รวมบทภาวนาสำหรับวิญญาณในไฟชำระ

ปรับทุกข์ หนุนใจ ขอคำภาวนา
ตอบกลับโพส
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

จันทร์ มิ.ย. 08, 2009 5:00 pm

สายประคำเพื่อบรรดาวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
CHAPLET FOR THE HOLY SOULS

ใช้สายประคำทั่วไปในการสวดได้
How to pray the Chaplet for the Holy Souls

The devotion of the Chaplet for the Holy Souls is prayed on the most popular 59 beads
Marian Rosary which is one of the Catholic Church Sacramentals.

Make the "Sign Of The Cross" on the Cross. Then say the I Believe In God..

On the 5 beads between the Cross and the medal, say,

1 Our Father...
3 Hail Mary...
1 Glory Be...

สวดก่อด้วย
-ข้าพเจ้าเชื่อ
-ข้าแต่พระบิดา
-วันทามารีอา3บท
-สิริพึงมี จากนั้น

เม็ดประคำใหญ่:
โอ วิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
โปรดนำไฟ รักของพระเป็นเจ้า เข้ามายังวิญญาณของข้าพเจ้า
เพื่อเผยแสดงพระเยซูผู้ ถูกตรึงกางเขนในข้าพเจ้าตั้งแต่ในโลกนี้ แทนที่จะเป็นหลังจากนี้ในดินแดนไฟชำระเทอญ อาแมน

"O Holy Souls
draw the fire of God's love into my soul,
to revealL Jesus Crucified in me here on earth,
rather than hereafter in Purgatory."

เม็ดประคำเล็ก
ข้าแต่พระเยซูผู้ถูกตรึงบนไม้กางเขน โปรดเมตตาวิญญาณในไฟชำระเทอญ อาแมน

"Crucified Lord Jesus,
have mercy on the souls in Purgatory."


เมื่อสวดครบ5ทศ
ให้สวด สิริพึงมี3บท
When you have completed all 5 decades, say 3 times the Glory Be...บทภาวนาประจำวันสำหรับวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์

ข้าแต่พระเจ้าผู้ไม่รู้ตาย ผู้ศักดิ์สิทธิ์
พระบิดาผู้พิทักษ์สรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง
ลูกทั้งหลายขอถวายดวงใจของลูกแด่พระองค์
สำหรับบรรดาผู้ที่ล่วงลับไปจากชีวิตที่รู้ตายนี้แล้ว
ไว้ในพระเมตตาที่น่ารักยิ่งของพระองค์ พระบิดาของสรรพสิ่ง
โปรดกรุณารับพวกเขาในพระอาณาจักรสวรรค์ของพระองค์เถิด
โปรดประทานอภัยในความผิดพลาดที่เขาไม่ได้กระทำและได้กระทำ
เนื่องจากความอ่อนแอประสามนุษย์

พระบุตรแต่องค์เดียวของพระองค์ พระคริสตเจ้า พระผู้ไถ่ของเรา
ได้ถูกทรมานอย่างทารุณเหลือประมาณ
พระองค์สามารถที่จะนำเขาเหล่านั้นพ้นจากความตายครั้งที่สอง
อาศัยพระคุณของพระองค์ ให้พวกเขาร่วมในพระสิริรุ่งโรจน์
แห่งชนะของพระองค์ที่มีอำนาจเหนือความบาปและความตาย

ลูกวิงวอนพระองค์ สำหรับผู้ศรัทธาทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว
โดยเฉพาะบุคคลที่ลูกรัก บิดามารดาและญาติมิตร
อีกทั้งทุกคนที่ทำดีต่อลูก แม้ว่าลูกจะลืมเขาไปแล้ว
ผู้ที่เคยช่วยลูกด้วยคำภาวนา การเสียสละ และการเป็นแบบอย่าง
ลูกยังวอนขอสำหรับผู้ที่เคยทำร้ายลูก
และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการอภัยจากพระองค์

อาศัยพระคุณและคำภาวนาของพระมารดาพรหมจารีมารีอา
อีกทั้งบรรดาทูตสวรรค์และนักบุญทั้งปวง
โปรดสดับฟังลูกและช่วยเขาในทันที
ลูกวอนขอทั้งนี้ในพระนามพระคริสตเจ้า
อาแมน

Daily Prayer For The Holy Souls
Immortal God, holy Lord,
Father and Protector of all You have created,
we raise our hearts to You today for those
who have passed out of this mortal life.

