บทภาวนาสายประคำนักบุญมีคาเอลอัครทูตสวรรค์ พร้อม9นิกร

ปรับทุกข์ หนุนใจ ขอคำภาวนา

บทภาวนาสายประคำนักบุญมีคาเอลอัครทูตสวรรค์ พร้อม9นิกร

Postโดย Zion » Sat Nov 24, 2007 7:16 am

ประวัติความเป็นมา

Image
Antónia d'Astónaco
ซิสเตอร์คณะคาร์เมลไลท์ ชาวโปร์ตุเกสได้รับการประจักษ์ส่วนตัวของนักบุญมีคาเอล
ว่าท่านประสงค์ให้เราสวดภาวนาร่วมกับท่านกับนิกรทั้ง9
โดยสวดข้าแต่พระบิดา 1บท วันทามารีอา 3บทต่อหนึ่งนิกร
Image

คำสัญญา
1.ผู้สวดสายประคำนี้แม้เพียงครั้งเดียว
จะได้รับการปกป้องจากบรรดาทูตสวรรค์เมื่อปรารถนาจะรับศีลมหาสนิท
2.ผู้สวดสายประคำนี้ทุกวันจะได้รับความช่วยเหลือจากบรรดาทูตสวรรค์ตลอดชีวิต
3.เมื่อตายแล้ว บรรดาทูตสวรรค์จะช่วยวิงวอนให้เขาและญาติมิตรพ้นจากไฟชำระ

(การประจักษ์และบทภาวนาได้รับการรับรองโดย พระสันตะปาปาปิโอที่9 เมื่อ1851)
Last edited by Zion on Tue Dec 06, 2011 9:20 pm, edited 9 times in total.
คนหนุ่มจะรักษาวิถีของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
ก็โดยปฎิบัติตามพระวาจาของพรเจ้า
สดุดี 119:9
User avatar
Zion
~@
 
ตอบ: 3777
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 8:37 pm

Re: บทภาวนา สายประคำนักบุญมีคาแอล อัครเทวดา

Postโดย Zion » Sat Nov 24, 2007 7:17 am

วิธีสายประคำมีคาแอล
Image

บทเริ่ม:
(ก่อ) ข้าแต่พระเจ้า โปรดเสด็จมาช่วยข้าพเจ้า
(รับ) ข้าแต่พระเจ้า โปรดเร่งมาช่วยข้าพเจ้า
-สวดบทพระสิริรุ่งโรจน์ 1 บท

บทวิงวอนบรรดาทูตสวรรค์ 9 นิกร

(หลังจากกล่าวบทวิงวอนแต่ละนิกรแล้ว
ให้สวดข้าแต่พระบิดา 1 บท-วันทามารีย์ 3 บท )

Image
1.อาศัยการวิงวอนของนักบุญมีคาเอล
พร้อมกับนิกรเซราฟิม
ขอพระเจ้าโปรดบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
เหมาะสมที่จะลุกร้อนด้วยไฟรักของพระองค์
อาแมน

Image
2.อาศัยการวิงวอนของนักบุญมีคาเอล
พร้อมกับนิกรเครูบิม
ขอพระเจ้าโปรดประทานพระหรรษทาน
ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายละทิ้งวิถีบาป
และวิ่งสู่วิถีคริสตชนที่เพรียบพร้อม อาแมน

Image
3.อาศัยการวิงวอนของนักบุญมีคาเอล
พร้อมกับนิกรบัลลังค์
ขอพระเจ้าโปรดประทานจิตแห่งการถ่อมตน
ประทับลงในดวงใจข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน

Image
4.อาศัยการวิงวอนของนักบุญมีคาเอล
พร้อมกับนิกรนาย
ขอพระเจ้าโปรดประทานพระหรรษทาน
ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
สามารถควบคุมสัมผัสรับรู้ของตนเอง
อีกทั้งมีชัยชนะเหนือกิเลสตัณหาต่างๆ อาแมน

Image
5.อาศัยการวิงวอนของนักบุญมีคาเอล
พร้อมกับนิกรฤทธิ์
ขอพระเจ้าโปรดรักษาข้าพเจ้าทั้งหลาย
ไว้จากความชั่วร้าย และการประจญ อาแมน

Image
6.อาศัยการวิงวอนของนักบุญมีคาเอล
พร้อมกับนิกายอำนาจ ขอพระเจ้า
โปรดปกป้องวิญญาณข้าพเจ้าทั้งหลาย
จากกับดักและการประจญของปีศาจ อาแมน

