บทความเสริมศรัทธาวันอาทิตย์สมโภชพระตรีเอกภาพ 30 พฤษภาคม 2021

รวมสารการประจักษ์แม่พระที่ลำไทร สามารถแสดงความเห็นได้อย่างสุภาพ และไม่อนุญาตให้ตั้งกระทู้ใด ๆ ในบอร์ดนี้
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 720
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

จันทร์ พ.ค. 31, 2021 7:49 am

บทความเสริมศรัทธาวันอาทิตย์สมโภชพระตรีเอกภาพ 30 พฤษภาคม 2021

สวัสดีครับ วันนี้เป็นวันอาทิตย์สมโภชพระตรีเอกภาพ ในสหรัฐอเมริกา ที่เวลาช้ากว่าประเทศไทย 12 ชั่วโมงของฝั่งตะวันออกและ 15 ชั่วโมงของฝั่งตะวันตกของประเทศ

ผมขอเสนอบทความเสริมศรัทธาเนื่องในโอกาสนี้ ด้วยการเสนอสารของพระเยซูเจ้า จาก "ประตูสู่สวรรค์" ประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส (From "Door to Heaven" Testimony of Catalina Rivas DH3:7-8)
7). จงอย่าสูญเสียความร้อนรนและความกระตือรือร้นในงานต่างๆของลูก ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ทุ่มเทให้ทุกสิ่ง ให้ด้วยทุกสิ่งที่ลูกมี...พ่อขอบอกลูกอย่างเคร่งขรึมว่า ลูกได้รับสิทธิ์พิเศษสูงส่งที่ผู้ถวายตัวอุทิศชีวิตรับใช้พ่อมากมายหลายคนหวังจะได้การสั่งสอนที่ลูกมี...จงอย่าปล่อยให้คําสั่งสอนเหล่านี้สูญสิ้นไป จงอย่าเก็บไว้สําหรับตัวของลูกแต่ผู้เดียว สอนให้กับพี่น้องของลูก จงทําเหมือนกับเหล่าอัครสาวกแรกๆของพ่อที่ได้ทํา จงออกไปเทศน์ประกาศ สิ่งที่พวกลูกได้เรียนรู้ แต่ก่อนที่ลูกจะออกไปเทศน์ประกาศ ลูกต้องเลียนแบบและทําตามคําสอนของพ่อก่อน...
8). ลูกของพ่อทั้งหลาย พ่อพระเป็นเจ้าของลูกประทับอยู่ในตัวของลูกทุกคน จงทําพ่อพระเป็นเจ้าของลูกเป็นจุดศูนย์กลางและอันดับแรกในครอบครัวของลูก

สารพระแม่มารีย์ ฉบับที่ 29 "เส้นทางที่แน่ใจไปสู่พระเป็นเจ้า: ความนอบน้อมถ่อมตัว" (พระแม่อธิบายให้พวกเราเข้าใจว่าพระเป็นเจ้าพระตรีเอกภาพคืออะไร เพื่อที่พวกเราจะได้เข้าใจและรักพระองค์มากยิ่งขึ้น ที่ผมได้เสนอในวันอาทิตย์สมโภชพระตรีเอกภาพ ปีที่แล้วและอยู่ใน San Man อัลบั้ม ใน www.newmana.com เวปบอร์ด สนทนาธรรม สามัคคีธรรม และ แม่พระผู้เห็นอกเห็นใจฯ โพสต์โดย Yan Agape)

มัทธิว บทที่ 28 ข้อที่ 16-20
16บรรดาศิษย์ทั้งสิบเอ็ดคนได้ไปยังแคว้นกาลิลี ถึงภูเขาที่พระเยซูเจ้าทรงกำหนดไว้ 17เมื่อเขาเห็นพระองค์ ก็กราบนมัสการ แต่บางคนยังสงสัยอยู่ 18พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาใกล้ ตรัสแก่เขาเหล่านั้นว่า“พระเจ้าทรงมอบอำนาจอาชญาสิทธิ์ทั้งหมดในสวรรค์และบนแผ่นดินให้แก่เรา 19เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทำพิธีล้างบาปให้เขาเดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิตi 20จงสอนเขาให้ปฏิบัติตามคำสั่งทุกข้อที่เราให้แก่ท่าน แล้วจงรู้เถิดว่าเราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ”


SUNDAY MAY 30, 2021 – THE SOLEMNITY OF THE MOST HOLY TRINITY

GOSPEL - MT 28:16-20
The eleven disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had ordered them. When they all saw him, they worshiped, but they doubted. Then Jesus approached and said to them, "All power in heaven and on earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, until the end of the age."

