//CHANGE... เปลี่ยน \\

รวม ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิ้ล
เข้าใจ พระคัมภีร์ ชีวิต และคำสั่งสอนของพระเยซูคริสต์ ตามลำดับ อย่างง่ายๆ
ตอบกลับโพส
Prod Pran
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 3326
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:54 pm
ที่อยู่: Bangkok

เสาร์ พ.ย. 07, 2009 9:39 am

                                        “Change: เปลี่ยน”
                                                       โปรดปราน (พีพี )


26เราจะให้ใจใหม่แก่เจ้าและเราจะบรรจุ จิตวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้า   เราจะนำใจหินออกไปเสียจากเนื้อของเจ้า   และให้ใจเนื้อแก่เจ้า 27และเราจะใส่วิญญาณของเราภายในเจ้า และกระทำให้เจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา   และให้รักษากฎหมายของเราและกระทำตาม”  (เอเสเคียล 36.26-27)


รูปภาพ

คำว่า Change หรือเปลี่ยนแปลง เป็นคนที่ติดปากคนทั้งโลกก็ว่าได้ เมื่อ นายบารัก โอบามา ประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา ได้ใช้ “Change”เป็นสโลแกน เพื่อวางนโยบายตอนหาเสียงชิงตำแหน่งประธานาธิบดี ในที่สุดเขาก็ชนะใจประชาชน เพราะอเมริกันชนส่วนใหญ่ต้องการให้นายโอบามา เปลี่ยนแปลงสหรัฐฯตามที่เขาได้เสนอนโยบาย ยิ่งกว่านั้นต่อมาในซีกโลกมุสลิม ที่ชิงชังสหรัฐฯก็ยังหยิบยืมคำว่า Change ไปใช้ชูธงหาเสียงลงเลือกตั้งครั้งใหม่เช่นกัน เร็วๆนี้สถานีโทรทัศน์ ทีวีไทยสถานีประชาชน(“TPBS”) ได้ฉายภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่อง Change โดยตั้งชื่อไทยว่า“นายก (มือใหม่) หัวใจประชาชน” ทางสถานีให้มีการประกวดสุนทรพจน์  โดยให้แสดงวิสัยทัศน์ว่าถ้าคุณเป็นนายกคุณจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างไร จนกระทั่งรายการของสถานีเองก็ตั้งชื่อ “เปลี่ยนแปลงประเทศไทย” ทำให้เราเห็นว่ายุคนี้คนต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกจริงๆ

รูปภาพ

ฉันตั้งข้อสังเกตว่าคนจำนวนมาก ก็ได้เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ฉันสอบถามคนที่รู้จักซึ่งได้เปลี่ยนชื่อ หรือบางคนเปลี่ยนทั้งนามสกุลไปเลย เขาบอกว่า เพราะต้องการเปลี่ยนบุคลิกบ้าง ต้องการเปลี่ยนโชคชะตาบ้าง ต้องการเสริมดวงบ้าง   ความจริงเราคริสตชนเชื่อว่า หลังจากมนุษย์คู่แรกตกอยู่ในความผิดบาป มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความบาป (กรรม) “เพราะว่าทุกคนทำบาป   และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” (โรม 3:23)  สิ่งที่จำเป็นมากคือทุกคนต้องมีการบังเกิดใหม่เพราะทุกคนปรารถนาจะไปแผ่นดินสวรรค์ คือความฝันอันสูงสุด แต่ไม่ใช่ทุกคนจะขึ้นไปถึง หรือเข้าไปได้ เพราะความบาปเป็นเครื่องกีดกั้น ท่านเปาโลกล่าวว่า “เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย...” (โรม 6:23) แต่เมื่อผู้ใดที่ยอมรับพระเยซูเจ้าโดยการบังเกิดใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณ (ดูยอห์น 3:1-8) เขาก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นคนใหม่ในพระคริสต์ เขา(ทุกคน)ได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้า (ยอห์น 1:12)

รูปภาพ

ฉันเชื่อว่าทุกๆคนต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ เปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่ เปลี่ยนแปลงความคิดใหม่ แต่เพราะความบาปคอยฉุดจนเขาหยุดไม่ได้หรือเปลี่ยนไม่ได้ หากเมื่อเขาต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้าในจิตใจพระองค์จะช่วยเขาได้  จึงขอเสนอวิธีการเปลี่ยนแปลงของคริสตชนคือ


1.ถูกสร้างใหม่ ( 2 โครินธ์ 5:17  )