Image
7.อาศัยการวิงวอนของนักบุญมีคาเอล
พร้อมกับนิกรเจ้า
ขอพระเจ้าโปรดประทานจิตแห่งการนบนอบ
เชื่อฟังลงในวิญญาณข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน

Image
8.อาศัยการวิงวอนของนักบุญมีคาเอล
พร้อมกับนิกรอัครทูตสวรรค์
ขอพระเจ้าโปรดประทานความมุ่งมั่น
ในความเชื่อและกิจการดีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
เพื่อข้าพเจ้าจะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ ณ สวรรค์ อาแมน

Image
9.อาศัยการวิงวอนของนักบุญมีคาเอล
พร้อมกับนิกรทูตสวรรค์
ขอพระเจ้าโปรดประทานบรรดาทูตสวรรค์
ให้ปกป้องข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดชีวิตที่รู้ตายนี้
และนำทางข้าพเจ้าทั้งหลายสู่สวรรค์ อาแมน

-สวดข้าแต่พระบิดา 4 บท
เป็นการถวายเกียรติแด่อัครทูตสวรรค์ทั้ง 3
:มีคาเอล กาเบรียล ราฟาเอล
Image
Image
Image
อีกทั้งทูตสวรรค์รักษาตัวของเราแต่ละคน

บทภาวนาปิดท้าย
ข้าแต่นักบุญมีคาเอลผู้เปี่ยมด้วยพระสิริรุ่งโรจน์
หัวหน้า ผู้บัญชาการทูตสวรรค์
ผู้พิทักษ์วิญญาณ ผู้พิชิตจิตกบฏ
ข้ารับใช้เทวราชฐาน ผู้นำทางที่เราควรยกย่อง
โปรดส่องสว่างคุณธรรมอันเหนือธรรมชาติ
แก่เราผู้กำลังวอนขอท่านด้วยความมั่นใจ
ให้พ้นจากความชั่วร้ายทั้งมวล
และโปรดคุ้มครองเราเดชะพระหรรษทาน
เพื่อจะได้รับใช้พระเจ้าและมีศรัทธายิ่งขึ้นทุกวัน

(ก่อ) โปรดวิงวอนเพื่อเราเถิด นักบุญมีคาเอล
ผู้นำทัพพระศาสนจักรของพระเยซูคริสตเจ้า
(รับ) เพื่อเราสมจะได้รับตามสัญญาของพระองค์

ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงสรรพานุภาพสถิตนิรันดร
องค์ความดีน่าพิศวง ผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตา
ทรงประสงค์ให้มนุษย์ทุกคนได้รับความรอด
พระองค์ได้แต่งตั้งนักบุญมีคาเอลอัครทูตสวรรค์
ผู้เปี่ยมด้วยพระสิริรุ่งโรจน์
ให้เป็นผู้นำทัพพระศาสนจักรของพระองค์

โปรดเถิด โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
เหมาะสมจะรอดพ้นจากศัตรูทั้งมวล
โดยไม่มีศัตรูใดมารังควานแม้เมื่อจะตาย
แต่โปรดให้ท่านมีคาเอลนำข้าพเจ้าทั้งหลาย
เข้าชมพระบารมีพระองค์ด้วยเทอญ
ทั้งนี้อาศัยพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า
องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน
Last edited by Zion on Thu Dec 15, 2011 1:36 am, edited 13 times in total.
คนหนุ่มจะรักษาวิถีของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
ก็โดยปฎิบัติตามพระวาจาของพรเจ้า
สดุดี 119:9
User avatar
Zion
~@
 
ตอบ: 3777
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 8:37 pm

Re: บทภาวนา สายประคำนักบุญมีคาแอล อัครเทวดา

Postโดย Zion » Sat Nov 24, 2007 7:19 am

ภาคผนวก

หน้าที่เทวดาทั้ง9ชั้น
Image

ภาคผนวก: ข้อพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงมีคาเอลอัครทูตสวรรค์ และบรรดานิกรต่างๆ

