ไม้กางเขนในคริสตศาสนา(น่าจะครบทุกแบบแล้ว)

แกลเลอรี่ภาพเกี่ยวกับคริสตศาสนา ขอภาพ โพสภาพ และ ความรู้เกี่ยวกับภาพในคริสตศิลปะ
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10008
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

พฤหัสฯ. มี.ค. 16, 2006 9:40 pm

forms of Christian crosses ไม้กางเขนแบบต่างๆ

รูปภาพ


55. Latin cross (cross of the Passion) ไม้กางเขนแบบละติน
56. Greek cross ไม้กางเขนแบบกรีก
57. Russian cross ไม้กางเขนแบบรัสเซีย
58. St peter’s cross ไม้กางเขนนักบุญปีเตอร์
59. St Anthony’s cross (tau cross) ไม้กางเขนนักบุญแอนโทนี
60. St Andrew’s cross (saltere cross) ไม้กางเขนนักบุญแอนดรูว์
61. Y-cross ไม้กางเขนรูปตัววาย
62. cross of Lorraine ไม้กางเขนแห่งแคว้นลอร์แรน
63. ansate cross ไม้กางเขนที่มีห่วงตอนบน
64. patriarchal cross ไม้กางเขนพระราชาคณะระดับแพตริอาร์ค
65. cardinal’s cross ไม้กางเขนพระราชาคณะระดับคาร์ดินัล
66. Papal cross ไม้กางเขนของพระสันตะปาปา
67. Constantinian cross, a monogram of Christ (CHR) พระคริสต์
68. crosslet ไม้กางเขนที่ทั้งสี่ด้านทำเป็นรูปไม้กางเขนขนาดเล็ก
69. cross moline ไม้กางเขนที่มีด้านขวางและด้านยาวเท่ากันตรงปลายทำเป็นแฉก
70. cross of Jerusalem ไม้กางเขนแห่งกรุงเยรูซาเล็ม
71. cross botonnee (cross treflee) ไม้กางเขนที่ตรงปลายทำเป็นปุ่ม
72. fivefold cross (quintuple cross) ไม้กางเขนที่ประกอบด้วยกลุ่มไม้กางเขน 5 อัน
73. Celtic cross ไม้กางเขนแบบเคลต์


THE OXFORD-DUDEN PICTORIAL THAI & ENGLISH DICTIONARY : หน้า 332

ส่วนความหมายมีอะไรบ้าง ใครว่างลองสรรหามาเติมกันครับ
Divine Mercy

พฤหัสฯ. มี.ค. 16, 2006 10:37 pm

ขอบคุณมากครับ ผมกำลังหารูปแบบกางเขนมาใช้กับการวาดรูปพอดีเลย
ขอบคุณสำหรับพระญาณสอดส่องของพระเป็นเจ้า
Junior Boy
โพสต์: 659
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ ก.ย. 10, 2005 2:01 pm
ที่อยู่: I believe in God...

พฤหัสฯ. มี.ค. 16, 2006 10:56 pm

ขอบคุณครับ
NNS
โพสต์: 153
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มี.ค. 20, 2006 10:46 am

จันทร์ มี.ค. 20, 2006 11:09 am

ขอบคุณคุณ Holy มากครับที่กรุณานำข้มูลมาแบ่งปันกัน

ขออนุญาตให้ความหมายของกางเขนแต่ละแบบเพื่อพี่น้องทุกท่านจะได้เข้าใจเมื่อเห็นสัญลักษณ์ต่าง ๆ โดยจะขอเรียงตามลำดับอักษรในภาษาอังกฤษเพื่อควาสะดวกในการค้นหา และหากท่านใดต้องการนำไปเผยแพร่ในเว็บบอร์ด หรือเว็บอื่น ๆ ก็ตามสบายเลยนะครับ


---------------------------------------------------------------

รูปภาพ


Anchor Cross

กางเขนสมอเรือ


ถ้าเราทำส่วนบนของสมอเรือให้เป็นรูปกางเขน เราก็จะได้รูปกางเขนสมอเรือ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังที่คริสตชนมีต่อพระคริสตเจ้า และความเชื่ออันมั่นคงดุจสมอเรือที่คุ้มครองบรรดาคริสตชนในยามที่ผจญกับพายุแห่งวิบากกรรมในชีวิตประจำวัน โดยสัญลักษณ์นี้สืบเนื่องจากจดหมายจากนักบุญเปาโลถึงชาวฮีบรู 6:19
NNS
โพสต์: 153
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มี.ค. 20, 2006 10:46 am

