+เชิญร่วมทำนพวาร เตรียมรับเสด็จพระจิตเจ้า (22-30พ.ค. 2009)+

ปรับทุกข์ หนุนใจ ขอคำภาวนา
ตอบกลับโพส
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

พฤหัสฯ. พ.ค. 01, 2008 9:25 am

คำนำ

นพวารพระจิตเจ้า เป็นนพวารที่เก่าแก่ที่สุดในการนพวารทั้งหมดนับแต่การมอบหมายของพระเยซูเจ้าก่อนเสด็จสู่สวรรค์
ต่อบรรดาอัครสาวกให้กลับไปยังกรุงเยรูซาเลมรอคอยการเสด็จมาของพระจิตเจ้าในวันเปนเตกอสเต

รูปภาพ

การนพวารต่อพระจิตเจ้าพระบุคคลที่3ของพระตรีเอกานุภาพเป็นการวอนขอความสว่าง พละกำลัง และความรักอันเป็นที่ต้องการอย่างเหลือล้นสำหรับคริสตชนทุกคน

โดยในปีนี้(2009)จะทำการนพวารในตั้งแต่วันที่22-30 พฤษภาคม
วันแรก   -22 พฤษภาคม 2009
วันที่สอง -23 พฤษภาคม 2009
วันที่สาม -24 พฤษภาคม 2009
วันที่สี่    -25 พฤษภาคม 2009
วันที่ห้า   -26 พฤษภาคม 2009
วันที่หก  -27 พฤษภาคม 2009
วันที่เจ็ด -28 พฤษภาคม 2009
วันที่แปด-29 พฤษภาคม 2009
วันที่เก้า -30 พฤษภาคม 2009
และทำการฉลองสมโภชพระจิตเจ้า ในวันอาทิตย์ที่31 พฤษภาคม
แก้ไขล่าสุดโดย Anonymous เมื่อ พฤหัสฯ. พ.ค. 21, 2009 10:54 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

พฤหัสฯ. พ.ค. 01, 2008 9:25 am

วันแรก: พระจิตเจ้า

พระจิตเจ้า! เจ้าแห่งความสว่าง! จากสวรรค์อันสูงใส! โปรดเปล่งรัศมีอันบริสุทธิ์!

มีเพียงสิ่งเดียวที่สำคัญคือการไถ่กู้นิรันดรและสิ่งเดียวที่เราต้องกลัวคือบาป บาปเป็นต้นเหตุของการละเลย ความอ่อนแอและการไม่แยกแยะดีชั่ว
พระจิตเจ้าเป็นจิตแห่งความสว่าง พละกำลังและความรัก โดยพระคุณทั้งเจ็ดพระองค์จุดประกายความคิด เพิ่มพูนความมุ่งมั่นและเร่าร้อนดวงใจด้วยความรักของพระเจ้า
เพื่อความมั่นใจในความรอดเราจึงควรร้องหาพระจิตทุกวันเพราะ
แก้ไขล่าสุดโดย Anonymous เมื่อ ศุกร์ พ.ค. 02, 2008 1:45 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

พฤหัสฯ. พ.ค. 01, 2008 9:26 am

วันที่สอง: พระคุณความยำเกรง

มาเถิด! บิดาของผู้ยากจน
มาเถิด! ทรัพย์สมบัตินิรันดร
มาเถิด! แสงซึ่งบันดาลชีวิต

พระคุณความยำเกรงทำให้เราเคารพต่อพระเจ้าสูงสุดยอมตายมากกว่าจะทำบาปอันขุ่นเคืองพระทัยพระองค์ 
ความยำเกรงนี้มิได้มาจากนรกแต่จากความระลึกถึงความเคารพและผูกพันฉันบุตรและบิดาต่อพระบิดาเจ้าสวรรค์
ความยำเกรงซึ่งเป็นบ่อเกิดของปรีชาญาณแยกเราออกจากความสนุกประสาโลกที่จะแยกเราจากพระเจ้า
แก้ไขล่าสุดโดย Anonymous เมื่อ ศุกร์ พ.ค. 02, 2008 1:48 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

พฤหัสฯ. พ.ค. 01, 2008 9:27 am

วันที่สาม: พระคุณความศรัทธา

พระองค์, ผู้บรรเทาผู้ยิ่งใหญ่, โปรดเยี่ยมเยียนใจที่ชอกช้ำ โปรดฟื้นฟูบันดาลสันติเทอญ

