หน้า 1 จากทั้งหมด 1

บทภาวนาสายประคำนักบุญมีคาเอลอัครทูตสวรรค์ พร้อม9นิกร

โพสต์แล้ว: เสาร์ พ.ย. 24, 2007 7:16 am
โดย Zion
ประวัติความเป็นมา

รูปภาพ
Antónia d'Astónaco
ซิสเตอร์คณะคาร์เมลไลท์ ชาวโปร์ตุเกสได้รับการประจักษ์ส่วนตัวของนักบุญมีคาเอล
ว่าท่านประสงค์ให้เราสวดภาวนาร่วมกับท่านกับนิกรทั้ง9
โดยสวดข้าแต่พระบิดา 1บท วันทามารีอา 3บทต่อหนึ่งนิกร
รูปภาพ

คำสัญญา
1.ผู้สวดสายประคำนี้แม้เพียงครั้งเดียว
จะได้รับการปกป้องจากบรรดาทูตสวรรค์เมื่อปรารถนาจะรับศีลมหาสนิท
2.ผู้สวดสายประคำนี้ทุกวันจะได้รับความช่วยเหลือจากบรรดาทูตสวรรค์ตลอดชีวิต
3.เมื่อตายแล้ว บรรดาทูตสวรรค์จะช่วยวิงวอนให้เขาและญาติมิตรพ้นจากไฟชำระ

(การประจักษ์และบทภาวนาได้รับการรับรองโดย พระสันตะปาปาปิโอที่9 เมื่อ1851)

Re: บทภาวนา สายประคำนักบุญมีคาแอล อัครเทวดา

โพสต์แล้ว: เสาร์ พ.ย. 24, 2007 7:17 am
โดย Zion
วิธีสายประคำมีคาแอล
รูปภาพ

บทเริ่ม:
(ก่อ) ข้าแต่พระเจ้า โปรดเสด็จมาช่วยข้าพเจ้า
(รับ) ข้าแต่พระเจ้า โปรดเร่งมาช่วยข้าพเจ้า
-สวดบทพระสิริรุ่งโรจน์ 1 บท

บทวิงวอนบรรดาทูตสวรรค์ 9 นิกร

(หลังจากกล่าวบทวิงวอนแต่ละนิกรแล้ว
ให้สวดข้าแต่พระบิดา 1 บท-วันทามารีย์ 3 บท )

รูปภาพ
1.อาศัยการวิงวอนของนักบุญมีคาเอล
พร้อมกับนิกรเซราฟิม
ขอพระเจ้าโปรดบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
เหมาะสมที่จะลุกร้อนด้วยไฟรักของพระองค์
อาแมน

รูปภาพ
2.อาศัยการวิงวอนของนักบุญมีคาเอล
พร้อมกับนิกรเครูบิม
ขอพระเจ้าโปรดประทานพระหรรษทาน
ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายละทิ้งวิถีบาป
และวิ่งสู่วิถีคริสตชนที่เพรียบพร้อม อาแมน

รูปภาพ
3.อาศัยการวิงวอนของนักบุญมีคาเอล
พร้อมกับนิกรบัลลังค์
ขอพระเจ้าโปรดประทานจิตแห่งการถ่อมตน
ประทับลงในดวงใจข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน

รูปภาพ
4.อาศัยการวิงวอนของนักบุญมีคาเอล
พร้อมกับนิกรนาย
ขอพระเจ้าโปรดประทานพระหรรษทาน
ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
สามารถควบคุมสัมผัสรับรู้ของตนเอง
อีกทั้งมีชัยชนะเหนือกิเลสตัณหาต่างๆ อาแมน

รูปภาพ
5.อาศัยการวิงวอนของนักบุญมีคาเอล
พร้อมกับนิกรฤทธิ์
ขอพระเจ้าโปรดรักษาข้าพเจ้าทั้งหลาย
ไว้จากความชั่วร้าย และการประจญ อาแมน

รูปภาพ
6.อาศัยการวิงวอนของนักบุญมีคาเอล
พร้อมกับนิกายอำนาจ ขอพระเจ้า
โปรดปกป้องวิญญาณข้าพเจ้าทั้งหลาย
จากกับดักและการประจญของปีศาจ อาแมน

รูปภาพ
7.อาศัยการวิงวอนของนักบุญมีคาเอล
พร้อมกับนิกรเจ้า
ขอพระเจ้าโปรดประทานจิตแห่งการนบนอบ
เชื่อฟังลงในวิญญาณข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน

