อย่าลืมพระแม่ผู้เห็นอกเห็นใจฯแห่งประเทศไทย

รวมสารการประจักษ์แม่พระที่ลำไทร สามารถแสดงความเห็นได้อย่างสุภาพ และไม่อนุญาตให้ตั้งกระทู้ใด ๆ ในบอร์ดนี้

อย่าลืมพระแม่ผู้เห็นอกเห็นใจฯแห่งประเทศไทย

Postโดย Yan Agape » Sun Aug 11, 2019 9:13 am

อย่าลืมพระแม่ผู้เห็นอกเห็นใจเพื่อความยุติธรรมแด่ผู้น่าสงสารแห่งประเทศไทย
(The Compassionate Mother of Thailand)

แม่พระทรงประจักษ์ที่ถ้ำน้อยของวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร ปทุมธานี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 1988 (31ปีที่ผ่านมา) สุภาพสตรีชาวออสเตรเลีย อดีเลีย เบอร์นาร์ด (Adelia Bernard) โรมันคาทอลิกผู้ทำงานช่วยเหลือผู้อพยพพลัดถิ่นในเอเชียเป็นผู้รับสารของพระแม่ แจ้งให้คุณพ่อ ยอแซฟ วิจิตร ลิขิตธรรม เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์ (ในขณะนั้น) ให้พาผู้คนไปสวดที่หน้าถ้ำ และสวดสายประคำด้วย แม่พระจะประทับที่นั่น

แม่พระประจักษ์จริง จากคำสัมภาษณ์ของคุณพ่อวิจิตร ซึ่งติดธุระไม่ได้อยู่ร่วมด้วย หลายคนบอกได้เห็นอัศจรรย์เมื่อท่านถาม

คุณพ่อวิจิตรถามอดีเลียว่าแม่พระประจักษ์ทำไม อดีเลียตอบคำถามของท่านแล้วเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 1988 เป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ที่วันหนึ่งในอนาคต พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกอาจจะได้ใช้ประกอบในการพิสูจน์ตรวจสอบยืนยันถึงการประจักษ์ของพระแม่ในประเทศไทย ร่วมกับสารของพระแม่ “แม่รักลูก” (เล่มหนึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกวันที่ 12 เมษายน 2007 จำนวน 2,000 เล่ม เผยแพร่ ห้ามจำหน่าย คำนำโดยคุณพ่อ ยอแซฟ วิจิตร ลิขิตธรรม เล่มสองตีพิมพ์ครั้งแรกวันที่ 25 เมษายน 2009 จำนวน 5,000 เล่ม เผยแพร่ ห้ามจำหน่าย ถ้อยอุทิศโดย คุณพ่อ ยอแซฟ วิจิตร ลิขิตธรรม เล่มสามตีพิมพ์ครั้งแรกวันที่ 12 เมษายน 2011 จำนวน 4,000 เล่ม เผยแพร่ ห้ามจำหน่าย ถ้อยอุทิศโดย คุณพ่อ ยอแซฟ วิจิตร ลิขิตธรรม)

คุณพ่อได้ขอร้องให้อดิเลียเขียนข้อความลงในแม่รักลูกเล่มสาม แล้วท่านก็แปลเป็นภาษาไทยคู่กับภาษาอังกฤษ คุณพ่อวิจิตรได้ลงรูปของท่าน อดิเลีย และคุณนิพนธ์ มณีกิจ(ผู้รับสารพระแม่ผู้เห็นอกเห็นใจ) ลงไว้ในแม่รักลูกเล่มสามเป็นหลักฐานให้พระศาสนจักรโรมันคาทอลิก คริสตชนชาวไทย ผู้สนใจ ได้รับรู้ว่า แม่พระประจักษ์จริง ได้มอบสารให้พวกเราจริง

เป็นสารที่เปี่ยมไปด้วยความรักของแม่ที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้า (พระบิดา พระเยซูเจ้า/พระบุตร และพระจิต) ที่มีต่อพวกเรามวลมนุษย์

เป็นคำสอนที่เป็นแผนที่แห่งชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความหวังดี ไม่ต้องการเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราต้องกราบไหว้บูชาด้วยความยำเกรงในโทษที่อาจจะได้รับหากพระแม่ไม่พอใจ

พระแม่ไมได้ให้ความสำคัญของอัศจรรย์มากกว่าคำสอนของพระแม่ ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันของพวกเรา พระแม่อยากให้คำสอนของพระแม่เจริญเติบโตในชีวิตของพวกเราทุกคน ไม่ใช่เพื่อผู้ใดแต่เพื่อตัวของเราเอง

คำสอนของพระแม่คือแผนที่ในการเดินทางกลับสู่บ้านแท้ของเรา หากเราเพียงแต่อ่าน มองเห็น ไม่ปฏิบัติ เราก็ยังคงอยู่กับที่ แผนที่แห่งชีวิตนี้เราต้องเดินด้วยความสมัครใจ ด้วยความเชื่อ และด้วยความรักเท่านั้นที่จักประคับประคองเราให้เดินทางสู่ที่หมายได้

ประตูแห่งสวรรค์นี้เปิดกว้างพร้อมที่จักต้อนรับพวกเราทุกคน จงอย่าท้อถอยเพราะพระแม่คอยเป็นกำลังใจให้พวกเราเสมอ

อ้างอิง: แม่รักลูก (เล่มหนึ่ง เล่มสอง เล่มสาม ฉบับภาษาไทย)
แผนที่แห่งชีวิต (เล่มสาม วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2010)

แม่รักลูกฉบับภาษาไทยและอังกฤษ eBook ทั้งสามเล่มมีลิงค์ที่เว็ปบอร์ดห้องรับแขก และที่นี้

ลิงค์/linkแม่รักลูกภาษาไทยเล่ม1-3โดยNIPON และโพส์ทสารที่ newmana.com ในเว็ปบอร์ด สารพระแม่ผู้เห็นอกเห็นใจฯ

แม่รักลูกฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม1-3 แปลโดย Yan Agape โพส์ทที่ newmana.com ในเว็ปบอร์ด สารพระแม่ผู้เห็นอกเห็นใจฯ

viewtopic.php?f=1&t=20197

แม่รักลูกเล่ม1
https://drive.google.com/file/d/1MOL4GW ... KKzso/view
แม่รักลูกเล่ม2
https://drive.google.com/file/d/1h2cIZu ... _zWaL/view
แม่รักลูกเล่ม3
https://drive.google.com/file/d/1GCKfnY ... TUQ8W/view

Mother Loves You, Book One
Word: https://drive.google.com/file/d/1GeyqDR ... sp=sharing
PDF: https://drive.google.com/file/d/16c7bEa ... sp=sharing

Mother Loves You, Book Two
Word: https://drive.google.com/file/d/1IUOBXN ... sp=sharing
PDF: https://drive.google.com/file/d/1ZjAlYS ... sp=sharing

Mother Loves You, Book Three
Word: https://drive.google.com/file/d/1OAm9ua ... sp=sharing
PDF: https://drive.google.com/file/d/1ExHw1B ... sp=sharing
Yan Agape
 
ตอบ: 356
สมัครสมาชิก: Tue May 17, 2005 10:57 am

กลับไปหน้า สารแม่พระผู้เห็นอกเห็นใจฯ

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก ไม่มีสมาชิก และ ผู้เยี่ยมชม 1 คน