วันพุธ 29 กันยายน 2021 ฉลองอัครฑูตสวรรค์มีคาเอล การเบรียล และราฟาเอล

รวมสารการประจักษ์แม่พระที่ลำไทร สามารถแสดงความเห็นได้อย่างสุภาพ และไม่อนุญาตให้ตั้งกระทู้ใด ๆ ในบอร์ดนี้
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 720
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

พุธ ก.ย. 29, 2021 10:10 am

สวัสดีครับ วันนี้เป็นวันพุธ 29 กันยายน 2021 ฉลองอัครฑูตสวรรค์มีคาเอล การเบรียล และราฟาเอลผมขอเสนอ มารู้จักอัครเทวดาและเทวดาในคริสตศาสนาโรมันคาทอลิกกันเถอะ อีกครั้งครับ

ในพระธรรมเก่าและพระธรรมใหม่ของโรมันคาทอลิกได้มีการกล่าวถึงเทวดาหลายครั้งหลายหนและบางครั้งก็เอ่ยชื่ออัครเทวดา ที่พวกเรารู้จักกันดีคืออัครเทวดาไมเกิ้ล (Archangel Michael) อัครเทวดาเกเบรียล (Archangel Gabriel) ถัดมาคืออัครเทวดาราฟาเอล (Archangel Rafael) ที่บางคนอาจจะไม่รู้จักท่านดี แต่ท่านอัครเทวดาราฟาเอลนี้มีการกล่างถึงในพระธรรมเก่า เป็นเรื่องเล่าสอนใจที่ตื่นเต้นเร้าใจเขียนใน 2 ศตวรรษก่อน พระคริสตศักราช (2200 ปีกว่า) ในชื่อเรื่อง “โทบิท” (The Book of Tobit) ที่มีชื่อเสียงเป็นทีนิยมแพร่หลาย กล่าวถึงโทบิทตัวเอกของเรื่องชาวยิวที่อาศัยอยู่ในเมืองนินะเวห์ (Nineveh, อิรัก) ยุคชาวอิสราเอลถูกขับไล่ จับยึดเป็นเชลยของชาวแอสซีเรียน (Assyrians) เมื่อ 7 ศตวรรษก่อนพระคริสตศักราช

ผมจะเล่าให้คุณผู้อ่านได้รู้ได้เห็นเผื่อสนใจจะได้ไปอ่าน (ภาษาอังกฤษ ที่เป็นของโรมันคาทอลิกและ New American Bible, Revised Edition, St. Joseph Edition ผมไม่อาจจะหาลิงค์ในอินเตอร์เน็ทเป็นภาษาไทย)

พระธรรมเก่าได้เอ่ยถึงเทวดา ที่ผมจะยกเป็นตัวอย่างดังนี้

ปฐมกาล 18-19 (Genesis 18-19): พระเจ้าส่งเทวดาสององค์ไปทำลายเมืองโซโดมและโกโมราห์ (Sodom and Gomorrah) และช่วยล้อท (Lot หลานชาย อับราฮัม [Abraham] และครอบครัว)

อพยพ 14:19 และ 32:34 (Exodus 14:19 and 32:34): คุณผู้อ่านบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าในการอพยพจากอียิปต์ของชาวอิสราเอลนี้พระเจ้าส่งเทวดาหนึ่งองค์เป็นผู้นำคุ้มครองป้องกันชาวอิสราเอลที่มีจำนวนเป็นแสนๆ ฤทธานุภาพของเทวดาองค์เดียวนี้มากมายมหาศาลน่าเกรงขามมากนะครับ และเมื่อชาวอิสราเอลบางคนเนรคุณพระองค์ไปกราบไหว้นมัสการวัวที่ทำขึ้นด้วยทองว่าเป็นพระเจ้า พระองค์ก็บอกให้โมเสสเดินตามเทวดาไปจุดที่พระองค์มีพระประสงค์จะให้ชาวอิสราเอลไปและพระองค์จะลงโทษผู้ทำบาปลบหลู่พระองค์ด้วยการลบชื่อออกจากหนังสือบันทึกของพระองค์ (เปรียบเทียบเหมือนเอาชื่อออกจากประชากรของพระองค์)

โจ้ป 33:23 (Job 33:32) และเดเนียล 10:13 (Daniel 10:13)