รูปภาพ
8.อาศัยการวิงวอนของนักบุญมีคาเอล
พร้อมกับนิกรอัครทูตสวรรค์
ขอพระเจ้าโปรดประทานความมุ่งมั่น
ในความเชื่อและกิจการดีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
เพื่อข้าพเจ้าจะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ ณ สวรรค์ อาแมน

รูปภาพ
9.อาศัยการวิงวอนของนักบุญมีคาเอล
พร้อมกับนิกรทูตสวรรค์
ขอพระเจ้าโปรดประทานบรรดาทูตสวรรค์
ให้ปกป้องข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดชีวิตที่รู้ตายนี้
และนำทางข้าพเจ้าทั้งหลายสู่สวรรค์ อาแมน

-สวดข้าแต่พระบิดา 4 บท
เป็นการถวายเกียรติแด่อัครทูตสวรรค์ทั้ง 3
:มีคาเอล กาเบรียล ราฟาเอล
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
อีกทั้งทูตสวรรค์รักษาตัวของเราแต่ละคน

บทภาวนาปิดท้าย
ข้าแต่นักบุญมีคาเอลผู้เปี่ยมด้วยพระสิริรุ่งโรจน์
หัวหน้า ผู้บัญชาการทูตสวรรค์
ผู้พิทักษ์วิญญาณ ผู้พิชิตจิตกบฏ
ข้ารับใช้เทวราชฐาน ผู้นำทางที่เราควรยกย่อง
โปรดส่องสว่างคุณธรรมอันเหนือธรรมชาติ
แก่เราผู้กำลังวอนขอท่านด้วยความมั่นใจ
ให้พ้นจากความชั่วร้ายทั้งมวล
และโปรดคุ้มครองเราเดชะพระหรรษทาน
เพื่อจะได้รับใช้พระเจ้าและมีศรัทธายิ่งขึ้นทุกวัน

(ก่อ) โปรดวิงวอนเพื่อเราเถิด นักบุญมีคาเอล
ผู้นำทัพพระศาสนจักรของพระเยซูคริสตเจ้า
(รับ) เพื่อเราสมจะได้รับตามสัญญาของพระองค์

ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงสรรพานุภาพสถิตนิรันดร
องค์ความดีน่าพิศวง ผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตา
ทรงประสงค์ให้มนุษย์ทุกคนได้รับความรอด
พระองค์ได้แต่งตั้งนักบุญมีคาเอลอัครทูตสวรรค์
ผู้เปี่ยมด้วยพระสิริรุ่งโรจน์
ให้เป็นผู้นำทัพพระศาสนจักรของพระองค์

โปรดเถิด โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
เหมาะสมจะรอดพ้นจากศัตรูทั้งมวล
โดยไม่มีศัตรูใดมารังควานแม้เมื่อจะตาย
แต่โปรดให้ท่านมีคาเอลนำข้าพเจ้าทั้งหลาย
เข้าชมพระบารมีพระองค์ด้วยเทอญ
ทั้งนี้อาศัยพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า
องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน

Re: บทภาวนา สายประคำนักบุญมีคาแอล อัครเทวดา

โพสต์แล้ว: เสาร์ พ.ย. 24, 2007 7:19 am
โดย Zion
ภาคผนวก

หน้าที่เทวดาทั้ง9ชั้น
รูปภาพ

ภาคผนวก: ข้อพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงมีคาเอลอัครทูตสวรรค์ และบรรดานิกรต่างๆ

“สงครามเกิดขึ้นในสวรรค์
มีคาเอลกับเหล่าทูตสวรรค์ของเขาต่อสู้กับมังกร มังกรพร้อมกับบริวารของมันก็ต่อสู้ด้วย”
วิวรณ์ 12: 7
“เวลานั้น มีคาเอล เจ้านายยิ่งใหญ่ของทูตสวรรค์ ผู้พิทักษ์ประชากรของท่านจะลุกขึ้น
จะมีเวลาแห่งความทุกข์ยากอย่างที่ไม่เคยมีมาตั้งแต่เริ่มมีประชาชาติจนถึงเวลานั้น ในเวลานั้น ประชากรของท่าน คือทุกคนที่มีชื่อเขียนไว้
ในหนังสือ จะได้รับความรอดพ้น”
ดาเนียล 12:1

“อัครทูตสวรรค์มีคาเอล เมื่อโต้เถียงกับปีศาจเรื่องศพของโมเสส ยังไม่กล้าพูดดูหมิ่นปีศาจ ท่านเพียงแต่พูดว่า
“ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกล่าวโทษเจ้าเถิด”
ยูดา 9

