ข้อคิดยามเช้า โดยพระคุณเจ้าลือชัย

แบ่งปัน คำพยาน ประสบการณ์ชีวิตกับพระเจ้า และการอัศจรรย์ ที่พระเจ้าได้ทรงกระทำต่อชีวิตของเราแต่ละคน
ตอบกลับโพส
ภาพประจำตัวสมาชิก
tuztiz
โพสต์: 423
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ก.พ. 19, 2007 7:45 pm

จันทร์ พ.ย. 26, 2012 10:15 am

ข้อคิดยามเช้า วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2012

พระเยซูเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงปรารถนาเอาชนะโลกทั้งหมด
แต่ไม่ใช่โดยทางสงครามหรือโดยทางการริดรอน
หรือเหยียบย่ำสิทธิและเสรีภาพของคนอื่น
พระองค์ทรงปรารถนาที่จะนำสันติภาพและความสุขที่แท้จริง
มาให้กับมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้โดยทางความยุติธรรมและความรัก
พระองค์ทรงมอบหมายพันธกิจ
การขยายอาณาจักรของพระองค์แก่เราผู้ซึ่งเป็นศิษย์ของพระองค์
แน่นอน ในฐานะพระเจ้า
พระองค์สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สำเร็จด้วยตัวพระองค์เอง
แต่พระองค์ทรงปรารถนาให้เราทำงานร่วมกับพระองค์
ในการนำโลกใบนี้ไปสู่ความครบบริบูรณ์
ดังนั้น ในโอกาสฉลองวัดพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาลปีนี้
ให้เราพิจารณาไตร่ตรองถึงบทบาทของเรา
ในฐานะผู้ร่วมงานของพระเยซูเจ้าในการทำให้สังคม ประเทศ
และโลกที่เรากำลังอาศัยอยู่นี้ดีขึ้นเรื่อย ๆ
ตามกำลังและความสามารถของเรา
จำไว้ว่าแทนที่จะประณามความมืด
เราควรจุดเทียนขึ้นสักเล่มหนึ่ง
แม้ว่าจะเป็นเทียนเล่มเล็ก ๆ ก็ตาม
เทียนเล่มเล็กหลายเล่มรวมกัน
สามารถกลายเป็นแสงสว่างดวงใหญ่
ที่สามารถส่องสว่างแก่บรรดาผู้ที่อยู่ในความมืด
ให้ค้นพบหนทางสู่อาณาจักรแห่งความจริง
ความยุติธรรม และความรักของพระเยซูเจ้าได้เช่นกัน

ขอพระเจ้าอวยพรเราทุกคน
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
บทเทศน์ในพิธีบูชาขอบพระคุณ
วันฉลองวัดพระคริสตเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล
วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2012
ตอบกลับโพส