In Your loving mercy, Father of all,
be pleased to receive them in Your heavenly company,
and forgive the failings and faults
they may have done from human frailty.

Your only Son, Christ, our Saviour,
suffered so cruelly that
He might deliver them from the second death.
By his merits may they share in the glory
of His victory over sin and death.

For all the faithful who have died we pray,
but in particular for those dear to us,
parents, relatives and friends.
nor do we forget all who did good to us while on earth,
who helped us by their prayers, sacrifice and example.
We pray also for any who may have done us harm,
and stand in special need of Your forgiveness.

May the merits and prayers of our Virgin Mother,
Mary, and those of all the Angels and Saints,
speak for us and assist them now.
This we ask in Christ's name.


Amen.
แก้ไขล่าสุดโดย Anonymous เมื่อ พฤหัสฯ. มิ.ย. 11, 2009 5:37 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

จันทร์ มิ.ย. 08, 2009 5:04 pm

บทภาวนาเพื่อผู้ศรัทธาที่จากไป
โดย คารวียะ จอห์น เฮนรี่ นิวแมน


โอ พระเจ้าแห่งบรรดาจิตของทุกเนื้อหนัง โอพระเยซู ที่รักของวิญญาณทั้งหลาย
พวกลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งดวงวิญญาณผู้รับใช้ของพระองค์ทุกดวง
ผู้จากไปพร้อมกับเครื่องหมายแห่งความเชื่อและหลับในนิทราแห่งสินติ
พวกลูกวิงวอนพระองค์ พระเจ้าและพระผู้ไถ่ พระองค์เมตตาให้พวกเขาบังเกิดเป็นมนุษย์
และบัดนี้โปรดรีบเสด็จมารับเขา สู่ที่ประทับของพระองค์ ณ เบื้องบน

โปรดระลึกเถิด ข้าแต่พระเจ้า พวกเขาเป็นสิ่งสร้างของพระองค์ มิได้ถูกสร้างโดยพระเจ้าองค์อื่น
แต่โดยพระองค์พระเจ้าผู้ทรงชีวิตและเที่ยงแท้แต่องค์เดียว และไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนผลงานของพระองค์
โปรดนำวิญญาณพวกเขาได้ชื่นชมในแสงสว่างของพระองค์ 
โปรดอย่าประณามในความชั่วของพวกเขาที่ได้กระทำผ่านความรุนแรง หรือ นิสัยที่เสื่อมโทรมอันเนื่องมาจากธรรมชาติที่ล่วงหล่น
แม้เขาจะได้กระทำบาป แต่เขาก็ยังคงมีความเชื่อมั่นคงในพระบิดา พระบุตร และพระจิต
และก่อนที่เขาจะสิ้นใจ เขาได้กลับคืนดีกับพระองค์โดยการสำนึกผิดอย่างแท้จริง
และโดยศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรของพระองค์
โอพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ลูกวิงวอนพระองค์ โปรดอย่าระลึกถึงบาปที่เขากระทำไปเพราะความเยาว์และความไม่รู้
แต่อาศัยพระเมตตายิ่งใหญ่ของพระองค์ โปรดทนุถนอมพวกเขาสู่พระสิริรุ่งโรจน์แห่งสวรรค์

ขอฟ้าสวรรค์จงเปิดรับพวกเขา บรรดาทูตสวรรค์พากันมายินดีกับพวกเขา
ขออัครเทวดามีคาแอลนำพวกเขาเข้าเฝ้าพระองค์ 
บรรดาทูตสวรรค์ที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์รีบออกมาต้อนรับพวกเขา และยกพวกเขาเข้าสู่นครเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์
ขอนักบุญเปโตร ผู้ที่พระองค์มอบกุญแจสวรรค์ให้ รับพวกเขาไว้
ขอนักบุญเปาโล ภาชนะแห่งการเลือกสรร ยืนเคียงข้างพวกเขา
ขอนักบุญยอห์น ศิษย์ที่พระองค์ทรงรัก ผู้ได้รับการไขแสดงความลับแห่งสวรรค์ ช่วยเสนอวิงวอนเพื่อเขา
ขอบรรดาอัครสาวกผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่พระองค์มอบอำนาจผูกและแก้ ช่วยวิงวอนเทอญ

