<<<: วางใจพระเจ้าอย่างดาเนียล:>>>

รวม ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิ้ล
เข้าใจ พระคัมภีร์ ชีวิต และคำสั่งสอนของพระเยซูคริสต์ ตามลำดับ อย่างง่ายๆ
ตอบกลับโพส
Prod Pran
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 3326
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:54 pm
ที่อยู่: Bangkok

พุธ ก.พ. 02, 2005 8:02 pm

วางใจพระเจ้าอย่างดาเนียล โปรดปราน ( พีพี )

ความฝัน หรือนิมิต ในพระคัมภีร์มีความต่างกันคือ คนจะฝันเมื่อนอนหลับ แต่นิมิต จะเห็น ทั้งในเวลาที่ตื่นหรือหลับก็ได้ ( ๑ซมอ.๓.๓-๑๕, ดนล.๒.๑๙,ลก.๑.๒๒ ) ความต่างกันอีกอย่างคือ ความฝันเป็นสิ่งปกติในชีวิตมนุษย์ ส่วนนิมิตเป็นสิ่งที่ผิดปกติ และพระเจ้าทรงประทานให้เป็นพิเศษสำหรับบางคนเท่านั้น บุคคลใดที่พระเจ้าทรงให้นิมิตไม่ควรโอ้อวดแต่ต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้า ดาเนียลเป็นตัวอย่างแก่คริสตชน เรื่องความเชื่อ และวางใจพระเจ้าอย่างแท้จริง มีคำถามว่ายุคนี้ พระเจ้าทรงประทานนิมิต แก่มนุษย์หรือไม่ ฉันเชื่อว่ายังมีมากมาย เพราะ หลายครั้งได้ฟังคำพยานของคริสตชนที่เขาได้พบกับพระเจ้า เช่น เมื่อเร็วๆนี้ ฉันได้ฟัง เรื่องของคุณตาคนหนึ่ง ก่อนที่เขาเป็นคริสเตียนว่า เขาป่วยหนักมากหมอไม่รับรองว่าจะรอดชีวิต ในคืนหนึ่ง ขณะที่นอน เคลิ้มๆ เขาได้เห็นชายคนหนึ่ง ซึ่ง หน้าตาเหมือน รูปถ่ายที่โรงพยาบาลคริสต์แขวนไว้ ชายคนนั้น ถามว่าคุณตาว่า “อยากหายป่วยไหม ถ้าอยากจะหายให้ยื่นมือออกมา” แล้วชายคนนั้นยื่นมือออกไป แตะที่แขนของคุณตา ตั้งแต่วินาทีนั้นคุณตา ได้รับการรักษาจากโรค และใช้ชีวิตปกติ ต่อมาเขารับเชื่อวางใจพระเยซูคริสต์......นอกจากนั้น ก็ยังมีนิมิตอื่นๆอีกมายมาย ยุคแล้วยุคเล่าที่เล่าหรือบันทึกเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า และเสริมศรัทธาคริสตชน

ในพระคัมภีร์เดิม หนังสือ ดาเนียล กล่าวถึง นิมิต อย่างชัดเจน ดาเนียลมีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 6 กคศ. เขาเห็นนิมิตที่บาบิโลน และได้บรรยายถึงเหตุการณ์อย่างละเอียด ความกล้าหาญของดาเนียลในภาวะล่อแหลมนับได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังได้อย่างดี

ขอนำ เรื่องนิมิต และคำทำนายของดาเนียลมาแบ่งปัน ๓ ประการ ดังนี้
Prod Pran
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 3326
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:54 pm
ที่อยู่: Bangkok

พุธ ก.พ. 02, 2005 8:05 pm

๑.   พระเจ้าแห่งสรรพวิทยา ( ดาเนียลบทที่ ๑.๑๗,๒๐ )

