สารของแม่พระผู้เห็นอกเห็นใจฯ English Version (Book Two)

รวมสารการประจักษ์แม่พระที่ลำไทร สามารถแสดงความเห็นได้อย่างสุภาพ และไม่อนุญาตให้ตั้งกระทู้ใด ๆ ในบอร์ดนี้
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 657
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

จันทร์ เม.ย. 08, 2019 5:42 am

Dear reader, Mother Mary’s messenger (Nipon/Little Peter) and the translator are not the same person. The translator is a friend of Khun Nipon/Little Peter whom he trusts to translate Mother Mary’s messages as accurately as possible.

The following is Mother Mary’s messenger declaration:
DECLARATION
The decree of the Congregation for the Propagation of the Faith, A.A.S. 58, 1186 (approved by Saint Pope Paul VI on 14 October 1966) states that the Nihil Obstat and Imprimatur are no longer required on publications that deal with private revelations, provided that they contain nothing contrary to the faith or morals. The author wishes to manifest his unconditional submission to the final and official judgment of the Magisterium of the Church in matter of faith and morals.

Unite Your Hearts as One
March 4, 2007, 8:25 – 9:17 a.m.
My dear son, today I tried to wake you up several times but you could not be awakened to receive my message. Now is the right time and you are ready so I have called you again to record what I am about to tell you.

Dear son, do not make any more change on praying at Lamsai. Let it be the same as previous months because it is right and proper for the occasion. If there is anyone who wants to pray special prayers, let him or her do it after the praying of yours is over.

Always hold on to this process because uniting all of your hearts to be one is very important. If you start off with no unity, your hearts will be shaken by the evil spirit and it will make you unable to pray with me in peace and tranquility.

You, my dear son, are so humble and polite and that is the reason why I have to speak up for what I want.

The method of praying that you have brought back and put to use is very good. Every word will make all of you think of my Dearest Son, but the person who leads the prayers must know the right amount of prayers and limitation and not too fast or too slow.

I see your kindness and good intention but I ask that you do it with the right amount. If you cannot unite your hearts as one, the praying will be a cause of division and a chance for the evil spirit to come in and destroy your hearts and minds and make you feel restless. You will be agitated and finally lose concentration while praying.

Let all of you my children never overlook these little things because the progression of conflict in your hearts and minds will gradually grow much bigger and the division within your group will happen. This is the snare of the devil, using your own weakness to be the cause of conflict among yourselves.

Let all of you be aware that the sanctity of praying happens by uniting your hearts as one.

When you come before me, abandon your ego and always remember that only your unity will make your prayers holy. And you will receive the blessing from the Heavenly Father to have happiness, peace of mind and serenity while praying.

Children, remember that uniting your hearts as one is critical for everything you ask for. Be careful not to let any cause of division happen among you because the evil spirit will come in and immediately destroy your unity.

Wherever I am, my Dearest Son is always there. Whatever you ask in my name, He will always listen to you. So, if you want to add more prayers to specially show your faithfulness to Him, you need to check the readiness and willingness of others first.

There is no need for you to hurry up and finish everything within the time limit of your schedule; everything depends on your good will and uniting your hearts as one. The Lord will be pleased if you just mention His name and give thanksgiving to Him in unison. That’s all He wants from you.

Let all of you, my dear children, understand the method of praying. You are heading in the right direction. Give up your own will and unite your hearts as one so praying in this Lenten season will be very beneficial to your souls and those you pray for.
10: 20 – 10: 25 p.m.
At present time the world needs peace and tranquility. Let all of you unite your hearts with Christians around the world, angels and those in heaven to pray in unison, asking the Heavenly Father for peace in this world. From now on remember this every time you pray.

Your Compassionate Mother

The Warning Voice From Mother Mary
March 11, 2007, 1:26 – 2.11 a.m.
My dear son, no matter where you are, you can always meet me because as of now your heart has been completely bonded with mine.

My dear children, there are two things I want to warn you. First, think before you talk because the consequence might be something terrible, something beyond your imagination.

Listen more, think about it and use your brain to analyze before you talk. Is it good news to others? Is it something that might cause misunderstanding? Is it a lie that will damage others?

If you refrain from talking without thinking, you will receive illumination for all problems. You will know what to say and not to say because my Dearest Son wants to see all of you love each other like He loves all of you. If your words offend others, you offend the Lord too.

Dear children, don’t act like a judge giving judgments to others.

What have you learned about this thing the last couple days? I want you to really think about it. You might not mean to hurt other people but you should be able to guess whether there might be a bad consequence that outweighs the good one.

So, be still and don’t let any ill word come out from your mouth. If you mean well, talk only good things and make the person whom you mentioned be praised.

Second, uniting your Christian hearts around the world as one in order to pray and do penance in which it should be occurring every minute of every day throughout the Lenten season.

Even though you cannot pray all the time, you are still able to send the power of your heart to join the hearts of my children around the world who are praying before the Holy Host.

Dear children, uniting your hearts as one will save the world from disasters, wars, and conflicts caused by the citizens of the same country.

Every human being was born with Original Sin, but each of you must learn how to understand and conquer your own will. Don’t wait for anything. Start from your heart first. If every one of you can do this, peace will appear in your heart.

Peace and tranquility will radiate from you to those around you, and those around you will spread them out to those around them and so on and so forth.

I ask you for only these two things. Can you do them for me? Ask yourselves whether you can do them for me.

I thank every one of you who supported and encouraged the publication of my book to spread my messages. Thanks again for your generosity. You have done good deeds for your own brothers and sisters who are far away and could not come to see me to have a chance to follow my teachings from this book.

Dear son, it is getting late. Go to sleep. Whatever happened to you today, the Heavenly Father allowed them to happen so you would know and understand the plan He has already chosen for you.

Children, do not forget to give thanksgiving to the Lord who has been merciful to you in each and every day. Think about it. Without His mercy, what would you be?

Contemplative Prayer
March 16, 2007, 10: 06 – 10:16 p.m.
My dear children, in this hour of grace, I thank all of you who have been staying and praying with me. I long for every one of you to come into my love.

Today there might not be many people who understand this method, the method that will make you hear my voice. You can have a conversation with me by the means of your own heart. Haven’t you seen me in your heart?

This is what my Mother has been telling you to have time to be still with her. My Mother wants to hear your voice talking to her. If you understand the method, whatever prayers you have been saying throughout the night could not be compared to you sending your heart and talking to my Mother in peaceful silence.

My dear children, if you really want to know me, seek an opportunity like this to come and meet me. Then you will know that I really exist. I am in every place. And I am also in your hearts.

The Power of Faith
March 17, 2007, 4:01 – 4:19 a.m.
Uniting your hearts as one in prayer must come from every one’s willingness to do it together, no one is above others. And with unity like this, it will be the power that makes your prayers holy and fruitful.

My Father always listens to your plea in every activity that you all together ask of me.
If you have a real intention in uniting your heart to pray with Christians around the world every time you pray, it will make you feel that you are not praying alone and there are a lot of people who are also in the process of praying and pleading to my Father.

If all of you unite your hearts as one, the sound of the prayer will loudly reach heaven. All the angels and saints will be joyful and will unite their hearts with yours in giving praise to my Father too.

With the power of great faith and love like this, it will make everything better. It will please my Father to see the power of being ready and unity from combining your hearts as one from all of you. He will repay you with His endless love.

Everything will be done according to His will. Let all of you rejoice.
แก้ไขล่าสุดโดย Yan Agape เมื่อ เสาร์ ก.ค. 06, 2019 10:37 am, แก้ไขไปแล้ว 7 ครั้ง.
Yan Agape
โพสต์: 657
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

จันทร์ เม.ย. 08, 2019 5:53 am

Divine Mercy
March 18, 2007, 4:05 – 4:27 a.m.
My dear children, I have been with you, in you, at all times. So, all the activities you have been doing together, I have been doing with you too.

My Father has been listening to your plea. He is pleased that you have given your trust to me the Son of God. Children, do not be frightened with the incident that happened. Everything has been dictated in advance for each of you.

My Father has seen with His Divine Knowledge the unity of all of you. Trust Him. The best thing will happen to this dearly daughter of mine. I will always be on her side, all the time.

(Mother Mary’s messenger: On March 17, 2007, Ms. Angela Saijai Roungsomboon was unconscious and hospitalized while attending the seminar of the Divine Mercy at the city of Sriracha. All of us united to pray the Divine Mercy Chaplet and did the Stations of the Cross, asking the Lord for a special Divine Mercy for her.)

When you go home, let all of you think about the incident that occurred yesterday and remember the time you united your hearts as one. I tell you, this is the power that has created the holiness which originated from your unity.

My dear children, My Father will give her the best thing according to your plea. I thank all of you for the love you have been giving to each other. This love will bring peace and serenity to your hearts.

Go home and live in my love and spread this love to your family, friends and those around you. Peace will happen in this world when you give my love to each other.

The Request From Mother Mary
In front of Mother Mary’s grotto, Holy Family Church, Lamsai
March 25, 2007, 3: 14 – 3:47 a.m.
My dear children, today is a good opportunity for you to be in front of me at this place. I thank you for your goodwill and for being perseverant up to this time.

My dear children, I have been waiting to hear your voice for a long time. Tonight several of you successfully started sending your hearts to me instead of praying. Dear children, I do not want any formality from you. Whatever comes out from your heart with innocence like a child and with no pretension is what I want.

Each day, find time to make your mind calm and send your heart to me, my Dearest Son and even the Heavenly Father.

At first, in silence, you might not hear anything. Do not be surprised. It is human nature. Just have a firm heart and stay still with me and soon you will realize that you do not talk to your subliminal mind. You will be aware of my presence and feel me in your heart.

Remember that the Heavenly Father has never wanted human beings which are his creation to worry or be wearisome, but human beings have established rules and regulations by using their own minds to claim what the will of the Lord should be.

Dear children, you are His children. When you talk to the Lord, do not beat around the bush. All you need to do is talk to Him with honesty from your heart.

I would like to tell you that each of you have different talents. The way you want to get close to the Lord is also different from others too. So do not compare yourself to others. The Lord loves you the way you are and He will approach you the way you are too.

There are several of you who want to hear my voice with your own ears and see me with your own eyes to check whether I really exist. Let me ask you, what do you want to do with your desire? Is coming before me today not a miracle for you? Why did you make a decision to come here? Why did you come and give up your sleep at this place? Why, my dear children?

Trust me. There is no demon that can pretend to be me. I thank every one of you who has always been devoted to me.

I would like to tell you now that if you have true faith, this faith will lead you to me on the day the Heavenly Father calls you back to our home in heaven.

What really worries me is nowadays human beings have been enticed by the devil and fallen into sins. So, I ask you to unite your hearts as one with Christians around the world to pray for peace on earth.

Trust me. Your voice is loud enough and always precious in the eyes of those in heaven. And you do not do it alone. Christians around the world, angels, those in heaven and me unite our hearts as one with you for this mission too.

Come, dear children. Use the love given to you by the Heavenly Father to create peace in this world.

May peace belong to every one of you,

From me, Your Mother, the Compassionate Mother

The Given Work
April 1, 2007, 1: 45 – 2: 30 p.m.
My dear son, I thank you for accepting everything the Heavenly Father gave to you, even the illness. I have seen the joy in your soul and your trust in the Lord to let everything be done according to His will.

It was you who asked the Lord that during the last part of the Lenten season to let you have a chance to be alone with my Dearest Son, right?

My dear son, have you not seen with your own eyes how much the Lord is pleased with you? Do you still remember the living light of water and blood which the Lord revealed to you? This is His love.

He wants every human being to live in His love and gives this special love to his or her family, relatives, friends, and those around him or her so they will feel His love in his or her soul.

I want you to study the whole thing thoroughly in order for your spirit to grow in His love.

Do not forget to get in touch with the persons you have to talk to so the following message that you are about to record will be a good example for them regarding to the love and blessing of His divine mercy.

About my book: you will hear, by the word of mouth, from those who want it. Son, do not rush to hand out my book until all the copies are gone. Ask for advice from the father because he will tell you what you should do.

The work that is not the will of the Heavenly Father will fail sooner or later. Son, always remember this: never let human work to have power over the work you will do for me.

After April 12, there will be a person whom you know from the group that volunteers to be in a choir to sing praises to the Heavenly Father to be the first one to read this book of mine.

When that time comes, you will know whom you will give the book to.
Son, prepare your heart and soul to be ready for the sacred days coming up during the last period of this Lenten season.

The Night of Holy Thursday
April 6, 2007, 3:43 – 4:26 a.m.
My dear children, I thank you for your kindness in willingly staying with me in my night of fear. I already knew what would happen to me, the Son of God. Again, I thank you for your response.

At this time you are not alone. There are a lot of those who are faithful to me staying in front of me in the Holy Eucharist.

Let all of you send your hearts to unite as one with them so the sound of your prayers from your hearts will merge like the sounds of music coming out from each one of you to comfort me the Son of God.