ขอนักบุญทั้งมวลและผู้รับเลือกสรรของพระเจ้าที่ยังอยู่ในโลกนี้
โปรดเป็นสหายแก่บรรดาผู้ที่ถูกเบียดเบียนเพราะพระนามของพระองค์ และได้รับการปลดปล่อยจากคุกเบื้องล่าง
โปรดนำพวกเขาเข้าสู่พระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระอาณาจักร อันพระบิดาและพระจิตดำรงชีพและเสวยราชย์เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวตลอดนิรันดร

ข้าแต่บรรดานักบุญทั้งมวลของพระเจ้า โปรดมาช่วยเหลือพวกเขา 
โปรดเร่งเร้าการปลดปล่อยพวกเขาจากสถานใช้โทษ
ข้าแต่บรรดาทูตสวรรค์ทั้งมวล โปรดมาพบพวกเขา
โปรดรับวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้และถวายพวกเขาต่อพระเจ้าเทอญ

โปรดประทานการพักผ่อนนิรันดรแก่เขาเถิด พระเจ้า
โปรดทอแสงสว่างตลอดกาลเทอญ
ขอให้เขาทั้งหลายได้พักผ่อนในสันติเทอญ อาแมน

Prayer for the Faithful Departed

Prayer by Venerable John Henry Newman

O GOD of the Spirits of all flesh, O Jesu, Lover of souls, we recommend unto Thee the souls of all those Thy servants, who have departed with the sign of faith and sleep the sleep of peace. We beseech Thee, O Lord and Saviour, that, as in Thy mercy to them Thou became man, so now Thou would hasten the time, and admit them to Thy presence above. Remember, O Lord, that they are Thy creatures, not made by strange gods, but by Thee, the only Living and True God; for there is no other God but Thou, and none that can equal Thy works. Let their souls rejoice in Thy light, and impute not to them their former iniquities, which they committed through the violence of passion, or the corrupt habits of their fallen nature. For, although they have sinned, yet they always firmly believed in the Father, Son, and Holy Ghost; and before they died, they reconciled themselves to Thee by true contrition and the Sacraments of Thy Church.

O Gracious Lord, we beseech Thee, remember not against them the sins of their youth and their ignorances; but according to Thy great mercy, be mindful of them in Thy heavenly glory. May the heavens be opened to them, and the Angels rejoice with them. May the Archangel St Michael conduct them to Thee. May Thy holy Angels come forth to meet them, and carry them to the city of the heavenly Jerusalem. May St Peter, to whom Thou gave the keys of the kingdom of heaven, receive them. May St Paul, the vessel of election, stand by them. May St John, the beloved disciple, who had the revelation of the secrets of heaven, intercede for them. May all the Holy Apostles, who received from Thee the power of binding and loosing, pray for them. May all the Saints and elect of God, who in this world suffered torments for Thy Name, befriend them; that, being freed from the prison beneath, they may be admitted into the glories of that kingdom, where with the Father and the Holy Ghost Thou lives and reigns one God, world without end.

Come to their assistance, all ye Saints of God; gain for them deliverance from their place of punishment; meet them, all ye Angels; receive these holy souls, and present them before the Lord. Eternal rest give to them, O Lord. And may perpetual light shine on them.

May they rest in peace. Amen.
แก้ไขล่าสุดโดย Anonymous เมื่อ จันทร์ มิ.ย. 15, 2009 8:14 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

อังคาร มิ.ย. 09, 2009 11:31 am

โอ ยัญบูชาศักดิ์สิทธิ์เพื่อความรอดพ้นของชาวเรา

โอ ยัญบูชาศักดิ์สิทธิ์เพื่อความรอดพ้นของชาวเรา ท่านดำรงมนุษยภาพไว้อย่างครบครัน
ข้าแต่พระเทวภาพเที่ยงแท้ ที่มาและบ่อเกิดแห่งความรอดพ้นของชาวเรา
โปรดเมตตาบรรดาผู้ล่วงลับด้วย

โอพระเยซู พระผู้ไถ่
พระองค์ลบล้างและให้อภัยบาปของเรา
โปรดเมตตาบรรดาผู้ล่วงลับด้วย

พระเยซูผู้อ่อนหวาน ผู้ถูกสัมผัสโดยคำภาวนา ของเราและบรรดาผู้ใจศรัทธาทั้งหลาย
โปรดรับคำภาวนาของเรา
โปรดเมตตาบรรดาผู้ล่วงลับด้วย

โอพระเยซู ลูกวิงวอนพระองค์
โปรดประทานการพักผ่อนนิรันดรแก่บรรดาผู้ที่สิ้นใจในพระหรรษทานของพระองค์
โปรดทอแสงสว่างทรงบุญแก่เขาเถิด อาแมน

THE PRAYER,
O SALUTARIS HOSTIA SACRA.

