นพวารแด่พระแม่มหาทุกข์

ปรับทุกข์ หนุนใจ ขอคำภาวนา

นพวารแด่พระแม่มหาทุกข์

Postโดย Divine Mercy » Mon Nov 21, 2005 10:52 pm

นพวารเป็นการวิงวอนอธิษฐานอย่างต่อเนื่องรวม 9 วัน ซึ่งเป็นการตอบสนอง ต่อคำสอนของพระเยซูเจ้าของเราเกี่ยวกับการวิงวอนอธิษฐานอย่างต่อเนื่อง กล่าวกันว่า นพวารครั้งแรกนั้นได้กระทำติดต่อกันเป็นเวลา9วัน โดยแม่พระและบรรดาสานุศิษย์ได้ ร่วมกันสวดภาวนา เพื่อเตรียมต้อนรับการเสด็จมาขององค์พระจิตเจ้า เริ่มตั้งแต่วัน สมโภชน์พระเยซูคริสต์เสด็จขึ้นสวรรค์จนถึงวันอาทิตย์สมโภชพระจิตตาคม
Image

บทนพวารแด่แม่พระมหาทุกข์
แปลโดย เปรโตร นิพนธ์

พระแม่มหาทุกข์ผู้ศักสิทธิ์ยิ่งนัก, ราชินีแห่งมรณสักขีทั้งหลาย,
พระแม่ทรงประทับอยู่ภายใต้กางเขน, เพื่อทรงเป็นพยานถึงพระมหาทรมาน
ขององค์พระบุตรผู้ที่กำลังสิ้นพระชนม์

โปรดทอดพระเนตรมายังลูกด้วยความเมตตาสงสาร,
ด้วยว่า, ขณะนี้ลูกกำลังพิจารณาถึงมหาทุกข์ของพระแม่,
ลูกขอถวายคำวิงวอนไว้ในพระวิหารแห่งดวงพระหฤทัยอันบาดเจ็บของพระแม่

ลูกจะขอความช่วยเหลือจากผู้ใดได้เล่า, ถ้ามิใช่พระแม่ผู้ทรงพระเมตตา,
พระแม่ผู้ทรงดื่มด่ำกับความทุกข์อย่างมหันต์ขององค์พระบุตร

ลูกจะหันหน้าไปหาผู้ใดได้อีกเล่าถ้ามิใช่พระแม่,
พระแม่มหาทุกข์ผู้ทรงมีส่วนร่วมกับความทุกข์ขององค์พระบุตร
มาตั้งแต่เมื่อครั้งพระองค์ได้ทรงบังเกิดตราบจนกระทั่งสิ้นพระชนม์

พระบิดาเจ้าทรงเลือกสรรพระแม่ให้เป็นพระมารดาแห่งพระบุตรของพระองค์,
พระองค์ทรงอนุญาตให้ดาบแห่งมหาทุกข์ได้ทิ่มแทงทะลุดวงพระหฤทัยของพระแม่

ในมหาทุกข์อันมากมายเหลือคณนานับที่ทำให้พระแม่ต้องรับทนทุกข์ทรมานนี้,
ขอพระแม่ได้โปรดให้ลูกสามารถอดทนรับความทุกข์ทรมานของลูกด้วยเทอญ

เพื่อถวายเกียรติและพระสิริรุ่งโรจน์แด่องค์พระบุตร,
เพื่อความรอดแห่งวิญญาณของลูกที่ได้รับการไถ่โทษบาปจากพระเยซูเจ้า, พระบุตรของ พระแม่,
ขอพระแม่โปรดทรงพระกรุณาสดับฟังตามคำวิงวอนของลูก ณ. บัดนี้ ด้วยเทอญ

(เสนอคำวิงวอนของท่านแด่พระแม่มหาทุกข์)

อาแมน


Image


บทรำพึงของแม่พระที่มีต่อพระเยซูเจ้า
ในขณะที่พระองค์ทรงถูกตรึงอยู่บนไม้กางเขน

แปลโดย เปรโตร นิพนธ์


พระแม่มารีอาทรงตรัสรำพึงว่า
พระองค์ได้ทรงพลีพระชนม์เป็นยัญบูชาเพื่อเป็นการไถ่โทษบาปแทนเหล่ามนุษย์ทั้งมวล