This event happened in the past, but it does not mean everything will end with the passing time. I have always been existing from age to age and now in the present time.

You might not know how sad I have been in watching you in each day, each month and in each year passing by.

Have you never known how much I must suffer in order to redeem you? If it was only a human being, he would have died the first second of the suffering.

But it is me the Son of God who knows how many sins you have so I could not be selfish to quickly die to get away from the suffering.

I willingly extended my life in order for every drop of my blood to completely cleanse you from the sins. I continued to suffer until I received the signal from heaven that everything has been completed.

Then my soul rose up from my destroyed body in accordance with the will of my Father.

My dear children, even now the sins of human beings still make me suffer, all the time. How many times do I have to come back and die so all of you will understand the love of my Father?

When I was being treated with contempt and was humiliated, I willingly accepted it because I love you very much.

I ask you, what have you sacrificed for me in reciprocation? Have you given my love to each other the way I want?

At this time I have only one thing to ask from you: open up your heart and thoroughly understand my love so this love will grow inside you. That is all I ask for. Can you do it for me?

If every one of you unites your heart, this true love will gradually grow and blossom in each of you then to your brothers, sisters, relatives, those around you and from one house to another one.

And finally when every place has only love for people to give to each other, you will already have peace in this world.

My dear children, do not let my death be worthless and go to waste again. Know that because I love you, I willingly poured out my blood for all of you.

I am glad to hear your thanksgiving to the Heavenly Father from your heart. I would like to tell you that He is quite pleased with your thanksgiving too. And He allowed everything to be done according to your plea.

May peace always and forever belong to you,

Your Compassionate Mother
แก้ไขล่าสุดโดย Yan Agape เมื่อ เสาร์ ก.ค. 06, 2019 10:43 am, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.
Yan Agape
โพสต์: 657
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

จันทร์ เม.ย. 08, 2019 6:00 am

The Anniversary of Mother Mary’s Appearance
In front of Mother Mary’s grotto, Holy Family Church, Lamsai
April 12, 2007, 9:15 – 9:53 p.m.
My dear children, I thank every one of you who has always been faithful to me. Today all of you gladly announced your faith by gathering together here at Lamsai with the father.

Dear children, this is the place that I especially like for you to have an opportunity to get close to me and to be able to pray for the divine mercy of the Heavenly Father through me.

The blessings given to you by the Lord partially come from your faith with all your heart and soul and partially come from the kind heart of the Heavenly Father.

I thank you for representing my other children who do not have the opportunity to come and see me here today.

That is right, April 12 was the date (Mother Mary’s messenger: the beginning of Mother’s appearances) that I chose to come and meet all of you at this place which is quiet, peaceful and far from other people. Your traveling to meet me here is the solid proof of your determination.

My dear children, remember the words the father told you today. Let everything begin with you.

If there is anything you can do to give praise to the Heavenly Father, do not hesitate or wait until somebody shows you the way because your life on this earth is very short.

Make everything a thanksgiving for His merciful heart by your own self.

When you live in His love, peace will radiate from you to your family, relatives, friends and those around you.

At this time I ask all of you to unite your hearts in praying for the divine mercy of the Heavenly Father for your fellow countrymen who are being victimized and for peace to happen in every country in this world.

Only by your prayers, will they help soften the impact of the disastrous situation happening right now.

Ask and you will receive. Your prayers will not go to waste.

I will always wait to give you encouragement and join you in praying.

The Confirmation From Mother Mary
April 14, 2007, 8:30 – 8: 55 p.m.
My dear children, again, this is my confirmation. At this time praying is necessary for current situations because human beings are being enticed and being the slaves of all entertainments of this world and without realization that these things come from evil, something behind the façade, that wants to deceive human beings in enjoying the happiness that has no substance. And these things will destroy them.

My children, you forget your brothers, sisters and friends who are being victimized at the present time. They are afraid of the dangers that might happen at any moment.

Let all of you unite your hearts in praying for peace to happen in your homeland too.
Currently the world is full of natural disasters, sickness and more than anything else, the damage from victimization of human beings by other human beings, attacking and even making war with each other.

These things will not end if this world does not know the love of the Heavenly Father and does not give this love to each other according to His will.

My dear children, if you do not unite your hearts in praying for peace in this world, I might not be able to stand seeing the picture of the disaster before me.

Do not let everything be too late, dear children.

Only your prayers will save this world from the disasters.

Trust
April 21, 2007, 10: 50 – 11:07 p.m.
My dear son, for the past couple weeks you have been bothered by evil so that you would not be able to accomplish my work, right? You could not control both of your physical and spiritual health to be calm and still with me.

What I saw in your heart was the trust that you have for the Heavenly Father to let everything be done according to His will.

You must sort them out because not all of the things that happened to you came from the Heavenly Father. He did not test your determination by allowing obstacles to happen. There is no reason why He would do that.

The closer you are to me, the more you will be tempted by evil. It wants to destroy you.

I always heard what you have been asking from me and the Lord during this time. Know that if it is your real intention, what you asked for will be accomplished by your own doing.

I thank you for your trust.

True Love
In front of Mother Mary’s grotto, Holy Family Church, Lamsai
April 29, 2007, 3:10 – 3:40 a.m.
My love is endless, I only ask you to make the most out of your time. In each day, every minute of your time is very valuable. Why don’t all of you think about it? Have you not seen with your own eyes that the situation in the present time is getting worse and worse?

That is why I ask you to spend your valuable time to pray and make penance by sacrificing your personal needs so all the good deeds you do will result in saving your country from natural disasters and from being destroyed by fellow human beings.

Let all of you always remember that I love you very much. If you do not thoroughly understand this you will think that I have abandoned you and let you suffer in your agony.

My dear children, by your indifference and not thinking about your brothers and sisters, you make me very sad. The more I love you, the sadder I am. Is there anyone who understands how I feel?

My dear children, at the present time you spend your time with an extravagant lifestyle which makes you think that it is the happiness that you should be looking for. And you have only a few minutes left to spend with me or no time at all to spend with me.

And during the time you have for me, you do not send your hearts to me, to talk and to seek comfort from me. If I was another human being, I would have complained about it because the persons I love with all my heart ignore me.

But I am your Mother so I have always been waiting for you with love. When you are in the same situation like mine, you will understand how I feel.

Love each other. Show your love to each other every way you can. Even though you could not help in any other way, you can use your own heart praying with love for your fellow countrymen.

Children, remember that you could not understand how other people feel until you are in the same boat as them. And at that time you will have many demands in order to receive a lot of help from others.

During this remaining time of today, you can unite your hearts as one in praying for those who are suffering. Can you show your true love by spending this little time you have left in prayer?

What I have told you today does not mean that you have spent your time inappropriately. I just want you to know and see the behavior of my other children who have not yet understood the will of the Heavenly Father.

You are my only children that I have a chance to tell what is in my heart.

If you have a chance, hurry up to be a good example. Your action is worth more than your proclamation.

Let it start with you first, dear children.

I love you very much.

Your Compassionate Mother
แก้ไขล่าสุดโดย Yan Agape เมื่อ เสาร์ ก.ค. 06, 2019 10:46 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
Yan Agape
โพสต์: 657
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

จันทร์ เม.ย. 08, 2019 6:08 am

The House of Blessed Sister Agnes Phila, Songkhon
May 5, 2007, 10:58 – 11:30 a.m.
My two dear children, this is another opportunity for us to meet at this house again. What did I ask you to do the last time we met here? This is a good time for you to ponder and confirm the calling of your heart whether you are ready to choose the path the Lord has dictated for you.

I believe that now you have a definite answer for the Lord, right?

What have you learned that would benefit your soul during this length of time? That is right; praying from your heart is the source of everything that will happen. Start from this point.

Your experiences make both of you stronger and they enable you to sort out what is right for you.

Let both of you understand that your death from this world has already gradually begun in your hearts. You will get used to your new condition which is different from other people. You will be more stilled and will clearly see your goal.

Everything that happened has molded you to get used to the path of this new life. And you will not be able to go back and live the old life again. But everything will not be accomplished without the willingness of both of you.

I know that this day will definitely arrive.

Dear children, your prayers are very valuable. Do not be discouraged by the events surrounding you which in your eyes, is not getting better. It is like trying to fill a glass of water with a drop of water, one drop at a time.

It will take time to see the water in the glass. If you want the glass to be full faster, you must add more drops of water and do it more often.

When the glass is full and overflowed, the miracles from your prayers will occur.
My daughter (the older sister of Mother Mary’s messenger), I know what you are thinking? You are thinking about your son, right? Do not blame the Lord. Ask yourself, how hard have you tried? And you are also thinking about what you have been pleading for from the Lord.

You start to see that the events that happened to you were not a coincidence. What you have been praying for is about to happen. You are building a wall to shield yourself from other people. You will have peace in this kingdom of peace. I know this is what you want.

My dear children, I ask you to show your love. Pray for your family, relatives, friends and fellow countrymen who are being victimized. Your pleas have always been heard by the Lord.

When the glass is full of water, you will definitely see the reward of your devotion.

Be perseverant and continue to do your duties. I am not worried about the effort from both of you. If there is any obstacle in this time frame, have trust in the Lord. Offer everything to Him. The best thing will happen when you trust the Lord.

The blessing in the time of sickness is precious. If you know how to use this time properly, you will conquer everything even your own will.

Give thanksgiving to the Lord who gives this special occasion to you and for giving you this day. Give thanksgiving to Him with all your heart and soul.

The Paths to Choose From
May 18, 2007, 1:10 1:40 p.m.
My dear son, conquering your own will is the most difficult thing for human beings to do, unlike other things. You must try hard to control yourself in order to successfully accomplish the things you want to do.

When you are being tempted, in the silence that you could not hear my warning voice, you must be careful because you might get lost easily by the enticement of the evil spirit.

Dear son, at this time you must be firm to live in the Heavenly Father’s love. Never lose your faith and be flimsy by the temptation of the evil spirit.

You have arrived to the point that you must choose the path of your life by yourself. At this time you feel like you are alone by yourself. The Heavenly Father allows it to happen because He wants you to choose your forthcoming path of your life by yourself.

You have received enough molding. Ask yourself what you want. You might not be able to figure it out with your own intelligence. Ask for the illumination from the Holy Spirit. He will grant you the illumination.

You have only two paths to choose from: Go forward or go backward to live the old life and choose to do what you want which is easy and gives you more freedom. I believe that the result of what I have taught you throughout this length of time will have an effect on you and my teachings will not go to waste.

Begin to rise and stand up again. You have been down for a long time. You cannot recall the time that already passed by.

Have you reciprocated the Heavenly Father’s love today? Do not be discouraged. Never let any event to have power over the trust you have for the Lord.

If you are ready to get up, I will support you so both of us will walk forward together with firmness.

From your Mother

Little Peace in Your heart
May 19, 2007, 5:05-5:25 p.m.
My dear children, what I want to see the most at this time is seeing all of you uniting your hearts as one in praying and doing penance for the sinners in this world and for peace to happen according to your pleas.

I ask those who are being indifferent and not caring for others’ suffering to stop and ponder. If the world is full of those who are being indifferent and have a lack of compassion, how will the world be?

On the day that you experience the suffering, you will understand the bitterness of it. Do not pick and choose whom to give help. Give help from your heart with no exception. You might not understand at this time, but put it to use.

You will understand the peace in your heart when you are the one who gives help with no expectation to receive anything in return. You give help because you love the Heavenly Father.

Pray more. Give love and compassion to those that are close to you first. The little peace in your heart will gradually grow and expand.

By your love and good will, in the end, peace will gradually arrive to this world.
Pray.

Do Not Forget What I Have Taught You
In front of Mother Mary’s grotto, Holy Family Church, Lamsai
May 27, 2007, 3:10 – 3:40 a.m.
My dear children, I thank all of you who paid attention in praying today. I especially thank those who paid attention in praying and doing penance in atonement for the sins of human beings.

It is true that your pleas might not have immediate results, but the Heavenly Father has always listened to your pleas. He definitely knows when peace will happen in this world.

Do not worry. Do the best you can for today.

Have you served your family, relatives and friends just like my Dearest Son willingly served all of you? If you are still selfish, wanting only your own comfort, what will happen to those being victimized and neglected?

Create little peace in your heart first. When you give help from your true heart, without wanting anything in return, it is the same as you conquering your will and are one of the servants of my Dearest Son.

My dear children, there are several things in this world that you do not understand. Do not worry. If you choose not to follow your will, making sacrifice and sharing your love to those around you, this virtue will come back in reciprocation for you too.

Be aware of your will and do not be its slave. The evil spirit uses it to destroy you and prevent you from doing good deeds. Thus conquering your will is the source of peace because you do not have to worry about anything anymore.