The Catechism of the Catholic Church
1122 Christ sent his apostles so that “repentance and forgiveness of sins should be preached in his name to all nations.” “Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.” The mission to baptize, and so the sacramental mission, is implied in the mission to evangelize, because the sacrament is prepared for by the word of God and by the faith which is assent to this word:
1123 “The purpose of the sacraments is to sanctify men, to build up the Body of Christ and, finally, to give worship to God. Because they are signs they also instruct. They not only presuppose faith, but by words and objects they also nourish, strengthen, and express it. That is why they are called ‘sacraments of faith.’”

From “Door to Heaven” Testimony of Catalina Rivas (DH-3:7-8)
7) Do not lose fervor and enthusiasm in your works, both small and large. Give it everything, with all that you have… Solemnly I tell you that you are very privileged! Many of the consecrated would wish to have the teachings that you have had… Do not let them fall into oblivion. Do not keep them to yourselves; teach them to your brothers. Do what My first disciples did, go out and preach what you have learnt, but first, you must assimilate it…
8) My children, your God is present in each and every one of you; make your God the center and foremost in your families.


ขอบคุณ: คุณใหม่ที่พิมพ์และตรวจสํานวน

เส้นทางที่แน่ใจไปสู่พระเป็นเจ้า: ความอ่อนน้อมถ่อมตน
CL-29 9 มกราคม 1996 พระแม่มารีย์

พระเป็นเจ้าทรงผนึกห่อหุ้มทุกอย่าง เจาะทะลุทุกอย่าง เติมทุกอย่าง แม่คือพระแม่มหาทุกข์ แม่รู้ถึงความปรารถนาของลูกที่จะเข้าใจพระเป็นเจ้าของลูกเพื่อที่ลูกจะรักพระองค์มากขึ้น แม่ต้องการบอกลูกว่าพระเป็นเจ้าคืออะไร เพื่อที่ลูกจะได้เข้าใจในพระองค์

พระเป็นเจ้าเป็นนิรันดร และจากความเป็นนิรันดรของพระองค์ในสภาพพระบิดาพระองค์มีพระบุตรในตัวของพระองค์ ผู้ซึ่งเป็นนิรันดรเช่นกัน จากความเป็นหนึ่งเดียวของพระบิดาและพระบุตร พระจิตเจ้าทรงพระชนมชีพทรงเป็นความรักของสองพระองค์ทั้งสามพระองค์รวมเป็นพระเป็นเจ้าองค์เดียว

พระองค์หนึ่งคือน้ำพระทัยของพระองค์ พระองค์หนึ่งคือพระศักดาของพระองค์และอีกพระองค์คือพระเมตตาของพระองค์ ความเป็นหนึ่งเดียวในความรักนี้มุ่งสู่ปลายทางเส้นเดียวตลอดเวลาซึ่งก็คือพระเป็นเจ้านั่นเอง สุดยิ่งใหญ่มหาศาลในความเรียบง่ายของพระองค์ เติมเต็มทุกอย่างที่มีชีวิตดำรงอยู่ เจาะทะลุทุกอย่าง ดำรงชีพในทุกอย่าง และทรงอยู่ในทุกอย่าง โอบล้อมห่อหุ้มระยะทาง มีอำนาจเหนือกาลเวลา เวหาระยะห่างทุกประการ

พระเป็นเจ้าคือความสว่างและด้วยความสว่าง พระองค์ทรงฉายแสงให้กับทุกสิ่งสร้างของพระองค์ พระเป็นเจ้าคือชีวิต จากพระองค์สิ่งสร้างต่างๆ ได้รับชีวิต พระเป็นเจ้าคือความรักและเพราะความรักนี้ พระบุตรทรงกลายเป็นมนุษย์ และด้วยพระโลหิตของพระองค์ พระองค์ได้ช่วยมนุษยชาติที่ก้าวร้าวล่วงเกินพระองค์และทดแทนพระคุณที่ทรงเสียสละแบบไม่มีอะไรทานเทียมได้ด้วยความเกลียดชังและก้าวร้าวล่วงเกินแบบมากมายมหาศาล

แม้ว่าพระเป็นเจ้าเป็นบุคคลผู้หนึ่ง พระองค์ไม่ใช่สิ่งสร้างผู้หนึ่งผู้ใด องค์ประกอบแก่นของพระองค์คือชีวิต ชีวิตทุกชีวิตเอาชีวิตจากองค์ประกอบแก่นของพระองค์ บางสิ่งบางอย่างได้ถูกมอบให้ลูกได้เข้าใจ แต่สายตาของมนุษย์ไม่สามารถเห็นสิ่งที่พระเป็นเจ้าไม่ทรงอนุญาต

