณพ่อ และที่วัดแต่ไม่ใด้คำตอบ ท่านบอกว่าไม่เคยเห็น พี่เก็บความสงสัยมาตลอด เคยคิดว่าจะนำมาถามที่นี่ แต่วันนี้มาใด้คำตอบ ขอบคุณมากๆค่ะ *thx

Re:---วิธีสวดสายประคำแม่พระมหาทุกข์ 7 ประการ---

โพสต์แล้ว: จันทร์ ส.ค. 01, 2005 10:28 pm
โดย MarioAntonio
:) Your welcome. Thanks to P'Po too for the prayer in Thai.
I have this rosary as well but didn't use it much :-\

Re:---วิธีสวดสายประคำแม่พระมหาทุกข์ 7 ประการ---

โพสต์แล้ว: อังคาร ส.ค. 02, 2005 3:57 am
โดย Nihil
ไว้เปิดกระทู้นี้ไปแล้วสวดตามด้วยดีกว่า

Re:---วิธีสวดสายประคำแม่พระมหาทุกข์ 7 ประการ---

โพสต์แล้ว: อังคาร ส.ค. 02, 2005 6:57 am
โดย Buddy
New lamb เขียน:ขอขอบคุณ คุณHoly และคุณ Antonio ที่นำเรื่องนี้มาลง พี่มีสายประคำแบบนี้ ซึ่งเป็นสายประคำทีึ่เจ้าของบ้านเก่าที้งไว้ แต่ตอนนั้นพี่ยังไม่เชื่อในพระเจ้าจึงไม่ใด้สนใจพี่นำไปเก็บไว้ในกล่อง จนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้พี่นำไปถามคุณพ่อ และที่วัดแต่ไม่ใด้คำตอบ ท่านบอกว่าไม่เคยเห็น พี่เก็บความสงสัยมาตลอด เคยคิดว่าจะนำมาถามที่นี่ แต่วันนี้มาใด้คำตอบ ขอบคุณมากๆค่ะ *thx


พี่เจอของในกล่องนั้นหลายอย่างแล้วนะคะ ;) เหมือนเจอหีบสมบัติเลย :D

Re:---วิธีสวดสายประคำแม่พระมหาทุกข์ 7 ประการ---

โพสต์แล้ว: อังคาร ส.ค. 02, 2005 7:32 am
โดย New lamb
555+ ยิ่งกว่าหีบสมบัติอีกจ้ะ เพราะตอนนั้นพี่ยังไม่เชื่อไง ของเหล่านี้จึงไม่มีความหมายกับพี่ พี่เก็บลงกล่องไว้ถึง8ปีโดยที่ไม่เคยนำออกมาอีกเลย จนกระทั่งปีนี้แหละที่พี่คิดถึงกล่องใบนี้ ดีนะที่พี่ไม่ที้งไป ขอบคุณพระเจ้า :D

Re:---วิธีสวดสายประคำแม่พระมหาทุกข์ 7 ประการ---

โพสต์แล้ว: อังคาร ส.ค. 02, 2005 8:20 am
โดย nipon_m
New lamb เขียน:ขอขอบคุณ คุณHoly และคุณ Antonio ที่นำเรื่องนี้มาลง พี่มีสายประคำแบบนี้ ซึ่งเป็นสายประคำทีึ่เจ้าของบ้านเก่าที้งไว้ แต่ตอนนั้นพี่ยังไม่เชื่อในพระเจ้าจึงไม่ใด้สนใจพี่นำไปเก็บไว้ในกล่อง จนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้พี่นำไปถามคุณพ่อ และที่วัดแต่ไม่ใด้คำตอบ ท่านบอกว่าไม่เคยเห็น พี่เก็บความสงสัยมาตลอด เคยคิดว่าจะนำมาถามที่นี่ แต่วันนี้มาใด้คำตอบ ขอบคุณมากๆค่ะ *thx


พี่ก็ขอขอบคุณทั้งสองคนเช่นกัน จากความรู้ที่ได้รับและภาพประกอบที่ทำให้เราเข้าใจได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ขอบคุณอีกครั้งครับ
พี่เอ๋