พระคุณความศรัทธา บันดาลให้จิตใจเราเกิดความผูกพันกับพระเจ้า ดุจบิดาที่เรามอบความรักให้มากที่สุด
บันดาลใจให้เราได้รักและเคารพในพระบิดาของพวกเราและผู้ที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ พระมารดาและนักบุญทั้งหลาย
พระศาสนจักร พระสันตะปาปาและบรรดาผู้ปกครอง ประเทศชาติและบรรดาผู้ดูแล
ผู้ที่ได้รับพระคุณความศรัทธาจะพบว่าศาสนกิจไม่ใช่ภาระหน้าที่ แต่เป็นการรับใช้ที่พึงพอใจ
ที่ใดมีความรัก ที่นั่นไม่มีความลำบาก

บทภาวนา
เชิญเสด็จมาเถิดพระจิตแห่งความศรัทธา โปรดมาครอบครองดวงใจลูกและบันดาลลุกร้อนด้วยความรักของพระเจ้า เพื่อลูกจะพอใจแต่รับใช้พระองค์เท่านั้น
ทั้งพระประสงค์แห่งความรักจะสำเร็จไปตามพระอานุภาพอันชอบธรรมทั้งมวล อาแมน

สวดข้าแต่บิดา1บท วันทามารีอา1บท สิริพึงมี7บท และบทถวายตัวแด่พระจิตเจ้าและวอนขอพระคุณพระจิตเจ้า
แก้ไขล่าสุดโดย Anonymous เมื่อ พุธ พ.ค. 06, 2009 8:20 pm, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

พฤหัสฯ. พ.ค. 01, 2008 9:27 am

วันที่สี่: พระคุณพละกำลัง

ในความยากลำบาก พระองค์คือยาหวานบรรเทาใจ
ในความร้อนรุ่ม พระองค์คือความร่มเย็นอันชื่นใจ
ในความโศกเศร้า พระองค์เท่านั้นที่ปลอบใจเราเสมอมา

พระคุณพละกำลังจะทำให้วิญญาณเข้มแข็งเอาชนะความกลัวฝ่ายเนื้อหนัง ทั้งยังช่วยเราให้บรรลุหน้าที่การงาน
พระคุณพละกำลังนำมาซึ่งปณิธาน แรงผลักดันและพลังที่จะมุ่งหน้าโดยปราศจากความลังเลใจแม้แต่อุปสรรคที่ยากลำบากที่สุด เผชิญหน้าภยันตราย
เอาชนะอำนาจฝ่ายเนื้อหนังและพึงพอใจอดทนเป็นมรณสักขีแม้ในความทุกข์ยากลำบากอันยาวนานชั่วชีวิต 
“ผู้ที่ยืนหยัดจนถึงวาระสุดท้ายก็จะรอดพ้นได้”

บทภาวนา
เชิญเสด็จมาเถิดพระจิตแห่งพละกำลัง โปรดค้ำจุนวิญญาณลูกท่ามกลางช่วงเวลาแห่งปัญหาและความทุกข์ โปรดรักษาความตั้งใจของลูกให้อยู่ในความศักดิ์สิทธิ์
เสริมกำลังในความอ่อนแอของลูก โปรดประทานความกล้าหาญที่จะต่อสู้กับการจู่โจมจากศัตรูทั้งหลาย เพื่อลูกจะได้ไม่พ่ายแพ้และต้องแยกจากพระองค์
พระเจ้าผู้เป็นองค์ความดีหาที่สุดมิได้ อาแมน

สวดข้าแต่บิดา1บท วันทามารีอา1บท สิริพึงมี7บท และบทถวายตัวแด่พระจิตเจ้าและวอนขอพระคุณพระจิตเจ้า
แก้ไขล่าสุดโดย Anonymous เมื่อ พุธ พ.ค. 06, 2009 8:15 pm, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

พฤหัสฯ. พ.ค. 01, 2008 9:27 am

วันที่ห้า: พระคุณความรู้

โอ้แสงอมตะ โอ้แสงแห่งเทวา เชิญมาสู่ดวงใจทั้งหลายที่ถวายแด่องค์ และเติมให้เต็มล้นเทอญ!