ในพระธรรมใหม่พระเยซูเจ้าพระเจ้าพระผู้ไถ่ของมวลมนุษยชาติได้ทรงตรัสถึงอารักขเทวดาของพวกเรามนุษย์ทุกคนว่า “จงระวังให้ดี อย่าดูหมิ่นคนธรรมดาๆ เหล่านี้คนใดเลย เราบอกท่านทั้งหลายว่า ตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์” (มัทธิว 18:10)

พระธรรมใหม่ได้เอ่ยถึงเทวดาหลายครั้งหลายหน ที่ผมจะเอ่ยเป็นตัวอย่างนะครับ

ลูกา (Luke) 1:1-18: อัครเทวดาเกเบรียล ปรากฏตัวต่อหน้าท่านซาครารีอัส สามีของท่าน เอลิซาเบ็ท (Zachrias & Elizabeth) ญาติของพระแม่มารีว่าจะมีบุตรชายแม้เอลิซาเบ็ทจะชราพ้นวัยจะให้กำเนิดลูกแล้วและบอกว่าให้ตั้งชื่อลูกชายว่า จอห์น (John) ประกาศกผู้เปิดทางนำพระผู้ไถ่พระเยซูเจ้าพระเป็นเจ้าของพวกเรา

ลูกา (Luke) 1:26-38: อัครเทวดาเกเบรียลแจ้งสารจากพระเป็นเจ้าถึงพระแม่มารีเชิญให้เป็นพระมารดาของพระบุตร พระเยซูเจ้าพระเป็นเจ้าพระผู้ไถ่ของพวกเรามวลมนุษย์

มัทธิว (Mathew) 1:18-21: เทวดาบอกให้นักบุญโจเซฟรับพระแม่มารีเป็นภรรยาแม่ตั้งครรภ์พระเยซูเจ้าด้วยพระศักดาของพระจิตเจ้าพระเป็นเจ้าหนึ่งเดียวกับพระบิดาและพระบุตร

ลูกา (Luke) 2:8-20: วันคริสตสมภพ เทวดาปรากฏตัวบอกข่าวดีแก่พวกชุมพาบาล และหลายองค์ปรากฏตัวเต็มท้องฟ้าขับร้องเพลงสรรเสริญพระเป็นเจ้าและแสดงความยินดีในการบังเกิดของพระกุมารเยซูเจ้า พระบุตรพระผู้ไถ่ของมวลมนุษย์

มัทธิว (Mathew) 4:1-11: เทดากลับมาปรนนิบัติพระเยซูพระเจ้าหลังจากพระองค์ทรงถูกประจญจากปีศาจ

ลูกา (Luke) 22:41-43: เทวดาปลอบใจพระเยซูเจ้าพระเป็นเจ้าพระผู้ไถ่ที่ทรงมีทุกข์ใจทรมานจนเหงื่อหลั่งไหลออกมาเป็นโลหิตในสวนเกชิมินร์ (The Garden of Gethsemane) ก่อนที่จะถูกทรยศ ถูกจับกุม เฆี่ยนตี ทรมานแบกกางเขน แล้วสิ้นพระชนม์ไถ่บาปให้พวกเรามวลมนุษย์

มัทธิว (Mathew) 28:1-7, มาระโก (Mark) 16:27, ลูกา (Luke) 24:1-8: เทวดาปรากฏตัวในคูหาฝังพระศพของพระเยซูเจ้าพระเป็นเจ้าพระผู้ไถ่ ที่ทรงคืนพระชนม์หลังจากไถ่บาปให้พวกเรามวลมนุษย์ ให้กับท่านนักบุญมารี มัคดาเลนและมารีอีกผู้หนึ่ง (ไม่ใช่พระแม่มารี พระมารดาของพระเยซูเจ้าพระเป็นเจ้าพระผู้ไถ่และมารดาของเราพวกมวลมนุษย์)/ Mary Magdalene and Other Mary.