Trust in the will of the Heavenly Father and you will know that there is no greater joy than the joy of the Heavenly Father’s love.
แก้ไขล่าสุดโดย Yan Agape เมื่อ เสาร์ ก.ค. 06, 2019 10:49 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
Yan Agape
โพสต์: 657
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

จันทร์ เม.ย. 08, 2019 6:20 am

Do Not Trust Your Will
June 10, 2007, 12:30 – 1:30 p.m.
My dear son, being in silence without anything coming in your heart and mind is the time for you to learn and a time to get to know your own will. Now you must realize how to behave when you have chosen to work for me, right?

Do you thoroughly understand this expensive lesson of life? Carelessness and confidence in one’s will have brought disasters to that person quite frequently.

Do not trust yourself especially when you are being tempted. Do not open yourself up for any opportunity to be in a risky situation that will lead you to make mistakes against the will of the Heavenly Father.

Do not be arrogant because of the belief in your steadfastness. The evil spirit knows this well and it will use this careless opportunity of yours to destroy you, my son.

Remember well, my son, conquering oneself is not an easy thing that everybody can do. You must learn how to do it and practice it all the time. And the most important thing is knowing your own will well, which will prevent you from being a victim of the evil spirit again.

Know that whenever your mind is unsettled, do not step out from your safe place that you are familiar with! Close every door of your heart. Do not open up any door for the evil spirit to come in and entice you to fall into its trap!

My dear son, that’s right. I want you to be alone at this time. Live your life in prayers and make penance in atonement of your sins and of other sinners, because presently you are not strong enough to withstand the enticement of the evil spirit.

The evil spirit, on several occasions, used those people that you have met as its tool to destroy you without their awareness.

Children, what you have to try at this time is to stop doing things according to your own will. Always keep your soul sturdy. It will be harder and harder in each day for you to do good deeds because the evil spirit does not want you to be in grace.

Without grace, living in holiness will be unsuccessful and praying will come from a hardened heart. Making penance will no longer be fruitful because it comes from your own choosing whether it is easy to do or not. And you do it just for the sake of doing it.

There is no benefit, my dear children, if everything you do, you do it for the sake of doing it. Doing it because you are used to it or doing it because it is only an obligation.

The evil spirit understands this and knows how to attack each of your weak points. It does not want you to gather in prayer for the atonement of sinners in this world and for peace to happen just like I told you.

At this time let all of you, my children, be aware of your spiritual war. The evil spirit has been seeking the way to destroy your unity, scattering you, and making you unable to find peace of mind.

When the power of your devotion disappears, there will be no more sacred activities that you will do together for your brothers and sisters who are currently being victimized.

Who will come to rescue you if you do not have unity and solidarity? Ask for the illumination from the Holy Spirit. With His blessing, everyone will be saved from this temptation.

Do not trust your will. Trust in the will of the Heavenly Father. If you trust in the will of the Lord with all your heart and soul, nothing can shake your faith again.

Think about it, children. The disasters which will happen in the future will start from your own will!

(Mother Mary’s messenger: Tonight while I was praying, I saw Mother Mary crying really hard. Her face was full of tears. I also saw the map of Thailand imposing on Mother Mary’s statue, particularly the western side of Thailand, from northern to southern part which has been totally covered in red blood.

Mother Mary asked me why I lately did not pray the prayer of offering Thailand to her (I did not pray this prayer for the past three weeks) I got no excuse so I hurriedly picked up the prayer, from a sheet of paper, and prayed right away. )

Here is the prayer of offering Thailand to Mother Mary:
The Prayer of Offering Thailand to the Blessed Virgin Mary
O Mother Mary, you have been honored by God to be raised up to heaven both body and soul, we, your Thai children, are joyful in the highest honor the Lord has given you.
Today we offer Thailand which is our birthplace and homeland in your hands.
Mother, please keep our freedom and Thai identity which are our inheritance from our ancestors given to all of us up until now.
We ask you to protect our king, queen, crown prince, princesses and every royal person to always be the refuge of every Thai.
We ask you to help every Thai to love and safeguard his or her Thai identity.
Please make all of us realize that Thai identity will be forever with our homeland only when every Thai is united as one and help each other to keep custom, culture and high moral standard which are precious heritage of every Thai.
Please bless the Roman Catholic Church in Thailand. Bless all the bishops, priests and ordained males and females to make them full of compassion and self-sacrificing spirit in serving God.
We ask for Thai youths to respond to the holy calling and have more self-sacrificing spirit.
Please give the blessing to the Church’s missions and activities: education, development of mind and body and mercy mission to be the testimony of true Christian love.
O Mother Mary, full of honor, raised up to heaven, the Patron of Thailand, we offer our beloved homeland to you. Please, Mother, protect Thailand and our Thai brothers and sisters, especially those who have special love and devotion to you.
We offer this prayer in the name of Lord Jesus, the Son, who lives and reigns with the Father and the Holy Spirit forever and ever. Amen.
This Message Is for Every One of You
June 17, 2007, 8:20 -8:40 p.m.
My dear children, I, the Son of God, am right here in front of you today. Have you really understood my love, the love that gives forgiveness to others?

Only the person who gives forgiveness will have peace. He will have only gladness and joy when he sees those who have suffered get rejuvenated. The sound of crying turns into the sound of joy. Only the one who has been forgiven will understand this joy.

My dear children, I have heard the words of thanksgiving from the depth of your hearts and it has made me happy, that’s all it took.

Remember, only the giver will receive a hundredfold in return.

The person who realizes that he is the worst sinner will be raised up high by me because he is aware of his sins and mistakes and has pleaded for forgiveness from me. He is unlike the person who is arrogant and thinks that he is so virtuous but in his heart, he is not. His graceful manner in front of me does not mean anything.

My dear children, you can lie to anybody in this world but you cannot lie to yourself. I know and see everything. What is the benefit of acting like a person worthy of praise in front of everybody but in your heart you do not have love and forgiveness?

Do not let arrogance cover up the truth that cannot be denied because when it is time for you to be in front of my Father, you will not be able to twist the truth.

My dear children, I come today to tell you that at this time the truth will be revealed, nothing can be hidden from the eyes of my Father.

Strive to do good deeds. Your opportunity has arrived. Grab this wonderful opportunity before it will go by. Then there will be only the sound of crying.

My dear children, pass the word along that I have come to leave a message for every one of you.

The Power of Love
In front of Mother Mary’s grotto, Holy Family Church, Lamsai
June 24, 2007, 3:10 – 3:35 a.m.
My dear children, today is a good opportunity for you to come and join each other in praying in front of me again. By your love and devotion, your prayers have been heard in heaven. The angels and those in heaven were overjoyed by your unity in praying.

I would like you to pass the word to every one of my children that praying from your true heart has tremendous power. Even though today there are only a few of you, the power of prayer is not lesser by the number of you.

Know that your prayers tonight really pleased the Heavenly Father. By your real faith, miracles can happen. By your faith, you were able to see the glory of the Heavenly Father in the form that He wanted you to see.

Remember the atmosphere of devotion that you together have offered the prayers to my Dearest Son and the Holy Spirit because at that time you really offered your souls to the Lord.

This is only a tiny bit of happiness in heaven that ordinary human beings like you can feel.

My dear children, do not be afraid of the events in the future. By your faith, the Heavenly Father will choose the best thing for you. Trust the lord.

I am impressed by the love which together you have shown me tonight. Every one of you is a brother and sister to each other. Continue to help and support each other. If you could not help with money or activity, your prayer will be the comfort that revitalizes them.

Know that there is nothing more powerful than true love. And by this love, unity and peace will finally happen in this world.

When you go home, never forget what you have done today. Whatever pleases the Heavenly Father, you have done it with ease, right? You only need to abandon your own will. That’s all it takes.

From now on I should not hear the complaint how you will abandon your own will.

My dear children, you have come to the right path. Continue to march forward with trust in the Lord.
แก้ไขล่าสุดโดย Yan Agape เมื่อ เสาร์ ก.ค. 06, 2019 10:53 am, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.
Yan Agape
โพสต์: 657
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

จันทร์ เม.ย. 08, 2019 6:32 am

Special Activity for Mother Mary in the Month of August
July 8, 2007, 1:15 – 2:30 a.m.
My dear son, it is quite late for you today. I thank you for your response to my call.
Okay, you can share the following with your family, relatives and friends.

I am going to tell you that praying is still very important to your homeland’s situation because there are several sinners who have been the tool of the evil spirit that continues to wreak havoc in your homeland.

Never neglect to pray for your homeland and especially for the monarchy. Whatever is close to you, you might not be able to see it. But I would tell you this: do not be careless. If you wait until the disaster touches you, everything might be too late for you to resolve.

Think and go over what I have frequently told you. What is happening now? Do not be careless. If you have an intention to do some special activity for me in the month of August, I would like to insist that you constantly pray the Prayer of Offering Thailand to me, the Blessed Virgin Mary.

By your devotion to me, your pleas going through me will always be heard by the Heavenly Father.

My dear children, unite as one for your own homeland. Pray with true belief, not with being afraid of the approaching danger. By your trust in the Lord, you will receive a response from the Heavenly Father as a reward for your trust in Him.

At the present time I ask you to make sacrifice and control your own will as the penance for those sinners because they have committed sins until they are used to them and think that they are not sins anymore.

By the persuasive words of the evil spirit, they will use their own will to justify that they can do those things with righteousness.

My dear son, I know that you are very sleepy. Go to bed and rest in the Holy Spirit so you will have energy to go to church and make confession, asking for forgiveness from the Heavenly Father, as you wish.

Let all of you, my children, keep cleansing your souls to be clean all the time because the temple which is the dwelling place of the Lord is in your own hearts.

Pray for the King
July 15, 2007, 6:30 – 7:40 a.m.
My dear son I know that you have a question in your heart and wonder what I will tell your brothers and sisters.

At the present time I want all of you to pray for the king. He has been doing everything for his people without seeking his own benefit and well-being. Let all of you hurry up to do good deeds to reciprocate his kindness.

If you are unable to do good deeds, praying is the thing you can always do.

I often asked you whether, each day, you have reciprocated the love of the Heavenly Father. Perhaps this question is too generic for you to understand.

Today I ask you again whether today you have reciprocated the love of the king. I believe that now you understand the question, right?

Do not forget the situation of your homeland at the present time. While you are living comfortably, there are several of your friends, brothers and sisters who are in grave danger and could not find peace.

Cut down on luxurious stuff and think about your friends, brothers and sisters who are suffering and what you can do to help them.

I have not seen you get serious about this issue. If you are in that situation, what would you want? Hurry up to help each other in order to stop the problems from spreading all over your homeland.

Give up your own comfort and benefit for your friends, brothers and sisters who are currently facing the crisis.

I tell you now, the prayers alone will not be able to help your homeland from disaster. At the present time there is no good deed done on behalf of Christians (layman) to offer help and soften the impact of the tragedy.

You are a small number of people in your homeland but if you unite as one, you will be a small candle shining light into this darkness. What are you waiting for?

Show everyone that Christians can love, have concern and are protective of the homeland too. I know that if I do not make it clear, some people will take what I told you to cause division among you all.

So I tell you, you do not have to think of any big project. Do little things with the most benefits and really reach out to your friends, brothers, and sisters who are suffering at this time.

This is the most appropriate thing to do. This is the spreading of the Heavenly Father’s love to those who have not known Him yet.
Think thoroughly. What will we do with our little strength?

I know that even though I told you to constantly pray to offer Thailand to me, there is still a lack of attention and continuous action from you.

My dear children, you don’t know how precious your prayers are for your homeland at this time. You do not have to seek anything special for me. Unite as one and show me how much you love and have concern for your homeland.

There is no benefit in talking without any action. Even with this little sacred thing, you have not paid attention to it.

I must ask you that from now on, my dear children, can you pray for your homeland?
This is my plea to you: Make more sacrifice and give up more of your own comfort for peace in your homeland.

Thank You, Thank You Very Much
In front of Mother Mary’s grotto, Holy Family Church, Lamsai
July 29, 2007, 3:00 – 3:25 a.m.
My dear children, so many of you have shown up here today. I am very happy that your faith has led you to come and see me here.

I thank you for your goodwill, making sacrifice and giving up your own comfort to come and pray together with me at this place.

I thank you again for responding well to my request. Your effort can be seen through the sacred activities that you have united to fulfill today which were full of love and concern.

I am very glad that you have shown me your action. Thank you, thank you very much.
This homeland belongs to every one of you. And the king should be the one you give the highest honor to. I want to tell you that you really please me.

My dear children, continue to do like this all the time. Do not do it only for today.
The prayers that you have prayed together from your pure hearts have been acknowledged by those in heaven.

The Heavenly Father’s mercy has always been given to you. Because you are His children, your pleas will always be responded by Him, your Father.

My dear children, today there are several of you that want physical help. I would like to make a suggestion: If you truly trust the Heavenly Father and ask for His help, you will receive comfort for whatever that causes trouble in your life.

