พระคัมภีร์สารบบที่สอง ปัญหา "อธิกธรรม

รวม ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิ้ล
เข้าใจ พระคัมภีร์ ชีวิต และคำสั่งสอนของพระเยซูคริสต์ ตามลำดับ อย่างง่ายๆ
ตอบกลับโพส
ภาพประจำตัวสมาชิก
เจนจิรา
โพสต์: 1168
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ธ.ค. 21, 2008 12:13 am

อาทิตย์ ส.ค. 09, 2009 2:50 am

อันที่จริงคริสตชน (ทั้งโปรเตสแตนต์และคาทอลิก) ต่างยอมรับพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมที่สืบทอดมาจากชาวยิวเหมือนกันเพียงแต่หลังการถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยที่กรุงบาบิโลนชาวยิวต่างกระจัดกระจายกันไปตามที่ต่างๆที่ยังเหลือรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่มี 2 แห่งคือที่แผ่นดินปาเลสไตน์ซึ่งยังคงใช้ภาษาฮีบรูเป็นหลักและที่เมืองอเล็กซานเดรียในประเทศอียิปต์ซึ่งใช้ภาษากรีกเป็นหลัก
            ต้องยอมรับว่าชาวยิวที่ใช้ภาษากรีกนั้นมีใจเปิดกว้าง กว่าชาวยิวที่ใช้ภาษาฮีบรูซึ่งค่อนข้างอนุรักษ์นิยมเมื่อพวกเขาแปลพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมจากภาษาฮีบรูมาเป็นฉบับภาษากรีกที่เรียกกันว่า"สารบบเจ็ดสิบหรือ Septuagint" จึงได้รวมหนังสือศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างกว้างขวางในหมู่ชาวยิวที่ใช้ภาษากรีกเข้าไปด้วย

ส่วนที่เพิ่มเติมจากภาษาฮีบรูได้แก่
ท        โทบิต และ ยูดิธ ต้นฉบับเป็นภาษาอาราเมอิก หรืออาจเป็นฮีบรู

ท        บารุค และ มัคคาบี 1 ต้นฉบับเป็นภาษาฮีบรู


ท        ปรีชาญาณ และ มัคคาบี 2 ต้นฉบับเป็นภาษากรีก

ท        บุตรสิรา


ท      บางส่วนของ เอสเธอร์ ต้นฉบับอาจเป็นภาษาฮีบรู


ท        บางส่วนของ ดาเนียล ต้นฉบับเป็นภาษากรีก

จุดแตกหักด้านพระคัมภีร์ระหว่างคริสตชนเกิดขึ้นในปี ค.ศ.1519 ที่เมือง Leipzig เมื่อ Eck อ้างข้อความจากหนังสือมัคคาบีฉบับที่2 เพื่อสนับสนุนคำสอนเรื่องไฟชำระแต่ MartinLuther คัดค้านโดยอ้างว่าหนังสือดังกล่าวไม่อยู่ในสารบบผลสรุปคือลูเธอร์เดินตามสารบบของชาวยิวในปาเลสäตน์ที่ใช้ภาษาฮีบรู ส่วนคาทอลิกเดินตามสารบบของชาวยิวในอเล็กซานเดรียที่ใช้ภาษากรีก

ต่อมาในปีค.ศ.1546(27ปีหลังเหตุการณ์ที่เมืองLeipzig)สังคายนาที่นครเตรนท์ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ(ไม่ผิดพลาด)รับรองหนังสือทุกเล่มที่คาทอลิกใช้อยู่ในปัจจุบัน(ทั้งสารบบที่หนึ่งและสารบบที่สอง)ว่า "เป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์และได้รับการดลใจจากพระเป็นเจ้า"

..
ความหมายของคำ Apocrypha และคำ Deutero-canonical

Deutero-canonical แปลตามตัวคือ "สารบบที่สอง" ดังนั้น เมื่อมีสารบบที่สอง แสดงว่าต้องมี "สารบบที่หนึ่ง (Protocanonical) " ด้วยซึ่งทั้งสองคำนี้ใช้ในคาทอลิกเท่านั้น
ข้อควรระวังคือต้องไม่เข้าใจในทำนองที่ว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีสารบบพระคัมภีร์อยู่2ระบบโดยสารบบที่สองเพิ่มเข้ามาภายหลังเพราะถ้าเข้าใจแบบนี้จะทำให้หนังสือในสารบบที่สองดูเหมือนจะด้อยค่าลงไปเมื่อเทียบกับหนังสือในสารบบที่หนึ่่งดังนั้นความหมายที่ถูกต้องคือ

