คนต่างชาติเปิดเผยความจริง

รวม ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิ้ล
เข้าใจ พระคัมภีร์ ชีวิต และคำสั่งสอนของพระเยซูคริสต์ ตามลำดับ อย่างง่ายๆ
ตอบกลับโพส
Prod Pran
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 3326
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:54 pm
ที่อยู่: Bangkok

พฤหัสฯ. ธ.ค. 30, 2010 9:59 am

คนต่างชาติเปิดเผยความจริง
โปรดปราน (พีพี
)

...โหราจารย์บางท่านเดินทางมายังกรุงเยรูซาเล็ม สืบถามว่า “กษัตริย์ชาวยิวที่เพิ่งประสูติอยู่ที่ใด พวกเราได้เห็นดวงดาวประจำพระองค์ขึ้น จึงพร้อมใจกันมาเพื่อนมัสการพระองค์” ( มัทธิว 2:1-2)

สตาร์ สตรีท(Star Street) เป็นถนนที่เป็นเส้นทางธุรกิจเก่าแก่ที่สุดในเมืองเบธเลเฮม ซึ่งไกด์ทัวร์จะพานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินตามรอยโหราจารย์เพราะไกด์ยืนยันว่านี่เป็นถนนที่ โหราจารย์เคยใช้เพื่อไปบ้านพระกุมารเยซู ...โหราจารย์หรือนักปราชญ์จากทิศตะวันออกได้พบพระกุมาร นั่นคือปรากฏการณ์ที่พระเจ้าได้ทรงสำแดงองค์แก่คนต่างชาติเป็นครั้งแรก ที่น่าสนใจยิ่ง คนต่างชาติกลุ่มนี้ เป็นผู้มีการศึกษา เคร่งศาสนาเดิม (พวกบูชาไฟ) มีความรู้เรื่องดาราศาสตร์ และเฝ้าติดตามดวงดาวของผู้บารมีของโลก เมื่อพวกเขาได้เห็นดาวผู้มีบารมีดวงนั้นจึงอยากรู้ว่า ท่านผู้นั้นคือใคร เพราะอยากจะไปนมัสการ สักครั้งหนึ่ง ดังนั้นพวกเขาจึงเดินทางจากแดนไกล เขาเดินทางมาทำไม คำตอบคือ “หวังมานมัสการ” (ข้อ 2) สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากโหราจารย์ ดังนี้

รูปภาพ


1.การปรากฏของโหราจารย์ เป็นการประกาศความรอดต่อมนุษย์ทุกคน

“ พระเยซูเจ้าประสูติที่เมืองเบธเลเฮมในแคว้นยูเดีย” (มัทธิว 2:1) “ เบธเลเฮม” แปลว่า “ บ้านแห่งขนมปัง” เดิมชื่อเอฟราธาห์ อยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มไปทางทิศใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เช่น เป็นที่ฝังศพของนางราเชลภรรยาของยาโคบ (ปฐมกาล 48:7) เป็นที่อาศัยของนางรูธหลังแต่งงานกับโบอาซและได้ให้กำเนิดโอเบด ผู้เป็นบิดาของเจสซี ซึ่งเป็นบิดาของดาวิด (นางรูธ 1:22) ที่สำคัญยิ่งเบธเลเฮมเป็นเมืองของกษัตริย์ดาวิด (1 ซามูเอล 16:1; 17:12; 20:6) ซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาจะส่ง “ พระผู้ช่วยให้รอด” มาจากเชื้อสายดาวิดและจากเมืองของพระองค์ ดังที่ประกาศกมีคาห์ทำนายไว้ว่า “ เมืองเบธเลเฮม ดินแดนยูดาห์ เจ้ามิใช่เล็กที่สุดในบรรดาหัวเมืองแห่งยูดาห์ เพราะผู้นำคนหนึ่งจะออกมาจากเจ้า ซึ่งจะเป็นผู้นำอิสราเอล ประชากรของเรา” (มีคาห์ 5:2)

