สายประคำพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

ปรับทุกข์ หนุนใจ ขอคำภาวนา
ตอบกลับโพส
lenovy
โพสต์: 2
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ต.ค. 05, 2015 7:35 am

พฤหัสฯ. ธ.ค. 31, 2015 5:27 pm

สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 11 กล่าวไว้ในพระสมณสาสน์ Miserentissimus Redemptor ว่า "เจตนามณ์ของการชดใช้บาปที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับหนึ่งอยู่ที่คารวกิจต่อพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

จากเว็บ: https://th.m.wikipedia.org/wiki/พระหฤทัยของพระเยซู

พระสัญญา 12 ข้อต่อผู้ที่ถวายเกียรติแด่พระหทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า
1.เราจะประทานพระคุณทุกๆ ประการที่จำเป็นตามสถานภาพแห่งชีวิตของเขา
2.เราจะนำสันติสุขมาสู่ครอบครัวของเขา
3.เราจะปลอบบรรเทาใจเขา ในความทุกข์ยากต่างๆ
4.เราจะเป็นที่ลี้ภัยอันปลอดภัย ของผู้ที่อยู่ในภยันตรายของศัตรูแห่งชีวิต และเป็นต้นเมื่อใกล้จะตาย
5. เราจะประทานพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์มายังกิจการงานทุกอย่างของเขา
6.คนบาปจะพบท่อธารและมหาสมุทรแห่งความเมตตา ที่ไม่มีขอบเขตในพระหฤทัยของเรา
7.วิญญาณที่ศรัทธาร้อนรน จะก้าวสู่ความศักดิ์สิทธิ์ที่สูงขึ้น
8.เราจะอวยพรทุกบ้านที่มีรูปพระหฤทัยของเราตั้งไว้เป็นที่เคารพบูชา
9.วิญญาณที่เย็นเฉย จะกลับเป็นวิญญาณที่ร้อนรน
10.เราจะประทานพระพรให้พระสงฆ์สามารถเข้าถึงจิตใจของผู้มีใจแข็งกระด้าง
11.เราจะจารึกชื่อของผู้ที่เผยแผ่ความศรัทธานี้ไว้ในพระหฤทัยของเราตลอดไป
12.ผู้ที่รับศีลมหาสนิทในวันศุกร์ต้นเดือน 9 ครั้ง ต่อเนื่องกัน จะได้รับพระหรรษทานความเป็นทุกข์ถึงบาปในวาระสุดท้าย

จากเว็บ: http://www.geocities.ws/kularptip/prasanya6.html

เริ่มสวด(สามารถใช้สายมาตรฐานได้)

ที่กางเขน :
ข้าแต่พระวิญญาณของพระคริสต์โปรดช่วยข้าพเจ้าให้พ้นบาป
พระกายของพระคริสต์โปรดปกป้องข้าพเจ้า
พระโลหิตของพระคริสต์โปรดให้ข้าพเจ้าได้ชื่นชมยินดี
สายน้ำจากสีข้างของพระคริสต์โปรดชำระล้างข้าพเจ้า
พระมหาทรมานของพระคริสต์โปรดเสริมกำลังข้าพเจ้า
โอ้พระเยซูเจ้าผู้แสนดีโปรดสดับฟังข้าพเจ้า
อาศัยรอยแผลของพระองค์โปรดซ่อนข้าพเจ้าไว้
โปรดพระกรุณาอย่าให้ข้าพเจ้าแยกจากพระองค์
โปรดปกป้องข้าพเจ้าให้พ้นศัตรูชั่วร้าย
ในห้วงเวลาแห่งความตาย ขอทรงโปรดเรียกข้าพเจ้าและเชื้อเชิญให้ข้าพเจ้าเข้ามาหาพระองค์พร้อมกับเหล่านักบุญของพระองค์
ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาแมน

ประคำเม็ดใหญ่ :
โอ้ พระหฤทัยอันอ่อนหวานยิ่งของพ ระเยซูเจ้า ลูกขอวิงวอนให้ลูกรักพระองค์มากขึ้นและมากขึ้นตลอดไปด้วยเทอญ

ประคำเม็ดเล็ก :
ข้าแต่พระหฤทัยอันอ่อนหวานของพระเยซูเจ้า ทรงเป็นที่รักของลูก

หลังจบประคำเล็ก10เม็ด :
ข้าแต่ดวงหทัยอ่อนหวานของพระนางมารีย์ ทรงเป็นความรอดของลูก

สวดปิดสายประคำ :
ขอพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง เป็นที่เคารพบูชา เป็นที่เคารพรัก และเป็นที่ยกย่องสรรเสริญ
ด้วยความกตัญญู ตลอดเวลา ณ ตู้ศีลทุกตู้ในโลกใบนี้ จนกระทั่งสิ้นสุดของกาลเวลา


ผมแปลจากภาษาอังกฤษจากเว็ป :http://www.catholicdoors.com/prayers/ch ... chap55.htm


พระอวยพรครับ
ภาพประจำตัวสมาชิก
rosa-lee
โพสต์: 3433
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ม.ค. 29, 2010 2:37 pm

ศุกร์ ม.ค. 01, 2016 10:57 pm

:s005: :s005: :s005:
sansrepos
โพสต์: 459
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ พ.ค. 04, 2005 6:23 pm

พุธ ก.พ. 03, 2016 4:22 pm

ขอบคุณที่แบ่งปันครับ ขอพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองครับ
ตอบกลับโพส