“สงครามเกิดขึ้นในสวรรค์
มีคาเอลกับเหล่าทูตสวรรค์ของเขาต่อสู้กับมังกร มังกรพร้อมกับบริวารของมันก็ต่อสู้ด้วย”
วิวรณ์ 12: 7
“เวลานั้น มีคาเอล เจ้านายยิ่งใหญ่ของทูตสวรรค์ ผู้พิทักษ์ประชากรของท่านจะลุกขึ้น
จะมีเวลาแห่งความทุกข์ยากอย่างที่ไม่เคยมีมาตั้งแต่เริ่มมีประชาชาติจนถึงเวลานั้น ในเวลานั้น ประชากรของท่าน คือทุกคนที่มีชื่อเขียนไว้
ในหนังสือ จะได้รับความรอดพ้น”
ดาเนียล 12:1

“อัครทูตสวรรค์มีคาเอล เมื่อโต้เถียงกับปีศาจเรื่องศพของโมเสส ยังไม่กล้าพูดดูหมิ่นปีศาจ ท่านเพียงแต่พูดว่า
“ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกล่าวโทษเจ้าเถิด”
ยูดา 9

“ขณะที่ข้าพเจ้าดาเนียล เห็นนิมิตนี้
และพยายามเข้าใจความหมาย ข้าพเจ้าก็เห็น
ผู้หนึ่งเหมือนมนุษย์ยืนอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ยินเสียงชายผู้หนึ่ง
ตะโกนอยู่ริมแม่น้ำอุลัยว่า “กาเบรียลเอ๋ย
จงอธิบายความหมายของนิมิตนี้ให้เขาฟังเถิด” ”
ดาเนียล 8: 15-16

“ข้าพเจ้าคือราฟาเอล หนึ่งในเจ็ดทูตสวรรค์
ซึ่งเฝ้าอยู่ตลอดเวลาเฉพาะพระพักตร์
องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระสิริรุ่งโรจน์
เมื่อข้าพเจ้ามาอยู่กับท่าน
ข้าพเจ้าไม่ได้ตัดสินใจมาด้วยตนเอง
แต่มาตามพระประสงค์ของพระเจ้า
ท่านจึงต้องถวายพระพรแด่พระองค์ทุกๆวัน
จงขับร้องสรรเสริญพระองค์เถิด”
โทบิต 12: 15 ,17-18

“ ทันใดนั้น ทูตสวรรค์องค์หนึ่ง
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเข้ามาใกล้
มีแสงสว่างจ้าในห้องขัง
ทูตสวรรค์สะกิดข้างกายเปโตรปลุกให้ตื่นขึ้น แล้วสั่งว่า “เร็วเข้า ลุกขึ้นเถอะ”
โซ่ก็หลุดไปจากมือของเปโตร”
กิจการ12:7

“เพราะสรรพสิ่งทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดิน
ทั้งที่แลเห็นได้และไม่อาจแลเห็นได้
เทพนิกรบัลลังก์ เทพนิกรนาย เทพนิกรเจ้า
และเทพนิกรอำนาจ
ล้วนถูกสร้างโดยพระองค์ทั้งสิ้น
ทุกสิ่งถูกเนรมิตขึ้นโดยพระองค์
และเพื่อพระองค์”
โคโลสี 1:16
____________________
แปลจาก เครือข่ายโทรทัศน์พระวาจานิรันดร์
(EWTN: Eternal Word Television Network)
โดยอิง พระคัมภีร์ ฉบับคณะกรรมการคาทอลิก
Last edited by Zion on Thu Dec 15, 2011 1:41 am, edited 3 times in total.
คนหนุ่มจะรักษาวิถีของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
ก็โดยปฎิบัติตามพระวาจาของพรเจ้า
สดุดี 119:9
User avatar
Zion
~@
 
ตอบ: 3777
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 8:37 pm

Re: บทภาวนา สายประคำนักบุญมีคาแอลอัครเทวดา พร้อมเทวดา9ขั้น

Postโดย Zion » Sat Nov 24, 2007 7:25 am

-
Last edited by Zion on Thu Dec 15, 2011 1:40 am, edited 5 times in total.
คนหนุ่มจะรักษาวิถีของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
ก็โดยปฎิบัติตามพระวาจาของพรเจ้า
สดุดี 119:9
User avatar
Zion
~@
 
ตอบ: 3777
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 8:37 pm

Re: บทภาวนา สายประคำนักบุญมีคาแอล อัครเทวดา

Postโดย ดานุ้งพุงระเบิด » Sat Nov 24, 2007 2:55 pm

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ ครับ
Through the mist see the face
Of an angel, who calls my name.
I remember you're the reason I have to stay.
User avatar
ดานุ้งพุงระเบิด
 