นักบุญจัสติน ปิตาจารย์ถือกำเนิดใกล้เมืองเบธเลเฮมราวปี ค.ศ.100 บันทึกไว้ว่าชาวเมืองเบธเลเฮม นิยมเจาะภูเขาเป็นที่พักอาศัย และมักเจาะหินใต้บ้านให้กลวงเป็นถ้ำเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ เป็นไปได้มากว่าพระเยซูเจ้าประสูติในถ้ำหินสำหรับเลี้ยงสัตว์นี้ ( ท่านผู้อ่านที่ได้ไปเยือนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ คงได้ยินไกด์ท้องถิ่นแนะนำถ้ำแห่งหนึ่งในเมืองเบธเลเฮมว่าเป็นสถานที่ประสูติของพระกุมารเยซู เป็นแน่ เพราะฉันเองได้ยินไกด์แนะนำ )

โหราจารย์คือคนนอก เขาไม่ใช่กลุ่มคนที่ห้อมล้อมรางหญ้า พวกเขามาจากต่างแดน แล้วก็กลับไปยังต่างแดน พวกเขาเป็นคนแผ่นดินไหนล่ะ มีข้อสันนิษฐานมากมาย เช่น อาจจะมาจากเปอร์เซียหรืออาหรับ หรือเยเมน (เพราะของขวัญพบที่เยเมนเท่านั้น-บางความเห็น) ที่แน่ๆเขาไม่ใช่คนยิว ในสมัยนั้นเรียกคนที่ไม่ใช่ยิวว่า คนต่างชาติ (Gentiles )คนต่างชาติคือคนที่ไม่ได้เข้าพันธสัญญากับพระเจ้าผ่านท่านอับราฮัม ซึ่งพวกเขารู้เกี่ยวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าน้อยมาก กระนั้นก็ดีเขามีความศรัทธาดวงดาราที่ปรากฏบนฟากฟ้า จึงเดินตามดวงดาวมาจนได้สัมผัสกับพระกุมารเพราะพวกเขา มานมัสการถึงบ้าน แล้วได้ถวายของขวัญ 3 อย่าง คือ 1.ทองคำ 2.กำยาน 3.มดยอบ เมื่อถวายของขวัญเสร็จ พระเป็นเจ้าทรงนำเขากลับแผ่นดินของเขาอีกทางหนึ่ง เพื่อไม่ให้พบกับกษัตริย์เฮโรด การกลับไปของพวกเขา ได้นำเอา ข่าวสำคัญนี้กลับไปด้วย ข่าวนี้เรียกข่าวดี (คริสเตียนใช้ข่าวประเสริฐหมายถึงข่าวดีที่สุดนั่นเอง)ที่ทูตสวรรค์ได้ป่าวประกาศแก่คนเลี้ยงแกะ ข่าวดีนี้ยังเป็นความลับสำหรับกษัตริย์เฮโรด ข่าวดีที่โหราจารย์ได้รับ คือการเสด็จมาของพระเยซูเจ้า เป็นการมาเพื่อสำแดงความรักและการเสียสละแก่มนุษย์ทุกคน

รูปภาพ

ความจริงแล้ว โหราจารย์ กลุ่มนี้เป็นตัวแทนของพวกเราได้เลย เพราะว่าทั่วโลก “คริสตชน เป็น คนต่างชาติ ไม่ใช่ยิว” ส่วนคนยิวเองส่วนใหญ่ยังคงปฏิเสธพระเมสสิยาห์ การเปิดเผยเรื่องพระกุมารเยซู ตั้งแต่ไม่มีห้อง ที่โรงแรมในเบธเลเฮม พระเป็นเจ้าได้ทรงสำแดงแก่ชาวยิวบางกลุ่มเช่น คนเลี้ยงแกะ ส่วนการทรงสำแดงองค์ของพระกุมารเยซูแก่โหราจารย์นั่นคือ พระเจ้าทรงทำตามพระสัญญากับอับราฮัมบิดาแห่งความเชื่อ ที่พระเจ้าทรงใช้อับราฮัมให้เป็นท่อพระพรไปยังนานาชาติ ซึ่งการทรงสำแดงพระบุตรแก่โลกนี้....นั่นคือแก่พวกเราทุกคน ที่เป็นส่วนของคนต่างชาติ ให้ได้รับพระพรของอับราฮัม นั่นคือความรอดกลับสู่พระอาณาจักรพระเจ้า ต่อจากนี้บทบาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคริสตชนคือ การนำข่าวดีแพร่กระจายไปถึงทุกคน