 “ดังนั้น ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสตเจ้า ผู้นั้นก็เป็นสิ่งสร้างใหม่ สภาพเก่าผ่านพ้นไป สภาพใหม่เกิดขึ้นแล้ว ”( 2 โครินธ์ 5:17  )  ให้สังเกตว่าคนที่ถูกสร้างใหม่ จะมีสิ่งใดใหม่ๆเข้ามาในชีวิต

ก. ความรักใหม่ (มัทธิว 22:37,39) พระบัญญัติใหญ่ของพระเจ้าสองข้อคือเมื่อบุคคลนั้นรู้จักพระเจ้าแล้ว เขาจะ เกิดความรักต่อพระเจ้า เป็นความรักชนิดรักพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจ  ต่อมาก็จะรักผู้อื่น ที่เรียกว่ารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง เรารักพระเจ้าเพราะเราเป็นของพระเจ้า พระองค์ทรงสร้างเรา พระองค์ทรงดูแล ปกปักรักษาคุ้มครองเรา ส่วนรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง คนที่รักตัวเองมากจะเป็นคนเห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ทำร้ายจิตใจผู้อื่น ขาดศีลธรรม แต่ถ้าเรียนรู้ในการรักคนอื่น ก็จะรู้จักการแบ่งปันการให้ จะช่วยเหลือคนอื่นเสมอ การรักเพื่อนบ้าน (รักคนอื่น) เหมือนรักตัวเอง ก็จะเข้าใจถึงจิตใจผู้อื่น เข้าใจถึงความขัดสน ความต้องการ  

หลายปีมาแล้วฉันได้รู้จักสตรีชาวออสเตรเลียชื่อคุณโรบิน ครอบครัวเธอได้รับเด็กเอเชียเป็นลูกบุญธรรมจาก 4 ประเทศ ถึง 4 คน คุณโรบินเล่าถึงชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงของเธอให้มีความรักใหม่ รักเพื่อนมนุษย์ ว่า เนื่องจากเธอและสามีไม่สามารถมีลูกได้ พวกเขาจึงรับเด็กๆชาวเอเชียเป็นลูกบุญธรรม เพราะเชื่อว่าเด็กทุกคนไม่ว่าเชื้อชาติใดก็เป็นลูกๆของพระเจ้า คุณโรบินย้อนอดีตว่าในวัยเด็กเธอถูกมารดาทอดทิ้ง ดังนั้นเมื่อมีครอบครัวของตัวเอง เธอต้องการสร้างครอบครัวอยู่ที่สมบูรณ์คือมีพ่อ แม่ และลูกๆและเป็นครอบครัวที่มีความรักของพระเจ้าครอบครอง ลูกทุกคนที่รับมาเลี้ยงได้เติบโตในครอบครัวของพระเจ้า พวกเขาได้พาลูกไปโบสถ์ ร่วมกิจกรรม ให้เข้าโรงเรียนคริสต์ ที่มีการสอนพระวาจาในการดำเนินชีวิต พวกเขาแสดงความรักใหม่ที่เขาได้รับจากพระเจ้า โดยการยอมเสียสละเวลา เงินทอง อุทิศชีวิตแก่เด็กกำพร้าทั้ง 4 นั่นเพราะพระเยซูทรงสร้างสิ่งใหม่ในชีวิตของพวกเขา

รูปภาพ

ข. ชีวิตใหม่ (กาลาเทีย 2:20) “ข้าพเจ้าถูกตรึงกางเขนกับพระคริสตเจ้าแล้ว ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ มิใช่ตัวข้าพเจ้าอีกต่อไป แต่พระคริสตเจ้าทรงดำรงชีวิตอยู่ในตัวข้าพเจ้า....” นักบุญเปาโลหมายถึงท่าน (เราคริสตชน) ได้ฝังความผิดบาปไว้กับพระคริสตเจ้า ต่อแต่นี้เราไม่ได้อยู่ตามใจปรารถนาของเรา แต่เรายอมให้พระเจ้าทำงานในเรา โดยชีวิตพระคริสต์ในชีวิตเรา

ต่อมามารดาของ คุณโรบิน (ต่อเนื่องจากข้อ ก.) ได้บังเกิดใหม่โดยการต้อนรับพระเยซูเจ้าเข้าในจิตใจ พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงนางใหม่ นางไม่มีความขมขื่นอีกแล้ว คุณโรบินเชื่อว่านี่คือการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงตอบคำวิงวอนของเธอ มารดาของคุณโรบินกลายเป็นผู้หญิงน่ารัก นางสวมบทคุณยาย ช่วยดูแลลูกบุญธรรมของคุณโรบินเหมือนหลานแท้ๆของตัวเอง นางรักเด็กๆและเด็กๆก็รักนาง