มาระโก (Mark) 16:19-20, ลูกา (Luke) 24:36-53, กิจการ 1:6-12 จดหมายจากอัครสาวกเปาโล (St. Paul) ฉบับที่ 1, ทิโมทิ 3:16 (1 Timothy 3:16): เทวดาปรากฏตัวบอกให้อัครสาวกเลิกจ้องมองท้องฟ้าหลังจากพระเยซูเจ้าพระเป็นเจ้าพระผู้ไถ่พระเป็นเจ้าหนึ่งเดียวองค์เดียวกับพระบิดาและพระจิตเสด็จขึ้นสวรรค์ต่อหน้าต่อตาให้พวกท่านแยกย้ายไปประกาศข่าวดีที่พระองค์ทรงบอกทรงสอนให้ชาวโลกทุกคนได้รู้

กิจการ (Act) 12:9-19: เทวดาปรากฏตัวช่วยอัครสาวกเปโตร (St. Peter) ให้ออกจากคุกที่คุมขังอยู่

พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกให้เกียรติยกย่อง อัครเทวดาไมเกิ้ล (Archangel Michael) อัครเทวดาเกเบรียล (Archangel Gabriel) และอัครเทวดาราฟาเอล (Archangel Rafael) คริสต์ศาสนานิกายอื่นบางนิกายก็เอ่ยถึงอัครเทวดายูเรียล (Archangel Uriel) อัครเทวดาซีเทียล (Archangel Sealtiel) อัครเทวดาเจกุเดียว (Archangel Jequdiel) และอัครเทวดาบาราเคียล (Archangel Barachiel)

โทบิท 12:15: อัครเทวดาราฟาเอลประกาศว่าตัวท่านเป็นหนึ่งใน 7 เทวดาผู้ยืนต่อหน้าพระพักตร์พระเป็นเจ้าและปรนนิบัติพระองค์

ความหมายของชื่ออัครเทวดาทั้ง 7 มีดังนี้ครับ

อัครเทวดาไมเกิ้ล (Michael): ใครหรือจะเทียบเท่าพระเจ้า? “Who is like unto God?” or “Who is equal to God?” ท่านเป็นจอมทัพสวรรค์ มือขวาของพระเป็นเจ้า ดาวข่มของปีศาจ จิตชั่วร้าย ความมืดบอดสกปรก วันฉลอง อัครเทวดาไมเกิ้ลตรงกับวันที่ 29 กันยายน องค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก วาติกัน (Vatican) เมืองคีฟ (Kiev) ของรัสเซีย ชาวยิว ตำรวจ ทหาร คนขายของ นาวิกโยธิน ทหารพลร่ม ผู้เจ็บป่วย

อัครเทวดาเกเบรียล (Gabriel): พระศักดาของพระเจ้า “Might of God” ผู้ประกาศรหัสธรรมของพระเจ้า วันฉลอง อัครเทวดาเกเบรียลตรงกับวันที่ 29 กันยายน องค์อุปถัมภ์ของการสื่อสาร คนงาน ผู้รายงานข่าว ผู้นำข่าว บุรุษไปรษณีย์ นักบวช นักการทูต ผู้สะสมแสตมป์ ราชทูต และประเทศโปตุเกส (Portugal)

อัครเทวดาราฟาเอล (Rafael): พระเจ้าผู้บำบัดรักษา “It is God who heals”, God Heals”, “God, Please heal” วันฉลองอัครเทวดาราฟาเอลตรงกับวันที่ 29 กันยายน องค์อุปถัมภ์ของ เภสัชกร (ผู้ผสมยา) คนตาบอด เจ็บป่วยทางร่างกาย อัครสังฆมลทลเมดิสัน รัฐวิสคันซิน สหรัฐ (Madison, Wisconsin, USA) ดูบูก รัฐไอโอวา สหรัฐ (Dubuque, Iowa, USA) ซีแอ้ทเทิ้ล วอชิงตัน สหรัฐ (Seattle, WA, USA) คนขายยา คนมีปัญหาเกี่ยวกับตา การพบที่เปี่ยมสุข เสียสติ คนรัก พิการด้านสมอง/โรคจิต ฝันร้าย นางพยาบาล แพทย์ ชุมพาบาล คนเจ็บป่วย ผู้เดินทาง หนุ่มสาว

อัครเทวดายูเรียล (Uriel): ไฟของพระเจ้า หรือแสงสว่างของพระเจ้า (“Fire of God” or “Light of God”)