* พระคัมภีร์สารบบที่หนึ่งไงได้แก่หนังสือพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมที่คริสตชนทุกนิกายยอมรับเหมือนกัน

            * พระคัมภีร์สารบบที่สองได้แก่หนังสือ 7เล่มและบางส่วนของหนังสือเอสเธอร์และดาเนียลที่เพิ่มเข้ามาจากสารบบที่หนึ่ง ซึ่งได้รับการยอมรับโดยพระศาสนจักรคาทอลิกและมีศักดิ์ศรีเทียบเท่าหนังสือในสารบบที่หนึ่งทุกประการ

ส่วนคำ Apocrypha ที่เราแปลว่า"อธิกธรรม" ได้แก่หนังสือที่เขียนขึ้นระหว่าง 200 ปีก่อนคริสตกาลเรื่อยมาจนถึงพระศาสนจักรในยุคเริ่มแรกมีทั้งที่ถือกำเนิดมาจากชาวยิวล้วนๆ หรือลูกผสมโดยเริ่มจากชาวยิวแล้วจบลงโดยคริสตชนหรือที่เป็นของคริสตชนล้วนๆก็มีหนังสือเหล่านี้เขียนขึ้นโดยมีเจตนาให้เป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์หรือดูเหมือนศักดิ์สิทธิ์หรือดูเหมือนได้รับการดลใจจากพระเป็นเจ้าแต่ไม่ได้รับการรับรองให้อยู่ในสารบบ

ท    ข้อที่แตกต่างระหว่างคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์จึงอยู่ตรงนี้ คือสำหรับคาทอลิก"อธิกธรรม"หมายถึง หนังสือที่ไม่อยู่ทั้งในพระคัมภีร์สารบบที่หนึ่ง และในสารบบที่สอง

ท    สำหรับโปรเตสแตนต์ "อธิกธรรม"หมายถึงหนังสือที่ไม่อยู่ในพระคัมภีร์สารบบที่หนึ่งเท่านั้น ซึ่งหมายความว่า พวกเขาถือหนังสือในสารบบที่สองของคาทอลิกเป็น "อธิกธรรม"ไปด้วย

..

พระศาสนจักรคาทอลิกมีท่าทีอย่างไรต่อหนังสือ Apocrypha ?


  ในที่ประชุมสมัชชาพระสังฆราชที่เมืองบาร์กา ประเทศสเปญ (Synod of Braga) ปี ค.ศ. 563 ได้ประณามทุกคนที่ "อ่าน เห็นชอบ หรือปกป้อง"หนังสือ Apocrypha หมายความว่าใครก็ตามที่อ่านหนังสืออธิกธรรมถือว่าถูกตัดขาดจากสมาชิกภาพของพระศาสนจักร (บัพพาชนียกรรม:Ex-communication)ซึ่งมองแล้วอาจจะดูรุนแรงนั่นเป็นเพราะในหนังสืออธิกธรรมโดยเฉพาะที่เขียนโดยคริสตชน มีความเชื่อผิดๆแฝงอยู่มากส่วนใหญ่เป็นของพวก Gnosticism ได้แก่พวกที่ปรารถนาดียกย่องความเป็นพระเจ้าของพระเยซูเจ้าสุดโต่งจนกลายเป็นว่าพระเยซูเจ้าไม่ได้เป็นมนุษย์แท้ ซึ่่่งจะนำไปสู่ข้อสรุปผิดๆ อีกว่าพระองค์ไม่ถูกทรมานจริงไม่สิ้นพระชนม์จริงและดังนั้นเราก็ไม่ได้รับการไถ่บาปจริง


เมื่อเห็นสาเหตุที่ทำให้พระศาสนจักรต้องประณามคนอ่านหนังสืออธิกธรรมแล้วคงช่วยให้เราสบายใจมากขึ้นเพราะเมื่อสาเหตุหมดไป คำประณามก็ถูกลืมเลือนไปด้วย