พระคุณความรู้ทำให้วิญญาณสามารถพิจารณาสิ่งสร้างต่างๆถึงคุณค่าแท้ว่ามาจากพระเจ้า
ความรู้เปิดเผยความลวงของบรรดาสิ่งสร้าง ไขแสดงถึงความว่างเปล่าและชี้แนะถึงวัตถุประสงค์แท้คือการเป็นเครื่องมือในการรับใช้พระเจ้า
ความรู้แสดงให้เราเห็นถึงความรักและห่วงใยของพระเจ้าแม้ในท่ามกลางความลำบาก ทั้งยังช่วยนำเราสรรเสริญพระองค์ในทุกช่วงชีวิต
โดยการนำของแสงแห่งความรู้เราจะเลือกสิ่งที่ควรเลือก และประเมินค่าความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใด “ความรู้เป็นน้ำพุแห่งชีวิตแก่ผู้ที่มี”

บทภาวนา
เชิญเสด็จมาเถิดพระจิตแห่งความรู้ โปรดให้ลูกรับรู้ถึงพระประสงค์ของพระบิดา โปรดแสดงให้ลูกเห็นถึงความไม่จีรังของสรรพสิ่งในโลก 
ให้ลูกตระหนักถึงความโอหังของสิ่งเหล่านี้ และเลือกใช้สิ่งเหล่านี้เพียงเพื่อพระสิริของพระองค์และความรอดของตัวลูกเอง
ให้มองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปยังพระองค์และบำเหน็จนิรันดรของพระองค์ อาแมน

สวดข้าแต่บิดา1บท วันทามารีอา1บท สิริพึงมี7บท และบทถวายตัวแด่พระจิตเจ้าและวอนขอพระคุณพระจิตเจ้า
แก้ไขล่าสุดโดย Anonymous เมื่อ พุธ พ.ค. 06, 2009 8:15 pm, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

พฤหัสฯ. พ.ค. 01, 2008 9:28 am

วันที่หก: พระคุณสติปัญญา
หากปราศจากพระหรรษทาน ความบริสุทธิ์ใดก็ไม่อาจดำรง ความดีทั้งสิ้นก็พลันสูญ

พระคุณสติปัญญาช่วยให้เราเข้าใจความหมายของความจริงต่างๆในพระศาสนจักรซึ่งเรารู้โดยความเชื่อ
แต่โดยสติปัญญาเราเรียนรู้ที่จะชื่นชมและมีความสุขกับความจริงเหล่านี้
ซาบซึ้งถึงความนัยได้เผยแสดงและเร่งเราเราสู่ชีวิตใหม่ ที่เดิมเป็นความเชื่อไร้เชื้อและนิ่งแต่ถูกบันดาลใจให้เป็นชีวิตที่เป็นพยานในความเชื่อ
“เพื่อที่เราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมกับองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นที่สบพระทัยพระองค์ในทุกสิ่ง และรู้จักพระเจ้ามากขึ้น”

บทภาวนา
เชิญเสด็จมาเถิดพระจิตแห่งสติปัญญา  เชิญมาส่องสว่างความคิดของเราในสิ่งที่เรารู้และเชื่อคือธรรมล้ำลึกทั้งสิ้นแห่งการไถ่กู้
และที่สุดให้เราเหมาะสมที่เห็นแสงนิรันดรในความสว่างของพระองค์ ทั้งในแสงแห่งพระสิริรุ่งโรจน์เพื่อจะมีนิมิตใสสว่างจากพระองค์ทั้งพระบิดาและพระบุตร อาแมน
สวดข้าแต่บิดา1บท วันทามารีอา1บท สิริพึงมี7บท และบทถวายตัวแด่พระจิตเจ้าและวอนขอพระคุณพระจิตเจ้า
แก้ไขล่าสุดโดย Anonymous เมื่อ พุธ พ.ค. 06, 2009 8:16 pm, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

พฤหัสฯ. พ.ค. 01, 2008 9:28 am

วันที่เจ็ด: พระคุณความคิดอ่าน
โปรดเยียวยาแผลลูก  ฟื้นฟูพละกำลัง
โปรดประทานหยาดน้ำในความแห้งแล้ง  ชำระมลทินบาปสิ้นไป

พระคุณความคิดอ่านประทานแก่วิญญาณซึ่งความรอบคอบเหนือธรรมชาติ
สามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างฉับพลันกระทำในสิ่งที่ถูกต้องโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ยากลำบาก 
ความคิดอ่านจะประยุกต์แนวคิดต่างๆจากความรู้และสติปัญญาสู่รูปธรรมสำหรับชีวิตประจำวันของเราในฐานะ ผู้ปกครอง ผู้สอน ผู้รับใช้สาธารณะ และฐานะคริสตชน 
ความคิดอ่านเป็นประสาทสัมผัสทั่วไปที่เหนือธรรมชาติ เป็นทรัพย์สมบัติที่ประเมินค่าไม่ได้ในการแสวงหาความรอด
“เหนือทุกสิ่ง จงอธิษฐานภาวนาต่อพระผู้สูงสุดเพื่อท่านจะดำเนินชีวิตในหนทางแห่งความจริง”

