โยนาห์ไม่พอใจที่นีนะเวห์กลับใจ (๒)

รวม ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิ้ล
เข้าใจ พระคัมภีร์ ชีวิต และคำสั่งสอนของพระเยซูคริสต์ ตามลำดับ อย่างง่ายๆ
ตอบกลับโพส
Prod Pran
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 3326
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:54 pm
ที่อยู่: Bangkok

ศุกร์ ต.ค. 29, 2010 11:10 pm

โยนาห์ไม่พอใจ ที่ นีนะเวห์กลับใจ
โปรดปราน (พีพี)

รูปภาพ

ประกาศกโยนาห์ บทที่ 3 & 4

ความเดิม ในบทที่ 1 พระเจ้าบัญชาให้โยนาห์ไปนีนะเวห์ เพื่อไปป่าวร้องถึงความบาป ของคนในเมืองนี้ แทนที่เขาจะเดินทางไปทันที แต่โยนาห์ไปที่ท่าเรือ เมืองยัฟฟา ลงเรือมุ่งไปยัง เมือง ทารชิชอยู่บนชายฝั่งของประเทศสเปน การขัดคำสั่งของโยนาห์มีผลทำให้เกิดพายุใหญ่ ทำให้เรือที่เขาโดยสารแทบอัปปางลง ชาวเรือพยายามแก้ไขทุกวิถีทาง มีการจับฉลากจึงรู้ว่าโยนาห์คือต้นเหตุ ฝ่ายโยนาห์ยอมรับว่าเป็นความผิดของตน และแนะวิธีการแก้ไขสถานการณ์ -- คือโยน เขาลงทะเล แล้ว พายุก็สงบ ชาวเรือจึงหันมานมัสการพระเจ้าของอิสราเอล ด้วยเครื่องถวายบูชา และสาบานตนแทน (กลับใจเชื่อพระเจ้าของโยนาห์)

ในบทที่ 2 เป็นเรื่อง "คำภาวนา" ของโยนาห์ วิธีการใช้คำและร้อยกรองในคำภาวนา ของ โยนาห์นั้นคล้ายคลึงกับคำภาวนาของหนังสือสดุดีในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม ทั้งในทาง ทฤษฎี และในเนื้อหา แต่คำอธิษฐานภาวนาของโยนาห์ไม่ได้ ตามมาตรฐานของ พระคัมภีร์เลย "คำภาวนา" ของ โยนาห์มีแต่เรื่องของตนเอง หมกมุ่นอยู่กับความทุกข์ ภัยอันตรายที่ตนเองเผชิญอยู่ เรียกร้องการช่วยกู้ มากกว่ามุ่งไปที่พระเจ้าผู้ทรงช่วยเขาได้ ที่น่าวิตกคือ ไม่มีคำสารภาพบาปเลย ในคำภาวนามีแต่เรื่องดูถูกคน ต่างชาติ และพยามยามบอกให้พระเจ้ารู้ถึงความชอบธรรมของตนเอง แต่เมื่อโยนาห์ สรรเสริญพระเจ้าที่ช่วยให้เขารอดตาย พระเจ้าจึงสั่งให้ปลามหึมานั้นสำรอกท่าน ลงบนฝั่ง

รูปภาพ

พอถึงบทที่ 3 และ 4 ท่าทีความกตัญญูก็หายวับไปจากประกาศกหัวแข็งรายนี้ บทที่ 3 และ 4 ที่เขาออกไปป่าวร้องและชาวนีนะเวห์เกิดกลับใจ โยนาห์จึงออกอาการ "โมโหสุดขีด" และความบาปที่น่าชังของเขาจึงเผยโฉมออกมาอย่างแจ่มแจ้ง ในบทที่1 เขาเพียงแต่หนีจากการรับใช้พระเจ้า แต่บทที่ 4 โยนาห์โจมตีพระเจ้า และบอกกับพระเจ้าอย่างโอหัง ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะโกรธพระองค์ ในบทที่ 2 โยนาห์ทูลวิงวอนขอให้พระเจ้าช่วยชีวิต แต่ในบทที่ 4 เขากลับภาวนาขอให้พระเจ้าเอาชีวิตไปเสีย