“ขณะที่ข้าพเจ้าดาเนียล เห็นนิมิตนี้
และพยายามเข้าใจความหมาย ข้าพเจ้าก็เห็น
ผู้หนึ่งเหมือนมนุษย์ยืนอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ยินเสียงชายผู้หนึ่ง
ตะโกนอยู่ริมแม่น้ำอุลัยว่า “กาเบรียลเอ๋ย
จงอธิบายความหมายของนิมิตนี้ให้เขาฟังเถิด” ”
ดาเนียล 8: 15-16

“ข้าพเจ้าคือราฟาเอล หนึ่งในเจ็ดทูตสวรรค์
ซึ่งเฝ้าอยู่ตลอดเวลาเฉพาะพระพักตร์
องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระสิริรุ่งโรจน์
เมื่อข้าพเจ้ามาอยู่กับท่าน
ข้าพเจ้าไม่ได้ตัดสินใจมาด้วยตนเอง
แต่มาตามพระประสงค์ของพระเจ้า
ท่านจึงต้องถวายพระพรแด่พระองค์ทุกๆวัน
จงขับร้องสรรเสริญพระองค์เถิด”
โทบิต 12: 15 ,17-18

“ ทันใดนั้น ทูตสวรรค์องค์หนึ่ง
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเข้ามาใกล้
มีแสงสว่างจ้าในห้องขัง
ทูตสวรรค์สะกิดข้างกายเปโตรปลุกให้ตื่นขึ้น แล้วสั่งว่า “เร็วเข้า ลุกขึ้นเถอะ”
โซ่ก็หลุดไปจากมือของเปโตร”
กิจการ12:7

“เพราะสรรพสิ่งทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดิน
ทั้งที่แลเห็นได้และไม่อาจแลเห็นได้
เทพนิกรบัลลังก์ เทพนิกรนาย เทพนิกรเจ้า
และเทพนิกรอำนาจ
ล้วนถูกสร้างโดยพระองค์ทั้งสิ้น
ทุกสิ่งถูกเนรมิตขึ้นโดยพระองค์
และเพื่อพระองค์”
โคโลสี 1:16
____________________
แปลจาก เครือข่ายโทรทัศน์พระวาจานิรันดร์
(EWTN: Eternal Word Television Network)
โดยอิง พระคัมภีร์ ฉบับคณะกรรมการคาทอลิก

Re: บทภาวนา สายประคำนักบุญมีคาแอลอัครเทวดา พร้อมเทวดา9ขั้น

โพสต์แล้ว: เสาร์ พ.ย. 24, 2007 7:25 am
โดย Zion
-

Re: บทภาวนา สายประคำนักบุญมีคาแอล อัครเทวดา

โพสต์แล้ว: เสาร์ พ.ย. 24, 2007 2:55 pm
โดย ดานุ้งพุงระเบิด
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ ครับ

Re: บทภาวนา สายประคำนักบุญมีคาแอล อัครเทวดา

โพสต์แล้ว: เสาร์ พ.ย. 24, 2007 4:28 pm
โดย :+: seraphim :+:
::001:: วัดพี่ขายสายประคำแบบนี้ด้วยนะ พร้อมบทสวด

Re: บทภาวนา สายประคำนักบุญมีคาแอล อัครเทวดา

โพสต์แล้ว: เสาร์ พ.ย. 24, 2007 6:35 pm
โดย Nativity
พระมหาไถ่มีขายเด้อ

Re: บทภาวนา สายประคำนักบุญมีคาแอล อัครเทวดา

โพสต์แล้ว: เสาร์ พ.ย. 24, 2007 7:26 pm
โดย holy holy holy
ขอบคุณมากมากครับ

Re: บทภาวนา สายประคำนักบุญมีคาแอล อัครเทวดา

โพสต์แล้ว: เสาร์ พ.ย. 24, 2007 9:08 pm
โดย Holy
บอกตามตรงว่าชื่อชั้นเทวดาบางชั้นแปลเป็นไทยแล้ว รู้สึก ตลกจริงๆ แถมเป้นไทยที่ต้องแปลเป้นไทยอีกรอบอยู่ดี แบบนี้สู้เรียกทับศัพท์ละตินไปจะดีกว่ามากนะครับ

ส่วนเรื่องรูปยศหารูปใหม่จะดีกว่านะ รูปที่เอามาลงเป็นแบบผสานคติความเชื่อศาสนาโบราณของอียิปต์และบาบิโลน มีสัญลักษณ์ของศาสนาอื่นปนอยู่ในภาพพอสมควร