But you must ask for it not to be done according to your will, ask willingly for it to be done according to the will of the Heavenly Father.

There is no father who can abandon his own child. But at the same time, you must know how to sort out the problem too. What is the event that you have the influence to cause the problem to occur? What caused it to happen? What is the cause of your bodily illness? Look thoroughly at yourself. Everything depends on your true heart.

Children, if you are unable to sort out the problem, ask for the illumination from the Holy Spirit. Let all of you remember that bodily illness can be cured but you must understand the cause of it.

All right, I might cause some of you to not understand what I have been talking about. But for those I want to specifically talk to, they will understand what I want to tell them.

Never let miracle and supernatural action get involved with your devotion. If you pay more attention to those things than your enthusiasm and doing sacred activities, you are being pushed away from the splendor of the Heavenly Father.

Be content with what the Heavenly Father has given you.

I want you to take these wonderful things you experienced today and put them to use in your daily life.

Only with your firm faith, you will be safe from all dangers.

Mother Mary’s Love
In front of Mother Mary’s grotto, Holy Family Church, Lamsai
August 26, 2007, 3:05 – 3:30 a.m.
“Mother Mary’s messenger: Today there was a big group of our brothers and sisters who came from the province of Korat to join us in prayer, making a joyful atmosphere in front of the grotto.

There was a breeze and later on it rained, forcing us to move to the front of the church to pray. We did not think that it was a hardship at all. While it was raining heavily, Mother Mary made me aware that she was walking from the grotto to join us where we sat in prayer.

Mother Mary’s hair was black and her lips were pink, smiling at us to give us encouragement with her mercy and kindness. It was the smile that I would never forget the rest of my life. While we were praying together, I knew that Mother Mary stayed with us the whole time.

While I was reading the message she gave us tonight to our brothers and sisters, I could feel that Mother Mary was very sad. So I asked her to let me share her sadness too.

Just like that, my tears started to pour down my cheeks nonstop. They were the tears with no sobbing sound because I had to control my heart and mind with tremendous effort. It was the sadness that had too many layers and was too deep for a human being like me to understand.

It was the sadness of Mother Mary who saw her children in danger. It was the sadness that her children did not listen to her pleas. Even though she was still very sad, she had to pull herself together and be strong in order to be the refuge for us her children, leading us to safety.

I really want all of us to feel this feeling in order for us to know how much Mother Mary loves us.”

My dear children, it is time for me to talk to you through my messenger. I thank every one of you who skipped sleeping and has been praying with me up until now.
My dear children, have you ever wondered what led you here and for what purpose?

Your goodwill demands my presence in your midst here today.

Let all of you be still for a moment, clear your mind and think only that you are now in front of me. What do you want to tell me? I am happy to listen to everything you have in your mind, both of your happiness and enormous suffering. I am waiting for you to tell me by yourself.

(Mother Mary’s messenger: I told everyone to be still for a moment in order to send what is in their minds to Mother Mary.)

At the present time if you follow the news, you will know the horrible suffering of your brothers and sisters in the southern part of your homeland. The prayers from every one of you are the medicine that can heal the wounds in my heart and in your brothers and sisters’.

My dear children, if you have love and goodwill and want to see me happy, hurry up and pray for your homeland.

See for yourself, what has happened to our homeland that together we once lived comfortably and in peace?

You might not understand how deeply I suffer when I see my children suffer by the thoughts and ideas of a few human beings who lack self-control. These people do not know true love and do not even know the love for their own selves.

Pray so these people will be molded by the prayers that are full of your love and good will. Pray so they too will have peace.

Today I thank you for your unity and good intention to come and pray together before me. May peace continue to be yours. Peace of heart has been brought to you and everyone by the love and compassion that you have for each other.

Every one of you who are here and somewhere else are brothers and sisters. Forgive others, even though they have hurt your feelings or if they are your enemy. They are also my children. If you remember this, brotherhood and sisterhood will spread out and they will finally bring peace to the world.

Remember that human beings are brothers and sisters. Do not victimize each other or have ill will toward each other.

How can I be happy when you, my children, make me see the division, lack of unity and fighting among you?

My dear children, remember that every one of you are brothers and sisters in the Heavenly Father, of the same Father, the Father who is great and has equal love for every human being.

My dear children, go home with His love. Spread His love with your actions.

May peace belong to every one of you,

From me, Your Mother, the Compassionate Mother
แก้ไขล่าสุดโดย Yan Agape เมื่อ เสาร์ ก.ค. 06, 2019 11:00 am, แก้ไขไปแล้ว 3 ครั้ง.
Yan Agape
โพสต์: 657
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

จันทร์ เม.ย. 08, 2019 6:46 am

The Teaching of Mother Mary
September 9, 2007, 12:06 – 12:40 a.m.
My dear son, today you have confirmed your belief in front of your brothers and sisters. Today several of them who heard it immediately understood the meaning of it.

Some of them are still confused and do not understand because they were so occupied with the questions that were asked in their hearts and did not thoroughly think about the content of my message. And there are several people who closed their hearts, and refused to listen to my voice.

It is all right. I already knew what would happen. If people with gentle and humble hearts practice what I taught, peace will happen in their own hearts.

For those that do not understand but are eager to seek the knowledge and illumination, they will finally understand if they persevere and try hard.

For those that got ears but act like they have none, they have sadly missed a chance to make spiritual progress. They might not know that they have used their own ego to deny my teaching.

My dear children, my happiness is seeing peace in your hearts. Even though in real life you have many issues and problems, no one can take away the peace in your hearts.

So, you must be a giver with a virtuous heart. Give with no exception. Give true love to your family, friends and relatives. If you can do it like this, peace will definitely be in your own heart.

My son, today you are tired from your daily chores. Go to bed and rest. Think again about the activities that you plan to do tomorrow whether they will bring peace to you.

If there is no peace, even though some people might ask you to do them, they are not the work that I want you to do.

Son, may peace always belong to you. And may peace belong to every one of you my children.

From me, Your Mother, the Compassionate Mother

Peace in Your heart
September 16, 2007, 5:50 – 6:30 a.m.
My dear children, be aware that any activity that makes you farther away from the love of the Heavenly Father, whether you realize it or not, is not the will of the Lord.

As human beings, you always seek the reason to support whatever you have done to prove that it was right and just. And human beings often fall into the trap of the evil spirit that confuses them to do the wrong thing and causes them to think to themselves that it is the right thing to do.

My dear children, be aware that these things are going to happen day in and day out without any corrective action from you because you believe that you have chosen the right thing to do and it is the best course of action for that particular circumstance.

So, I have to tell you not to really trust your own will. Do not judge and think for other people. The justice you choose to use on other people might not create peace for them and even for yourself.

Trust in the will of the Heavenly Father. His love and mercy are timeless, no past or future.

You will understand His love only by willingly putting to use the truth that my Dearest Son has revealed to you. You might think that it is too difficult for you to do, but I would like to ask you whether or not you have tried to put it to use with all your heart and soul.

Do not say that you are weak and could not do it. And you are willing to give up this righteous effort to do whatever your will wants which is familiar and easy for you.

By saying you are weak, are you willing to give up the kingdom of heaven?

Today I would like to tell you that you can find peace in this world by abandoning everything and following my Dearest Son, and then you will always have peace in your heart.

(Mother Mary’s messenger: the message for today is quite personal. Whoever opens up his or her heart will gain benefits from this message. Please be careful in passing it on to others.)

Little Rabbit
September 23, 2007, 4:10 – 5:40 a.m.
My dear son, today should be the day that makes you happy because at this time your heart has been completely united with mine. Thank you very much for willingly abandoning your own will for me.

I heard you talked last night that from now on you will not misbehave because I have raised you up too high for you to fall down again.

The devotion and hope that other people have in your prayers make you unable to disappoint them. So, you willingly give up everything, including your body and soul which you have offered to me to take care of.

Dear son, thank you very much. There are few people who give up their own comfort for others like this. This is the time I have been waiting for, waiting for your willingness. And I am very happy that you told me from your true heart.

That is right, my dear son. People believe that your prayers are fruitful and I allow them to happen like that. It is not that I want to raise you higher up than others.

They are the prayers coming out from pure heart, praying for others with no expectation to receive any reciprocation. This is the heart and soul of praying.

If you have a stake in praying and wish to gain benefits for yourself, especially endless desires of human being, the prayers from this world will unable to bear fruit.

Son, I thank you for knowing that you are not a holy person, but you do not want to disappoint those who come and seek help from you by behaving inappropriately.

I thank you for your sacrifice. From now on you do not have to wait for me to contact you first because you have completely united with me. I am aware of your thoughts, every one of them. If you talk to me in your heart, I will immediately reply to you.

Dear son, how about getting rid of the laziness inside you first? It has been hiding inside you for quite some time because you were not careful. Now you are aware of it, right? This laziness is the one that has stopped everything without your realization.

It is time for us, together, to cast it out from your soul. It blocked your thoughts, making you blind and did not know what to do. How long have you been stuck in the same place?

From now on you will clearly see everything, because the darkness that covered your heart has been cast away.

My dear son, you were like a fast rabbit, but after running for awhile you were careless and took a nap. At the present time my work that seems to be slow like a turtle is advancing with great speed. Wake up and rise before everything will be too late!

My dear son, I have seen your effort and intention with all your heart and soul in arranging the prayers at Lamsai. Today I want you to use my heart to review it one more time.

The prayers are for everyone, not only for you. Go over it one more time and identify the heart and soul of it and whether you have completely arranged the whole thing.

I know that you are worried that on the 30th you will not be able to attend the Mass in the morning because you have to go to Saint Michael the Archangel Church at Rachaburi Province. It is okay to go, son. The father will be happy to see you and I myself want that to happen.

It is true that a procession of my statue and offering flowers to me are paying homage to me. But you do not have to worry about that because I am not a statue for procession. And you have already offered your heart to me which is more precious than any flower or offering. I am with you, in your heart. How about we go to see the father together?

Have you seen the change in the past couple days? Every time you picked up this notebook, you always received my message. You did not have to wait for me to contact you, correct? Always have a notebook handy in order for you to record your spiritual progression.

I know what you are thinking. Son, do not worry about Adelia and the painting of me.

I have already told you to pray for this. Everything will turn out okay. I recommend you brush up on your English. Soon you will need it.

All right, dawn is coming. My Little Rabbit, it is time for you to run with me again. But this time you do not have to run fast like you used to because you will be tired and lose all of your energy.

This time we are going to run together with firmness in the Heavenly Father’s love in which you will never get tired.

May peace always belong to every one of you,

I Will Always Be With You While You Pray the Rosary
In front of Mother Mary’s grotto, Holy Family Church, Lamsai
September 30, 2007, 3:15 – 3: 35 a.m.
(Mother Mary’s messenger: On September 29, 2007, there was a bus full of our brothers and sisters, about 79 of them, came from Korat to join us in praying together with Mother Mary. It is the largest crowd, a record, since I have been praying at this place.

Tonight the front of the grotto was brightly lit up and water from the waterfall flew gently the entire time we were there. It was like a special greeting to our brothers and sisters who came to visit us.

I would like to thank the elder brother who kindly helped us with the lights and made improvements in the front of the grotto.

It has been raining heavily two days before our arrival. It was very warm today, making the whole area that was wet completely dry. Unusually, there were a lot of mosquitoes at night but no one complained about it. Our hearts and minds were fully focused on Mother Mary.

When we started to pray, several of us saw the moon with a halo around it that had the color of a brilliant and beautiful yellow. Sometimes there was a ray of light coming out from the moon. It was a delightful surprise.

Before 3:00 a.m., several people saw the statue of Mother Mary in the grotto getting bigger and taller until they could clearly saw the color of gold inlaid on her shawl. Mother Mary bent her face down, looked at us and joined us in praying. And sometimes her face turned into the face of Lord Jesus.

I did not see all of these things but I was happy for those he saw them. It was a blessing for them to see the miracles of Mother Mary.

About 3:00 – 4: 00 a.m., the sky, which was heavily cloudy, opened up in a big circle and surrounded the moon with a halo around it. This time the halo was so big that it covered the whole area of the church. Whether it was a natural phenomenon or not, all of us were so glad to see it and thanked Mother Mary for giving us this wonderful moment to enjoy it.

My dear children, I thank all of you for your goodwill, sacrificing your own comfort the entire day up until now to be with me. I would like to specifically thank Auntie Jongkol who made a sacrifice, giving you the chance and leading all of you to come and visit me here.

Whatever Auntie Jongkol did for me, she will receive much more in return in heaven.

Today you have seen the sacred activity started by a few people, some of whom have passed away, but now only a small number of them are still alive. All of you make them happy because from now on they will not worry that nobody will come to see me here at this place again.

My dear children, this is the blessing from your own prayers. Even though there is no immediate result, your prayers made it happened. Is that right, elders?

Today there might be several changes, but you will clearly know whether the changes are good for you. I have constantly told my messenger to remind all of you who came here with good intent not to lose the good feeling you have received from it.