O Holy Victim for our salvation.
You are perfect humanity,
true divinity,
the source and origin of our salvation.
Have mercy on the deceased!

You, our Redeemer, O Jesus!
You erase our sins and you forgive us.
Have mercy on the deceased!

Touched by our prayers, sweet Jesus,
and by the supplications of all the faithful,
receive our prayers,
and have mercy on the deceased!

O Jesus, we beg you to grant eternal rest
to those who have died in your Grace.
May the eternal and blessed light shine upon them.

บทภาวนาสำหรับผู้เป็นที่รักที่จากไป

โอพระเยซูเจ้า ผู้พระทัยน่ารักยิ่ง ที่เป็นกังวลเพราะความทุกข์ของผู้อื่น โปรดกรุณาทอดพระเนตรมายังบรรดาผู้ที่เรารักในไฟชำระ
โอพระองค์ผู้ “รักผู้ที่เป็นของพระองค์” โปรดสดับฟังเสียงอ้อนวอนขอพระเมตตา
โปรดบันดาลให้ผู้ที่พระองค์ทรงเรียกเขาพรากจากบ้านและใจของเรา
จะได้ชื่นชมพักผ่อนนิรันดรในพระวิมานรักของพระองค์ในแดนสวรรค์ด้วยเทอญ อาแมน

(ก่อ)โปรดประทานการพักผ่อนนิรันดรแก่เขาเถิด พระเจ้า
(รับ)โปรดทอแสงสว่างตลอดกาลเทอญ
(พร้อม)ขอให้เขาทั้งหลายได้พักผ่อนในสันติเทอญ อาแมน

A Prayer for Our Dear Departed

O God Jesus, whose loving heart was ever troubled by the sorrows of others, look with pity on the souls of our dear ones in Purgatory.  O Thou who didst “love thine own” hear our cry for mercy, and grant that those whom thou hast called from our homes and hearts may soon enjoy everlasting rest in the home of thy love in heaven.  Amen.

V.  Eternal rest grant unto them, O Lord.
R.  And let perpetual light shine upon them.
V.  May they rest in peace.  Amen.
บทภาวนาของนักบุญเกอร์ทรูด องค์ใหญ่

ข้าแต่พระบิดานิรันดร ลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระโลหิตอันประเสริฐยิ่งของพระบุตร พระเยซูเจ้า
ร่วมกับทุกมิสซาทั่วโลกในวันนี้ สำหรับบรรดาวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ในไฟชำระ
คนบาปทั่วโลก บรรดาคนบาปในพระศาสนจักร บรรดาคนบาปในประเทศบ้านเกิดของลูก และในครอบครัวของลูก อาแมน

PRAYER OF ST. GERTRUDE THE GREAT


A prayer to release many souls from Purgatory each time it is said and which was extended to include living sinners as well.

Eternal Father, I offer You the most precious blood of thy Divine Son, Jesus, in union with the Masses said throughout the world today, for all the Holy Souls in Purgatory, for sinners everywhere, for sinners in the universal church, for those in my own home and in my family. Amen.บทภาวนาเพื่อผู้ตาย

ข้าแต่พระบิดาเจ้า
พระอานุภาพของพระองค์ ทำให้ลูกบังเกิดมา
พระญาณส่อดสองของพระองค์ นำทางชีวิตของลูก
และโดยพระบัญชา ลูกจึงกลับคืนสู่ธุลี

ข้าแต่พระเจ้า บรรดาผู้ตายยังคงดำรงชีพอยู่กับพระองค์
ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปแต่ยังไม่สิ้นสุด
ลูกภาวนาด้วยความหวัง สำหรับครอบครัว
ญาติมิตร และผู้ทุกคนที่ลูกรู้จัก แด่พระองค์ผู้เดียว

อาศัยพระคริสตเจ้า
ผู้สิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนม์ชีพ
โปรดให้เขาชื่นชมในพระอาณาจักร
ที่ซึ่งน้ำตาทุกหยดจะถูกเช็ดออก
และเราทุกคนจะถูกรวมเข้าเป็นครอบครัวหนึ่งเดียวกัน
ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ตลอดกาลเทอญ อาแมน

Prayer for the Dead
God our Father,
Your power brings us to birth,
Your providence guides our lives,
and by Your command we return to dust.