ส่วนในหนังสือเอเฟซัส 3.1-12 ซึ่งเป็นภารกิจของนักบุญเปาโลต่อคนต่างชาติดังนี้
“ 3...พระองค์ได้ทรงสำแดงให้ข้าพเจ้ารู้ข้อล้ำลึก ตามที่ข้าพเจ้าได้เขียนไว้แล้วอย่างย่อๆ 4และโดยคำเหล่านั้น เมื่อท่านอ่านแล้ว ท่านก็รู้ถึงความเข้าใจของข้าพเจ้าในเรื่องความล้ำลึกของพระคริสต์ 5ซึ่งในสมัยก่อนพระองค์ไม่ได้ทรงโปรดสำแดงแก่มนุษย์เหมือนอย่างบัดนี้ ซึ่งทรงโปรดเผยแก่พวกอัครทูตผู้บริสุทธิ์และพวกผู้เผยพระวจนะโดยพระวิญญาณ 6นี่คือคนต่างชาติได้เป็นผู้รับมรดกร่วมกัน และเป็นอวัยวะของกายอันเดียวกัน และมีส่วนได้รับคำสัญญาในพระเยซูคริสต์โดยข่าวประเสริฐนั้น” ( เอเฟซัส 3.3-6 )

เมื่อถึงเวลาความล้ำลึกต่างๆ คือ การลงมาบังเกิด การถูกตรึงบนกางเขน การคืนชีพของพระเยซูเจ้า ถูกเปิดเผยออกมา คือทุกๆคน ไม่ว่าคนยิว คนต่างชาติ ทาส หรือไท เป็นชาย หรือหญิง ทุกสีผิว ขาว ดำ เหลือง น้ำตาล ทุกฐานะ คนรวย หรือคนจน มีความรู้ ไม่มีความรู้ ทุกชนชาติ เป็นคนไทย หรือชาติอื่นๆ เราร่วมกันรับพระพรแห่งความรอดจากพระผู้ไถ่องค์เดียวกัน คือพระกุมารเยซู ผู้เปิดเผยพระองค์ครั้งแรกแก่คนต่างชาติ คือเหล่าโหราจารย์จากตะวันออก
Prod Pran
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 3326
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:54 pm
ที่อยู่: Bangkok

พฤหัสฯ. ธ.ค. 30, 2010 10:02 am

2.โหราจารย์ท้าทายพวกเราในการแบ่งปันข่าวดี

ปกติเราจะพูดกันเสมอว่า มิสชันนารีคือตัวอย่างของผู้กระจายข่าวดี หรือวันคริสต์มาสนั้นให้ทำตัวเป็นทูตสวรรค์แจ้งข่าวดีแก่เพื่อนบ้าน การปรากฏของโหราจารย์นั่นคือต้นตอของการที่พระเยซูเจ้าสำแดงองค์แก่คนต่างชาติ เพราะคนต่างชาติกุลุ่มนี้ได้เสาะแสวงหาพระเจ้า และเมื่อเขาเฝ้าพระกุมารเยซูและถวายของขวัญ 3 อย่าง รายชื่อโหราจารย์ได้แก่ เมลกีออร์ผู้ถวายทองคำ คาสเปอร์ผู้ถวายกำยาน และบัลธาซาร์ผู้ถวายมดยอบ

รูปภาพ

(1). ทองคำ (Gold) เป็นราชาของโลหะ(King of metals) ซึ่ง เป็นธรรมเนียมของชาวเปอร์เซียที่เข้าเฝ้ากษัตริย์ต้องของขวัญที่เป็นทองคำเป็นของขวัญอันทรงคุณค่าคู่ควรต่อกษัตริย์เท่ากับการยอมรับโดยดุษฎีว่า พระกุมารเยซูนี้คือผู้บังเกิดมาเป็นกษัตริย์

( 2.) กำยาน (Frankincense) เป็นเรื่องปกติที่จะต้องนำกำยานและเครื่องหอมสำหรับการนมัสการพระเจ้ามาที่พระวิหารและผู้ที่จะถวายเครื่องหอมและกำยานนี้คือปุโรหิต (ซึ่งมาจากคำภาษาลาตินว่า pontifex ที่แปลว่า “สะพาน” หรือ “ผู้สร้างสะพาน” เพราะปุโรหิตเป็นผู้สร้างสะพานระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์) เท่ากับเป็นการยอมรับว่าพระกุมารเยซูนี้คือ ผู้ที่มาบังเกิดเป็นปุโรหิตระหว่างโลกและสวรรค์