บทภาวนา
เชิญเสด็จมาเถิดพระจิตแห่งความคิดอ่าน เชิญมาช่วยเหลือและนำลูกในทุกวิถีทาง
เพื่อลูกจะกระทำตามพระประสงค์ เชิญมาโน้มนำหัวใจลูกสู่ความดีพ้นจากความชั่ว
และนำลูกให้เดินในทางแห่งพระบัญญัติของพระองค์อันจะลุถึงชีวิตนิรันดรซึ่งลูกปรารถนาเทอญ อาแมน
สวดข้าแต่บิดา1บท วันทามารีอา1บท สิริพึงมี7บท และบทถวายตัวแด่พระจิตเจ้าและวอนขอพระคุณพระจิตเจ้า
แก้ไขล่าสุดโดย Anonymous เมื่อ พุธ พ.ค. 06, 2009 8:17 pm, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

พฤหัสฯ. พ.ค. 01, 2008 9:29 am

วันที่แปด: พระคุณปรีชาญาณ
โปรดดัดใจที่ดื้อรั้น โปรดอุ่นละลายใจที่แข็งและเย็นชา โปรดนำย่างก้าวที่พลาดพลั้ง

พระคุณปรีชาญาณบริบูรณ์ด้วยพระคุณอื่นๆดั่งที่ความรักก็มีคุณธรรมต่างๆ 
เป็นพระคุณที่สมบูรณ์ที่สุด ดั่งที่มีเขียนในหนังสือปรีชาญาณว่า“สิ่งดีทั้งหลายมาถึงข้าพเจ้าพร้อมกับปรีชาญาณเพราะทรัพย์สมบัติล้ำค่าอยู่ในมือของปรีชาญาณ”
พระคุณปรีชาญาณเสริมกำลังความเชื่อ เพิ่มพูนความหวัง เติมเต็มความรักให้สมบูรณ์และเร่งเร้ากิจคุณธรรมสูงสุด
ปรีชาญาณส่องสว่างให้ความคิดที่ยังไม่กระจ่างให้ชื่นชมสิ่งสวรรค์ ทั้งตระหนักว่าความสุขฝ่ายโลกที่ทำให้รสสวรรค์นี้สูญไป
ขณะที่กางเขนของพระคริสต์ได้มอบความหวานชื่นจากสวรรค์นี้กลับคืนมา ดั่งพระวาจาขององค์พระผู้ไถ่ตรัสว่า
“จงแบกไม้กางเขนของตนและติดตามเรา, เพราะว่าแอกของเราอ่อนนุ่มและภาระที่เราให้ท่านแบกก็เบา”

บทภาวนา
เชิญเสด็จมาเถิดพระจิตแห่งปรีชาญาณ เชิญมาเปิดเผยแก่วิญญาณลูกซึ่งธรรมล้ำลึกแห่งสิ่งสวรรค์ ความดีอันเหลือล้น พลานุภาพและความงดงาม
โปรดสอนให้ลูกรักสิ่งเหล่านี้ยิ่งกว่าความสุขสบายในโลก โปรดช่วยให้ลูกลุถึงและครอบครองสิ่งเหล่านี้ตลอดกาลเทอญ อาแมน
สวดข้าแต่บิดา1บท วันทามารีอา1บท สิริพึงมี7บท และบทถวายตัวแด่พระจิตเจ้าและวอนขอพระคุณพระจิตเจ้า
แก้ไขล่าสุดโดย Anonymous เมื่อ พุธ พ.ค. 06, 2009 8:17 pm, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

พฤหัสฯ. พ.ค. 01, 2008 9:29 am

วันที่เก้า: ผลของพระจิตเจ้า
พระองค์ โปรดเมตตาผู้ที่สารภาพผิดและสรรเสริญพระองค์เป็นนิจ
อาศัยพระคุณทั้งเจ็ดโปรดเสด็จลงมา โปรดให้สงบสุขเมื่อจะตาย
โปรดประทานชีวิตที่จะอยู่กับพระองค์ในสวรรค์ โปรดประทานสุขมิรู้สิ้นเทอญ อาแมน

