พระวาจาวนที่ 8 พ.ย. โดยคุณพ่อสมเกียรติ

รวม ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิ้ล
เข้าใจ พระคัมภีร์ ชีวิต และคำสั่งสอนของพระเยซูคริสต์ ตามลำดับ อย่างง่ายๆ
ตอบกลับโพส
ภาพประจำตัวสมาชิก
tuztiz
โพสต์: 423
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ก.พ. 19, 2007 7:45 pm

เสาร์ พ.ย. 10, 2012 9:24 am

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2012 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา
“พระคัมภีร์เล่มแดง”.... เมื่อหลายปีก่อน สักเจ็ดปีเห็นจะได้เรามีโอกาสได้ฉลองปีพระวาจา หรือปีพระคัมภีร์ในประเทศไทยเป็นพิเศษ (เวลานั้นยังไม่มีปัญหาเรื่องเหลืองแดง ห้ามเอามาเป็นประเด็นหรือเงื่อนไขนะครับ เรามีโอกาสประกาศปีพระคัมภีร์ เราอยากให้คริสตคาทอลิกไทยใกล้ชิดกับพระคัมภีร์ และก่อนหน้านั้น เรามีพระคัมภีร์ฉบับพันธสัญญาใหม่อยู่แล้ว พิมพ์อย่างดีเป็นเล่มสีเหลือง (เล่มเหลืองและต่อด้วยเล่มแดง.... แต่ที่แน่ๆ พระศาสนจักรไทยเราเลือกสีพระคัมภีร์โดยไม่มีอคติใดๆ ก่อนที่จะมีความลำบากในเรื่องสีเหลือและสีแดง...อย่าคิดต่อให้เป็นประเด็นเด็ดขาดนะครับ บทเทศน์นี้ไม่มีการเมือง) เอาเป็นว่าพระคัมภีร์คาทอลิกพันธสัญญาใหม่ที่พิมพ์ดีที่สุดสุดชุดแรกเราพิมพ์ที่เกาหลี แปลเสร็จด้วยความลำบากและบากบั่นของคณะกรรมการฯ คนสำคัญที่แปลคือปรมาจารย์ทัศไนย์ คมกฤส กับปรมาจารย์ฟรังซิสไกส์ และคณะอาจารย์ผู้ตรวจภาษาไทยบางท่าน... ใช้เวลานับสิบปี... ต่อมาเราก็ได้พิมพ์ และมีจำหน่าย แต่ความยากลำบากอยู่ที่ว่า... เล่มละ 400 บาทนี่แหละครับ เพราะเราไม่มีทุนมาก เราจึงต้องขายและจัดให้มีกำไรบ้างเพื่อทำเล่มต่อไป แต่ยอมรับว่า สำหรับคริสตชนทั่วไปผู้ที่ไม่ได้มีฐานะหรือหาเช้ากินค่ำ เรียกว่า “แพงได้ใจพอสมควร” ก็แพงครับสำหรับหนังสือซึ่งคนไม่ชอบไทยไม่มีนิสัยรักการอ่านอยู่แล้ว และเป็นพระคัมภีร์ที่ราคาขนาดนั้นก็เรียกว่า “เข้าถึงยาก” จนต้องมีการนำมาพิมพ์ในประเทศไทย ใช้กระดาษหน้าขึ้น ราคาถูกลง แม้ไม่สวยเท่า แต่ก็... เนื้อหาเดียวกันทุกประการ มีความพยายามหลายรูปแบบอยู่....
ที่สุด “ก็ถึงปีพระวาจา ถึงเวลาของพระคัมภีร์เล่มแดง” วันนี้อยากเล่าที่มาให้ฟังเล็กน้อยครับ... สังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในปีนั้น ปีมงคลที่พระคาร์ดินัล (พระคาร์ดินัลคนแรก และยังเป็นคนเดียวของประเทศไทยที่ได้รับการประกาศสมณศักดิ์เป็นพระคาร์ดินัล) ปีนั้น ในปีพระคัมภีร์นั่นแหละที่พระคุณเจ้าได้เป็นพระคาร์ดินัลมาครบ 25 ปี ต้องฉลองครับ แต่จะฉลองอย่างไร.... คณะกรรมการบริหารจะจัดการฉลองให้ท่าน และต้องการสร้างที่ระลึกให้กับท่าน ขณะนั้นท่านยังเป็นพระอัครสังฆราชปกครองอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯอยู่ กรรมการบริหารมีมติจะสร้าง “ที่ระลึก” โดยใช้งบประมาณเป็นเงินห้าล้านบาท คิดจะสร้างวัดเล็กๆสักหลังหนึ่งในราคาประมาณห้าล้านในจังหวัดใกล้ๆกรุงเทพฯ ในดินแดนที่มีครอบครัวคริสตชนประมาณสามสี่ครอบครัว อยากให้วัดนี้เป็นวัดสัญลักษณ์ เพื่อการฉลอง 25 ปีพระคาร์ดินัล และก็ได้ตัดสินใจไปแล้วเป็นมติของที่ประชุมกรรมการบริหารแล้วในเวลานั้น จะให้มีวัด จะสร้างวัด ราคาเพียง 5 ล้านบาทจะได้อะไรหนอ แล้ววัดก็เล็กและไกลและใครจะไป...
ที่สุดก็มีการเสนอให้พิจารณามติใหม่ว่าจะทำอะไรดีที่สุด ทำอะไรที่จะดีว่าสร้างวัดหลังเล็กๆดังกล่าว ที่สุด ก็มาถึงความคิดกันที่ว่า ปีนั้นเป็นปีพระวาจา เป็นปีฉลองพระคาร์ดินัล เราควรเอาสองอย่างมาร่วมกัน และพระคัมภีร์เล่มเหลืองก็แพงมากเกินว่าที่ทุกคนจะเข้าถึงได้... เงินห้าล้านพิมพ์พระคัมภีร์ได้เยอะมาก เราจึงอยากให้ทุกบ้าน ให้ทุกบ้านมีพระคัมภีร์ เพื่อได้อ่านพระคัมภีร์ เราจึงตัดสินใจพิมพ์สามหมื่นเล่มสำหรับทุกครอบครัวในสังฆมณฑล และที่สำคัญ “แจกฟรี” โอกาสฉลองปีพระวาจาและฉลองพระคาร์ดินัล ด้วยความคิดที่ว่า ถ้าเราสร้างวัดที่นั่นเล็ก จะมีกี่คนที่ได้ไป แต่ถ้าเราพิมพ์พระคัมภีร์แจก ทุกคนจะเข้าถึงพระวาจาและได้ร่วมฉลองพระคาร์ดินัลด้วย.... ตกลงตามนั้น เราจึงมี “พระคัมภีร์เล่มแดงคลิบทองอีกต่างหาก” สีแดงเป็นสีของพระคาร์ดินัล ลงตัว ทำสามหมื่นเล่ม มีเลขกำกับทุกเล่ม และแจกให้กับทุกบ้าน ถามยังมีเผื่อไปยังสังฆมณฑลต่างๆด้วย
พี่น้องรู้ไหมว่า เราพิมพ์อะไรลงไปเป็นคำที่ระลึก.. ก็คำจากพระวาจาวันนี้นี่เองครับ เราพิมพ์คำว่า “พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู โอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัล ครบ 25 ปี 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1989-2008 “ขอมอบพระวาจาของพระเจ้าให้กับครอบครัวสัตบุรุษแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทุกครอบครัว ทั้งนี้เพื่อทุกคนจะได้รู้จักพระคริสตเจ้าอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เพราะว่า “ประโยชน์ล้ำค่าคือการรู้จักพระคริสตเยซู” (ฟป 3:8)”
สรุปว่า พระคัมภีร์เล่มสีแดงจึงมีที่มาน่าคิด และเหตุผลน่าประทับใจ ใครอ่านพระคัมภีร์จะได้รู้จกพระคริสตเจ้าอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับ เล่มนี้ใครไม่มีก็เสียดาย หรือมีแล้วทิ้งไว้ยิ่งน่าเสียดายครับ... อ่านพระคัมภีร์นะครับ เล่มไหนก็ได้ให้ได้อ่านเถอะครับ เพราะเปาโลเตือนเราวันนี้ว่า ประโยชน์ล่ำค่าคือการรู้จักพระคริสตเจ้า... และนักบุญเยโรมย้ำว่า ใครไม่รู้จักพระคัมภีร์ ไม่รู้จักพระคริสตเจ้า... อ่านนะครับ...