อัครเทวดาซีเทียล (Sealtiel): ผู้ทูลขอต่อพระเจ้า (“Intercessor of God”)

อัครเทวดาเจกุเดียว (Jequdiel): ผู้สรรเสริญเทิดพระเกียรติพระเจ้า (“Glorifier of God”)

อัครเทวดาบาราเคียล (Barachiel): พระพรของพระเจ้า (“Blessing of God”)

โทบิท (The Book of Tobit) เรื่องเล่าที่นิยมแพร่หลายในสมัยก่อนตื่นเต้น สนุกสนาน ทุกข์โศก สุขชื่น ลำบากยากเข็ญ แล้วก็จบลงด้วยดี เพราะความรักความเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อโทบิท และครอบครัวซึ่งรวมถึงลูกสะใภ้ซาร่า (Sara) ผ่านความทุกข์ระทมเพราะอสูรกายหลงรักฆ่าสามี 7 คนก่อนที่จะร่วมหอลงโรงเป็นหนึ่งเดียวในคืนวิวาห์ อับอายขายหน้าจะฆ่าตัวตาย สวดขอพระเป็นเจ้าให้ทรงช่วย พระเจ้าส่งอัครเทวดาราฟาเอล มาช่วยให้พ้นภัย เป็นเรื่องเล่าสอนใจให้คนมีความรักความเชื่อความวางใจในพระ ทำตามคำสอนของพระองค์ที่กำหนดในพระบัญญัติสิบประการและกฎหมายประพฤติธรรมของโมเสส (Moses) ยอดประกาศกคนโปรดของพระเจ้าที่พาชาวอิสราเอล อพยพจากอียิปต์ให้อิสระจากความเป็นทาส

โทบิทเป็นคนดีดำเนินชีวิตตามกฎหมายประพฤติธรรมของโมเสสแม้ในชีวิตจะถูกกุมขัง เป็นเชลยของชาวแอสซีเรียน (Assyrians) อาศัยอยู่ในเมืองนินะเวห์ (Nineveh, อิรัก) ไปแสวงบุญเป็นประจำ ที่เมืองเยรูซาเล็ม (Jerusalem) เอาผลไม้ชุดแรก ลูกต้นปีของวัวควาย แพะ แกะ เงินทอง ถวายสักการะกราบขอบพระคุณพระเจ้า

เมื่อถึงวัยหนุ่มก็แต่งงานกับแอนนา (Anna) ที่สืบเชื้อสายเผ่าพันธุ์เดียวกัน แล้วมีลูกชายชื่อ โทบายอะ (Tobiah) เพราะความเป็นคนดี พระเจ้าโปรดให้เป็นผู้สนิทผู้ทำการค้าของกษัตริย์ชามานิเซอร์ (Shalmaneser) โทบิทไปทำการค้าที่เมืองมีเดีย (Media) ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอิหร่าน หรือตะวันออกเฉียงใต้ของซีเรีย (Syria) โทบิทได้ส่วนแบ่งรายได้มากมายก็ฝากเงินมูลค่าประมาณ 10,000 เหรียญสหรัฐ (320,000.00 บาท) เป็นเงินมากมายมหาศาลในสมัยโบราณ โดยฝากไว้กับญาติที่ชื่อ กาบาเอล (Gabael) เมื่อกษัตริย์ชามานิเซอร์สิ้นพระชนม์ โทบิทก็ตกต่ำเพราะลูกชายของกษัตริย์ชามานิเซอร์ (Sennacherib) ไม่โปรดปราน

โทบิทเคยเอาศพชาวยิวไปฝังเป็นประจำ เพราะความเชื่อทางศาสนาว่าไม่ฝังผู้นั้นก็ไม่ได้ขึ้นสวรรค์ เคยถูกจับเป็นเรื่องเป็นราว เมื่อลูกชายบอกว่ามีศพชาวยิวถูกทอดทิ้งกลางตลาดก็เผ่นผึงไปลากศพแอบเก็บในบ้านแล้วจะฝังนอกเมืองตอนตะวันตกดิน เพื่อนบ้านก็พูดเยาะเย้ยให้เจ็บปวดใจ
โทบิทอ่อนเพลียทอดตัวนอนข้างกำแพง นกกระจอกที่เกาะอยู่กำแพงก็ปล่อยของเสียใส่ตา ของเสียอุ่นๆก็ครอบคลุมตาแล้วจับตัวแข็งทำให้โทบิทมองไม่เห็นอะไร ตาบอดไปเลย โทบิทไปหาหมอ หมอรายไหนก็ช่วยไม่ได้ เสียเงินเสียทองแทบหมดตัว แอนนาต้องเป็นลูกจ้างสานตะกร้าเลี้ยงดูครอบครัว แล้วกระแหนะกระแหนเมื่อสามีสงสัยว่าลูกแพะที่นายจ้างให้เป็นโบนัสนั้นถูกเธอขโมยมา