ตอบ: 518
สมัครสมาชิก: Thu Aug 31, 2006 3:57 pm
ที่อยู่: อุบลราชธานี

Re: บทภาวนา สายประคำนักบุญมีคาแอล อัครเทวดา

Postโดย :+: seraphim :+: » Sat Nov 24, 2007 4:28 pm

::001:: วัดพี่ขายสายประคำแบบนี้ด้วยนะ พร้อมบทสวด
User avatar
:+: seraphim :+:
~@
 
ตอบ: 7624
สมัครสมาชิก: Wed Mar 23, 2005 9:49 pm
ที่อยู่: Pattaya Chonburi

Re: บทภาวนา สายประคำนักบุญมีคาแอล อัครเทวดา

Postโดย Nativity » Sat Nov 24, 2007 6:35 pm

พระมหาไถ่มีขายเด้อ
John 19:36
These things happened so that the scripture would be fulfilled: "Not one of his bones will be broken
Nativity
 
ตอบ: 766
สมัครสมาชิก: Thu Dec 15, 2005 3:31 pm
ที่อยู่: Peace in sinner

Re: บทภาวนา สายประคำนักบุญมีคาแอล อัครเทวดา

Postโดย holy holy holy » Sat Nov 24, 2007 7:26 pm

ขอบคุณมากมากครับ
Image
User avatar
holy holy holy
 
ตอบ: 548
สมัครสมาชิก: Wed Mar 07, 2007 8:07 pm

Re: บทภาวนา สายประคำนักบุญมีคาแอล อัครเทวดา

Postโดย Holy » Sat Nov 24, 2007 9:08 pm

บอกตามตรงว่าชื่อชั้นเทวดาบางชั้นแปลเป็นไทยแล้ว รู้สึก ตลกจริงๆ แถมเป้นไทยที่ต้องแปลเป้นไทยอีกรอบอยู่ดี แบบนี้สู้เรียกทับศัพท์ละตินไปจะดีกว่ามากนะครับ

ส่วนเรื่องรูปยศหารูปใหม่จะดีกว่านะ รูปที่เอามาลงเป็นแบบผสานคติความเชื่อศาสนาโบราณของอียิปต์และบาบิโลน มีสัญลักษณ์ของศาสนาอื่นปนอยู่ในภาพพอสมควร
Last edited by Holy on Sat Nov 24, 2007 9:12 pm, edited 1 time in total.
พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า "ปล่อยให้เด็กเล็ก ๆ มาหาเราเถิด อย่าห้ามเลย เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของคนที่เหมือนเด็กเหล่านี้...ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเรา ผู้นั้นต้อนรับเรา"...
User avatar
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
 
ตอบ: 10002
สมัครสมาชิก: Mon Jan 17, 2005 3:06 pm

Re: บทภาวนา สายประคำนักบุญมีคาแอล อัครเทวดา

Postโดย Holy » Sat Nov 24, 2007 9:10 pm

เคยมีการแปลบทสวดนพวารนี้มานานแล้วครับ ดุได้ที่กระทู้นี้

http://www.newmana.com/yabb/index.php?topic=1330.0
พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า "ปล่อยให้เด็กเล็ก ๆ มาหาเราเถิด อย่าห้ามเลย เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของคนที่เหมือนเด็กเหล่านี้...ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเรา ผู้นั้นต้อนรับเรา"...
User avatar
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
 
ตอบ: 10002
สมัครสมาชิก: Mon Jan 17, 2005 3:06 pm

Re: บทภาวนา สายประคำนักบุญมีคาแอล อัครเทวดา

Postโดย Zion » Sat Nov 24, 2007 10:28 pm

Holy wrote:ส่วนเรื่องรูปยศหารูปใหม่จะดีกว่านะ รูปที่เอามาลงเป็นแบบผสานคติความเชื่อศาสนาโบราณของอียิปต์และบาบิโลน มีสัญลักษณ์ของศาสนาอื่นปนอยู่ในภาพพอสมควร

ครับ

Holy wrote:เคยมีการแปลบทสวดนพวารนี้มานานแล้วครับ ดุได้ที่กระทู้นี้

http://www.newmana.com/yabb/index.php?topic=1330.0

Holy wrote:บอกตามตรงว่าชื่อชั้นเทวดาบางชั้นแปลเป็นไทยแล้ว รู้สึก ตลกจริงๆ แถมเป้นไทยที่ต้องแปลเป้นไทยอีกรอบอยู่ดี แบบนี้สู้เรียกทับศัพท์ละตินไปจะดีกว่ามากนะครับ


