บทความเสริมศรัทธาในวันพ่อ วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2021 ของสหรัฐอเมริกา

รวมสารการประจักษ์แม่พระที่ลำไทร สามารถแสดงความเห็นได้อย่างสุภาพ และไม่อนุญาตให้ตั้งกระทู้ใด ๆ ในบอร์ดนี้
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 720
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

จันทร์ มิ.ย. 21, 2021 11:45 am

สวัสดีครับ วันนี้เป็น "วันพ่อ" วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2021 ของสหรัฐอเมริกา (สหรัฐอเมริกา เวลาช้ากว่าประเทศไทย 12 ชั่วโมงของฝั่งตะวันออกและ15 ชั่วโมงของฝั่งตะวันตก) คุณพ่อทิมได้อวยพร "พ่อ ปู่ ตาของทุกคน" ในมิสซาของวัดพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ เมืองเลซี่ รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

ผมขอพระเป็นเจ้าและพระแม่มารีย์อวยพร "พ่อ ปู่ ตา พ่อทางจิตวิญญาน (คุณพ่อ) และแม่ที่มีเลี้ยงลูกแต่ผู้เดียวที่ต้องทําหน้าที่ของพ่อครับ

ผมขอเสนอบทความเสริมศรัทธาในวันพ่อที่เป็นสารพระแม่มารีย์กล่าวถึงนักบุญโยเซฟพระภัสดาและพ่อบุญธรรมของพระเยซูเจ้า พระเป็นเจ้า พระบุตร พระผู้ไถ่ของเรา "โยเซฟ ความรักสูงสุดของนักบุญ" และ "มารู้จักพระเยซูเจ้าพระเป็นเจ้าใจดีกันเถอะครับ" พ่อเดียวองค์เดียวกับพระบิดาและพระจิตเจ้าที่ทรงสร้างเทวดามนุษย์และทุกสรรพสิ่งในจักรวาล (พ่อของทุกสิ่งสร้าง)

ขอบคุณ: คุณแต๋วที่พิมพ์ตรวจสํานวน

โยเซฟ ความรักสูงสุดของนักบุญ
CL-10 6 มกราคม 1996 พระแม่มารีย์

สามีของแม่ผู้ที่แม่มีสิ่งพิสูจน์มากมายถึงความอบอุ่นใกล้ชิดเป็นพิเศษนี้ ไม่ได้สำเหนียกถึงคุณงามความดีต่างๆ ที่พระเป็นเจ้าประทานให้ท่าน แต่แม่รับรู้และยกย่องท่านในการเผชิญหน้ากับความทุกข์ลำบากต่างๆ
โยเซฟของแม่ช่างมีความเยือกเย็นล้นเหลือ และความเคารพบูชาสูงสุดที่ท่านมีต่อพระเยซูเจ้า
ท่านเหมือนกับไม่ใช่บิดาในบ้านเล็กๆ ของเรา แต่เป็นสานุศิษย์ที่สัตย์ซื่อของพระองค์ตั้งแต่เมื่อท่านที่เป็นคนแรกของเพศชายผู้ได้รับคำสั่งการนำทางและการปลอบโยนจากพระองค์ ท่านเป็นสิ่งสร้างที่เต็มเปี่ยมด้วยพระเป็นเจ้า เต็มเปี่ยมถึงขนาดยอมรับยอมทนและเอาชัยเหนืออุปสรรคต่างๆ ที่ถูกมอบให้กับผู้ได้รับการเลือกสรรของความรักอันบริสุทธิ์ผุดผ่อง

อา! สามีของแม่ยิ่งใหญ่กว่าซีราพธ์ฑูตสวรรค์ชั้นสูงสุดเหนือกว่าอัครเทวดาไมเกิ้ล และบริสุทธิ์ผุดผ่องกว่าดวงวิญญาณต่างๆ ที่เปล่งแสงเจิดจ้าในอดีตและที่จะเปล่งแสงเจิดจ้าหลังจากแม่ ท่านเอาใจใส่ดูแลป้องกันแม่จากการถูกข่มเหงรังแกของกษัตริย์เฮรอดเป็นอย่างดีเยี่ยม และอย่าลืมว่าท่านดูแลป้องกันแม่อย่างอดทนเพียรพยายาม ในขณะที่ท่านเองก็สามารถที่จะกล่าวหาแม่ว่าเป็นผู้ทรยศธรรมดาผู้หนึ่ง