ฟป 3:3-8ก………….
3พวกเราเท่านั้นเป็นผู้ที่เข้าสุหนัตโดยแท้จริง เป็นผู้ประกอบศาสนพิธีด้วยจิตของพระเจ้า และภูมิใจในพระคริสตเยซู ไม่วางใจในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางกาย 4แม้ว่าข้าพเจ้ามีเหตุผลที่จะวางใจในการปฏิบัติเช่นนี้ได้ก็ตาม ถ้าผู้ใดคิดว่าตนมีเหตุผลที่จะวางใจในการปฏิบัติเช่นนี้ ข้าพเจ้าก็ยังมีเหตุผลมากกว่า 5ข้าพเจ้าได้รับพิธีสุหนัตเมื่อเกิดมาได้แปดวัน เป็นเชื้อสายชนชาติอิสราเอลจากตระกูลเบนยามิน เป็นชาวฮีบรูเกิดจากชาวฮีบรู ในด้านธรรมบัญญัติ เป็นชาวฟาริสี 6ในด้านความกระตือรือร้น เป็นผู้เบียดเบียนพระศาสนจักร ในด้านความชอบธรรมตามธรรมบัญญัติ ไม่มีสิ่งใดจะตำหนิข้าพเจ้าได้ 7แต่สิ่งที่เคยเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าละทิ้งเพราะพระคริสตเจ้า 8นับแต่บัดนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งไม่มีประโยชน์อีกเมื่อเปรียบกับประโยชน์ล้ำค่าคือการรู้จักพระคริสตเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
ตอบกลับโพส