พระวาจาวันที่ 10 พ.ย. โดยคุณพ่อสมเกียรติ

รวม ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิ้ล
เข้าใจ พระคัมภีร์ ชีวิต และคำสั่งสอนของพระเยซูคริสต์ ตามลำดับ อย่างง่ายๆ
ตอบกลับโพส
ภาพประจำตัวสมาชิก
tuztiz
โพสต์: 423
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ก.พ. 19, 2007 7:45 pm

เสาร์ พ.ย. 10, 2012 9:29 am

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2012 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา
“พอเพียง เพียงพอ” ชีวิตมีเท่าไรจึงจะเรียกว่า “พอ” พ่อคิดว่าชีวิตของเรามนุษย์นั้น คำว่า “พอ” นี่เป็นอะไรที่ต้องพิจารณา พ่อมิอาจสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพราะเรามีองค์ปรีชาญาณสูงสุดของชาติไทยของเรา พ่อหลวงของเราชาวไทยผู้ทรงสอนเราด้วยชีวิตทั้งชีวิตของพระองค์... สิ่งเดียวที่เราอาจจะขาดไปก็คือเราต้องปฏิบัติตามคำสอนและเดินตามรอยเท้าพ่อของเรา... พ่อได้อ่านพระคัมภีร์วันนี้แล้วพ่อได้เห็นหลายคำที่ทำให้พ่อรู้ มั่นใจ และเชื่อว่า คนที่มีคุณธรรม มีศีลธรรม มีศาสนา มีพระเจ้า มีความเชื่อแท้จริงนั้นเป็นคนที่มีหลายอย่างปรากฏโดดเด่นออกมาเป็นภาคปฏิบัติ พ่อจะลองแยกแยะตีความออกมาให้ดูนะครับ สิ่งที่นักบุญเปาโลผู้ได้มี “ประสบการณ์” พระเจ้า ได้เชื่อในพระเจ้า ได้รักพระเจ้าท่านได้สอนชาวฟิลิปปี และแน่นอนเป็นคำสอนสำหรับเรา และเมื่อได้อ่านพ่อเช้าวันนี้ พ่อคิดถึงพระเจ้าอยู่หัวของเรา พ่อจึงเริ่มที่พระองค์เช่นนั้นครับ... เราลองมาวิเคราะห์คำสอนของพระคัมภีร์วันนี้กันนะครับ....
• ข้าพเจ้า “ชื่นชม” ความชื่นชมคือลักษณะของคนดี คนที่มีความเชื่อ คนที่มีความรัก ชีวิตของเราถ้ามีพระเจ้า เราจะมีความชื่นชม มองดูคนรอบข้างด้วยความชื่นชม ผลของพระจิตเจ้าคือ ความรัก ความชื่นชม ความสงบ ความอดทน ความเมตตา ความใจดี ความซื่อสัตย์ ความอ่อนโยน และการรู้จักควบคุมตนเอง... เห็นไหมครับว่าความชื่นชมต่อจากความรักทันที ดังนั้น นักบุญเปาโลสอนเราชัดเจน ถ้ามีพระเจ้า ถ้ามีความรัก ชีวิตเราจะชื่นชม... ยิ้ม ยินดี ไม่อิจฉาเสมอ ไม่วิจารณ์กร่นด่าว่าชาวบ้านรอบตัวด้วยวาจาไพเราะเชือดเฉือนหรือทำตนเห็นผู้พิพากษาทุกคน คนที่ไม่มีความชื่นชมหน้าจะบูดบึ้งเสมอ ทำหน้าแบบที่เรียกกันว่า “หมันไส้” ใส่ชาวบ้านหรือขุ่นเคืองกัดฟัน หรือที่เรียกว่า “ขัดใจ” ตลอดเวลา พ่อเจอมาเยอะครับในชีวิต คนดี คนมีความเชื่อจริงๆ ไม่ขุ่นเคือง....จำได้ไหมครับพระเยซูเจ้าเองเวลาที่พระองค์ตำหนิคนเลวที่ต้องถูกลงโทษ พระองค์ตรัสเสมอว่า “เขาจะถูกโยนออกไปข้างนอกที่นั่นจะมีแต่เสียงร่ำไห้และขบฟันด้วยความขุ่นเคือง” ชัดๆครับ การขาดความชื่นชมยินดีกับพี่น้องจากใจจริง และขบฟันขุ่นเคืองบูดบึ้งเสมอนั้นเรียกว่า “นรก” ชัดๆ
• “ความห่วงใย” คนที่รักกัน คนที่มีความเชื่อในพระเจ้า คนดี คนศักดิ์สิทธิ์ และคริสตชนที่ดีมีนิสัย “ห่วงใย” คนอื่น ทุกๆคนรอบข้าง โดยเฉพาะคนใกล้ตัว คนในครอบครัว เรื่องนี้พ่อไม่ค่อยกล้าพูดนักครับ เพราะธรรมชาติคนเราแปลกอยู่ใกล้ๆไม่ค่อยรักกัน หรือรักกันมากจนแยกไม่ออกว่ารักหรือไม่รัก ทะเลาะโกรธเคืองกัน วีนกัน ทนกัน อยู่เนืองๆมิได้ขาด ครอบครัวทะเลาะกัน ขัดแย้งกัน แต่ก็ห่วงใยกันด้วย พ่อชีวิตพ่อโดยปกติพระสงฆ์อยู่คนเดียวในบ้านครับ อยู่คนเดียวในห้อง ไม่ไดนอนร่วมห้องกับใครเหมือนครอบครัว สามีภรรยา พ่อยอมรับว่า พวกท่านคงอดทนมากกว่าพ่อเยอะ เห็นทะเลาะกันบ่อยๆ แต่พ่อก็เห็นว่าเขาก็ห่วงใยกันมากเช่นกัน... เรื่องนี้ไม่เขียนเยอะดีกว่า... แต่ให้รู้นะว่าห่วง ห่วงใย คือ หัวใจและสายใยแห่งความรัก คนดี คริสตชนดี ครอบครัวดี ต้องห่วงครอบครัว ห่วงลูกหลาน ห่วงคู่รัก ห่วงประสังคม ห่วงประเทศ สิ่งที่น่ากลัวสำหรับความห่วงใยคือการทำต่อกันเหมือนเพื่อนพี่น้อง พ่อแม่ลูกคนในครอบครัวเป็นดัง “อากาศธาตุ” น่าเสียดายโอกาสนะครับ อยู่กันในบ้าน ห้องนอนเดียวกัน สังคมเดียวกัน แต่ไม่ได้ห่วงใยหรือวางกันไว้ในสายตา... เสียดายครับ... คนมีความเชื่อคนดีจริงๆ จะห่วงใยรักกันครับ...