เปโตรได้กล่าวว่า,“ จะขอยอมตายร่วมกับพระองค์”, แต่เขาก็มิได้มาอยู่เฝ้าดูใจพระองค์

โทมัสได้กล่าวว่า, “ ขอให้พวกเราได้ตายพร้อมกับพระองค์ด้วยเถิด”, แต่เขาก็ได้ทอดทิ้ง พระองค์ไป

ไม่ มีสานุศิษย์คนใดเลยที่จะอยู่เฝ้ากับพระองค์, มีก็แต่เพียงพระองค์ผู้เดียวเท่านั้น แหละ,
ที่ต้องเผชิญหน้ากับพระ มหาทรมานนี้อย่างเดียวดาย

ข้าแต่พระเป็นเจ้าและพระบุตรของแม่, พระองค์นั่นแหละที่ทรงปกป้องแม่นี้ไว้ให้ปราศจาก มลทิน

บรรดา สานุศิษย์ที่ได้สัญญาว่าจะยอมติดคุก, และยอมตายพร้อมกับพระองค์
เขา เหล่านั้นแหละได้ทอดทิ้งและหนีพระองค์ไปกันจนหมดสิ้นแล้ว

ไม่มี สานุศิษย์คนใดเลยที่จะอยู่เฝ้ากับพระองค์, มีก็แต่เพียงพระองค์ผู้เดียวเท่านั้น แหละ,
ที่ต้องเผชิญหน้ากับพระ มหาทรมานนี้อย่างเดียวดาย

ข้าแต่พระเป็นเจ้าและพระบุตรของแม่, พระองค์นั่นแหละที่ทรงปกป้องแม่นี้ไว้ให้ปราศจาก มลทิน อาแมน
Last edited by Divine Mercy on Wed Nov 23, 2005 3:04 pm, edited 1 time in total.
Divine Mercy
 

Re:นพวารแด่พระแม่มหาทุกข์

Postโดย จอมนางกระบี่เดี่ยว » Tue Nov 22, 2005 9:33 am

ขอบคุณมากค่ะ
จงเป็นแสงสว่างส่องโลก ไม่มีใครจุดตะเกียง แล้วนำไปไว้ใต้ถัง
User avatar
จอมนางกระบี่เดี่ยว
 
ตอบ: 1159
สมัครสมาชิก: Mon Jun 13, 2005 2:03 pm

Re:นพวารแด่พระแม่มหาทุกข์

Postโดย New lamb » Tue Nov 22, 2005 10:11 am

ขอบคุณค่ะ *no1
User avatar
New lamb
~@
 
ตอบ: 656
สมัครสมาชิก: Wed May 04, 2005 7:21 am
ที่อยู่: Florida U.S.A

Re: นพวารแด่พระแม่มหาทุกข์

Postโดย Holy » Mon May 26, 2008 1:03 am

อาแมน
พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า "ปล่อยให้เด็กเล็ก ๆ มาหาเราเถิด อย่าห้ามเลย เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของคนที่เหมือนเด็กเหล่านี้...ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเรา ผู้นั้นต้อนรับเรา"...
User avatar
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
 
ตอบ: 10002
สมัครสมาชิก: Mon Jan 17, 2005 3:06 pm

Re: นพวารแด่พระแม่มหาทุกข์

Postโดย Jeab Agape » Mon May 26, 2008 7:32 am

อาเมน : xemo026 : เดี๋ยวนี้พี่นัท(โฮลี่มัม) อยู่ที่ไหน คร้าบ :wink:
User avatar
Jeab Agape
~@
 
ตอบ: 8260
สมัครสมาชิก: Mon Jan 17, 2005 9:56 pm
ที่อยู่: Bangkok

Re: นพวารแด่พระแม่มหาทุกข์

Postโดย Zion » Mon May 26, 2008 8:35 am

Jeab Agape wrote:
อาเมน : xemo026 : เดี๋ยวนี้พี่นัท(โฮลี่มัม) อยู่ที่ไหน คร้าบ :wink:

ตอนนี้กลับไปอยู่ที่น่านครับ

คณะพระมหาไถ่คอยดูแลอภิบาลอยู่ ::001::
http://www.cssr.or.th/nan/news/2008-01.php
คนหนุ่มจะรักษาวิถีของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
ก็โดยปฎิบัติตามพระวาจาของพรเจ้า
สดุดี 119:9
User avatar
Zion
~@
 
ตอบ: 3777
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 8:37 pm

Re: นพวารแด่พระแม่มหาทุกข์

Postโดย Jeab Agape » Mon May 26, 2008 5:53 pm

ยศิยล:ผู้แสวงหาพระเจ้า wrote:
Jeab Agape wrote:
อาเมน : xemo026 : เดี๋ยวนี้พี่นัท(โฮลี่มัม) อยู่ที่ไหน คร้าบ :wink:

ตอนนี้กลับไปอยู่ที่น่านครับ

คณะพระมหาไถ่คอยดูแลอภิบาลอยู่ ::001::
http://www.cssr.or.th/nan/news/2008-01.php


ขอบคุณมาก พี่ยศ จะภาวนาให้พี่นัทเขาบ่อยๆ : xemo026 :
User avatar
Jeab Agape
~@
 
ตอบ: 8260
สมัครสมาชิก: Mon Jan 17, 2005 9:56 pm
ที่อยู่: Bangkok

Re: นพวารแด่พระแม่มหาทุกข์

Postโดย :+: seraphim :+: » Mon May 26, 2008 7:11 pm

::017:: ขอบคุณพระที่ทรงเมตตาดูแลน้องนัทอยู่ ว่าแต่ว่าพ่อเล็กลงมาเป็นอธิการเณรเล็กแล้ว ใครดูแลต่ออ่ะเนี่ย
User avatar
:+: seraphim :+:
~@
 
ตอบ: 7624
สมัครสมาชิก: Wed Mar 23, 2005 9:49 pm
ที่อยู่: Pattaya Chonburi

Re: นพวารแด่พระแม่มหาทุกข์

Postโดย Holy » Mon May 26, 2008 7:28 pm

ยศิยล:ผู้แสวงหาพระเจ้า wrote:
Jeab Agape wrote:
อาเมน : xemo026 : เดี๋ยวนี้พี่นัท(โฮลี่มัม) อยู่ที่ไหน คร้าบ :wink:

ตอนนี้กลับไปอยู่ที่น่านครับ

คณะพระมหาไถ่คอยดูแลอภิบาลอยู่ ::001::
http://www.cssr.or.th/nan/news/2008-01.php


ยศ......

เธอนี่ช่าง............
พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า "ปล่อยให้เด็กเล็ก ๆ มาหาเราเถิด อย่าห้ามเลย เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของคนที่เหมือนเด็กเหล่านี้...ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเรา ผู้นั้นต้อนรับเรา"...
User avatar
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
 
ตอบ: 10002
สมัครสมาชิก: Mon Jan 17, 2005 3:06 pm

Re: นพวารแด่พระแม่มหาทุกข์

Postโดย Buddy » Thu Jun 05, 2008 8:08 am

Holy wrote:
ยศิยล:ผู้แสวงหาพระเจ้า wrote:
Jeab Agape wrote:
อาเมน : xemo026 : เดี๋ยวนี้พี่นัท(โฮลี่มัม) อยู่ที่ไหน คร้าบ :wink:

ตอนนี้กลับไปอยู่ที่น่านครับ

คณะพระมหาไถ่คอยดูแลอภิบาลอยู่ ::001::
http://www.cssr.or.th/nan/news/2008-01.php


ยศ......

เธอนี่ช่าง............


insight สุดๆ  หามาได้ไงเนี่ย  (เติมให้ค่ะ ...  พี่ Holy)

ดีใจกับพี่นัทด้วย  ได้กลับไปอยู่กับครอบครัว  และก็ได้ใกล้พระด้วย  : emo038 :
User avatar
Buddy
 
ตอบ: 3057
สมัครสมาชิก: Wed Mar 09, 2005 10:48 am
ที่อยู่: USA


กลับไปหน้า สวนมะกอก

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก ไม่มีสมาชิก และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน

cron