โยเซฟที่ทำงานเป็นช่างไม้ผู้นี้ไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญ แม้ว่าท่านจะทำงานแบบสวยสดงดงาม โยเซฟที่ยิ่งใหญ่ที่ลูกจะต้องมองดูก็คือโยเซฟสานุศิษย์ของพระเยซูเจ้า ปกปิดมิดชิดแต่ล้ำเลิศประเสริฐสุด

บางครั้งเชื่อกันว่าสันติสุขในบ้านเล็กๆ ของเรานั้นเป็นผลของพระหรรษทานพิเศษที่พระบิดาเจ้าทรงมอบให้พวกเรา โดยปราศจากการไตร่ตรองว่าสันติสุขนี้ไม่ใช่แค่พระหรรษทานเท่านั้น แต่เป็นชัยชนะของแต่ละวันด้วยเช่นกัน

ลูกรู้จักแต่ประตูบ้านตามถนนหนทางถ้าลูกย่างเข้าใกล้มาเรื่อยๆ ลูกจะเห็นว่าบันไดทุกขั้นเป็นสาเหตุของความเหน็ดเหนื่อย และไม่มีผู้ใดที่จะเหยียบย่างปีนป่ายโดยไม่ใช้พลังความพยายาม ด้วยเหตุนี้พระหรรษทานต่างๆ ที่เราได้รับคือผลของความรักยิ่งใหญ่ของพระบุตรผู้ศักดิ์สิทธิ์สูงส่ง แต่เกิดขึ้นปราศจากการรับรู้ของเรา ไม่อย่างนั้นรางวัลของพระเยซูเจ้าของแม่ในสวรรค์จะเป็นอะไรเล่า

โยเซฟบริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนคำพูดกล่าวกันและนั่นก็เป็นความจริง แต่แม่ปรารถนาที่จะเอ่ยเพิ่มเติมในความบริสุทธิ์ผุดผ่องของท่าน สิ่งนั้นก็คือความเป็นพรหมจรรย์ของท่าน ความบริสุทธิ์ผุดผ่องของท่านนี้มีกลิ่นหอมที่พิเศษ เป็นความบริสุทธิ์ผุดผ่องที่สามารถใกล้เคียงสนิทกับความบริสุทธิ์ผุดผ่องของแม่

ความบริสุทธิ์ผุดผ่องนี้เปรียบเหมือนกับดอกไอริสเต็มพุ่มมือที่ถูกเก็บเกี่ยวในท้องทุ่งอันรายล้อมด้วยดอกกุหลาบ นั่นคือความบริสุทธิ์ผุดผ่องซึ่งมีขอบเขตของความรักศักดิ์สิทธิ์สูงส่งที่สามีผู้หนึ่งจะสามารถหล่อเลี้ยงทะนุถนอมภรรยาของตัว

ถ้ามนุษย์เพศชายมีความปรารถนาจะหลุดพ้นจากความด่างพร้อยต่างๆ พวกเขาควรจะเรียกหาโยเซฟ เป็นการเพียงพอแค่พวกเขาจะขอให้ท่านปกป้องจากความด่างพร้อยความไม่บริสุทธิ์ต่างๆ จากส่วนลึกของหัวใจ เพื่อให้เกียรติสนองต่อการกระทำของความบริสุทธิ์ผุดผ่องที่ท่านได้ปฏิบัติต่อแม่ ภรรยาของท่าน

JOSEPH, THE MOST SAINTLY LOVE
CL-10 6-Jan-96 Mary

My husband, of whom I had so many proofs of special affection, does not truly recognize the virtues God gave him. But I knew him in the course of many adversities and could always admire the way he faced them.

What patience in my Joseph! And what adoration for Jesus! He did not seem to be a father in our little house, but rather, His most faithful disciple since he was the first man who received instruction, guidance, and consolation from Him. He was a creature full of God, so full that he accepted, bore, and prevailed over the trials that are given to the chosen ones of pure Love.

Ah! My husband was greater than a Seraph, higher than Michael, and purer than all the souls that shone, and will shine after me. He put so much care in protecting me from the persecution triggered by Herod. And remember how perseveringly he watched over me, while he could have accused me as a common traitor.

The Joseph who worked as a carpenter is not important, although he did so in an exemplary manner. The great Joseph you must see is as the disciple of Jesus, well hidden but sublime.

Sometimes it is believed that the peace in our little house was fruit of a special grace that the Father gave us, without considering that this peace was not only grace, but also a day-to-day conquest!