พระเป็นเจ้า ทรงเป็นจุดศูนย์กลางและต้นเหตุของทุกสรรพสิ่ง ทรงห่อหุ้มโอบล้อมความเป็นหนึ่งเดียวที่ดีงามพร้อมบริบูรณ์ในตัวของพระองค์ และจากความเป็นหนึ่งเดียวนี้ที่มาจากจุดศูนย์กลางที่เป็นพระเป็นเจ้า ทุกสรรพสิ่งได้ถูกรวบรวมเป็นหนึ่งเดียวในจุดเริ่มต้นอันเดียวกัน: ความครุ่นคิด ไตร่ตรองถึงความลึกลับสุดพรรณนาที่พระเป็นเจ้าทรงมอบให้ผู้ที่รักพระองค์ถึงจุดจบวาระสุดท้าย

ลูกสาวของแม่ (คาทาลินา ริวาส) มีเส้นทางมากมายที่นำไปหาพระเป็นเจ้า แต่ไม่มีเส้นทางไหนที่แน่ใจเหมือนความอ่อนน้อมถ่อมตัว พระเป็นเจ้าพระองค์เองได้ทรงรับสภาพของมนุษย์ ทรงถ่อมตัวสิ้นพระชนม์เพราะถูกตรึงบนไม้กางเขน ตัวแม่เองได้รับการเทิดทูนเป็นพระมารดาของพระเป็นเจ้าเพราะรักความอ่อนน้อมถ่อมตน
ไม่มีสิ่งสร้างใดที่สามารถโอ้อวดคุณงามความดีในตัวหรือศักยภาพในความคิดสติปัญญา เพราะในความเป็นสิ่งสร้างของพระเป็นเจ้า สิ่งสร้างนั้นเป็นหนี้บุญคุณต่อพระองค์ในสิ่งที่เป็นสิ่งที่มี ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงเป็นผู้เดียวที่สมควรจะได้รับการกล่าวถึงว่าสูงสุดและจุดจบเดียวเท่านั้น

จงพยายามอ่อนน้อมถ่อมตัวและเรียบง่ายตลอดเวลาแล้วลูกจะมีพระเป็นเจ้ากับลูกและในตัวลูก ให้พระองค์ทรงทำกับลูกตามน้ำพระทัยของพระองค์ เพื่อที่ลูกจะสามารถมีความแน่ใจว่าสิ่งนี้คือความเป็นอยู่ที่ดีของตัวลูกเอง แล้วลูกจะเข้าใจถึงสมบัติมหาศาลล้ำค่าที่ได้ครอบครองพระเป็นเจ้า

ลูกสาวของแม่ (คาทาลินา ริวาส) แม่ขอยืนยันว่าการดำรงชีพในพระเป็นเจ้าและเพื่อพระเป็นเจ้า ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวด หรือเจ็บป่วย หรือโศกเศร้า หรือสุขสดชื่น และการแสวงหาพระองค์ในทุกสิ่งทุกอย่าง ลูกจะมีความมั่นใจของการค้นพบพระองค์ในจุดสุดท้ายและพบพระองค์ที่ทรงเปิดอ้อมพระหัตถ์รออยู่...

THE SUREST ROAD TO GOD: HUMILITY

CL-29 9-Jan-96 Mary
God encompasses all, penetrates all, and fills all. I am your sorrowful Mother. I know your desire to better comprehend your God in order to love Him more. I want to tell you what God is, to the extent that you can conceive Him. God is eternal and from His eternity, being Father, He has in Himself His Son, who is also eternal. From the unity of the Father and the Son, lives the Holy Spirit that is the Love of both, the three forming one Divinity. One is, then, His Will, His power, and one His Mercy.

This unity in Love is always directed to the only end, which is God. Immense in His simplicity, filling all that exists, penetrating it all, living in everything and in everything encompassing the distance, dominating all the spaces… God is Light and with it He illuminates everything created.

God is Life, for from Him beings have received it. God is Love and because of that Love, the Son became man; and with His Blood rescued humanity that offends Him, repaying Him for this incomparable sacrifice with hatred and incredible offenses. Even though God is a person, He is not a creature. His essence is life itself, all life takes life out of His very essence.

Some of this has been given to you to contemplate; but the human eye cannot see more than God permits. God, center and cause of all things, who encloses unto Himself the most perfect unity and from whose unity all that, which coming from that center that is God Himself, is unified in this same beginning: the contemplation of this ineffable mystery that God gives to those who love Him till the end.

Now, daughter, many roads lead to God, but none as sure as humility. God, He Himself humanized, became humble to die crucified. I myself was exalted to Mother of God for loving humility. No creature can boast of the good that may be in her nor of the potential of her mind because, being a creature of God, to Him she owes what she is, how much she has; therefore, only He should be addressed as the supreme and only end.

Make an effort to always be humble and simple, and you shall have God with you and in you. Let Him do with you as He wishes, so that you will always be able to be sure that it is for your wellbeing. You will then understand the immense treasure it is to possess God.

I assure you, my daughter, living in God and for God, may it be in pain or infirmity, sadness or happiness, and searching for Him in everything, you will have the certainty of finding Him at the end and find Him with open arms…
ตอบกลับโพส