พระคัมภีร์ เอเสเคียล 36:25-27 พระเจ้าทรงให้สัญญาว่าพระองค์จะทรงกระทำการดีในพวกเขา (ผู้เชื่อ) พระองค์จะชำระล้างให้สะอาดจากความผิดบาป เน้นจิตใจ ชำระจิตใจให้สะอาด ข้อ 26 พระเจ้าจะให้จิตใจเนื้อแก่เขา จิตใจเนื้อ จะอ่อนนุ่มสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่คนจิตใจหินคือใจแข็งกระด้าง พระเจ้าไม่สามารถทำงานได้ จิตใจเนื้อ = จิตวิญญาณ ข้อ 27 พระเจ้าจะทรงใส่พระจิตของพระองค์เอง พระจิตของพระองค์คือการรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ จะมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้า มีพลังจากพระเจ้า

ค. มีความแน่ใจใหม่ (1 ทิโมธี 4:13-18) สิ่งที่มนุษย์ไม่กล้าจะพูดถึงคือความตาย ไม่มีใครสักคนจะหลีกหนีไปได้ ไม่ว่าบางคนพยายาม กินอายุวัฒนะ เสริมดวง สะเดาะเคราะห์ หรือมีเครื่องรางของขลังมากมาย เพราะคิดว่าจะให้คลาดแคล้วจากความตาย ศัตรูตัวร้ายกาจที่สุดของมนุษย์คือ ความตาย เมื่อเรารู้จักพระเจ้า แล้วเราจะไม่กลัว ความตาย เพราะมีความแน่ใจว่าตายแล้ว จิตวิญญาณของเราไปที่ไหน? เราจะอยู่กับพระเจ้าบนแผ่นดินสวรรค์ เราเป็นขึ้นมากับพระเยซู จิตวิญญาณจะได้รับความรอดนิรันดร์
แก้ไขล่าสุดโดย Holy เมื่อ อาทิตย์ พ.ย. 08, 2009 4:03 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
Prod Pran
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 3326
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:54 pm
ที่อยู่: Bangkok

เสาร์ พ.ย. 07, 2009 9:41 am

2.มีสมาคมใหม่  ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้

ก.มีพ่อใหม่

 เมื่อเรายอมรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด เราก็มีพระเจ้าเป็นพ่อใหม่ของเรา ซึ่งเมื่อก่อนที่เราเชื่อ มนุษย์จะมีซาตานเป็นพ่อ ดังนักบุญยอห์นบันทึกว่า “ท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือมาร   และท่านใคร่จะทำตามความปรารถนาของพ่อท่าน   มันเป็นผู้ฆ่าคนตั้งแต่ปฐมกาล   และมิได้ตั้งอยู่ในสัจจะ   เพราะมันไม่มีสัจจะ   เมื่อมันพูดเท็จมันก็พูดตามสันดานของมันเอง   เพราะมันเป็นผู้มุสาและเป็นพ่อของการมุสา”(ยอห์น 8:44)  ลักษณะของมาร คือ 1) ฆ่าคน 2) ไม่มีสัจจะ (พูดเท็จ,ไม่รักษาคำพูด) 3) มีสันดานพูดเท็จ 4)เป็นบิดาของการโกหก

รูปภาพ

ในกิจการอัครทูตบทที่ 17:22-31 เมื่อท่านเปาโลไปแพร่ธรรมที่กรุงเอเธนส์ ฝ่ายชาวเอเธนส์นั้นเป็นพวกเคร่งศาสนา มีแท่นหนึ่งเขียนคำจารึกว่า แด่พระเจ้าที่ไม่รู้จัก เปาโลจึงอ้างว่าการทีท่านมา มาเพื่อประกาศและแสดงให้พวกเขารู้จักพระเจ้าที่เขาไม่รู้จัก แต่พวกเขายังนมัสการอยู่ คือ พระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกกับสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ในนั้น พระองค์ทรงเป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และโลก พระองค์มิได้สถิตอยู่ในปูชนียสถาน ซึ่งมนุษย์ได้ทำไว้ พระองค์ไม่ได้ต้องการให้มนุษย์มาปรนนิบัติ เช่นการ เซ่นไหว้ด้วย หมู เห็ด เป็ด ไก่  หรือข้าวตอกดอกไม้ เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานชีวิตและลมหายใจและสิ่งสารพัดแก่มนุษย์ พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติ (ทุกคน) มีการสืบสายเลือดเดียวกันในโลกนี้ คนที่แสวงหาพระองค์ก็จะพบ เพราะพระองค์มิได้อยู่ไกลจากมนุษย์เลย