ในสมัยกลางโดยเฉพาะในยุคของนักบุญเบอร์นาร์ด และนักบุญโธมัส อไควนัส หนังสืออธิกธรรมได้รับการยอมรับอย่างสูงทั้งในหมู่พระสงฆ์นักบวชและฆราวาส และนี่คือสาเหตุที่ทำให้เห็นภาพเขียนฝาผนังในวัดต่างประเทศเป็นเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในหนังสืออธิกธรรม


ดังนั้น คาทอลิกสามารถอ่านและอ้างอิงหนังสืออธิกธรรมได้โดยต้องสามารถแยกแยะ และระบุให้ได้อะไรถูก อะไรผิด


ความสับสนที่ติดตามมาจนถึงปัจจุบันก็คือสมัยก่อน เราใช้คำว่า "อธิกธรรม" เรียกหนังสือพระคัมภีร์ในสารบบที่สอง ซึ่่งคำว่า อธิกธรรม นี้ หมายถึง ธรรมภาคผนวก แม้ว่าในความเป็นจริง มิได้เป็นภาคผนวกอย่างที่ความหมายตรงตามตัวอักษร แต่ยังหาคำภาษาไทยที่สง่าน่าฟังไปว่าคำนี้ยังไม่ได้ จึงได้ใช้คำว่า อธิกธรรม ไปก่อนโดยอนุโลมต่อมาได้บัญญัติคำที่ใช้เรียกเสียใหม่ว่า พระคัมภีร์สารบบที่สอง แทนเพื่อที่จะได้ไม่สับสนกับหนังสือ Apcrypha  ซึ่งอาจใช้ภาษาไทยว่า        "พระคัมภีร์นอกสารบบ (อธิกธรรม)"
พระคัมภีร์สารบบที่สองนี้ประกอบด้วยหนังสือเล่มเต็มทั้งหมด ทั้งหมด 7เล่ม กับอีก 2 ส่วนซึ่งเป็นบางบทของพระคัมภีร์ที่มีอยู่แล้วในพันธสัญญาเดิม ซึ่งถ้าจัดวางลำดับ จะนำไปแทรกระหว่างพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
Jeab Agape
~@
โพสต์: 8260
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:56 pm
ที่อยู่: Bangkok

อาทิตย์ ส.ค. 09, 2009 8:47 am

พี่แจ๊คกี้ลอกมาจากเว็บนี้หรือเปล่าครับ : emo036 :

http://www.theology.ac.th/bit/index.php ... &Itemid=68


ถ้าใครได้ไปที่เว็บนี้ ต้องอ่านอธิกธรรมในมุมมองของโปรเตสแตนต์ ด้วยค้าบ

http://www.theology.ac.th/bit/index.php ... &Itemid=68
แก้ไขล่าสุดโดย Jeab Agape เมื่อ จันทร์ ส.ค. 10, 2009 10:39 pm, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
เจนจิรา
โพสต์: 1168
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ธ.ค. 21, 2008 12:13 am

จันทร์ ส.ค. 10, 2009 2:06 am

ใช่แล้วคะ พี่เอาบทความจากที่นี่ มา : xemo016 :  แล้วไม่ทราบว่า น้องเจี๊ยบ เคย อ่าน สารบบ บ้างยังคะ 
Jeab Agape
~@
โพสต์: 8260
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:56 pm
ที่อยู่: Bangkok

จันทร์ ส.ค. 10, 2009 10:43 pm

jacky เขียน: ใช่แล้วคะ พี่เอาบทความจากที่นี่ มา : xemo016 :  แล้วไม่ทราบว่า น้องเจี๊ยบ เคย อ่าน สารบบ บ้างยังคะ 
หมายความว่าอย่างไรครับ

ถ้าพี่แจ๊คกี้หมายถึง สารบบที่ 1 Oldtestment 39 เล่มที่โปรเตสแตนต์ใช้ ก็อ่านประจำครับ
แต่ถ้าหมายถึง สารบบที่ 2 ที่คาทอลิก (ไม่ทราบออร์ทอดอกซ์ ด้วยหรือเปล่า) อ่านผ่านๆตามเว็บไซต์ บ้างครับ
และอ่านตามที่ปรากฏใน ไบเบิ้ล ไดอารี่ ของคาทอลิก ฮะ
ภาพประจำตัวสมาชิก
เจนจิรา
โพสต์: 1168
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ธ.ค. 21, 2008 12:13 am