• “อดออมและเพียงพออดทนและพร้อมเผชิญทุกกรณีชีวิตด้วยความรัก” ชีวิตที่มีความเชื่อไม่เรียกร้องมาก ไม่เอาแต่ได้ ไม่โลภ และคิดถึงคนอื่นเสมอครับ ไม่เห็นแก่ตัวเองคนเดียว นักบุญเปาโลสอนชาวฟิลิปปีด้วยแบบอย่างของท่าน พร้อมทุกกรณี สุขร่วมสุขร่วมยินดี ทุกข์พร้อมรับด้วยความห่วงใย...
ชีวิตของเปาโล สอนเราได้ดีจากประสบการณ์ของท่าน ท่านพ่อเพียง เพียงพอ และพร้อมทุกอย่าง ท่านมีความเชื่อ “ทั้งหมดทำไป ทำได้ ทนได้ รับได้ และมั่นคง เพราะ เพราะ เพราะ พระองค์ผู้ทรงประทานพลกำลังแก่ข้าพเจ้า” เพราะพระเจ้าจริงๆ
พี่น้องครับ เราเป็นคริสตชนนะครับ เรามีความเชื่อนะครับ ทำให้ความเชื่อเป็นชีวิต เป็น “ความชื่นชม เป็นความห่วงใย เป็นความพอเพียง เป็นความรัก ฯลฯ” ตามผลของพระจิตเจ้านะครับ นั่นคือ ความรัก ความชื่นชม ความสงบ ความอดทน ความเมตตา ความใจดี ความซื่อสัตย์ ความอ่อนโยน และการรู้จักควบคุมตนเอง... ขอให้เรามีความสุขกับการเป็นคริสตชน และเป็นคนไทยที่พอเพียง ห่วงใย รักและเปี่ยมด้วยความดี บ้านเราเมืองเราหกสิบกว่าปีเรามีแบบอย่างที่ดีที่สุดพระเจ้าอยู่หัว พ่อหลวงของเรา ท่านเป็นตัวอย่าง เป็นพระพรแห่งความรักและพอเพียงด้วย ขอบคุณพระนะครับ และที่สำคัญ ทำให้ชีวิตของเราได้โดดเด่นในความเชื่อในองค์พระคริสตเจ้าเต็มที่นะครับ...
พี่น้องครับ รักกัน ห่วงใยกัน ชื่นชมกันนะครับชีวิตจะมีความสุข ให้ความจริง ความดีออกมาจากภายในหัวใจเสมอ อย่าเอาแต่ขุ่นเคืองโกรธและบูดบึ้งกันบ่อยๆนะครับ เหนื่อยและเมื่อยหน้าแย่เลยครับใจก็โทรมด้วยครับ ขอพระเจ้าอวยพรให้มีความสุข อ่านพระวาจาวันนี้แล้วจะมีความสุข จะมองคนรอบข้างด้วยรักและห่วงใยครับ....พระเจ้าอวยพรครับ
ฟป 4:10-19………….
10ข้าพเจ้าชื่นชมในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างยิ่ง ที่ในที่สุดท่านทั้งหลายแสดงความห่วงใยต่อข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่ง ท่านมีความห่วงใยข้าพเจ้าอยู่แล้ว แต่ไม่มีโอกาสแสดงออก 11ข้าพเจ้ามิได้พูดเช่นนี้เพราะต้องการสิ่งใด ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพของตน 12รู้จักมีชีวิตอยู่อย่างอดออม และรู้จักมีชีวิตอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที่จะเผชิญกับทุกสิ่งทุกกรณี เผชิญกับความอิ่มท้องและความหิวโหย เผชิญกับความมั่งคั่งและความขัดสน 13ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้ในพระองค์ผู้ประทานพละกำลังแก่ข้าพเจ้า 14แต่ท่านทำดีแล้วที่มาร่วมทุกข์กับข้าพเจ้า 15พี่น้องชาวฟิลิปปี ท่านทั้งหลายรู้ดีอยู่แล้วว่า เมื่อข้าพเจ้าออกจากแคว้นมาซิโดเนียแล้วเริ่มประกาศข่าวดีนั้น ไม่มีพระศาสนจักรใดมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าด้านรายรับรายจ่าย 16มีเพียงท่านทั้งหลายเท่านั้น เมื่อข้าพเจ้าพำนักอยู่ที่เมืองเธสะโลนิกา ท่านส่งปัจจัยที่จำเป็นไปให้ถึงสองครั้ง 17มิใช่ว่าข้าพเจ้าต้องการจะได้รับของกำนัล แต่ข้าพเจ้าต้องการให้เกิดผลเพิ่มพูนยิ่งขึ้นแก่ท่าน 18ขณะนี้ข้าพเจ้ามีทุกสิ่งที่ต้องการและมีเหลือใช้ เพราะได้รับสิ่งของมากมายที่ท่านทั้งหลายฝากเอปาโฟรดิทัสไปให้ เป็นประดุจเครื่องหอม เป็นเครื่องสักการบูชาที่พระเจ้าทรงยินดีรับและพอพระทัย 19พระเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงตอบแทน โดยประทานทุกสิ่งที่ท่านต้องการอย่างสมศักดิ์ศรีกับความมั่งคั่งของพระองค์ในพระคริสตเยซู
alon
โพสต์: 1
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ ส.ค. 28, 2013 5:20 pm