( ๑๗ )ฝ่ายอนุชนทั้งสี่คนนี้ พระเจ้าประทานสรรพวิทยา และความชำนาญในเรื่องวิชาทั้งปวงและปัญญา และดาเนียลเข้าใจในนิมิตและความฝันทุกประการ (๒๐.)ในบรรดาเรื่องราวอันเกี่ยวกับปัญญาและความรอบรู้ ซึ่งพระราชาตรัสถามเขาทั้งหลาย ทรงเห็นว่าเขาทั้งหลายดีกว่าพวกโหร และพวกหมอดู ซึ่งอยู่ในอาณาจักรทั้งสิ้นของพระองค์สิบเท่า

ตามประวัติศาสตร์ระบุว่า ดาเนียล และคนหนุ่มทั้งหลายคือชายถูกกวาดไปเป็นเชลยที่บาบิโลนรุ่นแรก เขาพร้อมกับสหายอีกสามคนถูกกวาดไปตั้งแต่เยาว์วัยและพบความรุ่นโรจน์โดยความกล้าหาญและสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า

คริสตชนยังเชื่อว่าพระเจ้าที่เราเชื่อทรงพระชนม์ และสัพพัญญู คือทรงรู้ทุกอย่าง นั่นหมายความว่าไม่มีสิ่งใดซ่อนจากพระองค์ได้ ดังนั้นเราเรียนรู้จากดาเนียล และเพื่อนไม่ยอมทำตามกระแสของสังคมที่เขาพำนัก ถึงแม้พวกเขา ได้รับเกียรติ โดยพระราชาทรงอนุญาตให้รับประทานอาหารที่พระราชาเสวย และดื่มเหล้าองุ่นของพระองค์ ( ดาเนียล ๑.๕ ) แต่ดาเนียลและเพื่อนได้ปฏิเสธ อาหารและเครื่องดื่มของพระราชา เพราะเกรงว่าเป็นอาหารมลทิน พร้อมทั้งให้ขันทีพิสูจน์พวกเขา ที่รับประทานแต่ผัก และดื่มน้ำ

ดาเนียลและเพื่อนยอมรับว่าด้วยกำลังของตัวเองเขาไม่สามารทำอะไรได้ มีพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นแหล่งแห่งสรรพวิทยา ดังนั้นพระเจ้าทรงประทานสรรพปัญญา มีความชำนาญ มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องต่างๆมากมาย ยิ่งกว่านั้นดาเนียล สามารถเข้าใจนิมิตและความฝัน สติปัญญาและความรอบรู้ของดาเนียลนั้นได้รับการรับรองจากพระราชาของบาบิโลนว่าดีกว่า คนของพระองค์ เป็นสิบเท่า

ประยุกต์:การใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราเอง ต้องปฏิเสธ กระแสสังคม ถึงแม้หลายสิ่งหลายอย่าง คนในสังคมทำกัน หรือเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่คริสตชนไม่สมควรจะทำตาม เช่น เรื่องการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ การประกอบอาชีพบางประเภท วิถีชีวิตอื่นๆเช่น การแต่งกาย การกินการดื่ม หรือสิ่งบันเทิงหลากหลายรูปแบบ อีกเรื่องหนึ่งที่ คริสตชนหนุ่ม-สาว ชอบถามว่า “อยู่ก่อนแต่งได้ไหม” เพราะกระแสสังคมบอกว่าได้ ตามทัศนะพระคัมภีร์ ไม่ได้ บาทหลวง และศิษยาภิบาล ก็ตอบว่า “ไม่ได้” ฉันได้ยินวัยรุ่น ถกเถียงว่า ทำไมคริสตชนที่ประเทศโน่น ประเทศนั้น ที่เราคิดว่าเขาเป็นคริสต์ “ทำได้” ฉันมักตอบพวกเขาง่ายๆคือ “คนเหล่านั้นทำบาป ถ้าพวกคุณทำตาม ก็คือทำบาปเช่นกัน” หากเราตั้งสติ พิจารณาพระวาจาของพระเยซูคริสต์เจ้า คือ “คำเทศนาบนภูเขา” ( ดูมัทธิว บทที่ ๕-๗ )