พระคุณพระจิตเจ้าประทานซึ่งคุณธรรมเหนือธรรมชาติสมบูรณ์ โดยทำให้เรานบนอบต่อการดลใจจากเบื้องบนมากยิ่งขึ้น 
เราเติบโตในความรู้และความรักของพระเจ้าภายใต้การนำของพระจิตเจ้า เราจะรับใช้ด้วยใจที่ซื่อตรงและเอื้อเฟื้อยิ่งขึ้น
ทั้งกิจคุณธรรมก็สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กิจคุณธรรมยังประทานแก่ใจเราซึ่งความชื่นชม ฯลฯ  คือผลจากพระจิตเจ้าทั้งหลาย
ผลเหล่านี้จะดึงดูดเราเข้าหากิจคุณธรรมทั้งเป็นพลังเร่าร้อนเราต่อเนื่องในการรับใช้พระเจ้า ผู้ครองราชย์ตลอดกาล

บทภาวนา
เชิญเสด็จมาเถิดพระจิตเจ้า เชิญมาบันดาลให้ใจลูกเต็มไปด้วยผลของพระจิตคือความรัก  ความชื่นชม  ความสงบ 
ความอดทน  ความเมตตา  ความใจดี  ความซื่อสัตย์  ความอ่อนโยนและความรู้จักควบคุมตนเอง
เพื่อลูกจะไม่เหน็ดเหนื่อยในการรับใช้ แต่มุ่งมั่นศรัทธากระทำตามพระประสงค์
เพื่อที่จะเหมาะสมดำรงเป็นหนึ่งเดียวนิรันดร์กับพระองค์ในความรักของพระบิดาและพระบุตร อาแมน

สวดข้าแต่บิดา1บท วันทามารีอา1บท สิริพึงมี7บท และบทถวายตัวแด่พระจิตเจ้าและวอนขอพระคุณพระจิตเจ้า
แก้ไขล่าสุดโดย Anonymous เมื่อ พุธ พ.ค. 06, 2009 8:18 pm, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

พฤหัสฯ. พ.ค. 01, 2008 9:32 am

บทถวายตัวแด่พระจิตเจ้า
ลูกคุกเข่าอยู่ต่อหน้าบรรดาพยานชาวสวรรค์ ขอถวายตัวทั้งวิญญาณและร่างกายแด่พระองค์ พระจิตเจ้านิรันดร
ลูกสรรเสริญความสว่างบริสุทธิ์ของพระองค์ ความรอบคอบเที่ยงตรงแห่งพระยุติธรรม อีกทั้งพลานุภาพแห่งความรักของพระองค์
พระองค์ทรงเป็นพละกำลังและความสว่างของลูก ลูกมีชีวิต เคลื่อนไหวและเป็นอยู่ในพระองค์
ลูกปรารถนาจะไม่ทำให้พระองค์ต้องช้ำพระทัยจากการไม่เชื่อฟังต่อพระหรรษทาน ลูกวอนขอให้หมดทั้งใจของลูกปราศจากบาป แม้แต่บาปที่เล็กที่สุดต่อพระองค์
โปรดเมตตาดูแลทุกๆความคิดของลูก ให้ลูกมองหาความสว่างของพระองค์เสมอ คอยฟังเสียงของพระองค์และตอบสนองการดลใจจากพระองค์
ลูกมาหาพระองค์ มอบตัวแด่พระองค์ ขอความเห็นใจจากพระองค์ที่จะปกป้องลูกจากความอ่อนแอต่างๆ
ลูกกำลังกุมพระบาทของพระเยซูเจ้าที่เขาแทง มองดูรอยแผลทั้งห้าของพระองค์ วางใจในพระโลหิตทรงฤทธิ์ทั้งสรรเสริญพระหฤทัยที่ถูกแทงและเปิดออก 
ลูกวิงวอนพระองค์ พระจิตผู้สมควรแก่การสรรเสริญ ผู้บรรเทาความเจ็บปวดของลูก
โปรดให้ลูกอยู่ในพระหรรษทานเพิ่อลูกจะได้ไม่กระทำบาปใดๆต่อพระองค์ โปรดประทานพระหรรษทานแก่ลูกเถิด
โอ้พระจิตเจ้า พระจิตของพระบิดาและพระบุตร ผู้สถิตนิรันดรทุกแห่งหน
“โปรดตรัสเถิดพระเจ้าข้า ผู้รับใช้ของพระองค์ฟังอยู่” อาแมน