บทที่ 4 ประกาศกโยนาห์โพล่งออกมาถึงสาเหตุที่เขาฝ่าฝืนพระบัญชาไม่ยอมไปประกาศที่ นคร นีนะเวห์ เหตุการณ์ที่อยู่ในบทนี้แสดงให้เห็นถึงความบาปทั้งสิ้นของโยนาห์ ในขณะที่ ผู้อ่านเห็นความบาปของโยนาห์อย่างชัดเจน แต่ดูเหมือนไม่มีผลกระทบใดๆเกิดขึ้นกับ เขาเรื่องจบลงเฉยๆอย่างห้วนๆ โดยมีคำตักเตือนของพระเจ้าค้างอยู่กลางอากาศ และโยนาห์ก็ยังโกรธพระองค์อยู่

ขอพิจารณา สัมพันธภาพของพระเจ้า ประกาศกโยนาห์ และความรอดของชาวนีนะเวห์ ดังนี้

รูปภาพ

1.การประกาศของโยนาห์ และ การกลับใจของชาวนีนะเวห์ (ดู บทที่ 3:1-9)

เป็นคำรบสองที่ "พระวาจาของพระเจ้า" มาถึงโยนาห์ "จงลุกขึ้นไปยังนีนะเวห์ นครใหญ่ และประกาศข่าวแก่เมืองนั้นตามที่เราบอกเจ้า" (ข้อ 2) นี่ไม่ใช่คำสั่งใหม่ แต่เป็นคำสั่งซ้ำเหมือนในบทที่ 1 แต่ครั้งนี้ประกาศกโยนาห์ทำตาม ด้วยความจำใจ

ประชากรของนครนีนะเวห์ ถ้าจะรวมถึงปริมณฑลด้วยนั้น คงมากทีเดียว ( 1:2; 3:2; 4:11) เรารู้
ขนาดของเมืองด้วยว่า ถ้าเดินข้ามเมืองก็กินเวลา "สามวัน" (3:3) คำพูดของประกาศกโยนาห์นั้นธรรมดา ตรงประเด็น และน่าตกใจ ที่ว่า "อีกสี่สิบวัน นีนะเวห์จะถูกคว่ำ" (3:4) ชาวนีนะเวห์รับฟังเรื่องการพิพากษาที่กำลังจะเกิดขึ้น อย่างเอาจริงเอาจัง คือ "พวกเขาได้เชื่อฟังพระเจ้า" (3:5) ซึ่งเล็งไปถึง การที่ชาวต่างชาติมีความเชื่อในพระเจ้าของอิสราเอล ไม่ใช่เพียงเพราะกลัวการ พิพากษา เลยทำให้เราเห็นการฟื้นฟูแท้จริงที่เกิดขึ้นเพราะการประกาศของโยนาห์ ดูเหมือนการฟื้นฟูจะ "เริ่มจากเบื้องล่าง" ก่อน แทนที่จะเป็นคำสั่ง "จากเบื้องบน" ลงมา หนังสือบันทึกว่า ชาวนีนะเวห์ได้เชื่อฟังพระเจ้า มีการประกาศให้อดอาหารและห่มผ้า กระสอบ (3:5) ผลตอบรับนั้นเป็นไปอย่างพร้อมเพรียงกัน จากสามัญชนธรรมดา ขึ้นไป จนถึงเจ้าขุนมูลนาย
แทบทั้งเมืองกลับใจไปแล้วก่อนที่เรื่องนี้จะรู้ไปถึงกษัตริย์ และเพราะกษัตริย์ทรงเชื่อคำ เตือนของโยนาห์ด้วย ดังนั้นพระราชาจึงออกคำสั่งเป็นทางการให้ทั้งเมืองกลับใจโดยเริ่มต้นที่ตัว พระองค์ก่อน (3:6) ทรงออกพระราชกฤษฎีกาให้ชาวนีนะเวห์อดอาหารและ งดดื่มน้ำ (3:7) ทั้งคนและสัตว์ต้องนุ่งห่มผ้ากระสอบ ให้ประชากรร้องทูลต่อพระเจ้า และหันกลับเสียจากการประพฤติชั่ว (3:8) แรงจูงใจที่ทำให้ชาวนีนะเวห์หันเสียจากความประพฤติชั่วอยู่ในข้อ 9 "ใครจะรู้ ได้ พระเจ้าอาจจะทรงกลับและเปลี่ยนพระทัย คลายจากพระพิโรธอันรุนแรงเพื่อว่าเรา จะมิได้พินาศ " (3:9)