ฉันชอบเรียกคำสอนชุดนี้ ว่า “ค่านิยมทวนกระแส” ตาม ศจ.ดร.จอห์น สต็อทท์ นักวิชาการพระคัมภีร์ชาวอังกฤษ นั่นคือชีวิต คริสตชน ต้องดำเนินชีวิตตามที่พระเยซูคริสต์ทรงสอน คือเราดำเนินชีวิตทวนกระแสของโลก ซึ่งอัครทูตเปาโลเอง กล่าวว่า”อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม” ( โรม ๑๒.๒ ) คริสตชนต้องเตือนสติตัวเองเสมอว่า วันหนึ่งเราต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้า ในการกระทำทุกๆอย่าง ( ปัญญาจารย์ ๑๒.๑๔ )

กลับมาที่ดาเนียลเพราะเขา เชื่อและวางใจในพระเจ้า ยกย่องพระองค์ ยอมรับการช่วยเหลือจากพระองค์ เขาไม่พึ่งพาความรู้ความสามารถของตัวเอง แต่วางใจทั้งหมดพึ่งพาความรอบรู้ที่มาจากพระเจ้า นี่คือแบบอย่างแก่คริสตชน ว่ากิจการงาน ต่างๆที่เราทำ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ควรภาวนาขอคำแนะนำจากพระเจ้าก่อนทุกครั้ง
Prod Pran
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 3326
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:54 pm
ที่อยู่: Bangkok

พุธ ก.พ. 02, 2005 8:11 pm

๒.ภาวนาพึ่งพาพระเจ้าผู้รอบรู้ ( ดาเนียล ๒.๑๗-๒๓ )

(๑๗)แล้วดาเนียลก็กลับไปเรือนของท่านและแจ้งเรื่องให้ฮานันยาห์ มิชาเอล และอาซาริยาห์สหายของท่านฟัง (๑๘)และบอกเขาให้ขอพระกรุณาแห่งพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เรื่องความลึกลับนี้ เพื่อดาเนียลและสหายของท่านจะไม่พินาศพร้อมกับบรรดานักปราชญ์อื่นๆของบาบิโลน (๑๙ )ในนิมิตกลางคืนทรงเผยความลึกลับนั้นแก่ดาเนียล แล้วดาเนียลก็ถวายสาธุการแด่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ (๒๐ )ดาเนียลกล่าวว่า "สาธุการแด่พระนามของพระเจ้าเป็นนิตย์สืบไป ปัญญาและฤทธานุภาพเป็นของพระองค์ (๒๑ )

พระองค์ทรงเปลี่ยนวาระและฤดูกาล พระองค์ทรงถอดพระราชาและทรงตั้งพระราชาขึ้นใหม่ พระองค์ทรงประทานปัญญาแก่นักปราชญ์ และทรงประทานความรู้แก่ผู้ที่มีความรอบรู้ (๒๒ )พระองค์ทรงเผยสิ่งที่ลึกซึ้งและลี้ลับ พระองค์ทรงทราบสิ่งที่อยู่ในความมืด และความสว่างก็อยู่กับพระองค์ (๒๓ )โอ พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขออนุโมทนาและสรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ประทานปัญญาและกำลังแก่ข้าพระองค์ สิ่งนั้นที่พวกข้าพระองค์ทูลขอพระองค์ก็ทรงให้ข้าพระองค์รู้แล้ว เพราะพระองค์ได้ทรงสำแดงเรื่องของพระราชาให้แจ้งแก่พวกข้าพระองค์"

หนังสือดาเนียลบทที่ ๒ เกี่ยวกับพระราชาเนบูคัดเนสซาร์ ทรงพระสุบิน แล้วจำเนื้อหาไม่ได้ นักวิชาการพระคัมภีร์บางคนเชื่อว่าพระราชาทรงพระสุบินน่ากลัวจนยากที่จะจำ แต่ทรงอยากรู้ความหมายของความฝันนั้น พวกโหร หมอดู และคนมีปัญญาของบาบิโลน ก็หมดปัญญาไม่มีใครทำนายได้ เพราะ พระราชาฝันเองก็จำไม่ได้ ดังนั้นพระชาราทรงกริ้วมากจึงรับสั่งให้ฆ่านักปราชญ์ทั้งหมด ดาเนียล เชลยหนุ่มชาวยิว ผู้กล้าหาญ จึงขันอาสาจะทำนายความฝันพระราชา เพื่อช่วยชีวิตนักปราชญ์ทุกคน