Lord, those who die still live in Your presence,
their lives change but do not end.
I pray in hope for my family,
relatives and friends,
and for all the dead known to You alone.

In company with Christ,
Who died and now lives,
may they rejoice in Your kingdom,
where all our tears are wiped away.
Unite us together again in one family,
to sing Your praise forever and ever.

Amen.
แก้ไขล่าสุดโดย Anonymous เมื่อ จันทร์ มิ.ย. 15, 2009 8:16 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
ignatius
.
.
โพสต์: 2597
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. ก.พ. 07, 2008 12:48 pm

พุธ มิ.ย. 10, 2009 5:43 pm

งั้นต้องสวดภาวนาในวัดด้วยมั้ยคะ..
กะว่าจะสวดบทภาวนาที่ได้นี้ เพิ่มจากที่สวดปกติก่อนนอนน่ะ
ถ้ามีรายละเอียดอื่นๆ เขียนอธิบายไว้ให้ด้วยได้มั้ยคะ..
จะได้ทำได้ถูกแบบไม่พลาดน่ะคะ
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

พุธ มิ.ย. 10, 2009 6:35 pm

บทภาวนา ปลดปล่อยวิญญาณในไฟชำระ
Deliver Them from Purgatory
My Jesus, by the sorrows Thou didst suffer in Thine agony in the Garden, in Thy scourging and crowning with thorns, on the way to Calvary, in Thy crucifixion and death, have mercy on the souls in purgatory, and especially on those that are most forsaken; do Thou deliver them from the terrible torments they endure; call them and admit them to Thy most sweet embrace in paradise. Amen.

ข้าแต่พระเยซู อาศัยพระทรมานในสวน การถูกเฆี่ยน การถูกสวมมงกุฎหนาม การเดินทางสู่ภูเขากัลวารี การตรึงกางเขนและสิ้นพระชนม์
โปรดเมตตาบรรดาวิญญาณในไฟชำระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิญญาณที่ถูกทอดทิ้ง
โปรดปลดปล่อยพวกเขาจากความทรมานที่กำลังประสบอยู่
โปรดเรียกและรับเขา เข้าสู่อ้อมกอดอันอ่อนหวานในแดนสวรรค์เทอญ อาแมน


บทภาวนาสำหรับวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ในไฟชำระ
Prayer for the Holy Souls in Purgatory


โอพระเยซูผู้อ่อนหวานยิ่ง
อาศัยพระเสโทดั่งโลหิต
ซึ่งพระองค์ทุกข์ทรมานในสวนเกทเสมนี
โปรดเมตตาบรรดาวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เถิด
โปรดเมตตาพวกเขาเถิด
(รับ)โปรดเมตตาพวกเขาเถิด พระเจ้าข้า
O most sweet Jesus,
through the bloody sweat
which Thou didst suffer in the Garden of Gethsemane,
have mercy on these Blessed Souls.
Have mercy on them.
R. Have mercy on them, O Lord.

โอพระเยซูผู้อ่อนหวานยิ่ง
อาศัยความเจ็บปวด
ซึ่งพระองค์ทุกข์ทรมานขณะถูกเฆี่ยนตีอย่างทารุณ
โปรดเมตตาบรรดาวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เถิด
โปรดเมตตาพวกเขาเถิด
(รับ)โปรดเมตตาพวกเขาเถิด พระเจ้าข้า
O most sweet Jesus,
through the pains which Thou didst suffer
during Thy most cruel scourging,
have mercy on them.
R. Have mercy on them, O Lord.

โอพระเยซูผู้อ่อนหวานยิ่ง
อาศัยความเจ็บปวด
ซึ่งพระองค์ทุกข์ทรมานขณะถูกสวมมงกุฎหนาม
โปรดเมตตาบรรดาวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เถิด
โปรดเมตตาพวกเขาเถิด
(รับ)โปรดเมตตาพวกเขาเถิด พระเจ้าข้า
O most sweet Jesus,
through the pains which Thou didst suffer
in Thy most painful crowning with thorns,
have mercy on them.
R. Have mercy on them, O Lord.