Re:---วิธีสวดสายประคำแม่พระมหาทุกข์ 7 ประการ---

โพสต์แล้ว: อังคาร ส.ค. 02, 2005 12:33 pm
โดย Ot@
Antonio เขียน: :) Your welcome. Thanks to P'Po too for the prayer in Thai.
I have this rosary as well but didn't use it much :-\

อยากได้เป้นภาษาอังกฤษอะคับเฮีย>_< ด่วนเน้อๆๆ

ขอบคุณพี่ๆที่โพสอีกทีฮะ
(ปลๆจะหาสายประคำ7เม็ดได้ที่ไหนอะ? อยากได้มั่กๆ)

Re:---วิธีสวดสายประคำแม่พระมหาทุกข์ 7 ประการ---

โพสต์แล้ว: อังคาร ส.ค. 02, 2005 1:51 pm
โดย จอมนางกระบี่เดี่ยว
โห ขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณคุณ HOLY ด้วย
ตามหาอยู่ตั้งนานบทสวดนี้ อยากได้สายประคำด้วย สงสัยต้องไปร้อยสายประคำเองเสียแล้ว ยังไม่ว่างเลย แต่ก็เชื่อว่าสักวันต้องทำได้

ขอบคุณอีกที

Re:---วิธีสวดสายประคำแม่พระมหาทุกข์ 7 ประการ---

โพสต์แล้ว: อังคาร ส.ค. 02, 2005 9:00 pm
โดย MarioAntonio
How to pray the Rosary of the Seven Sorrows

This devotion to the Our Sorrowful Mother was originated in the Thirteenth century. It recalls the Sorrows the Virgin Mother of God endured in compassion for the suffering and death of her Divine Son.

1. An Act of Contrition:

O, my Lord and Savior, Jesus Christ, behold me before your divine presence, all in confusion at the thought of the many grievous injuries I have done you.

Re:---วิธีสวดสายประคำแม่พระมหาทุกข์ 7 ประการ---

โพสต์แล้ว: อังคาร ส.ค. 16, 2005 1:08 am
โดย internazionale7
ขอบคุณครับ

Re:---วิธีสวดสายประคำแม่พระมหาทุกข์ 7 ประการ---

โพสต์แล้ว: อังคาร ส.ค. 23, 2005 3:20 am
โดย King Zadin
เมืองไทยมีสายประคำแบบนี้ขายรึเปล่าครับ

Re:---วิธีสวดสายประคำแม่พระมหาทุกข์ 7 ประการ---

โพสต์แล้ว: อังคาร ส.ค. 23, 2005 1:46 pm
โดย Divine Mercy
การสวดสายประคำมหาทุกข์ หรือการรำพึงมหาทุกข์ของพระมารดา ดีมากจริงๆ ครับ

รูปภาพ

แม่พระประทานสัญญาไว้กับนักบุญบริดยิทว่า

1. แม่จะประทานสันติสุขแก่ครอบครัวของผู้ที่มีความศรัทธาต่อมหาทุกข์เจ็ดประการ
2. เขาจะได้รับความสว่างสามารถเข้าใจรหัสธรรมลำลึกต่างๆ
3. แม่จะมาบรรเทาทุกข์ในยามเจ็บป่วยและเป็นเพื่อนเขาในเวลาทำงาน
4. แม่จะประทานในสิ่งที่เขาขอจากแม่ ถ้าสิ่งนั้นไม่ขัดต่อน้ำพระทัยของพระบุตรและความศักดิ์สิทธิ์แก่วิญญาณ
5. แม่จะพิทักษ์เขาในการต่อสู้กับฤทธิ์อำนาจของเจ้าแห่งความมืด(ปีศาจ) และปกป้องคุ้มครองเขาทุกเวลาในระหว่างที่มีชีวิตอยู่
6. เขาจะได้เห็นแม่มาช่วยเขาในวาระสุดท้าย
7. แม่ได้ขอพระหรรษทานนี้จากองค์พระบุตรสำหรับคนที่เผยแพร่ความศรัทธาต่อมหาทุกข์เจ็ดประการ หลังความตายในโลกนี้เขาจะได้เข้าสวรรค์โดยตรง เพราะพระบุตรจะให้อภัยบาปทั้งหมด และพระองค์จะเป็นความบรรเทาใจและความชื่นชมยินดีของเขาชั่วนิรันดร