ถ้าพระเจ้ามีความตั้งใจที่จะทำลายนีนะเวห์ เหตุใดพระ องค์ต้องใช้ให้คนไปบอกให้รู้ตัวด้วย ? การประกาศที่พระเจ้าทรงใช้ให้โยนาห์ไปทำนั้น เป็นคำเตือน ชาวนีนะเวห์เข้าใจถึงคำประกาศ ของประกาศกโยนาห์เป็นอย่างดี เพราะมีการกลับใจ นี่เป็นสิ่งเดียวกับที่พระเจ้าตรัสไว้ในพระคัมภีร์เก่าเยเรมีห์ บทที่ 18:5-11 พระพรตามพระสัญญาของพระเจ้านั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับการเชื่อฟังของ มนุษย์ และอาจทรงละจากการพิพากษาได้ถ้ามีการกลับใจ เลิกประพฤติชั่ว ฝ่ายชาวนีนะเวห์มีความหวังใจ ว่าพระเจ้าจะทรง "ยับยั้ง" พระพิโรธ

2.นีนะเวห์กลับใจ พระกรุณาของพระเจ้า และความไม่พอใจของโยนาห์ ( ดู บทที่ 3:10–4:11)

เพราะการกลับใจของชาวนีนะเวห์ พระเจ้าทรงเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพวกเขา "หันกลับเสียจากการประพฤติชั่ว" นี่คือการกลับใจที่แท้จริง ไม่ใช่เป็นเพียงแค่คำพูด ซ้ำซากเช่น "ฉันเสียใจ" แต่การกระทำเป็นตัวที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในจิตใจที่แท้ จริง อย่างที่โยนาห์คาดไว้ ชาวนครนีนะเวห์ได้กลับใจจริงจากความบาปที่เคยกระทำ ดังนั้นพระเจ้าจึงยับยั้งไม่ลงโทษตามที่พระองค์ได้เคยตรัสไว้ เป็นเรื่องน่าสนใจที่ไม่มีคำอธิบายใดๆเรื่องการกลับใจของชาวนีนะเวห์ที่เกิดขึ้น อย่างฉับพลัน พร้อมเพรียงกันและอย่างจริงใจ อาจจะเหมือนพวกชาวเรือที่ต้อง ปฏิบัติตามคำของโยนาห์ก่อนที่การอัศจรรย์จะเกิดขึ้น หรืออาจเป็นเพราะวิธีการปรากฎ ตัวของโยนาห์เอง ซึ่งเป็นหมายสำคัญยิ่งต่อชาวนีนะเวห์ พร้อมที่จะกลับใจ แต่ไม่ได้มีการบันทึกไว้ตัวอย่าง บทเรียนของประกาศกโยนาห์มีไว้สอนคนอิสราเอลในสมัยของพระเยซูเจ้า ชาว นีนะเวห์กลับใจทันทีที่ได้ยินการประกาศของโยนาห์ ถึงแม้จะมีข้อพิสูจน์เพียงน้อย นิดเมื่อเทียบกับในสมัยของพระเยซูเจ้าที่ชาวอิสราเอลได้เห็น และถ้านำมาเทียบกับพระเยซูเอง โยนาห์แทบไม่มีความสำคัญใดๆเลย พระเยซูเจ้านำเรื่องการกลับใจของชาวนีนะเวห์บันทึกในหนังสือ น.มัทธิวบทที่ 12 มาสอนเพื่อยืนยันและ ทำให้เราเข้าใจได้ง่ายๆเมื่อได้ยิน พระองค์ทรงตอกย้ำความจริงถึงการที่ชาวนีนะเวห์กลับใจ มาหาพระเจ้า ถึงแม้จะมีข้อพิสูจน์เพียงนิดเดียว แต่ถ้าจิตใจนั้นเปิดออกเพื่อฟังพระวาจา และเรียนรู้ถึงน้ำพระทัยพระองค์แล้ว จิตใจนั้นจะเกิดความเชื่อและตอบสนองในทันที แต่ถ้าจิตใจที่แข็งกระด้าง — เช่นเดียวกับจิตใจแบบโยนาห์ — ก็จะไม่มีวันเปิดรับพระวาจาต่อให้ชัดเจนเพียงใดก็ตาม
Prod Pran
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 3326
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:54 pm
ที่อยู่: Bangkok