( 3.) มดยอบ (Myrrh) เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะชโลมศพด้วยมดยอบ เพื่อดับกลิ่นศพและรักษาสภาพศพให้คงรูป เท่ากับเป็นการยอมรับว่า พระกุมารเยซูผู้มาประสูตินี้ มาเพื่ออยู่และตายไถ่บาปมนุษย์ในฐานะผู้ช่วยให้รอดและเป็นค่าไถ่บาป

สำหรับเรื่องการแพร่ธรรมแล้ว พระมหาบัญชา ของพระเยซูเจ้าคือหัวใจของข่าวดี นักบุญเปาโล ได้เน้นทำการเปิดเผยความล้ำลึกที่มีมาถึงทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคนได้รับความรอด คืนดีกับพระเจ้า โดยทางพระบุตร ดังนั้นเราคงจะเห็น/สัมผัสในแต่ละปี เราได้นำข่าวดีเรื่องคริสต์มาส เหมือนกลุ่มโหราจารย์ คือเป็นคนต่างชาติ ที่ได้พบพระกุมารผู้ถ่อมพระกายมาเป็นของขวัญ ซึ่งนำการคืนดีระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า ดังนั้นคริสต์มาสจึงเป็นโอกาสที่คริสตชนได้ประกาศข่าวดีนี้


รูปภาพ

3.การตอบสนองต่อการทรงเปิดเผยของพระเยซูเจ้า

ทันทีที่พระเยซูประสูติ ปฏิกิริยาของมนุษย์แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งมาพิจารณาดูว่าเราเอง ควรอยู่ในคนกลุ่มไหน

( 1 ) เกลียดและเป็นศัตรู กษัตริย์เฮโรดกลัวว่าพระกุมารเยซูจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิต แย่งชิงตำแหน่ง อำนาจ และอิทธิพลของพระองค์ จึงพยายามหาช่องทางกำจัดพระกุมารให้พ้นไปจากชีวิตเช่นเดียวกับเฮโรด ยังมีคริสตชนอีกมากที่พร้อมกำจัดพระเยซูเจ้าออกไปจากชีวิต เพราะไม่อยากให้พระองค์เข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของตนจนไม่อาจทำอะไรตามใจชอบได้อีกต่อไป บ่อยครั้งที่คนทำอะไรตามใจชอบนั้นหาได้มีคุณค่าหรือประโยชน์อันใด เขาเป็นเพียง “ ทาส” อารมณ์ของตนเองเท่านั้น ! ส่วนคริสตชนแท้ต้องเป็นคนที่ดำเนินชีวิตเหมือนพระคริสตเจ้า และพร้อมอุทิศตนเพื่อพระอาณาจักรของพระองค์ ดังนั้น สิ่งที่เราพึงวอนขอก่อนอื่นใดทั้งหมดคือ “ พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดิน เหมือนในสวรรค์” (มัทธิว 6:10)

( 2 ) รู้สึก เฉย ๆ บรรดาปุโรหิตและธรรมาจารย์มัวสาละวนอยู่กับการประกอบพิธีกรรมในพระวิหาร และถกเถียงกันเรื่องกฎหมายจนไม่เห็นพระเยซูอยู่ในสายตา ทั้ง ๆ ที่รู้ดีว่าพระองค์ประสูติในเมืองเบธเลเฮมแคว้นยูเดีย แต่พวกเขากลับ “ เฉยๆ” พระองค์ได้ประสูติที่ไหนหรือเมื่อใด ไม่มีความหมายอะไรทั้งนั้น ! ทุกวันนี้มี คริสตชนจำนวนไม่น้อยยังประพฤติตนเช่นเดียวกับปุโรหิตและธรรมาจารย์ นั่นคือมัวยุ่งอยู่กับธุรกิจของตน จนพระเยซูไม่มีความหมายอะไรเลย พวกเขาลืมไปว่า “ สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคือองค์พระเยซูเจ้า” ไม่ใช่กิจการ หรือพิธีการ หรือโครงการอื่นใดทั้งสิ้น ! ขอให้คำถามของประกาศกเยเรมีย์ดังก้องอยู่ในจิตใจของเราเสมอ “ ดูก่อน ท่านทั้งหลายที่เดินผ่านไป ท่านไม่เกิดความรู้สึกอะไรบ้างหรือ ” (เพลงคร่ำครวญ 1:12)