บทวอนขอพระคุณพระจิตเจ้า
ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า ก่อนพระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์พระองค์ทรงสัญญาจะส่งพระจิตเจ้า
ให้มาดำเนินงานของพระองค์สำเร็จลุล่วงในวิญญาณบรรดาอัครสาวกและผู้เชื่อทั้งหลาย
พระจิตได้ทรงถ่อมองค์ลงเพื่อบันดาลให้จิตของลูกศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับพระองค์ นำความบริบูรณ์มาสู่วิญญาณของลูก กิจการพระหรรษทานและความรักของพระองค์ 
โปรดประทานพระจิตแห่งปรีชาญาณ ให้ลูกเลิกสนใจบรรดาสิ่งที่เน่าเปื่อยได้ในโลกนี้และปรารถนาแต่สิ่งนิรันดร
พระจิตแห่งสติปัญญาให้ความคิดของลูกใสสว่างด้วยแสงแห่งความจริงของพระองค์
พระจิตแห่งความคิดอ่านให้ลูกเลือกหนทางที่พระเจ้าทรงพอพระทัยและนำไปสู่สวรรค์
พระจิตแห่งพละกำลังให้ลูกแบกกางเขนร่วมกับพระองค์ ทั้งกล้าหาญเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่ขัดขวางความรอดของลูก
พระจิตแห่งความรู้ให้ลูกรู้จักพระเจ้าและตนเอง เพือจะเติบโตอย่างสมบูรณ์ในการเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์
พระจิตแห่งความศรัทธาให้ลูกรับใช้พระเจ้าได้อย่างอ่อนหวานและเป็นมิตร
ทั้งพระจิตแห่งความยำเกรงให้ลูกเปี่ยมด้วยความเคารพรักต่อพระเจ้าและระวังที่จะไม่ทำสิ่งใดเคืองพระทัยพระองค์
ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทับลูกซึ่งตราแห่งสาวกแท้ของพระองค์และนำชีวิตลูกในทุกสิ่งโดยพระจิตของพระองค์เทอญ อาแมน
แก้ไขล่าสุดโดย Anonymous เมื่อ พุธ พ.ค. 06, 2009 8:18 pm, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
ignatius
.
.
โพสต์: 2597
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. ก.พ. 07, 2008 12:48 pm

ศุกร์ พ.ค. 02, 2008 12:52 pm

ขอบพระคุณมากๆคะ :angel:
ภาพประจำตัวสมาชิก
~*Little`Child*~
~@
โพสต์: 202
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. มิ.ย. 21, 2007 11:52 pm

ศุกร์ พ.ค. 02, 2008 3:41 pm

ขอบคุณมากๆคะ ยศ...
จัดมาเลย นพวาร อิอิ  : xemo026 :

พระเจ้าอวยพรคะ 
: emo027 :
Jeab Agape
~@
โพสต์: 8260
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:56 pm
ที่อยู่: Bangkok

เสาร์ พ.ค. 03, 2008 1:28 pm

พี่ยศจ๋า อย่าลืม ว่าพรุ่งนี้ (4 พ.ค. ) เป็นวัน Ascension Sunday นะฮะ โปรฯเรียกว่า "วันที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์"
หรือคาทอลิกเรียก "วันสมโภช พระเยซูเจ้า เสด็จขึ้นสู่สวรรค์"

คริสตจักร main line จะใช้พระคัมภีร์ ยอห์น บทที่ 17 คิดถึงคำภาวนาของพระเยซูคริสต์ จะโฟกัส ที่ทรงภาวนาให้แก่สาวก (ข้อ 1-11 ) ครับ
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

เสาร์ พ.ค. 03, 2008 7:11 pm

Jeab Agape เขียน:พี่ยศจ๋า อย่าลืม ว่าพรุ่งนี้ (4 พ.ค. ) เป็นวัน Ascension Sunday นะฮะ โปรฯเรียกว่า "วันที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์"
หรือคาทอลิกเรียก "วันสมโภช พระเยซูเจ้า เสด็จขึ้นสู่สวรรค์"

ในต่างประเทศบางสังฆมณฑล จะฉลองไปเมื่อวันพฤหัสแล้ว
(เพราะเป็นวันหยุดสากลซึ่งตรงกับ40วันหลังปาสกาพอดี : xemo016 :)

Jeab Agape เขียน:คริสตจักร main line จะใช้พระคัมภีร์ ยอห์น บทที่ 17 คิดถึงคำภาวนาของพระเยซูคริสต์ จะโฟกัส ที่ทรงภาวนาให้แก่สาวก (ข้อ 1-11 ) ครับ