Re:---วิธีสวดสายประคำแม่พระมหาทุกข์ 7 ประการ---

โพสต์แล้ว: พุธ ส.ค. 24, 2005 6:02 pm
โดย ~@Little lamb@~
King Zadin เขียน:เมืองไทยมีสายประคำแบบนี้ขายรึเปล่าครับยังไม่เคยเห็นมีขายที่ไหนเลยนะ

ถ้าอยากได้จริงๆลองร้อยเองเลยสิจ๊ะ
ให้พี่Andreasสอนสิ ;)

Re:---วิธีสวดสายประคำแม่พระมหาทุกข์ 7 ประการ---

โพสต์แล้ว: พุธ ส.ค. 24, 2005 8:44 pm
โดย Andreas
~@Little lamb@~ เขียน:
King Zadin เขียน:เมืองไทยมีสายประคำแบบนี้ขายรึเปล่าครับยังไม่เคยเห็นมีขายที่ไหนเลยนะ

ถ้าอยากได้จริงๆลองร้อยเองเลยสิจ๊ะ
ให้พี่Andreasสอนสิ ;)


ผมเคยเห็นสายประคำแม่พระมหาทุกข์ ตรงส่วนที่คั่นแต่ละข้อรำพึง จะมีรูปเหตุการณ์แห่งความทุกข์ของพระแม่ทั้ง ๗ ประการด้วย ซึ่งหาซื้อไม่ได้ครับ ก็ใช้เม็ดลูกปัดธรรมดา ๆ ใส่แทน ผมก็สอนน้องโอตะก็ร้อยสายประคำแบบนี้เส้นแรกเลยครับ ยินดีสอนทุกคนครับ

Re:---วิธีสวดสายประคำแม่พระมหาทุกข์ 7 ประการ---

โพสต์แล้ว: ศุกร์ ก.ย. 02, 2005 2:02 am
โดย Holy
รูปภาพ
พระแม่มารีย์ทรงร่วมทุกข์เคียงข้างพระบุตรของพระนาง
รูปภาพ

Re: ---วิธีสวดสายประคำแม่พระมหาทุกข์ 7 ประการ---

โพสต์แล้ว: อังคาร พ.ค. 29, 2007 10:59 am
โดย holy holy holy
ที่ประตูสวรรค์ทำอย่างไร

Re: ---วิธีสวดสายประคำแม่พระมหาทุกข์ 7 ประการ---

โพสต์แล้ว: อังคาร พ.ค. 29, 2007 9:02 pm
โดย Buddy
holy holy holy เขียน:ที่ประตูสวรรค์ทำอย่างไรหมายถึงสวดอย่างไร  หรือ  ร้อยอย่างไร  ::015::

ถ้าหมายถึงสวดอย่างไร    ก็คงจะเริ่มข้อรำพึงที่ 1 น่ะค่ะ  ::001::

Re: ---วิธีสวดสายประคำแม่พระมหาทุกข์ 7 ประการ---

โพสต์แล้ว: อังคาร พ.ค. 29, 2007 10:53 pm
โดย KathaRoS
ขอบคุงค่าพี่โฮลี่ น่าสนๆ จะลองสวดดู

Re: ---วิธีสวดสายประคำแม่พระมหาทุกข์ 7 ประการ---

โพสต์แล้ว: เสาร์ มิ.ย. 16, 2007 5:17 pm
โดย holy holy holy
แล้วเม็ดแรกสวดอะไร 3เม็ดสวดอะไร 1เม็ดสวดอะไร ที่ประตูสวดอะไร  10เม็ดต่อมาสวดอะไร
ช่วยบอกหน่อยน่ะครับ
บอกแบบตามภาพก็ได้ครับ                                                                                รูปภาพ