You only know the street door of the house, but coming closer, you will see that each step causes fatigue, and no one climbs up without an effort. Because of that, the graces we received were the fruit of our most Holy Son's generous Love, but occurred with full detachment of ourselves; otherwise, what could My Jesus' reward in Heaven be?

Joseph was pure, it is said and this is true, but I wish to add something about his purity. It equals chastity, but my husband's purity had a special fragrance: it was a purity that could and can be very close to mine.

It can be represented by a large handful of irises cultivated in a field surrounded by roses; that is, it was a purity that had for a horizon the most holy love that a husband could nourish for his wife.

If men wanted to, they could be saved from many blemishes by turning to Joseph. It would suffice if they asked him from the bottom of their hearts to shield them from all impurities in order to honor the acts of purity with which he treated me, his wife.


"มารู้จักพระเยซูเจ้าพระเป็นเจ้าใจดีกันเถอะครับ" พ่อเดียวองค์เดียวกับพระบิดาและพระจิตเจ้าที่ทรงสร้างเทวดามนุษย์และทุกสรรพสิ่งในจักรวาล (พ่อของทุกสิ่งสร้าง)

โป๊ปฟรานซิส ได้บอกกับพวกเราโรมันคาทอลิกและคริสตชนให้เริ่มรณรงค์เผยแพร่ความเชื่อด้วยความสดชื่นแจ่มใส ปิติยินดีจากพระวาจาของพระเยซูเจ้าพระเป็นเจ้าในพระวรสารเป็นการพบกับพระเยซูเจ้าแล้วหัวใจก็เบ่งบานอบอุ่นเปี่ยมไปด้วยความสุขที่เปี่ยมล้นหัวใจ ไม่อาจจะเก็บเอาไว้ได้ ปรารถนาให้ผู้อื่นได้สัมผัส

โป๊ปฟรานซิส ยังกระเซ้าพวกเราโรมันคาทอลิกและคริสตชนว่าบางทีทำตัวเหมือนคนอมทุกข์ดำเนินชีวิตด้วยความเคร่งเครียดราวกับอยู่ในช่วงมหาพรต อดอาหาร บำเพ็ญธรรม รำลึกถึงความผิดพลาด จำศีลภาวนาโดยลืมไปว่า หลังมหาพรตก็คือปัสกา ที่นำมาความสุขสดชื่น แจ่มใส ปิติยินดี ปลาบปลื้ม ความหวัง พลังใจให้มีกำลังสู้ชีวิต ดำเนินตามรอยพระบาทของพระเยซูเจ้า ผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์ชีพ ไถ่บาปให้พวกเรามวลมนุษยชาติชนะความตายเป็นเจ้านายที่อยู่ไม่สูงเกินอาจเอื้อม เป็นบิดาผู้ใจอารี เป็นครูผู้ฝึกสอนและเป็นผู้ประเมินผลตรวจสอบ ของพวกเรามวลมนุษย์ ที่พระองค์ (พระบิดา พระบุตร พระจิต) ทรงสร้างเรา ทรงรัก ทรงเมตตา ในพระฉายาของพระองค์ผ่านคุณพ่อคุณแม่ของเราแต่ละคน

ทรงเลือกเราแต่ละคนให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ แล้วทรงกำหนดวางชีวิตให้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการในสิ่งสร้างในพระกายศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ พระองค์กับพระแม่มารีย์ทรงเลือกคุณพี่อารักขาเทวดาให้กับพวกเราทุกคน แล้วในหัวใจของพวกเราก็มีพระวิหารเป็นที่ประทับของพระองค์ ให้มีชีวิตอยู่ได้ด้วยพระลมปราณอันศักดิ์สิทธิ์ พระพรในการดำรงชีวิตทั้งฝ่ายร่างกายและจิตใจ ที่เท่าเทียมกันทุกคนแม้จะมีพระพรแตกต่างกัน เพราะพระองค์ทรงรักพวกเราเท่าเทียมกัน รักถึงขนาดเสด็จลงมาจากสวรรค์ บังเกิดเป็นมนุษย์จากพระแม่มารีย์ด้วยพระศักดาของพระจิตเจ้า ด้วยความเต็มใจ ยินดี ของพระแม่ผู้ทรงมีความรัก ความเชื่อ ความไว้ใจในพระองค์พระเป็นเจ้า อย่างสิ้นสุดกำลัง สิ้นสุดปัญญา สิ้นสุดชีวิต สิ้นสุดวิญญาณ หาญกล้า ไม่กลัวตาย ต่อกฎหมาย ข้อบังคับของสังคมเป็นพรหมจารีตั้งครรภ์และด้วยความเชื่อ ความนอบน้อม ยินดีของนักบุญโยแซฟ ที่ดำรงชีวิตพรหมจรรย์เป็นหัวหน้าครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ทำให้การไถ่บาปของมวลมนุษย์ได้สำเร็จ เสร็จสิ้นด้วยพระศักดา ความรัก ความเมตตา ความเสียสละของพระองค์

