รวมสายตาฯ : คำแถลงของผู้หว่าน

รวม ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิ้ล
เข้าใจ พระคัมภีร์ ชีวิต และคำสั่งสอนของพระเยซูคริสต์ ตามลำดับ อย่างง่ายๆ
ตอบกลับโพส
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

พฤหัสฯ. มิ.ย. 10, 2010 12:21 pm

แม้คำนำหนังสือเล่มนี้จะยาวมาก ข้าพเจ้าก็ขอให้ผู้อ่านโปรดอ่านด้วย
เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเอง
หนังสือเล่มนี้ได้บอก เวลาสถานที่อย่างชัดเจน
ขณะนี้เรากำลังเตรียมทศวรรษ1991-200 สู่การประกาศพระวรสาร
ข้าพเจ้าจึงตั้งใจแน่วแน่ว่าจะต้องแปลหนังสือเล่มนี้ให้ได้
จะแปลเสร็จหรือไม่เสร็จไม่เป็นไร คนอื่นหลังเราถ้าเข้าเห็นจะแปลต่อ หรือแปลหนังสือเล่มอื่นก็ได้
ข้าพเจ้าจึงตั้งใจเด็ดขาดตั้งแต่วันนั้นมา
ข้าพเจ่าขออภัยที่เร่งเขียนมากเกินไป น่าจะใช้ความปราณีตให้มากกว่านี้
อย่างไรก็ดี วอนผู้อ่านโปรดสวดอุทิศแก่"ผู้หว่าน" บ้าง แก่ไปมากแล้ว

ขอถวายพระเกียรติแด่พระคริสตเจ้า
รูปภาพ
3 มิถุนายน 1992
ภาพประจำตัวสมาชิก
rosa-lee
โพสต์: 3807
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ม.ค. 29, 2010 2:37 pm

พฤหัสฯ. เม.ย. 21, 2011 5:22 pm

"ผู้หว่าน" เป็นนามปากกาพระสังฆราชยวงนิตโย
ท่านแปลหนังสือหลายเล่ม ::017:: ::013::
ตอบกลับโพส