ดาเนียล เป็นตัวอย่างของคนที่ดำเนินชีวิตให้พระเจ้าทรงนำ เขาเชื่อและวางใจพระเจ้าทั้งหมด เมื่อมีปัญหา หรือทำกิจการงานใดๆ เขาคิดถึงพระเจ้าเป็นอันดับแรก ถึงแม้ ดาเนียลได้รับสติปัญญาจากพระเจ้ามากมาย แต่เมื่อถึงเวลาในการทำพันธกิจที่ยากยิ่งนี้ สิ่งแรกที่เขากระทำคือ ชวนเพื่อนทั้งสามคน ภาวนาทูลขอคำตอบจากพระเจ้า นั่นคือการยกย่องพระเจ้าอย่างจริงใจ และยอมรับว่าตัวเองไม่มีความสามารถ จึงขอพึ่งพาพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น พระคัมภีร์บันทึกว่า พระเจ้าทรง ฟังและตอบคำภาวนาของพวกเขา ดาเนียลจึงสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าท่ามกลางคนไม่เชื่อพระองค์ โดยการทำนายพระสุบินของพระราชาเนบูคัดเนสซาร์ ซึ่งดาเนียลได้เข้าใจความฝันนั้นด้วยนิมิตที่พระเจ้าทรงประทานแก่เขา ในพระสุบินนั้น เริ่มตั้งแต่ยุคของพระราชาเนบูคัดเนสซ่าร์ จนถึงยุคของคนต่างชาติ และในที่สุดจะตกอยู่ภายใต้การปกครองของพระเมสสิยาห์ ( ลก.๒๑.๒๔ , ดนล.๒. ๓๔ ก้อนหินเล็งถึง พระเยซู /ศิลา ) หรือ ดาเนียลบทที่ 4:3 คือแผ่นดินที่ตั้งนิรันดร์ คือจากเชื้อสายของดาวิดนั่นเอง

ประยุกต์: ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เมื่อประสบกับปัญหา และจนปัญญา เราได้ พึ่งพาพระเจ้าอย่างไร


ตัวอย่าง:. “คำภาวนาเคลื่อนภูเขา” เป็นประสบการณ์ของ โบสถ์ คริสเตียนในสหรัฐอเมริกา ... เมื่อไม่นานมานี้ พระเจ้าทรงสำแดงการอัศจรรย์ในการตอบคำภาวนาของคริสเตียน แห่งโบสถ์เพรสไบทีเรียนแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ซึ่ง มีอายุกว่าร้อยปีแล้ว ปัจจุบัน คริสตชนเพิ่มขึ้น พอถึงวันอาทิตย์ ที่จอดรถ ก็มีไม่เพียงพอ ดังนั้นทำให้คริสเตียนบางคนมีข้อแก้ตัวที่จะไม่ไปนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ เพราะไม่มีที่จอดรถ ดังนั้นศิษยาภิบาล และคณะกรรมการ โบสถ์ ประชุมปรึกษากันว่าควรจะแก้ไขอย่างไร โบสถ์นี้มีที่ดินเหลืออยู่อีกหน่อย ส่วนด้านหลังโบสถ์ เป็นเนินเขา ไม่สามารถ ปรับให้เป็นที่จอดรถได้ ในที่สุดทุกๆคนเห็นด้วยว่าจะต้องมีการอธิษฐานภาวนา ทูลขอให้พระเจ้าทรงเคลื่อนภูเขา ที่ตั้งอยู่หลังโบสถ์ออกไป ดังนั้นฆราวาสทุกๆคนได้ร่วมกันภาวนาอย่างจริงจัง การภาวนาผ่านไปเป็นเดือน จนบางคนเริ่มท้อแท้ แล้วพระเจ้าทรงสำแดง การอัศจรรย์ คือเช้าวันหนึ่งหลังจากศิษยาภิบาล ได้รับโทรศัพท์ จากนายกเทศมนตรีของเมืองนั้น นายกเทศมนตรีบอกว่า ตอนนี้ทางการ กำลังขยายถนน เข้าไปถึงอีกชุมชนหนึ่ง แต่ พื้นที่ เป็นหลุม ขรุขระเต็มไปหมด จะต้อง มีการถมพื้นที่หลุมเหล่านั้นก่อนแล้วถึงเทคอนครีต...นายกเทศมนตรี พูดอย่างไม่อ้อมค้อม ว่าเมื่อหลายวันก่อนเขาขับรถผ่านโบสถ์ และเห็นว่า ด้านหลังโบสถ์ เป็นเนินเขาเล็กๆซึ่งโบสถ์คงไม่ใช้ประโยชน์อะไร ดังนั้นเขาจึงคิดว่า ควรจะใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม นายกเทศมนตรี บอกกับศิษยาภิบาล ว่า ขอซื้อภูเขาหลังโบสถ์...ทางคณะกรรมโบสถ์จึงขายภูเขานั้นให้เทศบาลไป ในที่สุดทางเทศบาลก็ได้ระเบิดภูเขาและได้ขนหินนั้นไปถมพื้นที่ขรุขระทำถนน และแล้วพื้นที่ที่เคยเป็นภูเขาโล่งเตียน ดูกว้างขวาง ทางกรรมการโบสถ์จึงปรับพื้นที่ตรงนั้นเทคอนครีต ลาดยางทำเป็นสถานที่จอดรถแห่งใหม่ของโบสถ์ โดยใช้เงินที่ได้จากเทศบาลซื้อภูเขา เป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างที่จอดรถ