อังคาร ส.ค. 11, 2009 7:58 am

Jeab Agape เขียน:
jacky เขียน: ใช่แล้วคะ พี่เอาบทความจากที่นี่ มา : xemo016 :  แล้วไม่ทราบว่า น้องเจี๊ยบ เคย อ่าน สารบบ บ้างยังคะ 
หมายความว่าอย่างไรครับ

ถ้าพี่แจ๊คกี้หมายถึง สารบบที่ 1 Oldtestment 39 เล่มที่โปรเตสแตนต์ใช้ ก็อ่านประจำครับ
แต่ถ้าหมายถึง สารบบที่ 2 ที่คาทอลิก (ไม่ทราบออร์ทอดอกซ์ ด้วยหรือเปล่า) อ่านผ่านๆตามเว็บไซต์ บ้างครับ
และอ่านตามที่ปรากฏใน ไบเบิ้ล ไดอารี่ ของคาทอลิก ฮะ
พี่หมายถึงสารบบ ที่สองนะคะ เพราะ orthodox กะcatholic  ใช้เหมือนกันคะ
ภาพประจำตัวสมาชิก
Edwardius
โพสต์: 1394
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. ต.ค. 12, 2006 3:02 pm
ที่อยู่: Lamphun, Thailand

พุธ ก.ย. 16, 2009 3:52 pm

แหล่งที่มาของพระคัมภีร์หลักๆ ในประเด็นที่เถียงกันนี้มี 2 แหล่งครับ

1. Palestine Jewish

2. Alexandrian Jewish

ของ PJ เป็นฉบับภาษาฮีบรูซึ่งใช้อยู่ที่อิสราเอล

ของ AJ เป็นฉบับภาษากรีกซึ่งใช้อยู่ที่อเลกซานเดรีย อิยิปต์

ทีนี้ เรื่องความถูกต้อง ทั้ง 2 ฉบับ ถูกต้องทั้งคู่ แต่ ฉบับ AJ มีหนังสือแต่งเพิ่มเข้ามาอีก

ทำไมต้องแต่งเพิ่ม?

เพราะ AJ เป็นฉบับสำหรับพวกยิวที่อาศัยอยู่ท่ามกลางชาวต่างชาติ (Gentiles) ในฐานะชากลุ่มน้อย ไม่เหมือน PJ ที่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่

สังเกตดีๆ ว่า Deutero ที่คาทอลิก-ออร์โธดอกซ์ใช้ส่วนใหญ่พูดเรื่องการดำรงชีวิตท่านกลางคลื่นวัฒนธรรมอื่นๆ

แล้วถามว่า ฉบับไหนควรได้รับการใช้มากกว่ากัน?

ไม่ทราบครับ...ที่รู้คือ สมัยนั้นคนส่วนใหญ่ใช้ภาษากรีกเป็นภาษากลาง ฉบับภาษากรีักเลยแพร่หลาย

พี่น้องวัฒนธรรมกรีก เช่น สายออร์โธดอกซ์ ก็ใช้ฉบับนี้กัน รวมไปถึงพี่น้องอีก 5 พระศาสนจักรด้วยที่ใช้ บางแห่งมีมากกว่านี้ด้วยซ้ำ

ส่วนตัวผม คิดไปคิดมา มันเหมือน พระวรสาร 3 เล่มของเราที่คล้ายๆ กัน

รูปภาพ

จะเห็นว่า ทั้ง 3 เล่มมีส่วนที่เหมือนกันทั้ง 3 เกือบครึ่ง

คล้ายกันแบบจับคู่นิดหน่อย และเป็นแบบตัวของตัวเองประมาณฉบับละ 25%

นี่ยังไม่นับฉบับที่ใช้กันในธรรมเนียมอื่นอย่าง

Alexandrian tradition

Antiochian/West Syrian tradition

Armenian tradition

Chaldean/East Syrian tradition

ถ้าเอามาหมด ท่าจะปวดหัว
ภาพประจำตัวสมาชิก
เจนจิรา
โพสต์: 1168
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ธ.ค. 21, 2008 12:13 am