ข. มีครอบครัวใหม่ (มัทธิว 23:8)

คนที่มีครอบครัวที่รับพระเจ้าเข้าในบ้าน จะทำให้บ้านนั้นมีความสุข มีเพลงสั้นๆของคริสเตียนที่สอนเด็กๆว่า “มีพระเยซูอยู่ในบ้านฉัน บ้านฉันมีความสุข”  ฉันเคยนำทีมนักศึกษาลงพื้นที่ในชุมชนแออัดแห่งหนึ่งใกล้ๆสถานศึกษาของเรา เมื่อเรามีโอกาสสนทนากับเด็กๆ เราสอบถามเด็กๆว่า “ความสุขของพวกหนูคืออะไร” เด็กๆตอบว่า “ขอพ่อแม่อย่าทะเลาะกัน” เด็กๆทุกคน ต้องการครอบครัวที่อบอุ่นเพราะทำให้บ้านเขามีความสุข

            หลายปีมาแล้วฉันได้มีส่วนอธิษฐานภาวนาให้ครอบครัวหนึ่ง ซึ่งทั้งสามีและภรรยาได้ต้อนรับพระเยซูเจ้าเข้ามาในชีวิต แต่พวกเขาก็ยังแบ่งจิตใจให้ทั้งซาตาน และ พระเจ้า ช่วงนั้นครอบครัวเขาแย่มาก สามีเอาแต่เมาเหล้าเล่นอบายมุขต่างๆ ส่วนภรรยาควงผู้ชายใหม่ เราก็อธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงครอบครัวนี้ วันหนึ่งเพื่อนที่เป็นศิษยาภิบาลได้ไปสำรวจในบ้านนี้ว่าอะไรยังเป็นอุปสรรคต่อความเชื่อของพวกเขา เมื่อเขาเชื่อวางใจในพระเยซูเจ้า เขาได้เอารูปเคารพออกจากบ้านหมด ยกเว้นรูปหนึ่ง พวกเขาไม่เอาออก เพราะเขารู้สึกว่าแพงเสียดายรอให้โอกาสดีๆก็จะให้คนเพื่อนคนใดคนหนึ่งที่พวกเขารัก ศิษยาภิบาลได้แนะนำเขาว่าถ้ารูปเคารพนี้ไม่มีค่ากับเราแล้วก็ไม่มีค่ากับเพื่อนด้วย ในที่สุดเขาได้เอารูปปั้นนั้นออกจากบ้าน และมอบถวายจิตใจให้พระเจ้าทั้งหมด การอัศจรรย์เกิดขึ้น คือสามีเลิกจากอบายมุขต่างๆได้ ฝ่ายภรรยากลับมาเอาใจใส่สามี ลูก และเขาพวกยอมรับว่าครอบครัวใหม่คือครอบครัวที่มีพระเจ้าครอบครองเท่านั้นทำให้เขามีความสุข พระคัมภีร์ เอเสเคียลบทที่ 36:25 พระเจ้าทรงชำระจากรูปเคารพ ซึ่งมันเคยเป็นนาย และสร้างความปั่นป่วนในครอบครัว

รูปภาพ

3.มีบุคลิกใหม่

     ผู้ที่เชื่อแล้วพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่คือเขาจะดำเนินชีวิตตามพระจิตเจ้า เขาไม่สนองความต้องการของเนื้อหนัง เพราะความต้องการของฝ่ายเนื้อหนังต่อสู้ฝ่ายวิญญาณจิต