ศุกร์ ต.ค. 29, 2010 11:13 pm

3.ประกาศกโยนาห์โกรธเคืองพระเจ้า

แทนที่โยนาห์จะชื่นชมยินดีหลังการประกาศข่าวของตน แล้วมีคนมหาศาลกลับใจใหม่และได้รับความรอด แต่ ประกาศกโยนาห์กลับโกรธเคืองพระเจ้า : "เหตุการณ์นี้ไม่เป็นที่พอใจโยนาห์อย่าง ยิ่ง และท่านโกรธ" (4:1) ทำไมเขาต้องโกรธพระเจ้าด้วยล่ะ โยนาห์ไม่รั้งรอที่จะบอก เหตุผล เมื่อเขาภาวนาประท้วงพระเจ้าว่า "ข้าแต่พระเจ้า เมื่อข้าพระองค์ยังอยู่ในประเทศ ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์พูดแล้วว่าจะเป็นไปเช่นนี้มิใช่หรือ? นี่แหละ เป็นเหตุให้ ข้าพระองค์ได้รีบหนีไปยังเมืองทารชิช เพราะข้าพระองค์ ทราบว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงกอปรด้วยพระคุณ และทรงพระ กรุณา ทรงกริ้วช้า และบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคง และทรงกลับพระทัย ไม่ลงโทษ ข้าแต่พระเจ้า เพราะฉะนั้น บัดนี้ขอพระองค์ทรงเอาชีวิต ของข้าพระองค์ไปเสีย เพราะว่าข้าพระองค์ตายเสียก็ดีกว่าอยู่" (โยนาห์ 4:2-3)
ประกาศกโยนาห์โกรธพระเจ้าเรื่องใดบ้าง

รูปภาพ

(1) โยนาห์โกรธพระเจ้า โยนาห์ไม่ได้โกรธตัวเอง หรือ โกรธมนุษย์คนใด แต่โกรธพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ ความโกรธของโยนาห์รุนแรง ชนิดขอตายดีกว่าอยู่ ในบทที่สองโยนาห์ภาวนาขอการช่วยชีวิต แต่ตอนนี้เขา ภาวนาขอให้ตาย (4:3)

(2) โยนาห์โกรธพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงกอปรด้วยพระลักษณะที่ทรงพระคุณ และพระองค์จะทรงกระทำในสิ่งที่โยนาห์รู้ว่ายังไงๆ พระองค์ต้องทำแน่

(3) โยนาห์กลับโกรธพระเจ้าในพระลักษณะอันดีเลิศของพระองค์ที่ผู้เขียนบทเพลงสดุดีกล่าวสรรเสริญไว้ ถึงความรักอันมั่นคง พระคุณ และพระ เมตตาของพระองค์ (สดุดี. 86:5, 15)