อื้มขอก้อปแปะเลยละกัน : emo045 :

คำอธิษฐานของพระเยซูเจ้า


พระเยซูเจ้าตรัสดังนี้แล้วทรงแหงนพระพักตร์ขึ้นเบื้องบนตรัสว่า
ข้าแต่พระบิดาถึงเวลาแล้ว โปรดประทานพระสิริรุ่งโรจน์แก่พระบุตรของพระองค์เถิดเพื่อพระองค์จะทรงรับพระสิริรุ่งโรจน์จากพระบุตร
ดังที่พระองค์ได้ประทานอำนาจแก่พระบุตรเหนือมนุษย์ทั้งมวล เพื่อพระบุตรจะได้ประทานชีวิตนิรันดรแก่ทุกคนที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้
ชีวิตนิรันดรคือ การรู้จักพระองค์ พระเจ้าแท้แต่พระองค์เดียว และรู้จักผู้ที่พระองค์ทรงส่งมาคือพระเยซูคริสตเจ้า
ข้าพเจ้าได้ทำให้พระองค์รับพระสิริรุ่งโรจน์ในโลกนี้แล้ว โดยปฏิบัติภารกิจจนสำเร็จตามที่ทรงมอบหมายแก่ข้าพเจ้า
บัดนี้ พระบิดาเจ้าข้า โปรดประทานพระสิริรุ่งโรจน์แก่ข้าพเจ้า พระสิริรุ่งโรจน์ที่ข้าพเจ้าเคยมีร่วมกับพระองค์ ตั้งแต่ก่อนสร้างโลก
ข้าพเจ้าได้สำแดงพระนามของพระองค์ แก่มนุษย์ที่พระองค์ทรงนำจากโลกมามอบแก่ข้าพเจ้า
เขาทั้งหลายเป็นของพระองค์ และพระองค์ทรงมอบเขาให้ข้าพเจ้า เขาได้ปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์
บัดนี้ เขารู้แล้วว่า ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงมอบให้ข้าพเจ้านั้นมาจากพระองค์
เพราะว่าพระวาจาที่พระองค์ทรงมอบให้ข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าได้มอบให้เขาแล้ว เขาได้รับไว้ และรู้แน่นอนว่า
ข้าพเจ้ามาจากพระองค์ และเขาก็เชื่อว่า พระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามา
ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนาสำหรับเขาเหล่านี้ ข้าพเจ้ามิได้อธิษฐานภาวนาสำหรับโลก แต่สำหรับผู้ที่พระองค์ทรงมอบให้แก่ข้าพเจ้า เพราะเขาเป็นของพระองค์
ทุกสิ่งที่เป็นของข้าพเจ้า เป็นของพระองค์ ทุกสิ่งที่เป็นของพระองค์ ก็เป็นของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้รับสิริรุ่งโรจน์โดยทางเขา
ข้าพเจ้าไม่อยู่ในโลกอีกต่อไป แต่เขายังอยู่ในโลก และข้าพเจ้ากำลังกลับไปเฝ้าพระองค์
ข้าแต่พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ โปรดเฝ้ารักษาบรรดาผู้ที่ทรงมอบแก่ข้าพเจ้าไว้ในพระนามของพระองค์ เพื่อเขาจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกับพระองค์และข้าพเจ้า
Buddy
โพสต์: 3057
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ มี.ค. 09, 2005 10:48 am
ที่อยู่: USA

เสาร์ พ.ค. 03, 2008 8:44 pm

Jeab Agape เขียน:คริสตจักร main line จะใช้พระคัมภีร์ ยอห์น บทที่ 17 คิดถึงคำภาวนาของพระเยซูคริสต์ จะโฟกัส ที่ทรงภาวนาให้แก่สาวก (ข้อ 1-11 ) ครับ


รำพึงบทนี้ดี  เข้มข้นมากๆเลย  ::001::  ของคาทอลิกเป็น มธ 28:16-20

ขอบคุณสำหรับนพวารด้วยนะจ้ะ  ::001::
Jeab Agape
~@
โพสต์: 8260
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:56 pm
ที่อยู่: Bangkok

เสาร์ พ.ค. 03, 2008 9:01 pm

Buddy เขียน:
Jeab Agape เขียน:คริสตจักร main line จะใช้พระคัมภีร์ ยอห์น บทที่ 17 คิดถึงคำภาวนาของพระเยซูคริสต์ จะโฟกัส ที่ทรงภาวนาให้แก่สาวก (ข้อ 1-11 ) ครับ