      ฉันเคยฟังคำพยานของผู้ก่อตั้งศูนย์เบิกอรุณ ซึ่งเป็นศูนย์ตัดยาเสพติด ที่จังหวัดเชียงราย เขาเคยติดยาเสพติด (เฮโรอีน)อย่างหนัก เลิกไม่ได้ ถูกไล่ออกจากงาน เพื่อนฝูงไม่ไว้ใจ ชอบลักขโมย ชอบทำร้ายแม่ เมื่อไม่ให้เงินไปซื้อยามาเสพ ทุกคนในครอบครัวช่วยเขาก็เลิกจากสิ่งเสพติดไม่ได้ ในที่สุดเขายอมเข้ารับการบำบัดรักษากับศูนย์ของคริสเตียน ณ ที่นั่นเขากลับใจใหม่รับเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ ดังนั้นพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาใหม่ เขาเลิกยาเสพติดได้ แล้วได้ถวายชีวิตเพื่อพระเจ้า เมื่อเขาได้รับรู้ว่า ทางเหนือของประเทศไทยมี ชาวไทย ชาวจีน  ชาวเขา ชาวพม่า ติดยามากมาย เขาจึงได้ติดต่อกับคริสตจักรไทยเพื่อก่อตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดขึ้นมา เพื่อช่วยผู้ที่เข้ามาบำบัดตัดยาเสพติดให้มาถึงพระเยซูเจ้าแล้วชีวิตของพวกเขาจะได้รับการเปลี่ยนแปลง แล้วจะมีชีวิตใหม่และบุคลิกใหม่

คุณสมบัติของผู้ที่มีบุคลิกใหม่คือ

มีทัศนคติใหม่ พระเจ้าทรงเปลี่ยนจิตใจใหม่ ให้แก่ผู้ที่เชื่อพระองค์ พระองค์จะควบคุมอยู่ข้างใน จะให้ทัศนคติใหม่แก่คนๆ นั้น

ไม่ติดอยู่กับสิ่งของในโลกนี้  เพราะรู้ว่า เรามีความบริสุทธิ์อยู่ในแผ่นดินสวรรค์แล้ว ไม่รู้สึกอิจฉา คนที่มีเงินทองร้อยล้าน พันล้าน หรือทรัพย์สมบัติมหาศาล เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่มีใครเอาติดตัวไปได้ แต่สิ่งที่จะเอาไปได้คือจิตวิญญาณ ผู้ที่เชื่อและวางใจในพระเยซู พระบุตรของพระเจ้า เขาได้รับความรอดเป็นมรดก เมื่อถึงเวลาจากโลกนี้ไปเขาจะได้อยู่กับพระเจ้านิรันดร์

ดังนั้นผู้ที่จะเปลี่ยนแปลงมนุษย์ได้อย่างถาวรและแท้จริง คือ องค์พระคริสตเจ้าเท่านั้น


 (   หมายเหตุ ตีพิมพ์ในนิตยสารอิสระ เดือนมิถุนายน 2009 หน้า 8-12 )
แก้ไขล่าสุดโดย Holy เมื่อ อาทิตย์ พ.ย. 08, 2009 4:10 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
Prod Pran
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 3326
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:54 pm
ที่อยู่: Bangkok

จันทร์ พ.ย. 09, 2009 8:07 pm

ขอบคุณสำหรับภาพประกอบที่สวยงามจากน้องโฮลี่... พี่ชอบหนังญี่ปุ่นชุดนี้จัง : emo038 :
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

จันทร์ พ.ย. 09, 2009 8:37 pm

Prod Pran เขียน:
ขอบคุณสำหรับภาพประกอบที่สวยงามจากน้องโฮลี่... พี่ชอบหนังญี่ปุ่นชุดนี้จัง : emo038 :
ว้าวพี่พีพี อินเทรนด์มากครับ ยศเองยังไม่ได้ดูเลยแหะๆ : emo073 :
Prod Pran
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 3326
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:54 pm
ที่อยู่: Bangkok

จันทร์ พ.ย. 09, 2009 10:12 pm

ยศิยล:ผู้แสวงหาพระเจ้า เขียน:
Prod Pran เขียน:
ขอบคุณสำหรับภาพประกอบที่สวยงามจากน้องโฮลี่... พี่ชอบหนังญี่ปุ่นชุดนี้จัง : emo038 :
ว้าวพี่พีพี อินเทรนด์มากครับ ยศเองยังไม่ได้ดูเลยแหะๆ : emo073 :
จบไปนานแล้ว ไอ่น้อง ตอนนี้ พี่ติดตาม "เจ้าหญิงอัตสึ" อยู่ค่ะ : xemo026 :
Prod Pran
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 3326
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:54 pm
ที่อยู่: Bangkok

อาทิตย์ มิ.ย. 26, 2011 7:44 am

เดือนนี้นายกมือใหม่ ขวัญใจประชาชน กลับมาฉายอีกครั้ง พี่ตามดูอีกครั้ง

เมื่อไหร่เราจะได้นักการเมืองที่มีความรับผิดชอบแบบนี้บ้างนะ :s015:
ตอบกลับโพส