ในพระวรสารทั้ง 4 ของนักบุญมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น เมื่อตั้งใจอ่าน ตั้งใจฟัง (จากการเทศน์ในมหาบูชามิสซาขอบพระคุณพระเป็นเจ้า) ขบคิดด้วยการขอความสว่างจากองค์พระจิตเจ้าให้เข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกของพระองค์ในแต่ละเหตุการณ์ในแต่ละบทแต่ละตอน โรมันคาทอลิกคริสตชน ก็จะสามารถสัมผัสถึงความรัก ความเมตตาของพระเยซูเจ้า พระเจ้าผู้ทรงเป็นองค์ที่ 2 ในพระตรีเอกภาพ หนึ่งเดียวกับพระบิดาและพระจิตเจ้า เมื่อยิ่งอ่านก็ยิ่งเข้าใจใกล้ชิดกับพระองค์เพราะพระวาจาของพระเป็นชีวิตเป็นความจริงเป็นแผนที่ชีวิตนิรันดร เป็นพลังสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เราเป็นภาพสะท้อนที่มีชีวิตของพระองค์ ค้นพบอาณาจักรอันกว้างใหญ่ไพศาลเกินความคาดคิดของมนุษย์ อาณาจักรนี้ก็คืออาณาจักรแห่งความรักไม่สิ้นสุดของพระองค์ ที่ยิ่งค้นหาก็ยิ่งพบ แล้วก็แบ่งปันให้กับบุคคลในครอบครัวผู้เป็นที่รักเพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมสถาบันการศึกษา ครู ผู้มีพระคุณ ญาติมิตรพี่น้อง เพื่อนมนุษย์ทุกคนทุกประเทศและแม้กระทั่งศัตรู ของเรา พาทุกคนให้รู้จักพระองค์ โลกจะได้มีสันติสุข เมื่อถึงเวลาที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ ก็จะได้กลับไปสู่สวรรค์บ้านแท้ของเราที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ให้กับพวกเราทุกคนที่ทรงสร้าง ทรงรัก ร่วมกับพระแม่มารีย์ คุณพี่เทวดา ญาติมิตรที่รักที่รอคอยอยู่

ในพระวรสารทั้ง 4 ผู้อ่านจะได้พบว่า พระเยซูเจ้าพระเป็นเจ้าทรงมีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนพวกเรามนุษย์ ทรงมองทะลุถึงหัวใจ ความคิดของทุกผู้คน ทรงดำรงพระชนม์ชีพเป็นตัวอย่างงามพร้อมบริบูรณ์ให้พวกเราปฏิบัติตาม ซึ่งผมจะขอยกเป็นตัวอย่างให้ผู้อ่านได้รับทราบ

ความกล้าหาญ (มธ 1:18-25):พระองค์ทรงรู้ตลอดเวลาว่าจะต้องสิ้นพระชนม์ รับมหาทรมาน ถูกหยามเหยียด เหมือนนักโทษสุดฉกรรจ์ ต้องตายด้วยการถูกตรึงบนไม้กางเขน ที่ประชาชนชาวบ้าน ชาวโรมัน และเมืองขึ้น ถือว่าเป็นโทษหนักสุด ทรงตรัสความจริงที่พวกผู้นำศาสนา เอาการเมืองเข้าแทรก รีดไถกดขี่ประชาชน ด้วยการสร้างกฎเกณฑ์ เก็บภาษี เข้ามหาวิหาร บำรุงสร้างแต่เปลือกไม่ทำนุบำรุงจิตใจ การทำตัวอย่างไม่ดีของผู้นำการเมือง พระองค์ทรงยืนยันว่าพระองค์คือพระบุตรที่พระบิดาทรงส่งลงมาไถ่บาป ให้ชาวอิสราเอลและชาวโลก ที่พระธรรมเก่าได้เอ่ยถึงตลอด แต่ผู้นำศาสนาเกิดความอิจฉา หวาดกลัวในพระอิทธิพลที่มีเหนือหัวใจของชาวบ้านประชาชน กลัวจะเสียอำนาจ เสียหน้าเสียตา รายได้ที่ใช้เลี้ยงตัวเองและส่งเป็นบรรณาธิการให้โรม เอาพระวาจาของพระองค์มาเป็นข้ออ้าง บังอาจตีตัวเสมอพระเป็นเจ้า บังคับปิลาโตผู้แทนของโรมที่มีอำนาจเหนือประเทศอิสราเอลให้ลงโทษตรึงกางเขน