รำพึงบทนี้ดี  เข้มข้นมากๆเลย   ::001::  ของคาทอลิกเป็น มธ 28:16-20

ขอบคุณสำหรับนพวารด้วยนะจ้ะ   ::001::


ของคาทอลิก เป็นบทแพร่ธรรม นี่ พวกเราเรียก มธ.28:16-20 ว่า เป็นพระมหาบัญชา ฮะ ซึ่งจะสอดคล้องกับ กิจการ (Acts ) บทที่ 1 ที่พระเยซู
เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ แล้วส่ง Holy Spirit มาเป็นผู้ช่วย พร้อมตรัสสั่งให้ออกไปแพร่ธรรม นะ :cool:


พระเจ้าทรงอวยพร พี่บัดดี้มากๆ ฮะ
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

อังคาร พ.ค. 06, 2008 6:55 pm

Jeab Agape เขียน:
พี่ยศจ๋า อย่าลืม ว่าพรุ่งนี้ (4 พ.ค. ) เป็นวัน Ascension Sunday นะฮะ โปรฯเรียกว่า "วันที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์"
หรือคาทอลิกเรียก "วันสมโภช พระเยซูเจ้า เสด็จขึ้นสู่สวรรค์"

คริสตจักร main line จะใช้พระคัมภีร์ ยอห์น บทที่ 17 คิดถึงคำภาวนาของพระเยซูคริสต์ จะโฟกัส ที่ทรงภาวนาให้แก่สาวก (ข้อ 1-11 ) ครับ


ตรงกับพระวาจาวันนี้เลย
http://www.catholic.or.th/spiritual/hom ... may08.html
Buddy
โพสต์: 3057
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ มี.ค. 09, 2005 10:48 am
ที่อยู่: USA

พุธ พ.ค. 07, 2008 8:24 am

ยศิยล:ผู้แสวงหาพระเจ้า เขียน:
Jeab Agape เขียน:
พี่ยศจ๋า อย่าลืม ว่าพรุ่งนี้ (4 พ.ค. ) เป็นวัน Ascension Sunday นะฮะ โปรฯเรียกว่า "วันที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์"
หรือคาทอลิกเรียก "วันสมโภช พระเยซูเจ้า เสด็จขึ้นสู่สวรรค์"

คริสตจักร main line จะใช้พระคัมภีร์ ยอห์น บทที่ 17 คิดถึงคำภาวนาของพระเยซูคริสต์ จะโฟกัส ที่ทรงภาวนาให้แก่สาวก (ข้อ 1-11 ) ครับ


ตรงกับพระวาจาวันนี้เลย
http://www.catholic.or.th/spiritual/hom ... may08.html


คือถ้าสังฆมณฆลไหนฉลองไปแล้ว  บทอ่านวันอาทิตย์ก็เป็น  ยน 17:1-11  แทนน่ะจ้ะ
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

พุธ พ.ค. 07, 2008 9:48 am

Buddy เขียน:คือถ้าสังฆมณฆลไหนฉลองไปแล้ว  บทอ่านวันอาทิตย์ก็เป็น  ยน 17:1-11  แทนน่ะจ้ะ


รู้สึกว่าบางมณฑลจะฉลองเสด็จขึ้นสวรรค์ไปตั้งแต่วันที่1พค.
เพราะตรงกับ40วันหลังปาสกา และเป็นวันหยุดสากล(วันแรงงาน)ด้วยใช่มั้ยครับ :cheesy:
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

พุธ พ.ค. 20, 2009 6:25 pm

ใกล้สมโภชพระจิตเสด็จมาของปีนี้แล้ว

มาทำนพวารกันนะครับ : emo045 :
วอ
โพสต์: 1153
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. พ.ย. 13, 2008 7:36 pm

พุธ พ.ค. 20, 2009 8:29 pm

ไปนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ เริ่มกี่โมง

*** ชอบภาพแบบไทย หายาก
Viridian
โพสต์: 2762
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ ก.ค. 30, 2008 11:40 pm

พุธ พ.ค. 20, 2009 8:30 pm

ขอบคุณมากจ้า ดีมากเลย : emo038 :
ภาพประจำตัวสมาชิก
reccanohono
โพสต์: 1046
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ส.ค. 03, 2008 7:06 pm
ที่อยู่: thailand

พฤหัสฯ. พ.ค. 21, 2009 10:01 am

ขอบคุณมากค่า  : xemo026 :
ตอบกลับโพส