(4) โยนาห์โกรธพระเจ้าเพราะพระองค์สำแดงพระคุณต่อชาวนีนะเวห์รูปภาพ


ต้นละหุ่งกับประกาศกโยนาห์

ขณะที่โยนาห์ยังดื้อดึงโกรธเคืองพระเจ้าอยู่ พระเจ้าเพิ่มเติมประสบการณ์บาง อย่างที่ทำให้เห็นถึงปัญหาที่ฝังรากลึกอยู่ในตัวประกาศกท่านนี้คือ ด้วยการ มอบต้นไม้ให้แก่โยนาห์ แล้วก็เอากลับคืนไป ซึ่งทำให้โยนาห์ตอนแรกเกิดความดีใจมาก

...สี่สิบวันผ่านไปโดยไม่มีการพิพากษาลงมาที่นครนีนะเวห์ นับเป็นความผิดหวังอันใหญ่หลวงของโยนาห์ เขาออกไปนอกเมือง ไปทำเพิงปักหลักเพื่อรอดูความพินาศของนีนะเวห์ ซึ่งน่า จะมีลูกไฟ และถ่านแดงๆตกลงมาจากท้องฟ้า เหมือนกับที่ทำลายล้างเมืองโสดม โกโมราห์มาแล้ว และโยนาห์กำลังรอดูอยู่ด้วยใจจดใจจ่อ และพระเจ้าทรงกำหนดให้ต้นละหุ่งต้นหนึ่ง งอกขึ้นมาเหนือโยนาห์ ให้เป็นที่กำบังศีรษะ ของเขา เพื่อให้บรรเทาความร้อนรุ่มกลุ้มใจ เพราะต้นละหุ่งต้นนี้ โยนาห์ จึงมีความยินดียิ่งนัก (4:6) เป็นครั้งแรกที่มีการบันทึกว่า โยนาห์มีความยินดียิ่งนัก เสียด้วยสำหรับต้นละหุ่งต้นนี้ แต่ความดีใจอยู่ได้ไม่นาน วันรุ่งขึ้นพระเจ้าทรงกำหนดให้มี หนอนมากัดกิน ไม่ให้เหลือซาก พร้อมๆกับหนอนที่ทำลายต้นไม้ พระเจ้าทรงให้มีลมร้อนพัดมา ทำให้โยนาห์ร้อน รุ่มยิ่งนัก ขณะที่โยนาห์ต้องการให้นครนีนะเวห์ถูก "เผา" เขากลับถูกลมร้อน "แผดเผา" เสียเอง (4:8). โยนาห์ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นั่น และไม่ต้องทนทุกข์กับความ ร้อน แต่เขากลับปักหลักคอยอยู่ และเขาจึงร้องขอความตายอีกครั้ง

นี่อีกครั้งที่โยนาห์โกรธเคืองพระเจ้า เมื่อนึกถึงเรื่องต้นไม้และตัวหนอน เป็นครั้งที่สองแล้ว ที่พระเจ้าท้าทายโยนาห์ให้คิดดูให้ดีๆ : "ที่เจ้าโกรธเพราะต้นละหุ่งนั้นดีอยู่แล้วหรือ ?" (4:9) อย่างไม่รั้งรอ โยนาห์กลับย้ำว่าท่านมีสิทธิที่จะโกรธพระองค์ "ที่ข้าพระองค์โกรธ ถึงอยากตายนี้ดีแล้ว พระเจ้าข้า" (4:9).
บทสรุป สิ่งที่พระเจ้าตรัสเป็นสิ่งสุดท้ายในหนังสือประกาศกโยนาห์ ย้ำถึงหัวใจของเรื่องทั้งหมดนี้ :
"เจ้าหวงต้นไม่ซึ่งเจ้ามิได้ลงแรงปลูกหรือมิได้กระทำให้มันเจริญ มัน งอกเจริญขึ้นในคืนเดียว แล้วก็ตายไปในคืนเดียวดุจกัน ไม่สมควรหรือ ที่เราจะหวงเมืองนีนะเวห์นครใหญ่นั้น ซึ่งมีพลเมืองมากกว่าหนึ่งแสน สองหมื่นคน ผู้ไม่ทราบว่าข้างไหนมือขวา ข้างไหนมือซ้าย และมีสัตว์เลี้ยงเป็นอันมากด้วย?" (4:10-11)