Re: บทภาวนา สายประคำนักบุญมีคาแอล อัครเทวดา

โพสต์แล้ว: เสาร์ พ.ย. 24, 2007 9:10 pm
โดย Holy
เคยมีการแปลบทสวดนพวารนี้มานานแล้วครับ ดุได้ที่กระทู้นี้

http://www.newmana.com/yabb/index.php?topic=1330.0

Re: บทภาวนา สายประคำนักบุญมีคาแอล อัครเทวดา

โพสต์แล้ว: เสาร์ พ.ย. 24, 2007 10:28 pm
โดย Zion
Holy เขียน:ส่วนเรื่องรูปยศหารูปใหม่จะดีกว่านะ รูปที่เอามาลงเป็นแบบผสานคติความเชื่อศาสนาโบราณของอียิปต์และบาบิโลน มีสัญลักษณ์ของศาสนาอื่นปนอยู่ในภาพพอสมควร

ครับ

Holy เขียน:เคยมีการแปลบทสวดนพวารนี้มานานแล้วครับ ดุได้ที่กระทู้นี้

http://www.newmana.com/yabb/index.php?topic=1330.0

Holy เขียน:บอกตามตรงว่าชื่อชั้นเทวดาบางชั้นแปลเป็นไทยแล้ว รู้สึก ตลกจริงๆ แถมเป้นไทยที่ต้องแปลเป้นไทยอีกรอบอยู่ดี แบบนี้สู้เรียกทับศัพท์ละตินไปจะดีกว่ามากนะครับ


ขอบคุณครับ

Re: บทภาวนา สายประคำนักบุญมีคาแอล อัครเทวดา

โพสต์แล้ว: อาทิตย์ พ.ย. 25, 2007 5:30 am
โดย Holy
หลังจากที่ติดตามดูอยากถามว่า ยศแก้ไขบทสวดเขาทำไม การแปลชั้นเทวดาเดิมพี่ว่าดีและเป็นคำคุ้นเคยอยู่พอสมควรในหมู่คริสตชน การที่เราแปลบทสวดใหม่หลายเวอร์ชั่น จะทำให้มีปัญหามากเวลาสวดพร้อมกัน

สรุปเปลี่ยนแปลงแก้ไขของเดิมทำไมล่ะยศ

Re: บทภาวนา สายประคำนักบุญมีคาแอล อัครเทวดา

โพสต์แล้ว: อาทิตย์ พ.ย. 25, 2007 10:27 am
โดย Zion
Holy เขียน:หลังจากที่ติดตามดูอยากถามว่า ยศแก้ไขบทสวดเขาทำไม การแปลชั้นเทวดาเดิมพี่ว่าดีและเป็นคำคุ้นเคยอยู่พอสมควรในหมู่คริสตชน การที่เราแปลบทสวดใหม่หลายเวอร์ชั่น จะทำให้มีปัญหามากเวลาสวดพร้อมกัน

สรุปเปลี่ยนแปลงแก้ไขของเดิมทำไมล่ะยศ


ของเดิม หมายถึงของวัดซ่งแย้หรือของมร.บุญสมครับ

อันที่จริง ยศน่าจะใช้คำว่า"แปลใหม่"มากกว่า
เพราะแค่ดูฉบับภาษาไทยของมร.บุญสม เป็นแรงบันดาลใจ และไปดูต้นฉบับภาษาอังกฤษครับ

ของมร.บุญสมนั้น เรียก"ชั้นเทวดา"เป็นเพียง"1องค์"ครับ
ประกอบกับลำดับการสวดไม่ตรงกับต้นฉบับ
ก็เลยทำการแปลใหม่ซึ่งยศอยากกระชับคำด้วย ::005::

Re: บทภาวนาสายประคำนักบุญมีคาเอลอัครทูตสวรรค์ พร้อม9นิกร

โพสต์แล้ว: เสาร์ ต.ค. 27, 2012 7:49 pm
โดย magicgreen
ตรงที่สวดข้าแต่พระบิดา4บทนี่สวดตอนเริ่มหรือก่อนบทภาวนาปิดท้ายอ่อคับ :s030:

Re: บทภาวนาสายประคำนักบุญมีคาเอลอัครทูตสวรรค์ พร้อม9นิกร

โพสต์แล้ว: พุธ ส.ค. 29, 2018 7:15 pm
โดย Holy
ปิดท้ายครับ