จันทร์ มี.ค. 20, 2006 11:16 am

รูปภาพ


BETHLEHEM STAR CROSS WITH FLAMES

ดาวกางเขนเปลวไฟแห่งเบธเลแฮม


กางเขนนี้ คือดาวที่สำแดงถึงพระบังเกิดของพระคริสตเจ้าที่เบธเลแฮม และส่วนล่างของรัศมีดาวได้ถูกยืดให้ยาวออกเป็นรูปกางเขนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงกางเขนที่พระคริสตเจ้าได้ทรงสิ้นพระชนม์ และในขณะเดียวกันเปลวไฟทั้งสี่ที่ล้อมรอบดาวกางเขนนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นที่แยกไปอยู่ที่เหนือศีรษะของอัครสาวกในวันเปนเตกอสเต
NNS
โพสต์: 153
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มี.ค. 20, 2006 10:46 am

จันทร์ มี.ค. 20, 2006 11:20 am

รูปภาพ


BUDDED CROSS

กางเขนดอกตูม

เป็นสัญลักษณ์ของเยาวชนชาวคริสต์ที่เปรียบเสมือนดอกไม้ที่กำลังตูม ส่วนกางเขนดอกไม้ (Cross
Fleuree) ซึ่งมีดอกบานเต็มที่แล้ว เป็นสัญลักษณ์ของคริสตชนที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว มักใช้ปักบนยอดธงของคริสตชน
NNS
โพสต์: 153
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มี.ค. 20, 2006 10:46 am

จันทร์ มี.ค. 20, 2006 11:23 am

รูปภาพ


CALVARY CROSS


กางเขนแห่งเขากัลวารีโอ


บางครั้งก็เรียกว่า กางเขนขั้นบันได (Graded Cross ) โดยบันไดทั้งสามขั้นหมายถึงความเชื่อ ความไว้ใจ และความรัก ตามลำดับจากบนมาล่าง (ดู 1 คร.13:13)
NNS
โพสต์: 153
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มี.ค. 20, 2006 10:46 am

จันทร์ มี.ค. 20, 2006 11:26 am

รูปภาพCELTIC CROSS, CROSS OF IONA


กางเขนแห่งชาวเชลท์

หรือบางครั้งเรียกว่ากางเขนแห่งเกาะไอโอนา เริ่มใช้ตั้งแต่ยุคแรก ๆ แห่งคริสตศาสนา โดยเชื่อกันว่า ท่านโคลัมบา ได้นำกางเขนแบบนี้จากประเทศไอร์แลนด์ไปยังเกาะไอโอนา ในศตวรรษที่หก วงกลมในที่นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งนิรันดรภาพ
NNS
โพสต์: 153
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มี.ค. 20, 2006 10:46 am

จันทร์ มี.ค. 20, 2006 11:29 am

รูปภาพ


CROSS AND CROWN


กางเขนและมงกุฎ


เป็นสัญลักษณ์แห่งรางวัลที่บรรดาสัตบุรุษผู้ที่เชื่อในพระผู้ไถ่ที่ถูกตรึงกางเขนจะได้รับในชีวิตหลังความตาย

“จงซื่อสัตย์จนถึงวันตายเถิด และเราจะให้มงกุฎแห่งชีวิตแก่ท่าน” (วิวรณ์ 2:10 )
NNS
โพสต์: 153
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มี.ค. 20, 2006 10:46 am

จันทร์ มี.ค. 20, 2006 11:35 am

รูปภาพCROSS AND TRIANGLE


กางเขนและสามเหลี่ยม

เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการปักอาภรณ์ที่ใช้ในพระศาสนจักร โดยกางเขนที่ซ้อนกับสามเหลี่ยมหมายความว่า พระคริสตเจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพระตรีเอกภาพ
NNS
โพสต์: 153
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มี.ค. 20, 2006 10:46 am

จันทร์ มี.ค. 20, 2006 11:38 am

รูปภาพ


CROSS CROSSLET, HOLY CROSS, GERMAN CROSS


ไม้กางเขนที่ทั้งสี่ด้านทำเป็นรูปไม้กางเขนขนาดเล็ก

กางเขนลาตินสี่อันที่มาเชื่อมกันที่ฐาน เป็นสัญลักษณ์ถึงการที่คริสตศาสนาได้เผยแผ่ไปทั่วสีุ่มุมโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของงานมิชชันนารี่
NNS
โพสต์: 153
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มี.ค. 20, 2006 10:46 am

