พระวาจาประจำวันที่ 17 พ.ย. โดยคุณพ่อสมเกียรติ

รวม ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิ้ล
เข้าใจ พระคัมภีร์ ชีวิต และคำสั่งสอนของพระเยซูคริสต์ ตามลำดับ อย่างง่ายๆ
ตอบกลับโพส
ภาพประจำตัวสมาชิก
tuztiz
โพสต์: 423
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ก.พ. 19, 2007 7:45 pm

พุธ พ.ย. 14, 2012 9:10 am

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2012 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา
“Hospitality is all about love” (การต้อนรับกันและกันนั่น คือ “ความรัก”) ถ้าสักครั้งหนึ่งในชีวิตของเราถ้าหากว่าเราไม่ได้รับการต้อนรับ...ไม่ทราบว่าจะรู้สึกอย่างไร เคยมีประสบการณ์ของการไม่ได้รับการต้อนรับบ้างไหม หรือถ้าได้รับการต้อนรับแบบไม่จริงใจ หรือต้อนรับแบบขอไปที เรามีประสบการณ์เช่นไหมว่าเรารู้สึกอย่างไร... พ่อเคยไปที่โรงแรมหนึ่งในแผ่นดินอิสราแอลทางใต้มากๆของทะเลตาย พ่อประทับใจข้อความที่เขาตั้งไว้เป็นอุดมคิตของโรงแรม นั่นคือ Hospitality is all about love ฟังแล้วประทับใจ การต้อนรับคือความรัก การให้การต้อนรับกันและกันเป็นเครื่องหมายถึงความรักต่อกันและกัน ชอบครับและเมื่อหันกลับมามองดูคำสอนในพระคัมภีร์เราเห็นความจริงประการนี้จริงๆ เรามาดูตัวอย่างกันนะรับ
• อับราฮัม ในพันธสัญญาเดิม ต้อนรับบุรุษสามคนที่มาถึงที่พักของท่านและอันที่จริงเป็นพระเจ้าที่เสด็จมา และอับราฮัมก็ได้ให้การต้อนรับอย่างเต็มกำลัง สุดกำลัง ท่านกระตือรือร้นต้อนรับอย่างเต็มที่จริงๆ เป็นเครื่องหมายของศรัทธาแลความเชื่อและความรักต่อพระเจ้าจริงๆ
• โยเซฟ ในหนังสือปฐมกาล แม้ถูกขายไปอียิปต์ แต่ที่สุดภาพที่สวยงามและน่าประทับใจที่สุดเพื่อเมื่อพี่น้องต้อนรับกัน รักกัน สวมกอดกันโดยไม่ได้มีความโกรธแค้นใดๆ
• พระเยซูเจ้า พระองค์โดนตำหนิบ่อยๆ ว่า พระองค์ต้อนรับและร่วมโต๊ะกับคนบาป... หมายความว่าอะไรถ้าไม่ใช่ความรัก...
• พระองค์ต้อนรับทุกคน ต้อนรับเด็กเล็กๆ โอบอุ้มเขา และทรงสอนชัดเจน ใครไม่ต้อนรับพระอาณาจักรของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆ จะไม่ได้เข้าพระอาณาจักรนั้นเลย พระองค์ย้ำใครต้อนรับเด็กเล็กๆเหล่านี้ ตอนรับเรา... ใครให้น้ำแก้วหนึ่งแก่ท่านเพราะท่านเป็นศิษย์ของเรา เขาจะไม่ขาดรางวัลเลย
• พระเยซู ต้อนรับทุกคนที่มาหาพระองค์ แสวงหาพระองค์ แม้ทรงเหนื่อยอ่อน แต่เมื่อเห็นพวกเขา พระองค์ทรงต้อนรับ ทรงเลี้ยงดู และเอาพระทัยใส่

พ่อคิดว่าสิ่งที่เราต้องสรุปในวันนี้ให้ได้คือ ความรักแสดงออกชัดด้วยการต้อนรับ ต้อนรับกันและกันให้เวลากันและกัน พ่อขอเชิญชวนให้เรา “ต้อนรับกัน” ให้เป็นเครื่องหมายของการเป็นคริสตชนของเราจริงๆ ต้อนรับกันด้วยความจริงใจและห่วงใยต่อกันให้มากที่สุดนะครับ.... การที่เราจะเปิดใจ ให้เวลาและให้โอกาสแต่การต้อนรับ ให้เวลาในการต้อนรับกัน เพื่อนิสัยการต้อนรับได้เป็นลักษณะสำคัญของชีวิตคริสตชนของเราทุกคนนะครับ
พ่อคิดว่าคริสตชนทุกคนต้องพร้อม ต้องเปิดใจ ต้องต้อนรับกันและกันเสมอ ขอพระเจ้าอวยพร ขออย่าให้เราปิดบ้าน ขออย่าให้เราปิดโอกาส หรือปิดใจไม่ต้อนรับกันและกันนะครับ... ขอให้เราใจกว้างที่สุดที่จะประกาศความรักของเราด้วยการเปิดใจต้อนรับกันและกันนะครับ พระเจ้าอวยพรครับ...

3ยน 1:5-8…………
5เพื่อนรัก ท่านทำงานอย่างซื่อสัตย์โดยช่วยเหลือพี่น้องแปลกหน้าเหล่านี้ 6เขาเป็นพยานยืนยันต่อพระศาสนจักรถึงความรักของท่าน เป็นการดีที่ท่านจะช่วยเขาให้เดินทางต่อไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า 7เขาเดินทางไปเพราะเห็นแก่พระนามของพระคริสตเจ้าเท่านั้น และไม่ได้รับสิ่งใดจากคนต่างศาสนา 8เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้อนรับ และร่วมงานกับบุคคลเหล่านี้ในงานเผยแผ่ความจริง
ภาพประจำตัวสมาชิก
sunofgod
โพสต์: 2481
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ก.ย. 18, 2011 8:17 pm

พุธ ก.ค. 10, 2013 5:48 pm

:s002: :s002:
Kathrin41
โพสต์: 1
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ ส.ค. 17, 2013 1:57 pm

เสาร์ ส.ค. 17, 2013 2:14 pm

ขณะนี้ข้าพเจ้ามีทุกสิ่งที่ต้องการและมีเหลือใช้ เพราะได้รับสิ่งของมากมายที่ท่านทั้งหลายฝากเอปาโฟรดิทัสไปให้ เป็นประดุจเครื่องหอม เป็นเครื่องสักการบูชาที่พระเจ้าทรงยินดีรับและพอพระทัย 19พระเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงตอบแทน โดยประทานทุกสิ่งที่ท่านต้องการอย่างสมศักดิ์ศรีกับความมั่งคั่งของพระองค์ในพระคริสตเยซู
ตอบกลับโพส