โทบิทช้ำใจรำพึงรำพันกับพระเจ้าถึงกับสวดขอให้ตายได้พ้นทุกข์ไม่ต้องอับอายขายหน้า ฟังผู้อื่นกระแหนะกระแหนให้ช้ำใจ ขณะที่โทบิทรำพึงรำพันขอตายกับพระเจ้านั้น ซาร่า (Sarah) สาวน้อยลูกสาวราเกล (Raguel) ก็โดนคนใช้สาวในบ้านพูดพระแหนะกระแหนว่า ความตายของสามี 7 คนของเธอนั้นเป็นการกระทำของเธอเองไม่ใช่อสูรกาย แอสโมเดียส (Asmodeus) ที่ฆ่าพวกเขาก่อนจะร่วมหอลงโรงในคืนวิวาห์ ซ่าร่าสุดจะช้ำใจ วิ่งเข้าห้องชั้นบนในบ้านจะแขวนคอตาย แต่ได้สติเพราะเป็นลูกสาวคนเดียวของพ่อจะทำให้พ่อช้ำใจอับอายขายหน้า อย่ากระนั้นเลยขอพระเจ้าให้ประทานความตายจะดีกว่า แล้วสาวน้อยก็รำพึงรำพันขอพระเจ้าให้ประทานความตายจะได้พ้นทุกข์ไม่ต้องอับอายขายหน้า ฟังผู้อื่นกระแหนะกระแหนให้ช้ำใจ

คำภาวนาของโทบิทและซาร่าล่องลอยไปถึงสวรรค์เข้าพระโสตของพระเจ้า พระองค์ทรงมีพระบัญชาให้อัครเทวดาราฟาเอลช่วยเหลือทั้งสองคน กำจัดเสก็ดฝ้าในตาของโทบิทจะได้มองเห็นได้อีกครั้ง ให้ซาร่าเป็นภรรยาของโทบายอะลูกชายโทบิท แล้วกำจัดอสูรกายแอสโมเดียสตัวร้าย
ทันใดโทบิทนึกขึ้นได้ว่าตัวเองฝากเหรียญเงินมูลค่ามหาศาลไว้กับญาติกาบาเอลที่เขตเมืองมีเดีย เลยบอกกับลูกชายโทบายอะให้หาเพื่อนเดินทางไปเอาเงินคืนจะได้มีทุนทรัพย์เลี้ยงครอบครัว

โทบายอะก็ทำตามที่พ่อบอก พบอัครเทวดาราฟาเอลที่แปลงตัวเป็นชาวยิว ญาติหนุ่มเชื้อสายเดียวกันกับโทบายอะ รู้จักหนทางไปมีเดียและพื้นที่ละแวกนั้นอย่างทะลุปรุโปร่งไม่ต้องห่วงว่าจะหลงทาง พอตกลงค่าจ้างเป็นที่เรียบร้อย สองหนุ่มก็กล่าวอำลาโทบิทและแอนนา เดินฝ่าทุ่งฝ่าดงจนมาถึงริมฝั่งแม่น้ำทิกริส (Tigris River, อิรัก) ขณะที่โทบายอะล้างเท้าขจัดฝุ่น ปลาตัวหนึ่งก็พุ่งเข้างับเท้าจะกินเท้าของหนุ่มน้อย โทบายอะตะโกนลั่นเพราะตกใจ อัครเทวดาราฟาเอลบอกโทบายอะให้จับปลาตัวนั้นแล้วลากมันขึ้นตลิ่งริมแม่น้ำเตรียมปลาสำหรับทำอาหารทำความสะอาดเอาถุงน้ำดี หัวใจและตับ (Gall, heart and Liver) เก็บติดตัว เครื่องในที่เหลือให้ทิ้งไป ถุงน้ำดี หัวใจและตับเป็นยาที่มี่ประโยชน์ หนุ่มน้อยโทบายอะทำตามที่ท่านบอก แล้วก็ย่างปลากินกัน ก่อนจะเดินทางต่อ