ขอบคุณครับ
คนหนุ่มจะรักษาวิถีของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
ก็โดยปฎิบัติตามพระวาจาของพรเจ้า
สดุดี 119:9
User avatar
Zion
~@
 
ตอบ: 3777
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 8:37 pm

Re: บทภาวนา สายประคำนักบุญมีคาแอล อัครเทวดา

Postโดย Holy » Sun Nov 25, 2007 5:30 am

หลังจากที่ติดตามดูอยากถามว่า ยศแก้ไขบทสวดเขาทำไม การแปลชั้นเทวดาเดิมพี่ว่าดีและเป็นคำคุ้นเคยอยู่พอสมควรในหมู่คริสตชน การที่เราแปลบทสวดใหม่หลายเวอร์ชั่น จะทำให้มีปัญหามากเวลาสวดพร้อมกัน

สรุปเปลี่ยนแปลงแก้ไขของเดิมทำไมล่ะยศ
พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า "ปล่อยให้เด็กเล็ก ๆ มาหาเราเถิด อย่าห้ามเลย เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของคนที่เหมือนเด็กเหล่านี้...ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเรา ผู้นั้นต้อนรับเรา"...
User avatar
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
 
ตอบ: 10002
สมัครสมาชิก: Mon Jan 17, 2005 3:06 pm

Re: บทภาวนา สายประคำนักบุญมีคาแอล อัครเทวดา

Postโดย Zion » Sun Nov 25, 2007 10:27 am

Holy wrote:หลังจากที่ติดตามดูอยากถามว่า ยศแก้ไขบทสวดเขาทำไม การแปลชั้นเทวดาเดิมพี่ว่าดีและเป็นคำคุ้นเคยอยู่พอสมควรในหมู่คริสตชน การที่เราแปลบทสวดใหม่หลายเวอร์ชั่น จะทำให้มีปัญหามากเวลาสวดพร้อมกัน

สรุปเปลี่ยนแปลงแก้ไขของเดิมทำไมล่ะยศ


ของเดิม หมายถึงของวัดซ่งแย้หรือของมร.บุญสมครับ

อันที่จริง ยศน่าจะใช้คำว่า"แปลใหม่"มากกว่า
เพราะแค่ดูฉบับภาษาไทยของมร.บุญสม เป็นแรงบันดาลใจ และไปดูต้นฉบับภาษาอังกฤษครับ

ของมร.บุญสมนั้น เรียก"ชั้นเทวดา"เป็นเพียง"1องค์"ครับ
ประกอบกับลำดับการสวดไม่ตรงกับต้นฉบับ
ก็เลยทำการแปลใหม่ซึ่งยศอยากกระชับคำด้วย ::005::
คนหนุ่มจะรักษาวิถีของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
ก็โดยปฎิบัติตามพระวาจาของพรเจ้า
สดุดี 119:9
User avatar
Zion
~@
 
ตอบ: 3777
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 8:37 pm

Re: บทภาวนาสายประคำนักบุญมีคาเอลอัครทูตสวรรค์ พร้อม9นิกร

Postโดย magicgreen » Sat Oct 27, 2012 7:49 pm

ตรงที่สวดข้าแต่พระบิดา4บทนี่สวดตอนเริ่มหรือก่อนบทภาวนาปิดท้ายอ่อคับ :s030:
ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้ [มธ 16:18]
magicgreen
 
ตอบ: 361
สมัครสมาชิก: Wed Aug 08, 2012 8:57 pm

Re: บทภาวนาสายประคำนักบุญมีคาเอลอัครทูตสวรรค์ พร้อม9นิกร

Postโดย Holy » Wed Aug 29, 2018 7:15 pm

ปิดท้ายครับ
พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า "ปล่อยให้เด็กเล็ก ๆ มาหาเราเถิด อย่าห้ามเลย เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของคนที่เหมือนเด็กเหล่านี้...ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเรา ผู้นั้นต้อนรับเรา"...
User avatar
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
 
ตอบ: 10002
สมัครสมาชิก: Mon Jan 17, 2005 3:06 pm


กลับไปหน้า สวนมะกอก

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก ไม่มีสมาชิก และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน

cron