( 3 ) ชื่นชมยินดีและนมัสการ “ เมื่อเห็นดาวอีกครั้งหนึ่งบรรดาโหราจารย์มีความยินดียิ่งนัก พวกเขาเข้าไปในบ้าน พบพระกุมารกับพระนางมารีย์พระมารดา จึงคุกเข่าลงนมัสการพระองค์ แล้วเปิดหีบสมบัตินำทองคำ กำยาน และมดยอบออกมาถวายพระองค์” (มัทธิว 2: 10-11)พวกเขาได้ นำสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตมาถวายแทบพระบาทของพระกุมารเยซูเพื่อแสดงความเคารพเป็นการนมัสการผู้มีบารมีที่พวกเขาได้ตามหา ดังนั้น หากเราตระหนักถึงความรักของพระเจ้าที่ทรงสำแดงองค์พระเยซูเจ้าแล้ว สิ่งเดียวที่ทุกคนสามารถทำได้คือ“ รักและนมัสการพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตใจ”

รูปภาพ

สรุป ดังนั้นการสำแดงองค์ของพระกุมารเยซู คือพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ ผู้ ครองราชย์บนกางเขน เพราะพระเยซูคือองค์แห่งความรักของพระเจ้า ผู้สละพระชนม์ชีพ เพื่อกอบกู้มนุษยชาติให้รอดพ้นจากบาป นำการคืนดีระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า “เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย” พระองค์ทรงบังเกิดมาเพื่อกำจัดความบาป เพราะว่า “นามอื่นทั่วใต้ฟ้าความรอดไม่มี” ดังนั้นพระเยซูคริสต์ จึงยืนยันว่า “เราเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต ไม่มีใครไปเฝ้าพระบิดาได้นอกจากผ่านทางเรา”...อาแมน


(ตีพิมพ์ในอิสระประจำเดือน ธันวาคม 2010X
littleseal
โพสต์: 1029
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ มิ.ย. 13, 2010 9:53 pm

พฤหัสฯ. ธ.ค. 30, 2010 10:36 am

ขอบคุณสำหรับบทความดี ๆ ค่ะ ขอให้พระเป็นเจ้าทรงอวยพร
Jeab Agape
~@
โพสต์: 8260
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:56 pm
ที่อยู่: Bangkok

เสาร์ ม.ค. 01, 2011 3:03 pm

พรุ่งนี้ (2 มกราคม) ทุกวัดทั่วโลก คุณพ่อคงเทศน์ จาก น.มัทธิว 2:1-12
สมโภชพระคริสต์สำแดงองค์ ....คนต่างชาติกลุ่มนี้คือพวกแรก
ภาพประจำตัวสมาชิก
rosa-lee
โพสต์: 3814
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ม.ค. 29, 2010 2:37 pm

พุธ ม.ค. 05, 2011 12:00 am

พระยาสามองค์กับชุมพาบาลโชคดีจังเห็นพระกุมารเยซูก่อนใคร
ข้า-พระ-เจ้า
โพสต์: 407
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ เม.ย. 28, 2010 12:03 am

พุธ ม.ค. 05, 2011 12:56 am

บทความ ที่เคยตีพิมพ์ในอิสระ นี้ เขียนโดย คุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ ปัจจุบันเจ้าอาวาสวัดแม่พระกุหลาบทิพย์

ปล.ชื่อวัดมาจากพระนามแม่พระ ที่ว่ากุหลาบสวรรค์ และชื่อของผู้บริจาคที่สร้างวัดก็มีความหมายว่ากุหลาบ มิใช่ ชื่อตามการประจักษ์ แต่อย่างใด
Jeab Agape
~@
โพสต์: 8260
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:56 pm
ที่อยู่: Bangkok