ดังนั้น คริสตชนโบสถ์ แห่งนี้มีความชื่นชมยินดีที่พระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์ ที่เคลื่อนภูเขาหลังโบสถ์ พวกเขาจึงเข้าใจที่พระเยซูตรัสว่า “ แม้ความเชื่อเท่าเมล็ดผักกาด ก็เคลื่อนภูเขาได้” อย่างลึกซึ้งทีเดียว

๓.พระเจ้าทรงได้รับเกียรติ ( ดาเนียล ๒.๔๖-๔๗ )

( ๔๖ )แล้วพระราชาเนบูคัดเนสซาร์ก็ทรงกราบลงและเคารพดาเนียล และมีพระบัญชาให้นำเครื่องบูชาและเครื่องหอมมาถวายดาเนียล (๔๗ )พระราชาตรัสกับดาเนียลว่า "แน่นอนทีเดียว พระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าของพระทั้งหลาย และทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระราชาทั้งปวง ทรงเป็นผู้เผยความลึกลับ เพราะท่านสามารถที่จะเผยความลึกลับนี้ได้"

เชื่อว่าคริสตชนแต่ละคนมีประสบการณ์เรื่องคำภาวนาและพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานภาวนา ของพวกเราเสมอ เพลงนมัสการ ( hymn ) “นับพระพร” เป็นบทเพลงหนึ่งที่ฉันชอบมาก เพราะเตือนสติให้ฉัน นับพระพรของพระเจ้าในชีวิตทุกๆวัน และเมื่อเริ่มนับพระพร ดูแล้ว จึงรู้ว่านับไม่ไหวจริงๆ เชื่อว่าพระพรในชีวิตของ พวกเราทุกๆคน ก็คงมากล้นเช่นเดียวกัน

ดาเนียลผู้รับใช้พระเจ้า ทำพันธกิจที่ยิ่งใหญ่นี้ โดยพึ่งพาพระเจ้าเท่านั้น ดังนั้นพระราชาของบาบิโลน และประชาชนของพระองค์ จึงได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ยิ่งกว่านั้นพระราชาเนบูคัดเนสซาทรงถ่อมพระทัยกราบ และเคารพดาเนียล เชลยของพระองค์ ทรงยอมรับว่าพระเจ้าของดาเนียลนั้น ทรงเป็นพระเจ้าของพระทั้งหลาย และเป็นพระเจ้าของราชาทั้งปวง เพราะพระเจ้าทรงกระทำสิ่งที่พระอื่นๆทำไม่ได้ นั่นคือภาพของพระราชาทรงยอมจำนน ต่อพระเจ้าของดาเนียล ฝ่ายดาเนียล และเพื่อน ก็ได้รับการยกย่องเชิดชู เหนือคนของบาบิโลน