จันทร์ มี.ค. 20, 2006 11:41 am

รูปภาพ


CROSS FITCHEE


กางเขนปลายแหลม

หมายถึงกางเขนทุกแบบที่เหลาปลายด้านล่างให้แหลม ซึ่งใช้โดยนักรบครูเสดเพื่อความสะดวกในการปักกางเขนลงบนดินในขณะที่ทำการสวดภาวนา
NNS
โพสต์: 153
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มี.ค. 20, 2006 10:46 am

จันทร์ มี.ค. 20, 2006 11:46 am

รูปภาพ


CROSS OF LORRAINE


กางเขนแห่งแค้วนลอร์เรน

กางเขนแห่งแค้วนลอร์เรน เป็นกางเขนประจำแคว้น โดยประกอบด้วยเส้นแนวตั้งที่มีเส้นแนวนอนสองเส้นตัดอยู่ โดยเส้นแนวนอนทั้งสองเส้นมีระยะห่างจากด้านบนและด้านล่างเท่ากัน ในรูปแบบที่ใช้ในยุคก่อน เส้นแนวนอนทั้งสองเส้นมีความยาวเท่าก้น แต่ในศตวรรษที่ยี่สิบ เส้นล่างยาวกว่าเส้นบน ซึ่งคล้ายกับกางเขนแห่งพระสังฆบิดร (patriarchal cross) แต่ต่างกันตรงที่ เส้นแนวนอนของกางเขนแห่งสังฆบิดรจะอยู่ชิดไปทางด้านบน


กางเขนแห่งแค้วนลอร์เรนเป็นส่วนหนึ่งของตราประจำแคว้นลอร์เรนในภาคตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส แรกเริ่มทีเดียวกางเชนนี้เป็นสัญลักษณ์ของท่านนักบุญโยน ออฟ อาร์ค ซึ่งเป็นผู้ต่อต้านการบุกรุกฝรั่งเศสโดยอังกฤษ ต่อมาในระหว่างปีค.ศ. 1871
NNS
โพสต์: 153
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มี.ค. 20, 2006 10:46 am

จันทร์ มี.ค. 20, 2006 11:49 am

รูปภาพ


CROSS OF TRIUMPH, CROSS OF VICTORY, CROSS OF CONQUEST


กางเขนแห่งชัยชนะ


เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะของพระวรสารทั่วโลก วงกลมหมายถึงโลก ภายในวงกลมแบ่งออกเป็นสามส่วน หมายถึงทวีปเอเซีย, อาฟริกา และยุโรป กางเขนที่ปักอยู่เหนือโลก เป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะแห่งจิตวิญญาณเหนือโลกแห่งวัตถุนิยม
NNS
โพสต์: 153
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มี.ค. 20, 2006 10:46 am

จันทร์ มี.ค. 20, 2006 11:54 am

รูปภาพ


CROSS PATTEE, CRUX FORMEE, IRON CROSS


ไม้กางเขนที่มีด้ามที่ไขว้กันนั้นยาวเท่ากัน


คล้ายกับกางเขนมัลทีส (the Maltese Cross) เป็นรูปแบบกางเขนที่สวยงามและเป็นที่นิยมใช้ในการประดับประดา
NNS
โพสต์: 153
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มี.ค. 20, 2006 10:46 am

จันทร์ มี.ค. 20, 2006 12:00 pm

รูปภาพ


CROSS TREFFLEEกางเขนปลายสามแฉก


เป็นกางเขนทที่มีรูปแบบที่สวยงามอีกแบบหนึ่ง โดยมีปลายทั้งสี่เป็นรูปสามแฉก และเป็นที่นิยมใช้ในการประดับประดา และยังเป็นที่รู้จักในนามว่า Cross Botonnee (กางเขนที่มีปลายสามปุ่ม)
NNS
โพสต์: 153
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มี.ค. 20, 2006 10:46 am

