บทภาวนาต่อแม่พระ องค์อุปถัมภ์ผู้ป่วย (ของคณะคามิลเลียน)

ปรับทุกข์ หนุนใจ ขอคำภาวนา
ตอบกลับโพส
กรอกสมบูรณ์
โพสต์: 1413
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ก.ย. 02, 2008 11:18 am
ที่อยู่: ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

อังคาร มี.ค. 17, 2020 1:01 pm

https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/l ... -fragilita

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและสถิตย์สถาพรตลอดนิรันดร องค์ความบรรเทาในห้วงเวลาแห่งความทุกข์ยากลำบาก พระผู้ทรงช่วยเหลือในความอ่อนแอ บรรดาสิ่งสร้างทั้งหลายต่างได้รับพละกำลัง ความเป็นอยู่และชีวิตจากพระองค์ ชาวเราทั้งหลายต่างมาหาพระองค์เพื่อทูลวอนขอพระเมตตาจากพระองค์ ในขณะที่ทุกวันนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับทราบถึงความเปราะบางของการดำรงชีวิตของมนุษยชาติที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังลุกลามอย่างรวดเร็ว

ชาวเราทั้งหลายขอมอบถวายบรรดาผู้ที่เจ็บป่วยและครอบครัวของพวกเขาไว้กับพระองค์ด้วยความวางใจ โปรดประทานการรักษาแก่พวกเขาทั้งด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ

โปรดทรงช่วยเหลือสมาชิกทุกคนในสังคมในการจัดการกับสถานการณ์โรคระบาดนี้อย่างเหมาะสมและโปรดทรงเสริมแรงให้ทุกคนมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

โปรดทรงสนับสนุนและเสริมแรงแก่บรรดาแพทย์ พยาบาลและผู้ทำงานสุขภาพอนามัยทุกคนที่กำลังดำเนินการรักษาผู้ป่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานแห่งการรับใช้ของพวกเขา

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งความดีสมบูรณ์ โปรดทรงอำนวยพระพรแก่มนุษยชาติด้วยความอุดมสมบูรณ์พูนสุข ให้ห่างไกลจากสิ่งร้ายๆ ทั้งหลาย และโปรดเพิ่มพูนความเชื่อที่มั่นคงให้แก่คริสตศาสนิกชนทุกคน

โปรดทรงช่วยเราให้รอดพ้นจากโรคระบาดนี้ซึ่งส่งผลกระทบกับชีวิตโปรดช่วยให้เราทั้งหลายสามารถกลับมาดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขเพื่อจะได้สรรเสริญและโมทนาพระคุณพระองค์ด้วยดวงใจที่ได้รับการฟื้นฟู

ข้าแต่พระบิดาเจ้า องค์พระผู้สร้างแห่งชีวิต พวกเราขอมอบถวายความไว้วางใจในพระองค์ และขอยกถวายคำวอนขอของพวกเราแด่พระองค์ ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชย์ เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิต ตลอดนิรันดร

ข้าแต่พระมารดามารีย์ องค์อุปถัมภ์ของผู้ป่วย โปรดภาวนาเพื่อเราด้วยเทอญ.
กรอกสมบูรณ์
โพสต์: 1413
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ก.ย. 02, 2008 11:18 am
ที่อยู่: ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

อังคาร มี.ค. 17, 2020 1:46 pm

คิดถึงสาส์นของแม่พระที่ประทานแก่นายเปโดร เรจิส ที่ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ 13 พ.ค.2013
ที่เคยโพสต์เอาไว้เมื่อ 1 ต.ค.2013 viewtopic.php?f=2&t=19011
ขอคำภาวนาจากพี่น้องทุกท่านในนิวมานา เพื่อเราจะได้ผ่านวิกฤตินี้ไปได้ด้วยกันค่ะ
กรอกสมบูรณ์ เขียน:http://www.palangjaimx.com/Message_Pedor.html

สาส์นวันที่ 13 พ.ค. 2013

ลูกรัก,แม่เป็นมารดามหาทุกข์ของลูก แม่มาจากสวรรค์เพื่ออวยพรลูกและบอกลูกว่าลูกเป็นของพระเป็นเจ้า จงอย่าท้อแท้ พระเยซูของแม่ทรงอยู่เคียงข้างลูก จงกล้าหาญ ชัยชนะไม่อาจมีได้โดยปราศจากกางเขน จงคุกเข่าและสวดภาวนา ประชากรของทวีปยุโรปจะลดน้อยลงอย่างน่าตกใจ มวลชนในหลายภูมิภาคของโลก จะร้องขอความช่วยเหลือ คนรวยและคนจนจะเดินไปในทิศทางเดียวกันและกินขนมปังก้อนเดียวกัน ความศรัทธาจะอยู่ในหัวใจของคนจำนวนน้อยมาก และพระศาสนจักรของพระเยซูของแม่จะต้องทนทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก ชนต่างศาสนา(น่าจะหมายถึงประเทศอิสลาม)จะยอมรับพระวรสารและพระเยซูเจ้าจะทรงได้รับความรักจากพวกเขา ความทุกข์เวทนาจะสาหัสมากนัก แต่ในท้ายที่สุดชัยชนะของพระเจ้าจะมาพร้อมกับชัยชนะอย่างเด็ดขาดของดวงหทัยนิรมลของแม่ จงก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ต้องหวาดกลัว แม่อยู่เคียงข้างลูกถึงแม้ลูกจะมองไม่เห็นแม่ก็ตาม จงมีใจสุภาพอ่อนโยนและอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วทุกอย่างจะจบลงด้วยดี นี่คือสาส์นที่แม่นำมาให้ลูกในวันนี้ในพระนามขององค์พระตรีเอกภาพพระผู้สูงสุด แม่ขอขอบใจสำหรับการที่ยอมให้แม่รวบรวมพวกลูกมาอยู่ที่นี่อีกครั้งหนึ่ง แม่ขออวยพรพวกลูกในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระจิต สันติสุขจงดำรงอยู่กับลูกเถิด อาแมน
ตอบกลับโพส