พุธ ก.ย. 16, 2009 11:31 pm

เริ่มแรกเดิมที  การประชุมระหว่าง พระศาสนาจักร ตะวันตกกับตะวันออก เมื่องสองพันปีที่แล้ว เรื่องการใช้พระคำภีร์ และมีการตกลงกันมา ทั้ง 72 เล่ม นั้นเป็นพระคำภีร์ที่  ถูกต้องและสมบูรณ์แบบแล้วและถือว่าจบแล้ว ไม่มีเพิ่ม หรือลด ออกไป  เพียงแต่ข้อที่เป็นพระคำที่เป็นสาระบบ สอง จะ มีเครืองหมาย ***ไว้ แต่ดีใจมากที่พี่น้อง catholic จะจัดทำพระคำ ทั้ง 72 เล่ม ขึ้นเร็วนี้
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10009
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

ศุกร์ ก.ย. 18, 2009 1:42 am

ถ้าศึกษาประวัติศาสตร์ จะพบเหตุผลสุดแสบทรวงของการตัดสาระบบรองในสาระบบปาเลสไตน์โดยธรรมาจารย์ชาวยิว
sinner
โพสต์: 2246
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ มี.ค. 08, 2009 1:24 pm

ศุกร์ ก.ย. 18, 2009 8:53 am

Holy เขียน: ถ้าศึกษาประวัติศาสตร์ จะพบเหตุผลสุดแสบทรวงของการตัดสาระบบรองในสาระบบปาเลสไตน์โดยธรรมาจารย์ชาวยิว
หาอ่านได้จากที่ไหนคะคุณ Holy น่าสนใจมากค่ะ  ::045::

กำลังศึกษาอยู่ค่ะ : xemo026 : ขอความกรุณาด้วยนะคะ ::026::
ภาพประจำตัวสมาชิก
^_^Matthew^_^
โพสต์: 354
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. ก.ค. 10, 2008 2:03 am
ที่อยู่: 125 ม.7 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
ติดต่อ:

ศุกร์ ก.ย. 18, 2009 9:30 am

อืิมๆๆ
น่าสนใจนะสารบบ2
ภาพประจำตัวสมาชิก
Ministry Of Men
โพสต์: 3972
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ เม.ย. 18, 2007 3:09 pm

ศุกร์ ก.ย. 18, 2009 10:33 am

Holy เขียน: ถ้าศึกษาประวัติศาสตร์ จะพบเหตุผลสุดแสบทรวงของการตัดสาระบบรองในสาระบบปาเลสไตน์โดยธรรมาจารย์ชาวยิว
อยากรู้เพิ่มเติมอ่ะครับ  : emo045 :
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10009
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

ศุกร์ ก.ย. 18, 2009 12:40 pm

จะนำข้อมูลมาลงในอนาคตครับ
ภาพประจำตัวสมาชิก
เจนจิรา
โพสต์: 1168
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ธ.ค. 21, 2008 12:13 am

ศุกร์ ก.ย. 18, 2009 5:27 pm

ขอบคุณค่ะคุณ holy อยากให้นำมาแบ่งปันกัน บ้างนะคะ อยากรู้เหมือนกัน ว่าแสบทรวง ยังไง  : emo038 :

โดยความคิดเห็น ส่วนตัวแล้ว  นาย มาติน ลูเธอร์  ทำไมต้องไปแสวงหา จากชาวยิวอีก ในเมื่อ ชาวยิว นั้นกบฎ สั่งประหารพระเป็นเจ้า  พระคำภีร์ที่ใช้อยู่ก่อนนั้นเรา ชาวคริสต์ถือว่า

สมบูรณ์แล้ว โดยพระคำภีร์ ทั้งหมด 72 เล่ม ถือว่าได้รับการดลใจจาก พระเป็นเจ้า คะ
แก้ไขล่าสุดโดย เจนจิรา เมื่อ ศุกร์ ก.ย. 18, 2009 5:44 pm, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
Deo Gratias
โพสต์: 1100
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. มี.ค. 16, 2006 11:53 pm