Everything must be simple. And the heart and soul of praying is sending your true heart to unite with the prayers you say. Having time to be still so you can discern alone, or make a plea to me are beneficial to your own soul because when you are still, your mind is not scattered all over the place. Your prayers will come out from the depth of your heart, not just flowing along with the prayer.

I know that several of you hope to have a healing from the sickness of your body. My dear children, there is no benefit for you to have good health if your soul is attached to the evil spirit or if you are to be its slave.

Is having an opportunity to be here in front to me today not enough of a blessing for you? Not too many people have the same chance as you.

I would like to ask you whether you have learned anything from here today. Whatever you see as a benefit, put it to use in your daily life. You do not have to wait until next month and start all over again.

If what you think is the right thing to do and is beneficial for your soul, people around you or your friends, what are you waiting for? You can start doing good deeds by yourself.

You do not have to wait for anybody to be an example for you to follow. If everyone waits like this, the world will never have peace.

My dear children, several people want to know when Thailand, our homeland, will have peace. I would like to tell you, why don’t you make peace in your hearts first?

If every one of you has peace, peace will spread out to those around you and, of course, peace and tranquility will happen in every place.

I have told you several times that peace must first begin in your heart. Do you still remember that?

Today we have gathered here to spend time together. Whatever makes you have peace, even though it is a little thing, it will begin to lead you to peace in other aspects of your life.

Remember today’s lessons and make them fruitful. Then you will know these things are not too difficult beyond your ability to accomplish.

My dear children, I bless your traveling for tomorrow for it will be in the eyes of the Heavenly Father. He will protect you from any harm.

Do not forget to invite Saint Michael the Archangel to go with all of you. He will safely lead you to your destination. It is the right thing for you to go and celebrate with him in his honor.

Do not worry about me here. The activities you have been doing are precious to me, more than any flower that has been offered to me.

My dear children, if next month you cannot come and see me here, do not feel sad. I will always be with you while you pray the rosary. The rosary will bond your souls together.

Thank you, thank you very much.

May peace always belong to every one of you,

Your Compassionate Mother
แก้ไขล่าสุดโดย Yan Agape เมื่อ เสาร์ ก.ค. 06, 2019 11:06 am, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.
Yan Agape
โพสต์: 657
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

จันทร์ เม.ย. 08, 2019 7:02 am

The Month of the Holy Rosary
October 8, 2007, 11:38 p.m. – 12:20 a.m.
My dear children, in this month of the Holy Rosary you should unite as one and pray for peace in your homeland, for it will be the right thing to do.

Your pleas that are going through me, of course, will always be heard by the Heavenly Father and my Dearest Son.

Whatever comes out from your true heart always pleases the Lord. There is only a matter of whether it is appropriate to ask for something from the Lord.

Oftentimes a human being goes along with his own will and asks the Lord to grant him whatever he wants. Children, you can think for yourself whether those things should have been asked for from the Lord.

Some people refer to the saying “ask for it and you will receive”. So, some of you ask what you want without thinking whether it is appropriate. If you did not receive what you asked for, you complained that it was not right and why you have not received what you asked and wished for.

So, I would like to warn you here and now to be very careful. If the things you ask for do not elevate your soul to be higher up, sometimes the response you will receive does not come from the will of the Heavenly Father.

It is very dangerous because those things will make you obsessed with the desires of human wants by the persuasion of the evil spirit.

Be careful of these traps.

What Does the Flood Teach You?
October 14, 2007, 5:30 – 6:20 a.m.
My dear children, during the month of the Holy Rosary, how much effort did you spend on being perseverant in prayer for other people?

Some of you said this month you would pay special attention to do sacred activities and offer them for others. But when the time came, you did not do them, right?

Why did you not do what you intended to do? How did postponement replace your good intention? How did your good intention turn into indifference?

Several of you have given up your intent and did not pay attention to do sacred activities, far worse than previous months. Do you know why?

This is the last age before the Lord’s justice will arrive. If you continue to be careless, what will happen when that day arrives? During this time, the evil spirit will try very hard to shift your attention away from the path of heaven.

You are the one who chooses and decides to postpone the sacred activities, but you have time for the entertainments which you think are important to your life in this world.

My dear children, if you are one of those people beware and realize how far you have been away from the path of heaven. You have missed the opportunity to join in prayer for peace in this world. Starting today, there will be a few days left for this special occasion.

Children, ask for the illumination from the Holy Spirit because by your own willpower, you cannot withstand the power of the evil spirit that comes to lure you in every way it can to make you far away from the kingdom of heaven.

The intensity will increase more and more until you, yourself, will be indifferent to the whole thing. Your goodwill will completely disappear and what left is seeing only your own comfort.

This is the work of the devil. And you are willingly walking into its trap without self-awareness.

When the unity has gone away, the power of sacred activities will not be able to withstand the malevolence of the evil spirit. It is like a flood that will sweep you away from each other.

If you are not in a safe haven, got nothing to hold on to, the disaster will strike at you with no warning.

Children, remember that everything in this world has a cause and effect that can always teach you a lesson if you pay attention and think about it.

If you realize that you have been swept away by the flood, hurry up to find a safe haven with a clear head to help yourself and lots of people who are also suffering by the flood.

Children, this is not an easy task because you have to exert your strength to successfully withstand the current of the flood before you can help other people.

My dear children, do not give up. Fight this evil spirit with the love from your heart.

By your real intention, those in heaven will cheer you to triumph over the darkness in your heart. Remember, the evil spirit cannot harm you if you are unwilling to welcome it.

My dear children, there are only a few days left. Unite as one to pray for peace in this world.

May peace belong to every one of you,

Your Compassionate Mother
The Day of Continuous Prayer of the Holy Rosary
October 21, 2007, 4:06 – 5:00 a.m.
My dear children, I thank you for uniting with Christians around the world in prayer for peace yesterday. Even though many of you could not pray at a church close to you, you spent a portion of your daily life to pray for peace too.

Thank you for your good intention. There is no church or temple greater than the church or temple in your own heart.

That is right, my dear children. If you pray without your real heart, your prayer will not be fruitful because I do not watch how many sets of rosary you have prayed.

There is no benefit in praying if there is no true love.

My dear children, what I have warned you is still real. There are a lot of you who have been blinded and denied by the evil spirit to do any good deed. Even my name is not in their hearts.

Some of you have been molded to see only their own comfort in activities of this world. Some of you say let them acquire wealth for their children first and then they will come to God with great devotion.

Some of you say let them be richer first so they will have money to do sacred activities as they wish. Some of you say they are not ready because there are several things needed to be accomplished first. And the worst is the thought of moving forward to seek only the worldly entertainments.

There will be no prayer or even a thought of me at those places.

My dear children, I have already told you that these things are your own choosing. By the instigation of the evil spirit, you enjoy them more than doing sacred activities and with no realization that you have completely fallen victim to it.

It is very sad that my warning could not produce any result in your heart. How can I stand watching you walk towards the disaster? Is there anything else for me to do to win your hearts back? Don’t you see the path you have chosen is not the path of heaven?

If my warning has produced some results in your heart, it is not too late for you to start now.

Postponement is not good for your eternal life. My Dearest Son has already revealed the road to salvation for all of you. It is up to you to decide and willingly make a journey with Him.

My dear children, the last lost sheep is always precious to the Lord. Pay attention, exert your full strength and break free from the trap of the evil spirit.

Lost sheep, come back home so you will have peace in this world and eternal life in heaven.

Do Not Procrastinate to Do Good Deeds
In front of Mother Mary’s grotto, Holy Family Church, Lamsai
October 28, 2007, 3:08 – 3:37 a.m.
My dear children, during the last part of the month of the Holy Rosary, I want you to hurry up and pray more just like on the day you united to pray together with your brothers and sisters around the world.

The fruit of your prayer depends on your unity. Praying does not depend on uniting to pray together for just one day. You can do it every day. There were a lot of fruits of the prayers in the past. You are aware of them too, right?

Dear children, your procrastinations have caused you to lose several golden opportunities to do good deeds.

I have seen the real intention of every one of you who came to me today. Even though it is only a few of you, you have shown me the power of your devotion.

Several of you who could not make it here tonight have sent their hearts to join in prayer with you at the same time you have prayed here. So, the number of people is not a problem in prayer.

That is right. Today it is I who made all of you realize that I have been in your midst. So, today is a good opportunity for you to easily send your hearts to me.

Would you please spend the rest of the time to be with the Heavenly Father with me because He is so kind to let me come here and stay with you?

Today has the atmosphere of the warmth of the family, shared with every one of you and me. My dear children, whatever you tell me tonight, the Heavenly Father will listen with full attention.

I thank you for being devoted to my Dearest Son and to the work you will offer to Him from your true intention. You cannot fake your intentions or any other things in front of Him.

You will definitely receive rewards in heaven in return for whatever you have done for Him and in His name because He is pleased with the sacrifices every one of you has made.

When I heard the plea from all of you asking me to take care of the king and his sister, I was very happy that you have shown gratitude for their kindness. It is the right thing for you to unite and pray together for the two of them because they have done great things for your homeland.

The person who is not grateful for their kindness must have a sinful heart. Those in heaven are not pleased with that.

Children, ask yourself what can you do to reciprocate their kindness?

Soon this year will be gone. You might have a resolution to do something good for yourself next year. Having a thought like that is good but how do you know whether you will be alive and have the New Year?

When you have an idea to do a good deed, why do you procrastinate? Make up your mind and do it now. When the time that you have originally planned and postponed to do it arrives, the work you have done will already be fruitful.

Do not wait to start in next year.

It is not only for my benefit that you hurry up and do those good deeds. It will be beneficial for every one of you to live together in peace. All of you have been calling for peace, right? Now the opportunity is here, why don’t you grasp it for the success of your goal which is peace and tranquility for all?

My dear children, today you have an opportunity to spend a long while with me.
Think what you will do with this time.

My dear children, I am waiting for an answer from every one of you.
แก้ไขล่าสุดโดย Yan Agape เมื่อ เสาร์ ก.ค. 06, 2019 11:11 am, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.
Yan Agape
โพสต์: 657
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

จันทร์ เม.ย. 08, 2019 7:08 am

The Prayer From True Heart
November 4, 2007, 12:45 – 1:10 a.m.
My dear son, it is I, the Son of God. Today I have been with you and saw your intention to pray and do penance to the best of your ability, even though tonight you were alone.

I thank you for paying full attention when you sang to give praise to my Mother.
And while you prayed my prayer, you could feel my suffering. You have seen the marks of the whip that hit both of my arms with no mercy. And finally both of my arms were stretched out and nailed to the cross.

They were heavy. I was so tired and I suffered terribly. But I could not take them down; I had to withstand the pain and suffering for all of you in order for the work given to me to be completely finished.

This is only a tiny portion of the pain and suffering that I allowed you to feel. If it is more than this, you would have been dead already.

Now do you understand what your duty is? I do not expect you to do great things. Just do anything for me; even a little thing will please my Father.

Remember, the prayer from a true heart is very precious. When you think along with every word of the prayer you will clearly understand the meaning of it.

Now you understand the real way to pray. Continue to practice. When the right time arrives, you will see the benefit of your prayers.

Go to bed. It is not the time for you to see my Mother.

The Wakeful Servant Waits for the Master
November 4, 2007, 5:10 – 5:30 a.m.
My dear children, if you have been observing, you would know that lately I have been warning you to be in the state of readiness all the time, especially in prepping your mind and soul to be in the grace of the Heavenly Father.

If you have been thoroughly following me, you will understand why I prepared you to be in the state of readiness all the time and not to be careless just like a wakeful servant waiting for the return of the master. You never know when your Master will return. Have you prepared everything?

If you follow the news, you will see the events in this world at the present time are full of destruction committed by human beings to hurt other human beings. The intensity of the violence is increasing more and more every day.

There is also the threat of natural disasters of which you cannot foresee.

Children, do not be careless. Even though these things have not been heading in your direction yet, do not be careless. If you are not careful and ready when these things arrive, what will you do?
November 5, 2007, 3:54 p.m.
Today I want you to go over the Daily Prayer of the Divine Mercy and remind yourself of the promise to the Lord of what you would like to do to give praise and honor to Him. There are several sacred activities that you can choose to do.
Daily Prayer
(From the Diary of Saint Faustina #163)
O Most Holy Trinity! As many times as I breathe, as many times as my hearts beat, as many times as my blood pulsates through my body, so many thousand times do I want to glorify Your mercy.

I want to be completely transformed into Your mercy and to be Your living reflection, O Lord. May the greatest of all divine attributes, that of Your unfathomable mercy, pass through my heart and soul to my neighbors.

Help me, O Lord, that my eyes may be merciful, so that I may never suspect or judge from appearances, but look for what is beautiful in my neighbors’ souls and come to their rescue.