โทบายอะถามอัครเทวดาราฟาเอลว่า หัวใจ ตับและถุงน้ำดีของปลานี้มีคุณค่าเป็นยาอย่างไร ท่านอัครเทวดาราฟาเอลตอบว่า ถ้าเผาหัวใจและตับของปลาให้มีกลิ่นมีควัน ลอยฟุ้ง รอบตัวของผู้ที่ถูกทำร้ายจากอสูรกายปีศาจ พวกมันจะเผ่นหนีแตกกระเจิงไม่หวนกลับมาอีก ถ้าเอาถุงน้ำดีของปลาทาขยี้บนเสก็ดฝ้าในตาของคนตาบอด เสก็ดฝ้าจะหลุดร่วงออกทำให้มองเห็นได้อีกครั้งหนึ่ง

เมื่อถึงเมืองมีเดีย ท่านอัครเทวดาราฟาเอลก็บอกโทบายอะให้พักในบ้านราเกลคุณพ่อของสาวน้อยซาร่า ที่เป็นญาติของโทบายอะแล้วขอซ่าร่าให้เป็นภรรยา โทบายอะได้ฟังแล้วหัวใจเย็นวูบเพราะกลัวตายบอกท่านว่าสามี 7 คนของซ่าร่าถูกอสูรภายฆ่าก่อนจะร่วมหอลงโรงกับเธอ เพราะมันหลงรักเธอจึงไม่ทำร้ายเธอ มันน่าประหวั่นพรั่นพรึงใจ ตายไปแล้วพ่อแม่จะเสียใจเพราะเป็นลูกชายคนเดียว ท่านอัครเทวดาราฟาเอลบอกไม่ต้องกลัว เมื่อเข้าห้องหอก็เอาตับและหัวใจเผาในกระถางธูปเทียนกลิ่นและควันของมันจะขับไล่อสูรกาย

โทบายอะทำตามที่ท่านบอก ขอราเกลให้ยกซาร่าเป็นภรรยา ราเกลปฏิเสธไม่ได้เพราะตามกฎหมายโทบายอะเป็นญาติมีสิทธิ์เป็นสามีของเธอ เมื่อทำการส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าหอวิวาห์ ราเกลก็พาพวกคนใช้เข้าไปในสวนขุดหลุมเตรียมฝังโทบายอะไม่ให้เพื่อนบ้านรู้ว่าสามีคนที่ 8 ของลูกสาวถูกอสูรกายฆ่า อับอายขายหน้าขาวบ้านชาวเมืองอีก

โทบายอะนำตับและหัวใจของปลาเผาในกระถางธูปเทียน กลิ่นและควันของมันลอยฟ่องรอบตัวซาร่า อสูรกายแอสโมเดียสผวาเผ่นหนีขวัญกระเจิงพุ่งทะยานไปถึงตอนเหนือของอิยิปต์ ท่านอัครเทวดาราฟาเอลยอดเทวดาทะยานตามติด มัดมือมัดเท้าของมันไม่ให้ดิ้นหลุดก่อกวนมนุษย์อีก แล้วก็กลับมาที่บ้านพ่อเจ้าสาว

โทบายอะบอกกับภรรยาซาร่าให้ร่วมกล่าวขอบพระคุณและสดุดีพระเป็นเจ้าก่อนจะร่วมหอลงโรง พ่อตาเห็นเงียบไปนานก็บอกคนใช้สาวให้แอบไปดูว่าโทบายอะตายแล้วหรือยัง คนใช้ย่องแอบเข้าประตูเห็นสามีภรรยานอนกอดกันก็บอกกับนายว่าลูกเขยไม่ตาย พ่อตาและคนใช้ถอนหายใจโล่งอก ยกขบวนกลบหลุมดิน

