ประสบการณ์ แห่งการสวดแผ่พระเมตตา

ปรับทุกข์ หนุนใจ ขอคำภาวนา
ตอบกลับโพส
ภาพประจำตัวสมาชิก
~@Little lamb@~
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 9400
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:00 pm
ติดต่อ:

อังคาร ก.พ. 11, 2014 11:00 pm

ชีวิตของดิฉันแทบจะไม่เคยสวดอะไรเป็นเรื่องเป็นราว ส่วนใหญ่จะรำพึงเป็นคำพูด
เพราะความคิดส่วนตัวว่า คนสวดตามหนังสือสวดก็เหมือนนก เหมือนกา
สวดๆไปให้หมดบท หรือจบ เหมือนเป็นหน้าที่และไม่ได้ออกมาจากส่วนลึกว่า
วันนี้เรามาระลึกถึงแม่ หรือระลึกถึงพ่อ ขอบคุณท่านจากคำพูดง่ายๆ
แต่มาจากจิตใจที่ซึ้งในพระคุณจริงๆ แต่ความคิดนี้เปลี่ยนไป

เมื่อดิฉันได้รู้จักการสวดที่ถูกต้อง จากคุณสายัณห์ ดิฉันจำได้ว่า ในปี 2011
คุณพี่ได้มาแนะนำการสวดแผ่พระเมตตา อย่างถูกวิธี ชึ่งเป็นหลักง่ายๆ
ให้ทุกคนส่งจิต อ้อนวอนพระจิต และตั้งจิตมั่น พิจารณา ในคำภาวนาทุกคำ
ต้องขอย้อมรับว่า เป็นการเปิดตาเรื่องการสวดจริงๆ แต่ดิฉันก็ไม่เคยได้สวดเลย
จนกระทั่งเดือนพฤศจิกายน ดิฉันได้รับของขวัญเป็นสายประคำแผ่พระเมตตา
และเกิดมีจิตใจที่ต้องการสวด วันนั้นเป็นวันเริ่มต้นของการสวดอุทิศตามบทภาวนาเป็นครั้งแรก
และรำพึงว่าจะอุทิศให้ลูกสาวคนเดียวของดิฉัน ในคืนนั้นเอง ก็เกิดเรื่องมหัศจรรย์
ลูกสาวประสพอุบัติเหตุ รถ SUV RAV4 พลิกคว่ำ สี่ล้อล้อชีฟ้า
หัวใจของดิฉันหล่นไปไหนไม่รู้ เมื่อดิฉันเห็นสภาพรถของลูก แต่พอรู้ว่า
เค้าไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายเลยสักนิด ก็รู้ว่านี่แหละมหัศจรรย์ที่พระมอบให้เป็นของขวัญ Lexena Madden

รูปภาพจาก R' Sayan
ภาพประจำตัวสมาชิก
sunofgod
โพสต์: 2481
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ก.ย. 18, 2011 8:17 pm

พุธ ก.พ. 12, 2014 7:35 pm

:s007: :s007: :s007:
Yan Agape
โพสต์: 598
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

จันทร์ ก.พ. 01, 2016 1:07 pm

สวดสายประคำพระเมตตา
(เริ่มต้นด้วย...)


บทข้าแต่พระบิดา
ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์สถิตในสวรรค์
พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ พระอาณาจักรจงมาถึง
พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
โปรดประทานอาหารประจำวัน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้
โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น
โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความ
ชั่วร้ายเทอญ อาแมน

บทวันทามารีย์
วันทามารีย์ เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน พระเจ้าสถิตกับท่าน
ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆ และพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
สันตะมารีย์ พระมารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตาย อาแมน

บทข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า
ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงเนรมิตฟ้าดิน
ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย ทรง
ปฏิสนธิ เดชะพระจิตเจ้า ทรงบังเกิดจากพระนางมารีย์ พรหมจารี ทรง รับทรมานสมัยปอนทิอัสปิลาต ทรงถูกตรึง
กางเขน สิ้นพระชนม์ และทรงถูกฝังไว้ เสด็จสู่แดนมรณะ วันที่สาม ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย
เสด็จสู่สวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ แล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย
ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้า พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์ การอภัย
บาป การกลับคืนชีพของร่างกาย และชีวิตนิรันดร อาแมน

(ที่ประคำเม็ดใหญ่ ให้สวดว่า...)
“ข้าแต่พระบิดานิรันดร ลูกขอถวายแด่พระองค์ ซึ่งพระกาย พระโลหิต
พระวิญญาณ และพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์ พระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าของลูกทั้งหลาย
เพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวล”

(ที่ประคำเม็ดเล็ก ให้สวดว่า...)
“เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า ขอทรงโปรด
เมตตาลูกทั้งหลายและชาวโลกทั้งมวลเทอญ”

(หลังจากสวดครบสาย ให้สวด 3 จบว่า...)
“ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ทรงฤทธิ์ และผู้มิรู้ตาย ขอทรง
โปรดเมตตาลูกทั้งหลายและชาวโลกทั้งมวลเทอญ”


Credit/Reference:

http://www.thai-divinemercy.com/

http://www.thai-divinemercy.com/UserFil ... er2015.pdf
ตอบกลับโพส