Help me, O Lord, that my ears may be merciful, so that I may give heed to my neighbors’ needs and not be indifferent to their pains and moanings.

Help me, O Lord, that my tongue may be merciful, so that I should never speak negatively of my neighbors, but have a word of comfort and forgiveness for all.

Help me, O Lord, that my hands may be merciful and filled with good deeds, so that I may do only good to my neighbors and take upon myself the more difficult and toilsome tasks.

Help me, that my feet may be merciful, so that I may hurry to assist my neighbor, overcoming my own fatigue and weariness. My true rest is in the service of my neighbors.

Help me, O Lord, that my heart may be merciful so that I myself may feel all the sufferings of my neighbors. I will refuse my heart to no one. I will be sincere even with those who, I know, will abuse my kindness. And I will lock myself up in the most merciful Heart of Jesus. I will bear my own suffering in silence. May Your mercy, O Lord, rest upon me.

You Yourself command me to exercise the three degrees of mercy. The first: the act of mercy, of whatever kind. The second: the word of mercy - if I cannot carry out a work of mercy, I will assist by my words. The third: prayer - if I cannot show mercy be deeds or words, I can always do so by prayer. My prayer reaches out even where I cannot reach out physically.

O my Jesus, transform me into Yourself, for you can do all things. Amen.

Joining the Pilgrimage - Taize Prayer
November 11, 2007, 12: 15 – 12:50 a.m.
My dear son, thank you for your willingness to share my pain and suffering. Is there any other human being who will accept this excruciating pain and suffering to give me comfort?

I have seen your real intention and willingness to ask for a share of my pain and suffering from your true heart.

My pain and suffering are not the same like yours in this world. They are the pain and suffering that come from not being able to protect you, my children, from joining the evil spirit and joyfully commit mortal sins.

You do not know the pure love that my Dearest Son has given to each and every one of you.

Why do human beings deny this most precious and special love and willingly choose to do the opposite of the eternal goodness for short lasting, fleshly, joy? Do you gladly exchange the path to heaven for this temporary joy?

My dear children, my heart suffers bitterly when you abandoned my love. Have you heard what my Dearest Son has said when He responded to your question? He has only love to give you. He does not hold you against the sins you have committed, instead He just looks for your true heart.

My dear children, it is the Lord’s greatest kindness that He does not hold you against the sins you have committed. He told you that He has only love for you, right?
When you understand His will, trust Him. There is no other way to go to heaven, only His way.

My dear children, spend the rest of your life gaining the most benefit out of everything you do. Do not forget to pray for peace in this world, too. I am listening to your prayers. This is your important mission.

May peace always belong to every one of you.

I will protect you at all times.
แก้ไขล่าสุดโดย Yan Agape เมื่อ เสาร์ ก.ค. 06, 2019 11:17 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
Yan Agape
โพสต์: 657
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

จันทร์ เม.ย. 08, 2019 7:19 am

When Mother Mary Comes to Teach
November 14, 2007, 3:38 – 4:40 a.m.
My dear children you might be surprised to see me today, and not on Saturday as usual. The day and time of this world are not the mechanism that dictates when I will come to see you.

It is up to the readiness of my messenger’s soul. When he is in the state of grace, his mind will always be able to listen to my voice, regardless of place and time.

I woke you up at this time because it is the will of my Dearest Son to have you awake so you may pray for your fellow human beings.

With His mercy there is no penance better than praying from your true heart. You will see the great love that human beings should have for one another if you meditate on each word of the prayer.

This is His will. If you give this love to one another, peace will appear in your heart. You do not have to seek for it anywhere else.

The second reason I woke you up is praying for peace in this world. Last Saturday you went to visit me at Saint Michael the Archangel Church at Don Krabueng in the sacred room that houses the tabernacle.

Do you remember what you asked me what to do if you wanted to voluntarily lighten up this burden? I told you to pay attention to the large number of your brothers and sisters in this world who are suffering from being victimized.

My dear children, pray together so peace will happen in this world soon. Even with only a prayer from one of you, my Dearest Son will be pleased and the Heavenly Father will listen to your prayer, too.

Do you still remember what I taught you? Be a small candle that shines in the darkness. Even though it is only a candle, you can be the light shining for your friends and relatives. If all of you light up the candle of this prayer, imagine how bright the world will be.

My dear children, you will be safe from disasters by your own actions. At this time, do not think only for your own comfort and benefits. You cannot escape the destructions of this flood by yourself.

All of you must unite to be a human wall to fight this flood of destructions together. You must really exert your strength, not taking advantage of each other, in order to succeed.

I want you to really remember your brothers and sisters who are being victimized at this time. For you who have a good life, you might not understand living with the uncertainty of whether you will make it back to your own birthplace again once you step out of your home.

Those of you that follow the news, you might say what a pity when you see those who suffer. Let me ask you, what have you done for them your brothers and sisters after the news program?

Your daily chore, job, relaxation, and entertainment have covered up the compassion in your heart. You do not even have a tiny bit of time to pray for your brothers and sisters.

You make excuses that you do not have time to do good deeds, that you are too busy. When the day of justice arrives, what kind of answers do you expect to receive from my Dearest Son?

Today I want you to go over the Daily Prayer of the Divine Mercy. What did you promise the Lord to do? There are several sacred activities that you can choose to do.

Let me ask you, have you been putting the Daily Prayer to use? Is it only an article that once you have read you forget about it and do not pay attention to it just like leaving after Mass on Sunday and forgetting what the father has taught you in the homily?

Once a week, you have only an hour to come and give thanksgiving to the Heavenly Father at the Mass. Let me ask you, have you spent this time to gain the most benefit for your soul?

Why can’t you stay with the Lord a little longer? Talk to Him and give thanksgiving to Him for His mercy in letting you have a good life for the whole week.

I only see the rush from you to get away from His temple so you can take care of your own business which you think is more important than staying with Him and giving Him thanksgiving for His kindness.

Children, do you know how the Lord feels when He, the Father who loves His children the most, sees you in a hurry to leave Him and not even thank Him for His kindness?
How will He, the Father, feel?

Children, think about it.

Miracle on a Night With a Full Moon
In front of Mother Mary’s grotto, Holy Family Church, Lamsai
November 25, 2007, 3:24 – 3:50 a.m.
Tonight is a night with a full moon, the moon is very pretty. But we are so sad to know that today our older brothers and sisters from Chanthaburi province got involved in an automobile accident and are hospitalized, instead of coming to see Mother Mary.

It was 12:32 a.m. when I heard Mother Mary told me that she was in our midst now. While we were praying, I kept watching the different phases of the moon. The moonlight changed from yellow to brilliant blue and around the moon I saw a bright light that looked like a blue neon light.

Sometimes there were beams of light coming out from the moon and forming into something that looked like a cross, shining brightly in the sky with the moon in the center of the sky.

When we took a break from prayer, I told everyone to look at the moon. Several of our brothers and sisters saw the face of the Compassionate Mother in the moon. All of us got so excited that Mother Mary allowed us to see this miracle.

Several of our brothers and sisters saw the face of Mother Mary’s statue in the grotto getting darker and then changed into the face of Saint Joseph. And Saint Joseph’s face got darker and changed into the face of Saint Pio of Pietrelcina, Italy. Even though I was not blessed to see this, I truly believe that they actually saw it.

I took several pictures of the moon and asked Mother Mary to do something for other people to see so they will convert and more people will come to see her at this place. I took about 30 pictures, but only one of them special than the rest. This picture shows the moon with brilliant purple moonlight and above the moon there was another moon.

It was very strange because when I took the picture, there was no light that could bounce the reflection of the moon into my camera. And while I was taking the picture, I did not see the second moon.

Later on, we took a look at the picture from the computer and everyone agreed that the second moon was in fact the face of Mother Mary. Even though it was not very clear, we could see her shawl and the shape of her face. Since then, I have been asking Mother Mary what to do with this picture.

I want everyone to see this picture so he or she will not have to make a pilgrimage to other countries to ask Mother Mary for blessings because she is already here with us in Thailand.

The following is Mother Mary’s message given to us at 3:24-3:50 a.m.

My dear children, I would like to tell you that right in the middle of your joy and excitement, what you saw happen was caused by your own faith with all your heart and soul.

I have been in your midst for quite some time. And my messenger was fully aware of my presence but he did not tell you so your praying tonight will be peaceful and with no distraction. Children, I accept all of your prayers tonight to offer to the Heavenly Father who is your Father.

The accident that happened today has prevented my children from Chanthaburi to come and see me as they wished. Throughout the past 19 years, there was not a single month that they did not come and see me here.

Now it is my turn to go and visit every one of them who got involved in the accident.

Let all of you accept the will of the Heavenly Father. If you have trust in the Lord and offer your pain, suffering, and illness to Him for atonement of your sins and others’, the pain, suffering, and illness will be a precious blessing that you can offer to whomever you want to, even for the souls that are suffering excruciatingly.

I thank you for your kindness in giving help or offering a Mass for your brothers and sisters who are suffering from pain and illness right away. I would like to tell you that tonight the blessing from the Heavenly Father will be sent to every one of my children who are hurt and suffering from pain and illness.

Thank you very much for your unity for tonight. Children, it is the right thing to do. You are brothers and sisters. It is all right for you to love and care for each other.
My dear children, at this time I still insist that you pray together for peace in this world.

Without your prayers, the world will fall into the darkness of evil.

I do not think I can stand watching you fall into the eternal darkness that can be compared to the side of the moon that is always in the darkness and is extremely cold. You do not want your brothers, sisters and even you, yourself, fall into that situation, right?

Pass the word that this is my plea to all of you. Pray together for peace in this world and to get rid of the evil that is covering everywhere.

My dear children, the world really needs your prayers. Pass the word around. Only your prayers will help solve bad situations.

I love you very much. Even though you might not know my love or my Dearest Son’s love or even the Heavenly Father’s love, I confirm here and now that the Lord has only love to give you.

What are you going to do to reciprocate His endless kindness?

I love you.

May peace always belong to every one of you.

Getting Ready to Celebrate the Christmas Season
December 6, 2007, 4:37 – 4:59 a.m.
My dear children, Christmas season is around the corner. What have you done to get ready for it?

By the love of the Heavenly Father, He sent His most Beloved Son from heaven to be born as a human being on earth. And by love, my Dearest Son sacrificed even His own life to redeem human race from their sins.

Children, it is okay to take this opportunity to celebrate and be joyful. But if you have been getting ready to celebrate the Christmas Season by sacrificing your own comfort to offer true love to your brothers and sisters who are suffering, it is the preparation of your heart and soul that is the centerpiece of joy of those in heaven because you have been giving love to each other on this occasion.

So, I want it to be a special occasion for all of you to do good deeds and to get ready for the rebirth of my Dearest Son again. You have been patiently waiting the whole year to celebrate this important day.

My dear children, be aware of how great the love of the Heavenly Father is. Keep studying and trying to understand His love. When you fully understand His love, you will know yourself, that true happiness is not worldly assets, money, or fame.

True happiness occurs when you are willingly accepting the will of the Heavenly Father in your daily life. You will have only trust for the Lord and His love will protect you from all evil spirits.

You will have only peace in your heart when you trust the Lord.

May peace always belong to you.

I will be waiting for your return to our home in heaven, every one of you.
The Arrival of the Statue of the Compassionate Mother at Lamsai
In front of Mother Mary’s grotto, Holy Family Church, Lamsai
December 9, 2007, 8:25 – 8:50 a.m.
My dear children, today I am very happy that a kindhearted person had paid for the making of my statue and offered it to me with great devotion so those of you that do not know me will know me and come to see me here.

Your prayers going through me at this place will be especially listened to by the Heavenly Father. Just have trust in Him with all your heart and soul. There is no father who can abandon his own children.

Son, I thank you for willingly representing those who have devoted themselves to me by paying respect and thanking that kindhearted person who paid for my statue on their behalf.

My dear son, because of your true love, you have brought the blessing of my Dearest Son to the family of that kindhearted person. Thank you for your sacrifice. And by your perseverance, your soul will never fall again.

It is a blessing for those who believe and trust in the Lord because He will never abandon His children. Even at the hour of their death, should they think of Him, they will die in His grace and in the midst of joy emanating from those in heaven.

My dear children, let me end today’s meeting. I have seen you happy and joyful to come and see me here. I will accompany you home so you will make it there safely.

I love you.
แก้ไขล่าสุดโดย Yan Agape เมื่อ เสาร์ ก.ค. 06, 2019 11:22 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
Yan Agape
โพสต์: 657
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

จันทร์ เม.ย. 08, 2019 7:55 am

The Feast Day of the Seven Blessed Martyrs of Songkhon, Thailand
December 16, 2007, 2:03 – 3:25 a.m.
My dear children, throughout the whole day I have seen your goodwill, love, and devotion for the Seven Blessed Martyrs of Songkhon. I also saw your unity when you united your hearts as one at the Mass yesterday.