พุธ ส.ค. 28, 2013 5:26 pm

Please translate this post to engish i am not getting your words by my translater...Thanks!
ภาพประจำตัวสมาชิก
sunofgod
โพสต์: 2481
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ก.ย. 18, 2011 8:17 pm

พฤหัสฯ. ส.ค. 29, 2013 7:58 pm

ขอบคุณครับ :s002:
ภาพประจำตัวสมาชิก
sunofgod
โพสต์: 2481
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ก.ย. 18, 2011 8:17 pm

พฤหัสฯ. ส.ค. 29, 2013 7:59 pm

alon เขียน:Please translate this post to engish i am not getting your words by my translater...Thanks!
where you come from? :s012:
hipspectz
โพสต์: 1
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มี.ค. 17, 2014 11:47 am

จันทร์ มี.ค. 17, 2014 11:55 am

น่าสนใจเหมือนกันนะครับ
Kajornsruk
โพสต์: 1
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ ก.พ. 28, 2018 4:24 pm
ติดต่อ:

พุธ ก.พ. 28, 2018 4:57 pm

ผมชอบอ่านบทความแบบนี้มากเลยครับ ถ้ามอยากอ่านต่อ จะหาได้จากที่ไหนเหรอครับ
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10009
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

พุธ ก.พ. 28, 2018 9:51 pm

Kajornsruk เขียน:ผมชอบอ่านบทความแบบนี้มากเลยครับ ถ้ามอยากอ่านต่อ จะหาได้จากที่ไหนเหรอครับ
ลองหาดูในบอร์ดนี้แหละครับ
ตอบกลับโพส