ในพระคัมภีร์ใหม่ พระยซูคริสต์ ทรงเป็นนักภาวนาที่ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะ ทรงภาวนาในสวนเกทเสมนี ( มัทธิว ๒๖.๓๕-๔๕ ) ในวาระสุดท้ายหลังจากตั้งพิธีมหาสนิท พระเยซูทรงทุกข์พระทัยมาก เรื่อง กางเขน ที่พระองค์ทรงแบกบาปของโลก ( พวกเรา ) มัทธิว ๒๖. ๓๘-๓๙ ..จึงตรัสกับสาวกว่า "ใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตาย จงเฝ้าอยู่กับเราที่นี่เถิด"แล้วเสด็จดำเนินไปอีกหน่อยหนึ่ง ก็ซบพระพักตร์ลงถึงดินอธิษฐานว่า "โอพระบิดาของข้าพระองค์ ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ดี อย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์" จำนวน เจ็ดวาทะ ที่พระเยซูตรัสบนไม้กางเขน เช่น

-วาทะที่ ๖ “ สำเร็จแล้ว” ( ยอห์น ๑๙.๓๐ )
-วาทะที่ ๗ “ พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ฝากวิญญาณจิตของข้าพระองค์ ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์” ( ลูกา ๒๓.๔๖ )

ดังนั้นการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน คือการกระทำพันธกิจของพระคริสต์เจ้าสำเร็จ...และสมโภช ปัสกา ( อีสเตอร์ ) พระเยซูคริสต์ทรงคืนชีพ คือการ ประกาศชัยชนะ เหนือความตาย เหนือความผิดบาปและอำนาจของมารซาตาน....ผู้ที่เชื่อและวางใจในพระบุตร ก็ได้รับชัยชนะเช่นเดียวกับพระองค์ และการดำเนินชีวิตตามแบบที่พระเยซูคริสต์ ทรงวางไว้ พระเจ้าทรงได้รับเกียรติเช่นกัน


( พิมพ์อิสระรายปักษ์ ปักษ์แรก เดือน ตุลาคม ๒๐๐๔ )
แก้ไขล่าสุดโดย Prod Pran เมื่อ พุธ ก.พ. 02, 2005 8:12 pm, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
Nihil
~@
โพสต์: 1764
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 4:36 pm
ที่อยู่: Pax
ติดต่อ:

พฤหัสฯ. ก.พ. 03, 2005 5:07 am

ขอบคุณมากครับ ยิ่งตอนต้นพอพูดเรื่องนิมิต กับ ฝันแล้วผมยิ่งสนใจอพอดีเลย
อยากได้ข้อมูลเรื่องฝัน และ นิมิตมากกว่านี้จังครับ โดยเฉพาะเรื่องของนักบุญ ยอห์น บอสโคอะครับ
Prod Pran
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 3326
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:54 pm
ที่อยู่: Bangkok

พฤหัสฯ. ก.พ. 03, 2005 6:09 am

เรื่องของนักบุญต้อง ขอ จาก พี่โฮลี่ค่ะ

น้องนิฮิล ไม่อ่าน หนังสือพระคัมภีร์เก่า เรื่องดาเนียลทั้งเล่มล่ะ *ha
ภาพประจำตัวสมาชิก
Nihil
~@
โพสต์: 1764
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 4:36 pm
ที่อยู่: Pax
ติดต่อ:

พฤหัสฯ. ก.พ. 03, 2005 6:33 am

ก็อ่านอะครับ แต่ชอบแบบสรุป ถอดความของพี่พีพีอะครับ อ่านสะดวก เข้าใจง่ายดีครับ
Prod Pran
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 3326
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:54 pm
ที่อยู่: Bangkok