เสาร์ ก.ย. 19, 2009 4:41 am

Jeab Agape เขียน:
jacky เขียน: ใช่แล้วคะ พี่เอาบทความจากที่นี่ มา : xemo016 :  แล้วไม่ทราบว่า น้องเจี๊ยบ เคย อ่าน สารบบ บ้างยังคะ  
หมายความว่าอย่างไรครับ

ถ้าพี่แจ๊คกี้หมายถึง สารบบที่ 1 Oldtestment 39 เล่มที่โปรเตสแตนต์ใช้ ก็อ่านประจำครับ
แต่ถ้าหมายถึง สารบบที่ 2 ที่คาทอลิก (ไม่ทราบออร์ทอดอกซ์ ด้วยหรือเปล่า) อ่านผ่านๆตามเว็บไซต์ บ้างครับ
และอ่านตามที่ปรากฏใน ไบเบิ้ล ไดอารี่ ของคาทอลิก ฮะ
เข้าใจว่ารุ่นของน้อง(พี่)เจี๊ยบน่าได้เรียนวิชานี้ด้วยไม่ใช่หรอ....  อยากได้ชีทมากๆ มีไหมศิษย์พี่  : xemo029 :
แก้ไขล่าสุดโดย Anonymous เมื่อ เสาร์ ก.ย. 19, 2009 5:29 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
Prod Pran
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 3326
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:54 pm
ที่อยู่: Bangkok

ศุกร์ ก.ค. 23, 2010 3:33 pm

คริสเตียน (โปรฯ) ควรทำความใจ เรื่อง พระคัมภีร์สารบบที่ 2 และอธิธรรม จะทำให้เราไม่มีปัญหากับความเชื่อของนิกายอื่น
TVE
โพสต์: 120
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ เม.ย. 15, 2009 9:09 am

ศุกร์ มี.ค. 25, 2011 9:46 pm

เคยอ่านตอนเด็กๆแบบเรื่องย่อ

อยากได้แบบฉบับเต็มๆมาอ่าน

ไม่ทราบว่ามีพิมพ์จำหน่ายไหมครับ
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

จันทร์ มี.ค. 28, 2011 9:01 am

TVE เขียน:เคยอ่านตอนเด็กๆแบบเรื่องย่อ

อยากได้แบบฉบับเต็มๆมาอ่าน

ไม่ทราบว่ามีพิมพ์จำหน่ายไหมครับ
มีจำหน่ายแล้วครับ ไปดูได้ที่ร้านหนังสือคาทอลิกทั่วไป :s015:

รูปภาพ
TVE
โพสต์: 120
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ เม.ย. 15, 2009 9:09 am

พฤหัสฯ. เม.ย. 07, 2011 7:39 pm

ขอบคุณครับ คุณ ZION

แล้วร้านหนังสือคาทอลิกที่ว่านี่มีอยู่ที่ไหนบ้างครับ

ผมทำงานอยู่แถวบางนา

บ้านอยู่ใกล้วัดเซนต์จอห์น ครับ

แนะนำด้วยครับ

:s002:
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

ศุกร์ เม.ย. 08, 2011 7:35 am

ร้านคาทอลิกในกรุงเทพมีแค่3ร้านที่ผมนึกออก
-Heaven Light ของบอร์ดเราที่U-Center
-อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก (จ-ศเปิด7:00-17:00น. เสาร์7:00-12.00 อาทิตย์หยุด)
-วัดพระมหาไถ่ ร่วมฤดีทุกวัน9.00-19.00น.

ถ้าคุณTVEไม่สะดวกจริงๆ จะนัดให้ผมเอาไปให้ก็ยินดีครับ
เพราะผมไปวัดเซนต์จอห์นเหมือนกัน^^
TVE
โพสต์: 120
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ เม.ย. 15, 2009 9:09 am

เสาร์ เม.ย. 09, 2011 5:55 pm

สวัสดีครับคุณ Zion

ขอบคุณครับที่แนะนำ

วันนี้ตอนบ่ายผมไปซื้อมาแล้วครับที่ U-center

ปล.ร้านเปลี่ยนชื่อเป็น C.M.B. แล้วนะครับ
ตอบกลับโพส