ความใจดี (มธ 8, 9, 12, 17,มก 8, 9): ทรงรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วย ทางจิตใจและวิญญาณของทุกผู้คนที่มาขอความช่วยเหลือจากพระองค์ คนโรคเรื้อน (เอาพระหัตถ์สัมผัสตัว) คนขาง่อย คนแขนลีบ คนหูหนวก คนตาบอด โลหิตตกในไม่หยุดของผู้หญิงที่ถูกหมอหลอก รีดไถเป็นค่ารักษาจนหมดตัว เรียกชีวิตกลับคืนให้พระสหายของพระองค์ ลาซารัส (LAZARUS) ลูกชายหญิงหม้าย และเด็กหญิงลูกผู้นำศาสนา (แถมยังเป็นห่วงว่าเด็กจะหิว ทรงบอกให้พ่อแม่เอาอาหารให้เด็กกิน) ขับไล่ปีศาจจิตชั่ว

ความโมโห (ยน 2:13-16): ทรงขับไล่พวกพ่อค้าแลกเงิน ทำธุรกิจในพระวิหาร เอาบ้านของพระเป็นเจ้าเป็นที่ทำการค้า กดขี่รีดไถ ประชาชน

ฉุน (มก 14): ทรงรักษาคนมือลีบในวันสับบาบ (Sabbath) แล้วพวกผู้นำศาสนาฟารีซี กล่าวตำหนิว่าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ห้ามทำงาน
ผู้นำศาสนาฟาริซี ผู้ติดตามมีอาวุธพร้อมพรั่ง แห่กันมาจับกุมพระองค์ในสวนมะกอก พระองค์ถามว่ามาจับโจรผู้ร้ายหรือไง

ทดสอบความเชื่อ (มธ: 15:21-28): หญิงชาวคานาอัน วอนขอพระองค์ให้ทรงขับไล่ปีศาจชั่วร้ายที่สิงทำร้ายลูกสาว พระองค์บอกว่า ทรงมาเพื่อแกะที่หลงทางของวงศ์วานอิสราเอลเท่านั้น ไม่สมควรเอาอาหารของลูกมาโยนให้สุนัขกิน หญิงชาวคานาอันตอบพระองค์ด้วยความเชื่อ ความเพียรพยายามว่า "ถูกแล้วพระเจ้าข้า แม้แต่ลูกสุนัขก็ยังได้กินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของนาย พระเยซูเจ้าตรัสกับนางว่า " ความเชื่อของเจ้ายิ่งใหญ่ จงเป็นไปตามที่ เจ้าปรารถนาเถิด"

ประหลาดใจ:(มธ 8:1-13): ทรงรักษาผู้รับใช้ของนายร้อยชาวโรมันที่บอกกับพระองค์ว่าตัวเขาไม่คู่ควรกับการเสด็จไปรักษาผู้รับใช้ในบ้าน เพียงตรัสคำเดียวผู้รับใช้ของเขาก็จะหาย พระเยซูเจ้าทรงกล่าวว่า "เราขอบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าเรายังไม่เคยพบใครมีความเชื่อมากเช่นนี้ในอิสราเอลเลย เราบอกท่านทั้งหลายคนจำนวนมากจะมาจากทิศตะวันออกและตะวันตกและจะมานั่งร่วมโต๊ะกับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบในอาณาจักรสวรรค์ แต่บุตรแห่งอาณาจักรจะถูกขับไล่ออกไปในที่มืดข้างนอกที่นั่นจะมีแต่การร่ำให้คร่ำครวญและขบฟันด้วยความขุ่นเคือง"

พระศาสนาจักรโรมันคาทอลิกนำคำพูดของนายร้อยชาวโรมันผู้นี้มาเป็นบทภาวนาในมหาบูชามิสซาช่วงจะรับพระกายพระโลหิตของพระเยซูเจ้าพระเป็นเจ้า พระผู้ไถ่ของพวกเรามวลมนุษย์