I would like to especially thank you for your united prayers that you offered for the souls of those who lost their lives or got hurt in the accident while traveling to Songkhon to join all of you to celebrate the feast day of the Seven Blessed Martyrs of Songkhon.

My dear children, there is a cause and effect for everything. Do not blame the Heavenly Father for allowing this to happen. My children, how great is your willingness to accept His will?

I tell you this because you will never know when your Master will return. I tell you in advance so you will always be in the state of readiness and will not being careless.
When the Lord wants one of you to go before Him, you will definitely be there. Dear children, you cannot escape or change His will.

Let every one of you always remember this accident as a reminder for yourself. You cannot foresee the future. Keep asking yourself whether you are ready to see the Heavenly Father when He calls you.

The hearts and minds of human beings, in reality, are not free from the Seven Deadly Sins even though my Dearest Son sacrificed His life for all of humanity.

The evil spirits have been working very hard inside every one of you by using lies and traps to lure you into being intoxicated and blind and not able to see that some of the activities are actually one of the Seven Deadly Sins which you are used to doing, and that you always overlook the importance of it because you cannot sort out whether one of them is one of the Seven Deadly Sins and whether one is not.

So, I want you to pray more and thoroughly look at the sins you have committed each day by using the wisdom of the Holy Spirit. Let all of you do it in order to prep your souls to be cleansed and deserving to receive the Body of Lord Jesus to come in and dwell in the little temple in your hearts, befitting to His glory and might.

The evil spirits will command and force you to forget the sins you have committed in each day, and will cause you to not feel sorry about your sins.

My Dearest Son questioned some people in the past whether anyone of them has ever committed a sin when they were about to judge another person with their own will.
How did it turn out? Was there anybody hanging around to punish the person he thought has committed a terrible crime?

There was nobody that has never committed a sin, right? The Lord forgave that person with His merciful heart and told that person,” Go, and sin no more.” Do you still remember this teaching of the Lord?

When you ask the Holy Spirit for the illumination in each day to let you understand the will of the Heavenly Father, you will know what you have done against the will of the Lord for that particular day.

Even though it is a minor thing in your eyes, you cannot hide it from the eyes of the Lord.

Why can’t you go to a confession and ask for the forgiveness of the Lord? Do you think it is appropriate for those of you who do not keep cleaning up the temple in your heart? Everywhere you look is dirty, and yet you use it as a dwelling place for the mighty king of all?

Never listen to the persuasion of the evil spirits that keep telling you, “It is all right.” You will get used to it as time goes by and think these little things you have committed against the will of the Lord are not sins. It is a very sad subject for those in heaven.

Several of you, my children, have been doing like this until it is an old habit. And you think you are free from sins when you go to receive the body of Lord Jesus, my Dearest Son, with joy. And you do not even know what the Lord has been complaining to you about your behavior.

My dear children, the path to heaven is difficult and you must always exert your strength to fight the evil spirits. If you truly understand the love of my Dearest Son, do you think you can willingly hurt His feeling? Is there not a word of apology from your true heart when He gives you a chance to see Him in the confessional?

Why are you so reluctant to tell Him the truth with sincerity and simplicity just like when you tell your own father? Why do you have to hide the truth and are afraid to tell Him the whole truth even though you know that He knows and sees everything?

Do not get stuck with the image of a human being performing his duty as a priest in a confessional. That time is the best time for you to apologize to the Lord and tell Him how much you love Him. That is all it takes. His broken heart will be rejuvenated. And the Lord will always be ready to forgive every one of you His children with His endless love.

My dear children, going to confession is still necessary for every one of you. Your soul is like fine linen that gets dirty. If you do not keep cleaning it up, in what kind of condition will it be?

If you can see the cloth of your soul, you will not want to touch this dirty linen. Why are you so proud to walk elegantly in front of people and offer this dirty cloth of your soul to the Lord? How dare you to welcome your king with this rag?

I tell you this because I want you to prep your mind to be in the state of readiness in every aspect, especially your soul, for the upcoming rebirth of my Dearest Son.

If you really love Him just like you say in the prayers coming out from your mouth every day, let all of you show it with your actions. Only the actions that come from your true heart will be the medicine that can heal the wounds in His heart.

My dear children, do you have enough understanding of the love of my Dearest Son? At this moment, it is not too late to start all over again to reciprocate His love and mercy.

My dear children, yesterday I heard your prayers before the Seven Blessed Martyrs of Songkhon. Several of you have received a response in your minds for what you asked for. I would like to tell you that these things will materialize if you have trust in the will of the Heavenly Father.

Your pleas going through the Seven Blessed Martyrs will always be especially heard by the Lord. Do not forget that trust and true love when combined with devotion that you have for the Seven Blessed Martyrs, will make miracles happen, but everything will still be done according to the will of the Heavenly Father.

You cannot ask for everything you want, especially for human activities. You will receive those things when you are in the state of grace and what you ask for is not against the will of the Lord.

My dear children, several of you met Mother Agnes (one of the Seven Blessed Martyrs of Songkhon) yesterday. Know that it is the answer from heaven. Everything will be like that when you willingly surrender everything at the feet of the Heavenly Father.

I want you to remember the words I am about to tell you and to say them constantly. Let every word come out from your true heart. “Jesus, I trust in You”

From me, Your Mother, and the Seven Blessed Martyrs of Songkhon

The Day We Have Been Waiting for
December 23, 2007, 5:08 – 5:36 a.m.
My dear children, have you been putting what I told you to good use? There is not much time left. Have you cleaned up your souls? Are you busy getting ready to celebrate Christmas Day with worldly activities and entertainments instead of looking at your heart and mind to see whether you are ready in every aspect to offer yourself as a precious gift to Baby Jesus who is going to be born again?

The Lord was born into poverty and in a manger. He does not want you to spend too much time or most of your time decorating your home to be beautiful to welcome Him. There is no benefit for you if your soul has not been cleansed to be clean and pure. Your pure soul is the most precious gift to the Lord.

If you think getting ready to celebrate for fun is important for this special day, I ask you to save your energy and money you will spend on it to help those who are poor and have difficulty making ends meet or help the sick and give encouragement to them, for they are also my children. It will be a joyful and worthy cause in the eyes of those in heaven.

My dear children, your time on earth is very short. How hard have you prepared your souls to be in the state of readiness?

Children, never be careless. Be ready at all time. When your Father calls you to meet Him, you will have only joy when returning to your most beloved Father.

My dear children, I will wait to welcome you with those in heaven with great joy when you return to our home in heaven.

May peace belong to every one of you. I bless you.

The Blessing for New Year From Mother Mary
In front of Mother Mary’s grotto, Holy Family Church, Lamsai
December 28, 2007, 5:08 – 5: 36 a.m.
My dear children, today I am very happy that every one of you has been patient and has joined me in prayer up until now. What I see in your hearts is the goodwill to pray for other people.

Periodically, I have to tell you about the proper way to pray because I love you.

(Mother Mary’s messenger: Tonight Mother Mary taught us how to pray together, slowly and with no hurry. She also joined us in prayer, too. Whoever realized that he prayed too fast or too slow should have listened to the majority and adjusted his speed in unity. The prayers must come from a true heart and with love.)

I would like to take your prayers and offer them to the Heavenly Father. I have to keep reminding you that the prayers coming from true heart, united, will have tremendous power. My children, I remind you because I love you and have affection for every one of you.

On this occasion I bless you to be in the state of grace, have good health, and to be good citizens for your homeland.

Do you know that your prayers throughout the night are very valuable to your own country?

Remember, only true love will make your prayers fruitful. Unite your hearts as one.

Even though you might not pray together in the same place, your true intention will unite all of you as one.

Praying for your homeland will definitely be responded by the Heavenly Father. Children, trust in the Lord. His mercy is endless.

May peace always belong to every one of you,

Your Mother

My Inner Thoughts
January 8, 2008, 4:47 – 5:16 a.m.
My dear son, I understand your feelings. Do not be afraid of being pushed back. I will always be with you. I will share your pain and will suffer alongside you.

Today I want you to tell the father to stop ordering copies of my image because it will cause division and will be a barrier among you my children. I am fully aware that every time the father read my message to all of you, that some of you did not accept it in their hearts.

They do not believe that I can communicate with human beings in this time and age.

They do not show their skepticism because they do not want to hurt the father’s feeling.

There is no benefit for them to receive my painting because they have been denying my messages in their hearts and they have never said the prayers I gave them.

My dear children, the kindhearted person who paid money to make my statue wants all of you to know me, come to see me, ask for my help, and make this place a pilgrimage destination for you instead of traveling to other countries and spending a lot of money and time.

My dear children, know that I am waiting for you to come and see me at this place. I am very happy to see my children from other provinces to come and see me, unlike those of my children who can come and see me with ease but cannot find the time and are afraid of the hardship of joining me in prayer at this place.

So, I ask you to tell the father to stop ordering copies of my image. Whatever is too easy to obtain will not be appreciated.

My dear children, if you really want to meet me, come and see me at this place. There is no benefit for you to have my image decorating your home when you have never thought of me. And you also disregard the prayer I gave you for the benefit of your souls.

Son, wait a little while. There will be a kindhearted person who will print copies of my image and will distribute them along with the prayer again.

And this time I want you to send them to the rural and far away towns or villages, especially in the areas of the three southern provinces that my children are being persecuted and victimized so they can send their hearts to me at this place.

Every plea from you going through my prayer that I gave you will always be heard by the Heavenly Father. Let all of you have trust in the Lord. There is no father who can abandon his most beloved children.

The Lord will give you the most assistance in cleansing your souls to be pure, not with worldly activities. You will receive help for worldly activities when He sees fit.

My dear children, be aware that your journey on this earth is very short. What have you done to prepare yourself for eternal life?

True happiness is in your own heart. If you seek it, you will find it.

May peace always belong to every one of you,

Your Mother
แก้ไขล่าสุดโดย Yan Agape เมื่อ เสาร์ ก.ค. 06, 2019 11:28 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
Yan Agape
โพสต์: 657
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

จันทร์ เม.ย. 08, 2019 8:05 am

Explanation of the Offering Prayer to the Compassionate Mother
(Please also read the note at the end of this message)
January 13, 2008, 3:00 – 4:08 a.m.
My dear children, I know that several of you have been waiting for my message with great interest. It is not for knowing what I will tell you but for the joy of knowing that I still love and care for all of you.

Son, at this time I have to wake you up from your comfortable bed to receive my message because you told me that if I have anything I want to pass on to my other children through you, you will be happy to do it.

My dear son, thank you very much for sacrificing yourself for others.

Currently, there is a child of mine waiting for the offering prayer of herself to me as recommended by the father. I am going to tell you and I want you to write it down for this special purpose.
Offering Prayer to the Compassionate Mother
Compassionate Mother, I offer you my life and my soul. Please protect and purify my soul so it will be worthy for you to dwell in. Come, dearest Mother.
Please come and dwell in my heart so that I can follow your footsteps and place all of my trust in you wholeheartedly. May everything be done to me according to the will of the Heavenly Father.

Please make me accept everything with humility and serenity and surrender everything to whatever the Heavenly Father mercifully desires of me.

Here and now I offer my life and my soul to unite with you, Mother. Please transform and purify my soul so it will be clean and pure to serve our Lord. Amen.
My dear children, after finishing the offering prayer to me, I want you to say the Hail Holy Queen, Our Father, Hail Mary and Glory Be. If you pray like this, I will always be happy to join you in your trials and tribulations and have a share of your happiness and sorrow.

I would like to tell you in advance that this prayer is only for those of you who really need special help from me because you must have real intention to offer yourself to me by doing Novenas continuously for nine days.

On the last day of the Novenas you must pay attention to clean your soul by going to confession and receive the Holy Communion.

You must have real intention and do not say this prayer pointlessly and unnecessarily because it is the vow that you will offer to me. You will not be able to take this prayer back and you will definitely follow my footsteps every day until you die.
Before using this prayer, ask yourself to be sure whether you are ready for it? If you are not sure, do not use this prayer because you will not be able to get rid of the vow that you will offer to me for the rest of your life.

You might lose the comfort of this world but your soul will always be with me and forever.

May peace always belong to every one of you,

Your Compassionate Mother

(Mother Mary’s messenger: Several brothers and sisters have been asking me why this Offering Prayer to the Compassionate Mother has too many restrictions.

Here is the deal: Mother Mary gave this prayer to a sick person whom a well-wisher wanted her to get better by asking help from a person who deals with magic which is contradictory to the Christian belief.

Whoever decides to ask for help from Mother Mary must have trust in her. Asking for her help is not just another option to pick and choose from.

I have asked a priest for advice on this matter. He told me that if a person really wants to say this prayer for a special purpose in order to offer himself or herself to Mother Mary, he or she can say this prayer every day and follows it with a set of the Holy Rosary in asking Mother Mary to help cleanse his or her soul.