พฤหัสฯ. ม.ค. 06, 2011 1:03 am

ข้า-พระ-เจ้า เขียน:บทความ ที่เคยตีพิมพ์ในอิสระ นี้ เขียนโดย คุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ ปัจจุบันเจ้าอาวาสวัดแม่พระกุหลาบทิพย์

ปล.ชื่อวัดมาจากพระนามแม่พระ ที่ว่ากุหลาบสวรรค์ และชื่อของผู้บริจาคที่สร้างวัดก็มีความหมายว่ากุหลาบ มิใช่ ชื่อตามการประจักษ์ แต่อย่างใด
1.คุณหมายถึงบทความไหนครับ ...ถ้าบทนี้ พี่พีพีเขียนและเพิ่งตีพิมพ์เดือนธันวาคม 2010

2.ส่วนชื่อวัดกุหลาบทิพย์ ไม่มีใครว่าอะไรนี่ ฮะ
ข้า-พระ-เจ้า
โพสต์: 407
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ เม.ย. 28, 2010 12:03 am

พุธ ม.ค. 19, 2011 7:15 pm

Jeab Agape เขียน:
ข้า-พระ-เจ้า เขียน:บทความ ที่เคยตีพิมพ์ในอิสระ นี้ เขียนโดย คุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ ปัจจุบันเจ้าอาวาสวัดแม่พระกุหลาบทิพย์

ปล.ชื่อวัดมาจากพระนามแม่พระ ที่ว่ากุหลาบสวรรค์ และชื่อของผู้บริจาคที่สร้างวัดก็มีความหมายว่ากุหลาบ มิใช่ ชื่อตามการประจักษ์ แต่อย่างใด
1.คุณหมายถึงบทความไหนครับ ...ถ้าบทนี้ พี่พีพีเขียนและเพิ่งตีพิมพ์เดือนธันวาคม 2010

2.ส่วนชื่อวัดกุหลาบทิพย์ ไม่มีใครว่าอะไรนี่ ฮะ

ตอบ
1 งั้นผมคงเข้าใจผิด เพราะคล้ายกันมากมาย โดยเฉพาะ ตั้งแต่ข้อ 2 ลงมา ขอโทษจากใจครับ

2 แค่บอกเผื่อจะได้ไม่ต้องมาตอบภายหลัง หากมีคนถาม เพราะชื่อเหมือนกัน ขอโทษที่คิดมาก
ไปเอง ครับ

3 ขอโทษอีกครั้งหากเข้าใจผิดครับ
ข้า-พระ-เจ้า
โพสต์: 407
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ เม.ย. 28, 2010 12:03 am

ศุกร์ ม.ค. 21, 2011 5:54 pm

ข้า-พระ-เจ้า เขียน:
Jeab Agape เขียน:
ข้า-พระ-เจ้า เขียน:บทความ ที่เคยตีพิมพ์ในอิสระ นี้ เขียนโดย คุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ ปัจจุบันเจ้าอาวาสวัดแม่พระกุหลาบทิพย์

ปล.ชื่อวัดมาจากพระนามแม่พระ ที่ว่ากุหลาบสวรรค์ และชื่อของผู้บริจาคที่สร้างวัดก็มีความหมายว่ากุหลาบ มิใช่ ชื่อตามการประจักษ์ แต่อย่างใด
1.คุณหมายถึงบทความไหนครับ ...ถ้าบทนี้ พี่พีพีเขียนและเพิ่งตีพิมพ์เดือนธันวาคม 2010

2.ส่วนชื่อวัดกุหลาบทิพย์ ไม่มีใครว่าอะไรนี่ ฮะ

ตอบ
1 งั้นผมคงเข้าใจผิด เพราะคล้ายกันมากมาย โดยเฉพาะ ตั้งแต่ข้อ 2 ลงมา ขอโทษจากใจครับ

2 แค่บอกเผื่อจะได้ไม่ต้องมาตอบภายหลัง หากมีคนถาม เพราะชื่อเหมือนกัน ขอโทษที่คิดมาก
ไปเอง ครับ

3 ขอโทษอีกครั้งหากเข้าใจผิดครับ
ได้รับการยืนยันมาแล้วว่าพ่อ เคยเขียนไว้ แต่ไม่ได้หมายความว่า เขียนใน อิสระนะครับ
ตอบกลับโพส