อารมณ์ขัน (มธ 6:9-13): "เมื่อท่านอธิษฐานภาวนาจงอย่าพูด ซ้ำซากเหมือนคนต่างศาสนา เขาคิดว่าถ้าเขาพูดมากพระเจ้าจะทรงสดับฟัง อย่าทำเหมือนพวกเขาเลย เพราะพระบิดาของท่านทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการอะไรก่อนที่ท่านจะขอเสียอีก(อย่ายืดเยื้อ ซ้ำซาก ทำเป็นน้ำท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหรง บอกเลยว่าต้องการอะไร)

(ลก 11: 9-13) "แม้แต่ท่านทั้งหลายที่เป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกแล้วพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านั้นหรือ" (แม้แต่พวกคุณแปดเหลี่ยม สิบสองคม ลูกเล่นแพรวพราว ยังรู้จักให้ของดีๆ แก่ลูก แล้วพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านั้นหรือ)

เคารพให้เกียรตินักบุญโยแซฟและพระแม่มารีย์ (ลก 2:41-52) : พระองค์เมื่อครั้งยังทรงเป็นเด็กไปพระวิหารเยซูซาเล็มแล้วไม่ยอมกลับบ้าน ท่านนักบุญโยแซฟและพระแม่มารีย์ทรงเป็นห่วง และ3 วันหาจนพบในพระวิหารแม่พระทรงโล่งอกแถมน้อยใจตัดพ้อว่าทำไมถึงทำให้ท่านนักบุญโยแซฟและแม่เป็นห่วง พระองค์ตอบว่า ค้นหาทำไมไม่รู้หรือว่าพระองค์ต้องอยู่ในบ้านของพระบิดาแล้วทรงกลับบ้านนบนอบให้เกียรตินักบุญโยแซฟและพระแม่มารีย์

(ยน 2:12) ทรงทำอัศจรรย์เปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นชั้นเลิศในงานแต่งงานที่คานาตามคำขอของพระแม่มารีย์แม้ว่าเวลาของพระองค์จะยังมาไม่ถึง (การขอพระเป็นเจ้าผ่านพระแม่มารีย์เป็นสิ่งที่โรมันคาทอลิกคริสตชนควรกระทำ)

ความเป็นห่วงสงสาร (มธ 9:35-38): พระเยซูเจ้าเสด็จไปตามเมืองและหมู่บ้านทรงสั่งสอนในศาลาธรรมทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิด เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเพราะเขาเหล่านั้นเหน็ดเหนื่อยและท้อแท้ประดุจฝูงแกะที่ไม่มีคนเลี้ยงแล้วพระองค์ตรัสแก่บรรดาสานุศิษย์ว่า "ข้าวที่เก็บเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อย จงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคนมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิด"

ให้อภัย (มธ:26): ยูดาสทรยศพระองค์ด้วยเงิน 30 เหรียญ นักบุญปีเตอร์ปฏิเสธพระองค์ 3 ครั้ง อัครสาวก สานุศิษย์เผ่นหนีละทิ้งพระองค์ ผู้จับกุมทำร้ายและตรึงพระองค์บนไม้กางเขน


มาเถิดครับคุณผู้อ่านที่เคารพรัก หยิบพระคัมภีร์แล้วตั้งสติสำรวมใจให้มีสมาธิสวดขอความสว่างจากพระจิตเจ้า ความรักความเมตตาของพระบิดา พระเยซูเจ้า พระจิตเจ้า พระตรีเอกภาพแล้วเริ่มอ่านทำความรู้จักกับพระเยซูเจ้าพระเป็นเจ้าของพวกเรามวลมนุษย์และทุกสรรพสิ่งในจักรวาล ผลงานการสร้างของพระองค์

ถ้าไม่รู้จักจะรักพระองค์ได้อย่างไร?


กราบขอบพระคุณพระบิดา พระบุตร พระจิต พระแม่มารี คุณพ่อโจแซฟ

ขอบใจ: น้องนิพนธ์ น้องเล็ก (พิมพ์ ตรวจสำนวน)

References:

http://www.catholicnewsagency.com/news/ ... e-exhorts/

http://www.catholicnewsagency.com/news/ ... proclaims/

New American Bible, Saint Joseph Edition, Catholic Book Publishing Corp. New jersey, U.S.A.

http://www.thaicatholicbible.com/main/i ... &Itemid=45
ตอบกลับโพส