บทภาวนาประจำวันเพื่อวิญญาณในไฟชำระ (มีวีดีโอ)

ปรับทุกข์ หนุนใจ ขอคำภาวนา
ตอบกลับโพส
Arttise
โพสต์: 422
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ก.พ. 19, 2017 3:45 pm

พุธ ก.พ. 27, 2019 7:47 pm

https://www.facebook.com/44175628624166 ... 75?sfns=mo

โดยนักบุญมากาเร็ต มารี อาลาก๊อก ผู้ที่พระเยซูเจ้าทรงเผยแสดงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

นักบุญองค์นี้เองที่ได้รับการเผยแสดงจากพระเยซูเจ้าให้เผยแพร่ความศรัทธาต่อดวงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ในปี 1673

เป็นบทภาวนาที่สอดแทรกคำบอกเล่าจากวิญญาณในไฟชำระ ถึงความอ่อนแอและข้อบกพร่อง ที่ท่านเหล่านั้นได้ละเลย หรือ กระทำผิดพลาดไป
เมื่อครั้งยังมีชีวิต ทำให้ต้องรับความทุกข์ทรมานในไฟชำระ จึงเป็นบทภาวนาที่สอนใจทุกคนได้เป็นอย่างดี

ขอพระเจ้าสถิตกับถท่านทุกคนนะครับ

#คริสต์ #คาทอลิก #คริสต์ศรัทธา #บทภาวนา #ประจำวัน #วิญญาณในไฟชำระ #วิญญาณ #ไฟชำระ #นักบุญมากาเร็ตมารีอาลาก๊อก #พระเยซู #พระหฤทัย #Christ #Catholic #prayer #daily #TheSoulsInPurgatory #soul #purgatory #SaintMargaretMaryAlacoque #Jesus #SacredHeart
จากเพจ คริสต์ศรัทธา
:s015: :s002: :s005:
ตอบกลับโพส