โทบายอะบอกกับพ่อตาแม่ยายว่าจะเอาซาร่ากลับบ้าน พ่อตาก็ยกทรัพย์ให้ครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งจะได้เมื่อพ่อตาแม่ยายล่วงลับไปแล้ว โทบายอะบอกอัครเทวดาราฟาเอลให้ไปเอาเงินที่พ่อฝากไว้กับญาติ ท่านก็ไปเอาให้แล้วก็เดินทางกลับนินะเวห์

เมื่อโทบายอะถึงบ้าน ก็ขยี้ถุงน้ำดีชะโลมใส่ตาพ่อ เสก็ดฝ้าก็หลุดร่วงจากตาโทบิท มองเห็นได้อีกครั้ง พ่อลูกปรึกษากันเรื่องค่าแรงของอัครเทวดาราฟาเอล ตกลงยกครึ่งหนึ่งของมรดกและเงินที่ได้มาให้ท่าน ท่านบอกขอบใจแล้วเรียกพ่อลูกให้มาพบท่านตามลำพัง แล้วท่านก็เปิดเผยว่าตัวท่านคืออัครเทวดาราฟาเอล และให้พ่อลูกกล่าวขอบพระคุณสรรเสริญพระเจ้าแบบไม่ปิดบังต่อหน้าผู้อื่น เพราะนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้อง สมควรจะกระทำอย่างยิ่ง โทบิทกล่าวสรรเสริญเทิดพระเกียรติพระเจ้าเป็นบทกลอนที่สวยงามจากใจ

เมื่อโทบิทกับแอนนาสิ้นลมขึ้นสวรรค์ โทบายอะ ซาร่าและลูกๆ ก็เดินทางไปมีเดีย ดูแลพ่อตาแม่ยาย เมื่อพ่อตาแม่ยายสิ้นลมขึ้นสวรรค์ โทบายอะก็ครอบครองมรดก แล้วก็สิ้นลมขึ้นสวรรค์เมื่ออายุ 117 ปี

อ่านถึงตอนนี้คุณผู้อ่านคงจะถึงบางอ้อว่าทำไมท่านอัครเทวดาราฟาเอลถึงเป็นองค์อุปถัมภ์ของหมอของเภสัชกร ฯลฯ นะครับ

ท่านนักบุญผู้ศักดิสิทธิ์ในพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกได้เห็นได้พูดจาสนิทสนมกับอารักขเทวดาของพวกท่าน เชื่อกันว่าพระเจ้าและพระแม่มารี ร่วมกันเลือกคุณพี่อารักขเทวดาให้พวกเรามนุษย์ทุกคนโดยไม่คำนึงถึงว่าจะนับถือศาสนาไหน เชื่อในพระองค์หรือไม่ เพราะพระองค์ทรงสร้างเรา คุณพี่เทวดา และทุกสรรพสิ่งในสิ่งสร้างผลงานของพระองค์และพระองค์กับพระแม่มารีทรงรักพวกเราทุกคนเท่าเทียมกันครับ

กราบขอบพระคุณ: พระเจ้า (พระบิดา พระบุตรและพระจิต) พระแม่มารี คุณพ่อโจแซฟ

กราบขอบคุณ: อัครเทวดาไมเกิ้ล อัครเทวดาเกเบรียล อัครเทวดาราฟาเอล อัครเทวดายูเรียล อัครเทวดาซีเทียล อัครเทวดาเจกุเดียว และอัครเทวดาบาราเคียล คุณพี่อารักขเทวดา เทวดาทุกองค์และสหพันธ์นักบุญทุกท่าน

ขอบใจ: น้องเล็ก พิมพ์ ตรวจสำนวน

https://en.wikipedia.org/wiki/Archangel
https://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Archangels
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_(archangel)
https://en.wikipedia.org/wiki/Raphael_(archangel)
https://en.wikipedia.org/wiki/Gabriel
http://usccb.org/bible/scripture.cfm?bk=Tobit&ch=
https://en.wikipedia.org/wiki/Medes
https://en.wikipedia.org/wiki/Nineveh
https://en.wikipedia.org/wiki/Guardian_angel
http://biblehub.com/exodus/14-19.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Pillar_of ... theophany)
New American bible, St. Joseph Edition by Catholic Book Publishing Corps., New Jersey, U.S.A.

Original posting at: viewtopic.php?f=2&t=19486
ตอบกลับโพส