โอพระเยซูผู้อ่อนหวานยิ่ง
อาศัยความเจ็บปวด
ซึ่งพระองค์ทุกข์ทรมานขณะทรงแบกไม้กางเขนไปภูเขากัลวารี
โปรดเมตตาบรรดาวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เถิด
โปรดเมตตาพวกเขาเถิด
(รับ)โปรดเมตตาพวกเขาเถิด พระเจ้าข้า

O most sweet Jesus,
through the pains which Thou didst suffer
in carrying Thy cross to Calvary,
have mercy on them.
R. Have mercy on them, O Lord.

โอพระเยซูผู้อ่อนหวานยิ่ง
อาศัยความเจ็บปวด
ซึ่งพระองค์ทุกข์ทรมานขณะถูกตรึงกางเขน
โปรดเมตตาบรรดาวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เถิด
โปรดเมตตาพวกเขาเถิด
(รับ)โปรดเมตตาพวกเขาเถิด พระเจ้าข้า
O most sweet Jesus,
through the pains which Thou didst suffer
during Thy most cruel Crucifixion,
have mercy on them.
R. Have mercy on them, O Lord.

โอพระเยซูผู้อ่อนหวานยิ่ง
อาศัยความเจ็บปวด
ซึ่งพระองค์ทรงขมขื่นขณะถูกตรึงกางเขน
โปรดเมตตาบรรดาวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เถิด
โปรดเมตตาพวกเขาเถิด
(รับ)โปรดเมตตาพวกเขาเถิด พระเจ้าข้า
O most sweet Jesus,
through the pains which Thou didst suffer
in Thy most bitter agony on the Cross,
have mercy on them.
R. Have mercy on them, O Lord.

โอพระเยซูผู้อ่อนหวานยิ่ง
อาศัยความเจ็บปวดทั้งสิ้น ซึ่งพระองค์ทุกข์ทรมาน
โดยระลึกถึงบรรดาวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ในทุกลมหายใจ
โปรดเมตตาพวกเขาเถิด
(รับ)โปรดเมตตาพวกเขาเถิด พระเจ้าข้า
O most sweet Jesus, through the immense pain
which Thou didst suffer in breathing forth Thy Blessed Soul, have mercy on them.
R. Have mercy on them, O Lord.

(Recommend yourself to the Souls in Purgatory and mention your intentions here)


(ให้เราถวายตัวต่อวิญญาณในไฟชำระ ทั้งเสนอความปรารถนาส่วนตัว)


ข้าแต่บรรดาวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ข้าพเจ้าได้วิงวอนเพื่อพวกท่านแล้ว
บัดนี้ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ผู้เป็นที่รักยิ่งของพระเป็นเจ้า
และปลอดภัย ไม่หลงหายไปจากพระองค์อย่างแน่นอน
โปรดช่วยวิงวอนเพื่อข้าพเจ้า คนบาปผู้ลำเค็ญ
ผู้ยังอยู่ในอันตรายที่จะตกในความชั่วร้าย
และหลงหายไปจากพระองค์ตลอดกาล อาแมน

นักบุญอัลฟอนโซ ลีโกวรี (1697-1787),

Blessed Souls, I have prayed for thee;
I entreat thee, who are so dear to God,
and who are secure of never losing Him,
to pray for me a miserable sinner,
who is in danger of being damned,
and of losing God forever. Amen.

St. Alphonsus Liguori (1697-1787),แปลเรียบร้อยแล้วครับ เชิญพิสูจน์อักษร : emo027 :
แก้ไขล่าสุดโดย Anonymous เมื่อ จันทร์ มิ.ย. 15, 2009 8:20 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
~@Little lamb@~
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 9400
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:00 pm
ติดต่อ:

พฤหัสฯ. มิ.ย. 11, 2009 2:23 am

ขอบใจมาก 

แปลได้รวดเร็วดี


ขอพระเจ้าอวยพร
ภาพประจำตัวสมาชิก
Ot@
~@
โพสต์: 989
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 10:44 pm

พฤหัสฯ. มิ.ย. 11, 2009 10:03 am

เดี๊ยวจะช่วยสวดด้วยอีกแรงค้าบ :)
HOLY DANCE
โพสต์: 159
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 03, 2011 5:53 pm

อังคาร พ.ค. 22, 2012 8:44 pm

สวดสายประคำนี้ประจำเลยครับ *-* :s007:
ตอบกลับโพส