พฤหัสฯ. ก.พ. 03, 2005 7:46 am

Nihil เขียน: ก็อ่านอะครับ แต่ชอบแบบสรุป ถอดความของพี่พีพีอะครับ อ่านสะดวก เข้าใจง่ายดีครับ
โอ๊ะ *omg ต้องอ่านจากต้นฉบับมีตั้งหลายบท เต็มไปด้วยนิมิตแน่ะ *no1
spirit

พฤหัสฯ. ก.พ. 03, 2005 4:55 pm

ขยลุก......เป็นไปตามพระพันธสัญญา ความเชื่อเคลื่อนภูเขาอาเลลูยา สรรเริญพระเจ้าผู้ทรงฤทธา ทรงรู้ในทุกสิ่ง ขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยอันประเสริญของพระองค์ และดำเนินไปเพื่อให้ประชาชาติเทิดพระเกี่ยรติแห่งพระองค์ ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์


ปล.ขอบคุณเจ้พีพีเช่นเดิม *ok
ภาพประจำตัวสมาชิก
~@Little lamb@~
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 9400
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:00 pm
ติดต่อ:

พฤหัสฯ. ก.พ. 03, 2005 10:48 pm

ตอนนี้ลิงว่างขึ้นแล้วนิ
ทำไมไม่อ่านเองละจ๊ะ
จะได้เข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้น
Prod Pran
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 3326
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:54 pm
ที่อยู่: Bangkok

ศุกร์ ก.พ. 04, 2005 8:40 pm

Lost Lamb เขียน: ขยลุก......เป็นไปตามพระพันธสัญญา ความเชื่อเคลื่อนภูเขาอาเลลูยา สรรเริญพระเจ้าผู้ทรงฤทธา ทรงรู้ในทุกสิ่ง ขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยอันประเสริญของพระองค์ และดำเนินไปเพื่อให้ประชาชาติเทิดพระเกี่ยรติแห่งพระองค์ ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์


ปล.ขอบคุณเจ้พีพีเช่นเดิม *ok

อาเมน

ขอพระเจ้าได้รับเกียรติ และขอพระองค์ทรงเมตตาน้องบุหลันมากๆค่ะ ;D
แก้ไขล่าสุดโดย Prod Pran เมื่อ ศุกร์ ก.พ. 04, 2005 8:41 pm, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10008
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

พฤหัสฯ. มี.ค. 24, 2005 2:16 am

ภาพตัวอย่าง
Buddy
โพสต์: 3057
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ มี.ค. 09, 2005 10:48 am
ที่อยู่: USA

พฤหัสฯ. มี.ค. 24, 2005 2:26 am

Cute picture!! :)
Jeab Agape
~@
โพสต์: 8260
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:56 pm
ที่อยู่: Bangkok

พุธ ต.ค. 03, 2007 7:21 pm

อ้าวเรามาทบทวนกระทู้เก่าๆ ของคน แก่ๆๆ  :grin: :grin:
:+: seraphim :+:
~@
โพสต์: 7624
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ มี.ค. 23, 2005 9:49 pm
ที่อยู่: Pattaya Chonburi

พุธ ต.ค. 03, 2007 7:41 pm

Jeab Agape เขียน:
อ้าวเรามาทบทวนกระทู้เก่าๆ ของคน แก่ๆๆ  :grin: :grin:

:evil: คลิ๊กเข้ามา รีบออกแทบไม่ทัน  :grin:
Jeab Agape
~@
โพสต์: 8260
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:56 pm
ที่อยู่: Bangkok

พุธ ต.ค. 03, 2007 8:59 pm

:+: seraphim :+: เขียน:
Jeab Agape เขียน: อ้าวเรามาทบทวนกระทู้เก่าๆ ของคน แก่ๆๆ  :grin: :grin:
:evil: คลิ๊กเข้ามา รีบออกแทบไม่ทัน  :grin:
เจ๊ กำลัง วิ่งหนีความจริงเหรอ  :afro:

แหมๆ ทำเปี้ยว เปลี่ยน อเวต้าทุกวันนะ พอๆ กับ ใครคนหนึ่งชอบเปลี่ยนชื่อทุกสัปดาห์ 555 :grin:
Joseph
โพสต์: 2182
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ เม.ย. 27, 2005 6:31 am