จันทร์ มี.ค. 20, 2006 12:06 pm

รูปภาพ


EASTERN CROSS, THE RUSSIAN ORTHODOX CROSS


กางเขนตะวันออก, กางเขนแห่งพระศาสนจักรออร์โธดอกซ์รัสเซีย


เส้นแนวนอนด้านบนสุด เป็นสัญลักษณ์แห่งป้าย INRI (เยซู กษัตริย์แห่งชาวยิว) ที่ถูกตอกไว้เหนือพระเศียรของพระเยซูเจ้า ส่วนเส้นเฉียงด้านล่างเป็นสัญลักษณ์ของที่รองพระบาทของพระเยซูเจ้า เนื่องจากพระศาสนจักรตะวันออกเขื่อว่าพระบาทของพระเยซูเจ้าถูกตอกแยกจากกัน แทนที่จะถูกตอกซ้อนกันตามที่พระศาสนจักรตะวันตกเข้าใจ การที่ด้านขวาของเส้นล่างสุด(ในมุมมองของพระเยซูเจ้า)เฉียงขึ้นเป็นการเตือนให้เราระลึกถึงผู้ที่ถูกตรึงกางเขนด้านขวาของพระองค์ผู้ซึ่งกลับใจ และพระองค์ทรงตรัสต่อเขาว่าว่า “เราบอกความจริงกับท่านว่า วันนี้ท่านจะอยู่กับเราในสวรรค์” ส่วนด้านซ้ายของเส้นที่เฉียงลงเตือนให้เราระลึกถึงผู้ร้ายด้านซ้ายของพระองค์ที่ไม่ยอมกลับใจ


กางเขนนี้ มักได้รับการติดตั้งไว้บนยอดโบสถ์ของพระศาสนจักรออร์โธดอกซ์รัสเซีย
NNS
โพสต์: 153
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มี.ค. 20, 2006 10:46 am

จันทร์ มี.ค. 20, 2006 12:10 pm

รูปภาพ


GREEK CROSS


กางเขนกรีก

เป็นกางเขนที่มีแขนทั้งสี่เท่ากัน เป็นสัญลักษณ์ที่องค์กรสภากาชาดสากลและสภากาชาดไทยใช้
NNS
โพสต์: 153
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มี.ค. 20, 2006 10:46 am

จันทร์ มี.ค. 20, 2006 12:13 pm

รูปภาพ


GREEK CROSS AND X MONOGRAM


กางเขนกรีกและอักษรย่อตัวเอ็กซ์

เป็นการเอาอักษรย่อตัวเอ็กซ์ (อ่านว่า “คี” ในภาษากรีก) ซึ่งเป็นอักษรตัวแรกของพระคริสต์ในภาษากรีกทับลงไปบนกางเขนกรีก
NNS
โพสต์: 153
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มี.ค. 20, 2006 10:46 am

จันทร์ มี.ค. 20, 2006 12:15 pm

รูปภาพ


GREEK CROSS WITH WORDS


กางเขนกรีกกับพยัญชนะ


เป็นกางเขนกรีกที่รวมกับพยัญชนะกรีก ที่ใช้เรียกพระเยซูคริสตเจ้า และ คำว่า“nika” ซึ่งแปลว่า “พิชิต” รวมกันแปลว่า “พระเยซูคริสตเจ้าผู้พิชิต”
NNS
โพสต์: 153
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มี.ค. 20, 2006 10:46 am

จันทร์ มี.ค. 20, 2006 12:18 pm

รูปภาพ


HUGUENOT CROSS


กางเขนฮิวกานอท


ใช้โดยโปรเตสแตนท์ชาวฝรั่งเศส ผู้ยึดหลักปฎิบัติของฮิวกานอทในฝรั่งเศสช่วงศตวรรษที่ 16 และ 17 ส่วนในปัจจุบัน โปรเตสแตนท์ชาวฝรั่งเศส บางคนสวมกางเขนนี้(บางคนก็สวมเฉพาะนกพิราบ)เพื่อแสดงตนว่าเป็นโปรเตสแตนท์
NNS
โพสต์: 153
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มี.ค. 20, 2006 10:46 am

จันทร์ มี.ค. 20, 2006 12:22 pm

รูปภาพ


JERUSALEM OR CRUSADER'S CROSS


กางเขนเยรูซาเลม หรือกางเขนนักรบครูเสด

ประกอบด้วยกางเขนรูปตัวทีสี่อันรวมเป็นกางเขนใหญ่หนึ่งอัน และกางเขนกรีกขนาดเล็กอีกสี่อันรวมเป็นห้าอัน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของบาดแผลทั้งห้าแห่งพระเยซุเจ้า เป็นกางเขนที่ กอดฟรี เดอ บุลยัน ซึ่งปลดปล่อยกรุงเยรูซาเลมจากแอกของพวกมุสลิม และเป็นผู้ปกครองเยรูซาเลมคนแรก สวมเป็นสัญลักษณ์ และเป็นสัญลักษณ์ของการเผยแผ่พระวรสารไปสู่สี่มุมโลก
NNS
โพสต์: 153
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มี.ค. 20, 2006 10:46 am

