บทภาวนาวอนขอ แม่พระองค์อุปถัมภ์ผู้ป่วย

ปรับทุกข์ หนุนใจ ขอคำภาวนา
ตอบกลับโพส
ภาพประจำตัวสมาชิก
pongsatorn11042
โพสต์: 14
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ มี.ค. 25, 2018 2:30 pm
ที่อยู่: 58/135 ซ.5 หมู่บ้าน ซื่อตรง-ลีลาวดี ถ.วัดเกาะ แขวง สายไหม เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

พุธ เม.ย. 04, 2018 12:18 am

บทภาวนาวอนขอ

แม่พระองค์อุปถัมภ์ผู้ป่วย

องค์ความรอดของคนไข้
รูปภาพ
ข้าแต่พระแม่มารีย์ ผู้เป็นท่อธารแห่งชีวิตและสุขภาพของลูกทั้งหลาย พระแม่ผู้เป็นพระราชินีที่ยิ่งใหญ่ในสวรรค์ ขอพระแม่โปรดทอดพระเนตรอันเมตตากรุณาและเปี่ยมด้วยความรักนี้มายังลูกทั้งหลาย โปรดเถิดพระแม่ผู้ทรงช่วยเหลือเกื้อกูลลูก ลูกทั้งหลายวิงวอนขอ ทั้งนี้ อาศัยคําเสนอวิงวอนของพระแม่มารีย์ นักบุญโยเซฟ และนักบุญคามิลโล อันจะทําให้ลูกทั้งหลาย สมควรที่จะได้รับสุขภาพที่สมบูรณ์ของฝ่ายร่างกาย ความรอดของฝ่ายวิญญาณ และพระคุณต่างๆจากพระแม่ เมื่อได้รับพระหรรษทานเหล่านี้แล้ว ลูกทั้งหลายก็จะสามรถรักและสรรเสริญพระแม่ในชีวิตนี้ เพื่อว่าสักวันหนึ่ง ลูกทั้งหลายจะได้รับใช้และขอบพระคุณพระแม่ในสวรรค์พร้อมกับฑูตสวรรค์ของพระเจ้าและบรรดานักบุญทั้งหลายตลอดนิรันดร

ข้าแต่พระแม่มารีย์ องค์ความรอดของคนไข้ ขอพระแม่โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายด้วยเถิด พระชนนีเจ้าข้า เพื่อลูกสมควรที่จะได้รับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า เดชะพระคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน
Arttise
โพสต์: 424
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ก.พ. 19, 2017 3:45 pm

พฤหัสฯ. เม.ย. 05, 2018 5:29 pm

อาเมน
:s007:
ตอบกลับโพส