การส่งต้นไม้ไปให้เป็นเหตุการณ์สุดท้ายระหว่างประกาศกโยนาห์กับพระเจ้า โยนาห์รู้สึกสงสาร ต้นละหุ่ง พระเจ้าก็มีพระทัยเมตตาสงสารประชาชนเช่นกัน "ความสงสาร" ให้เรามาพิจารณาดูข้อแตกต่าง ระหว่าง "ความสงสาร" ของโยนาห์ที่มีต่อต้นละหุ่ง กับความสงสารที่พระเจ้ามี ให้กับบรรดาประชาชน
(1) โยนาห์สงสารต้นไม้ ; พระเจ้าสงสารผู้คน(ชาวนีนะเวห์)
(2) โยนาห์ยินดีกับต้นไม้ที่ตัวเองไม่ได้ลงแรงปลูกเอง ; พระเจ้ามีพระทัยสงสาร ในประชาชน ผู้เป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ และเป็นผู้ที่พระองค์จัดเตรียมพระ สัญญาสำหรับพระพรมากมายให้
(3) โยนาห์สงสารต้นไม้ที่ต้องตายลง ; พระเจ้าทรงสงสารประชากรที่กำลังเดิน ไปสู่ความพินาศ
(4) พระเจ้าสงสารบรรดาคนบริสุทธิ์ ; โยนาห์ไม่สนใจ
(5) โยนาห์สงสารตัวเอง ; พระเจ้าทรงสารผู้อื่น

รากเหง้าของปัญหาทั้งสิ้นคือความเห็นแก่ตัวของโยนาห์ เขาอยาก เก็บพระคุณ (พระหรรษทาน)ของพระเจ้าไว้กับตนเองและชาวอิสราเอล เท่านั้น จึงไม่เหลือเผื่อใคร โดย เฉพาะอย่างยิ่ง ชาวนีนะเวห์ นับว่าเป็นการตัดสินที่ผิดพลาด ความเห็นแก่ตัวของ โยนาห์เป็นเพียงการออกอาการเท่านั้น ปมปัญหาใหญ่ที่โยนาห์มีต่อพระเจ้านั้นก็คือ พระคุณของพระองค์ ธรรมชาติของพระคุณทำให้โยนาห์ไม่พอใจ ให้เราลองหยุด เพื่อคำนึงถึงคุณลักษณะของพระคุณ ที่เป็นเหตุให้โยนาห์หัวแข็งผู้นี้ดื้อด้านต่อพระเจ้า ...แล้วท่านผู้อ่านล่ะดำเนิน
ชีวิตคริสตชนเหมือนหรือแตกต่างจากประกาศกโยนาห์อย่างไร

หมายเหตุ ตีพิมพ์ อิสระ เดือน พฤษภาคม 2010 หน้า 8-12
Jeab Agape
~@
โพสต์: 8260
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:56 pm
ที่อยู่: Bangkok

เสาร์ ต.ค. 30, 2010 10:41 am

มีภาพประกอบสวยมากๆฮะ เป็นฝีมือช่างภาพพี่โฮลี่แน่นอน
ภาพประจำตัวสมาชิก
Veritas
โพสต์: 483
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ พ.ค. 01, 2010 1:24 pm

จันทร์ พ.ย. 01, 2010 12:35 pm

ขอบคุณฮะ :s012:
ตอบกลับโพส