พุธ ต.ค. 03, 2007 11:55 pm

รูปภาพ
ตัวอย่างแห่งสันติภาพมั่ง


รูปภาพ
ตัวอย่างแห่งความสยอง ฮึ ฮึ  แล้วจะรอดไหมนั่น :shocked: โดนไอ้เข้ปูนกินสมมุดว่ามีพวกทหารกลุ่มหนึ่ง จับคนที่เชื่อพระเจ้าขึ้นรถทหารมาที่บ่อจระเข้ทุกคนเข้าแถวทหารก็ผักคนข้างหน้าให้เดินลงไป เอาปืนจี้อยู่ข้างหลัง เขาก็เดินลงไป ไอ้เข้ก็ว่ายน้ำเคลื่อนกายเข้ามาใกล้ๆ แล้วงับชายคนนั้นพลิกหมุนตัวจนน้ำกระจาย แล้วตัวอื่นก็เคลื่อนกายเขามางับจากปากของตัวที่งับอยู่นั้นแล้วก็พลิกหมุดตัวบดจนร่างของชายคนนั้นหลุดเป็นชิ้นๆ ในปากใครปากมัน เลือดแดงเต็มพื้นน้ำ แล้วมันก็งับกลืนเข้าไป เพื่อนคนที่สองลงไปด้วยความสั่น ไอ้เข้มันติดใจจากเนื้อคนแรกมันก็มาชุมนุมกันตรงนั้น พอคนที่สองเดินลงไปมันก็มางับ แล้วแล้วทำแบบเดิม คือกัดพลิกหมุนตัว ตัวอื่นๆ ก็มารุมแยกร่างกันจนกลิ่นคาวเลือดลอยขึ้นเหนือพื้นน้ำ  หลายคนเห็นเข้าบอกผมกลับใจแล้วพระเจ้าผมไม่เชื่อแล้วขอให้เป็นอิสระเถอะผมไม่อยากตายหวาดเสียวอย่างนี้อยากตายดีกว่านี้ดีกว่า เอาผมไปยิงเป้าอะไรก็ได้ตายอย่างนี้ผมไม่เอา  ที่นี้มาถึงคนที่เชื่อพระเจ้าอย่างจริงใจ ที่ชอบพูดว่าเชื่อและวางใจแล้วก็เดินลงไปมันก็วายเข้ามาแล้วก็เอาหัวมาถูเบาๆ เหมือนลูกแมว ชายใจศรัทธาก็เอามือลูบคางมันเล่น พวกทหารแปลกใจว่าไอ้เข้มัน่ทำไมเชื่อนัก คนที่เชื่อพระเจ้าก็เข้าไปลูบขางลูบหัวไอ้เข้เล่นอย่างรักเอ็นดูแล้วเป็นมิตรกัน พวกทหารก็พูดลงไป "เอ็งมีอะไรดีมันถึงไม่กัดทำร้าย" ชายใจศรัทธาก็พูดว่า "ก็ผมเชื่อและวางใจในพระเจ้าละสิ สัตว์ทุกตัวไม่ว่าดุ่ร้ายแค่ไหนก็ยอมเป็นมิตรหมด" The end

หุหุ นึกสนุกเลยแต่ขั้นมาเล่นๆ นิยายเขย่าขวัญเสริมศรัทธา
แก้ไขล่าสุดโดย Joseph เมื่อ พฤหัสฯ. ต.ค. 04, 2007 12:58 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
rosa-lee
โพสต์: 3807
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ม.ค. 29, 2010 2:37 pm

พุธ ก.พ. 16, 2011 1:27 pm

เพิ่งเข้ามาอ่าน วาดภาพจรเข้ซะน่ากลัว คิดว่าสมัยนี้คงไม่มีการเบียดเบียนแบบนี้แล้วน้อง
มีแต่คนจะหลงไปกับวัตถุนิยม โดยสมัครใจ ไม่มีใครบังคับซะมากกว่า :s015:
ตอบกลับโพส