จันทร์ มี.ค. 20, 2006 12:25 pm

รูปภาพ


LATIN CROSS


กางเขนลาติน

เป็นรูปแบบที่ใช้กันแพร่หลายที่สุด
NNS
โพสต์: 153
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มี.ค. 20, 2006 10:46 am

จันทร์ มี.ค. 20, 2006 12:27 pm

รูปภาพ


MALTESE CROSS


กางเขนมัลทีส


ประกอบด้วยปลายหัวหอกสี่อันมาบรรจบกันเป็นสี่แฉก เริ่มใช้ครั้งแรกในยุคสงครามครูเสดโดยคณะสงฆ์และทหารโฮสปิทัลเลอร์ใช้เป็นตราประจำคณะ ต่อมาคณะนี้ได้ย้ายสำนักงานใหญ่ไปอยู่ที่เกาะมัลทีส กางเขนนี้จึงเรียกว่า กางเขนแห่งมัลทีส
NNS
โพสต์: 153
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มี.ค. 20, 2006 10:46 am

จันทร์ มี.ค. 20, 2006 12:31 pm

รูปภาพ


PAPAL CROSS


กางเขนพระสันตะปาปา

มีเส้นแนวนอนสามเส้น โดยเส้นล่างจะยาวกว่าเส้นบนเล็กน้อย สองเส้นบนเป็นสัญลักษณ์ของนักโทษสองคนที่ถูกตรึงกางเขนพร้อมกับพระเยซูเจ้า กางเขนนี้ใช้เฉพาะในขบวนแห่ของสมเด็จพระสันตะปาปาเท่านั้น
NNS
โพสต์: 153
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มี.ค. 20, 2006 10:46 am

จันทร์ มี.ค. 20, 2006 12:33 pm

รูปภาพ


PATRIARCHAL CROSS, ARCHEPISCOPAL CROSS


กางเขนพระสังฆบิดร, กางเขนอัครสังฆราช


มีเส้นแนวนอนสองเส้น โดยเส้นบนสั้นกว่าเส้นล่างเล็กน้อย เส้นบนเป็นสัญลักษณ์ของแผ่นป้าย INRI ที่ตอกอยู่เหนือพระเศียรของพระเยซูเจ้า เป็นส่วนหนึ่งของตราประจำตำแหน่งของพระสังฆบิดรและอัครสังฆราช ใช้นำขบวนแห่ของท่าน
NNS
โพสต์: 153
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มี.ค. 20, 2006 10:46 am

จันทร์ มี.ค. 20, 2006 12:36 pm

รูปภาพ


ST. ANDREWS CROSS


กางเขนนักบุญอันดรูว์

ท่านนักบุญอันดรูว์ถูกประหารบนกางเขนแบบนี้ เนื่องจากท่านได้ขอร้องว่าท่านไม่สมควรที่จะถูกตรึงบนกางเขนแบบเดียวกับพระเยซูเจ้า
NNS
โพสต์: 153
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มี.ค. 20, 2006 10:46 am

จันทร์ มี.ค. 20, 2006 12:39 pm

รูปภาพ

ST. PETER’S CROSS


กางเขนแห่งนักบุญเปโตร


เป็นสัญลักษณ์แห่งมรณสักขีและความอ่อนน้อมถ่อมตนของท่านนักบุญเปโตร โดยท่านได้บอกเพชฌฆาตของท่านว่า ท่านไม่สมควรที่จะถูกตรึงกางเขนในลักษณะเดียวกับพระเยซูเจ้า ท่านจึงขอร้องให้พวกเขาตรึงกางเขนท่านโดยเอาศิรษะท่านลงดิน
NNS
โพสต์: 153
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มี.ค. 20, 2006 10:46 am

จันทร์ มี.ค. 20, 2006 12:42 pm

รูปภาพ


TAU CROSS


กางเขนตัวที (กางเขนเทา)

ที่มีชื่อเช่นนี้เพราะกางเขนดั้งเดิมเป็นแบบนี้และมีลักษณะคล้ายกับอักษร“เทา” ซึ่งเป็นอักษรตัวที่ 19 ของพยัญชนะกรีก (ซึ่งตรงกับอักษร “ที” ในภาษาอังกฤษ
NNS
โพสต์: 153
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มี.ค. 20, 2006 10:46 am

จันทร์ มี.ค. 20, 2006 12:48 pm

ที่นำเสนอมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของรูปแบบกางเขนจำนวนมากมาย สำหรับท่านที่สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถเปิดดูได้ที่

http://www.theweebsite.com/heraldry/cha ... osses.html

http://www.gocek.org/christiansymbols/
ตอบกลับโพส