That person will know in his or her heart when it is the right time to completely offer himself or herself to Mother Mary. The most important thing is his or her real intention.)

The War of Souls
January 20, 2008, 4:30 – 6:00 a.m.
My dear children, several bad things happen in this word at this present time. The evil spirits have come to destroy you in every way. You fall into their traps and willingly go along with them because of greed, power, fame, money, and not wanting to see other people better than you.

And the most shameful thing is children and the youth of the nation being used for sex and are being lured to be obsessive with this despicable sin.

If you got time, think about what caused these events that happens around you at this present time. The violence that has been occurring is getting worse and worse every day. There are only a few of you my children who realize how much the world really needs more prayers.

What you have been doing together will not go to waste. The love for your fellow human beings and the good deeds you have been trying to do will be the shield that will protect you from the evil spirits.

And, at the same time, the grace of God inside of you will spread out to those around you.

And that is why I keep telling you to unite as one. Uniting as one to pray has enough power to repel the wave of destruction of the human race.

Be aware of how deep you have fallen into the traps of the evil spirits each day. If you really think about it, you will notice that those who are pious also have the same problem.

The division in the group is caused by those who hold on to his or her own ideas and opinions, and does not want to see other people become better than himself or herself. That is the trap that the evil spirits will use to destroy their unity.

It is very sad that my children who are the main force that is fighting the evil spirits have willingly become their tool. They have been blinded by the evil spirits from seeing the truth. And day by day they have been falling deeper and deeper into the destruction of their own souls.

Every sin you have committed, even a tiny one, makes those in heaven sad.

I hope you still remember what I told you: your soul is like fine linen. Think thoroughly about what happens to the condition of your fine linen at this present time.

Soon it will be the season of remembrance of the suffering and death of my Dearest Son. Keep maintaining and cleaning your soul to be pure at all times, and the cloth of your soul will be brightly clean in conjunction with the day of remembrance of my Dearest Son’s resurrection.

For some of you my children who have been devoting themselves to serve the Heavenly Father as His servants, at the present time they are being heavily attacked by the evil spirits inside and outside of their own souls.

Let all of you join together in special prayer for them because I see some of them have given up and willingly gone along with whatever the evil spirits commanded them to do in exchange for the comfort of this world.

I have been hearing your voice, my Christian children, who are eager to willingly work with me to pay homage to my Dearest Son and the Heavenly Father. Let all of you who are devoted to me realize that you have already stood up to fight the evil spirits.

This is the war of souls that you must face.

My dear children, do not be afraid of the attacks by the evil spirits. Listen carefully to the voice of your own soul.

The Holy Spirit will lead your way and I will always be with you in every situation.

Keep marching forward in the light of the Holy Spirit.

My dear children, regardless of how heavy your cross carrying is, I will hold you up so that you will make it to your destination. You will receive a reward that is a thousand-fold more in heaven for all the pains you have suffered in this world.

Come, my dear children, we will carry this cross together.

From me, Your Mother, who love you with all my heart and soul.

Mother’s Concern
In front of Mother Mary’s grotto, Holy Family Church, Lamsai
January 28, 2008, 2:55 -3:30 a.m.
My dear children, I want to particularly thank every one of you for giving up your comfort to come and pray in front of this grotto.

My dear children, I know that each of you has a different purpose for today. Some of you come to give thanksgiving, some to pray for others, and some to ask for my special help. I have already acknowledged every purpose you have in mind.

For those of you who have pain and sadness in your heart, offer them to me at this place. When you go home, do not bring them back with you. Don’t worry. If you have trust in me like I have trust in the Heavenly Father, no anxiety can have influence over your daily life.

You should have heard, on several occasions that the Lord even takes care of the birds, and every hair on your head has already been counted by Him. If you let everything go according to the will of the Heavenly Father, you should not be worried about anything.

Everything has been dictated for each of you in advance. You will learn about life in order for you to be stronger.

Do not complain why you were born and how this cross is too heavy for you to carry.

Children, look at the other people around you at this place. Every one also has problems, no exceptions. Do not be combative. If you accept and let everything that happens to you to go according to the will of the Heavenly Father, He will take care of you.

Have trust in the Lord.

For those of you who want my special help, today you have already practiced how to pray the offering prayer to me. I cannot force your heart and mind and that is why I give you an opportunity to choose whether to call out to me or not. Ask your own heart.

My dear children, everything that happened in your life was the result of your own action. You chose to do it. So, if you want to be free, you have to choose to be free.
Ask your heart whether at this moment you are ready to completely live under my care.

Whenever you have made up your mind and decided to call out to me, pray that special prayer and follow what I have already prescribed to you so that you may clean up your soul and make it pure.

Dear children, for your own good, make up your mind.

What I told you last week is what is happening in this world at this present time. I told you so you will unite your hearts as one. Children, pray together for this mission. By your prayers, and if they please the Heavenly Father, everything will turn out well.

Children, ask your own heart at this time, how much have you prepared yourself for this mission? If you have not thought about doing it, I would like to tell you to not let anything pass by which will only cause you to feel sorry afterwards.

The opportunity is still yours. Take advantage of it. Pray for our Church. Pray for the priests and religious. Pray for the poor and needy. Pray for those who are being victimized.

This world still needs a lot of prayers. Do not be indifferent.

From me, Your Mother. Today I was very pleased with the way you prayed.
แก้ไขล่าสุดโดย Yan Agape เมื่อ เสาร์ ก.ค. 06, 2019 11:32 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
Yan Agape
โพสต์: 657
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

จันทร์ เม.ย. 08, 2019 8:22 am

The 150th Anniversary of the Lourdes Apparitions (2-11 February 2008)
February 3, 2008, 3: 59 – 5:00 a.m.
My dear children, there are several things that happened in this world that you cannot explain. If it was good and beneficial to you, you called it a miracle.

If it was so malevolent beyond your imagination and you could not find the cause of it, what would you call it? There are several words that human beings use to call it: a catastrophe, a disaster, a curse and even a “Judgment of God,” your own Heavenly Father.

The reason I said it like this is because I have seen all the events which are about to happen in this world at the present time. You will face the events that human beings describe using the last term of the aforementioned list: “Judgment of God”. (Human beings blame the Lord for being the cause of these events).

These approaching events make several of you my children struggle right now to be safe and away from them. By the desire to be safe, you can do anything; even abandoning your faith to seek the work of the evil spirits which you think will help you.

I do not teach you to give up and lose hope, or let everything go with no direction. I tell you right now that if you truly trust and accept the will of the Heavenly Father, your prayers will make Him hear your pleas.

My dear children, I will always be with you everywhere that there is prayer, even in a matter of seconds when you think that you are alone and nobody can help you. If the prayer comes out from your true heart, a miracle can happen at any time. It will begin in the middle of your own heart.

You might be surprised that I did not mention any kind of magic. If your mind is calm and peaceful, you will not be affected by the things that happen. And if you stay still with the Lord, you will not be afraid of anything.

This is a good opportunity for all of you. Pray with me. Even in the place that you cannot see my grotto, my statue and my painting, you only need to send your heart to me from anywhere you are, and I will be there with you and ready to offer your prayer to the Heavenly Father.

My dear children, I am not a magician, but the Heavenly Father is especially kind to me. Every prayer of yours coming through me will receive a special treatment from the Heavenly Father similar to the way He treats me. Get the most benefit out of this golden opportunity.

My dear children, pray harder and pray more often whenever you have a chance. Do not forget that this world still needs a lot of prayers. Don’t be too concerned about taking care of yourself. If you really understand true love, you will always sacrifice your own comfort for others.

If you willingly pray for others first, there will be others who will pray for you too. It is like a little link of a chain that connects to one another in a complete circle. And with this unity, it will have enough power to withstand any catastrophe.

Let all of you be full of confidence that whenever there is prayer, I will always be there to pray with you.

Children, take this special opportunity to pray for those who are poor, those who face crises with no way out, those who suffer because of illness, and also for peace in this world. If you can do this, miracles will happen first in your hearts.

May peace always belong to every one of you.

The Sower
February 11, 2008, 8:45 – 9:27 a.m.
My dear children, lately all of you have been enthusiastic in doing good deeds, and cleaning up your souls to be pure in order to ask for the blessings of the Lord.

I would like to tell you that these sacred activities should have been done by you at all times, not only for this special occasion. What is the benefit for you when this time has gone by and you went back to your old lifestyle?

Remember that the Heavenly Father always has mercy for you, not at a certain time or period, and by the same token, but the Lord has been watching you, His children, with concern at all times too.

My dear children, do not pretend to do these sacred things in order to receive the salvation for only today. If you have a real intention to start a new life, today is not too late for you. The opportunity will always be yours.

If you want to have a good harvest, you must first choose the seed and then prepare the land for it. You will not have good harvest if you do not keep watering and pruning after you have sowed the seed.

When your Master comes to visit you, what will you have to offer Him?

A few days of taking care of the seed is not enough time to force it to yield a good harvest. By the same token, your soul will not be clean and will not bear good and beautiful fruit if you do not take care of it at all time.

But at this time you find just a piece of linen to cover your soul and hope it will please the Lord. Do you think the Lord will see only the outward appearance of your soul?

If you thoroughly understand this matter, I want you to know that it is never too late to start a new life. I will gladly be at your side and will walk with you when you have surrendered yourself to the Lord, accepted every mistake you have made, and are ready to get up again in order to walk forward with steadiness.

Your real intention will make your soul grow and produce good and beautiful fruit that is worthy to offer to the Lord when He comes to visit you.

My dear children, there is no shortcut for the path to salvation. You must exert all your strength to overcome obstacles in your way to get into this narrow path.

If you have endurance and perseverance, you will finally reach the Kingdom of Heaven.

My dear children do not give up. I will always be with you.

Divine Mercy
In front of Mother Mary’s grotto, Holy Family Church, Lamsai
February 24, 2008, 2:40 – 3:16 a.m.
My dear children, what I told you is not for killing time. It was my wish to hear your voice from your true heart.

(Mother Mary’s messenger: Tonight we had 30 minutes of free time before 3:00 a.m. so Mother Mary told us to spend that time communicating with her in private.)

I would like to thank several of you who accepted my invitation. Let all of you remember that the suffering that you have received did not come from God, your Heavenly Father, all the time.

Some of them were the results of your actions in the past, but you did not pay attention to them because you were used to doing them and did not realize that later on they might cause bad things to happen to you.

My dear children have trust in the Lord and me. I have chosen to come and be in the midst of you today to hear your issues and concerns. Your suffering is also mine, too.

There is no mother who does not willingly help her children in a dire situation. I am your mother and I will help you. The Heavenly Father will kindly allow me to solve the issues and concerns and provide help to you right away on some of your pleas going through me.

But there are several things that are beyond my capability. I have to offer your pleas to the Heavenly Father because He is the Creator and has the highest authority.

When you offer your hope to me, I ask that you also have trust in the Lord too.
There is nothing that the Lord cannot see. I would like to remind all of you that your pleas will be fruitful only when you have trust in Him.

And the most important objective is to pray for the Holy Spirit to guide you so you will be able to begin solving the issues and concerns by yourself first.

If you keep reminding yourself like this, you will see that there will be several occasions that you will solve your problems by merely asking for the Holy Spirit’s illumination and by your own real intention.

All right, it is now 3:00 a.m. Let all of you start to pray the “3:00 p.m. Prayer.”
I would like to thank every one of you for your faith. My Dearest Son is pleased that you have listened to what I told you.

If you spend this time to pray for others or for the good of all people, when the drops of water from your devotion have filled up the glass of your faith, miracles will definitely happen all the time.

I would like to thank every one of you who has been chosen by the Lord to pray for this mission and has responded to His invitation. You will know in your heart why you have to wake up to pray at night and which prayer to use at that particular time.

For those of you who have not been chosen do not feel bad about it. You can choose to do it by your own will.

3:00 p.m. is the special time that the Lord kindly gives to you. If you know how to spend this time of salvation wisely, you will be able to help a lot of people by using your own short prayer.

My dear children, I want you to especially clean up your souls during this Lenten season in order for you to rise from the dead of this world alongside my Dearest Son.

Pass the word around that I am pleased with my statue which was made by a kindhearted person to honor me. I will always be there to listen to your pleas.

From now on that golden rose of heaven will be the place that you can always feel me.

May peace always belong to every one of you.

Do Not Procrastinate
March 1, 2008, 3:46 – 4:43 a.m.
My dear children, my intention is to tell you to go over what I disclosed to you, and to check how much you have been putting them to good use because there are several things in the world at the present time that will lure you to go with the flow and make you far away from the Kingdom of Heaven.

If you are aware of this issue and understand the whole thing, do not be careless and do not procrastinate again.

Do not wait for tomorrow to begin with what you have intended to do because that tomorrow might not come. Is there an obstacle that keeps you from doing it today? If you think today you are not ready, when will you be ready?

My dear children, live in the present. If you want to do something, start doing it now because your tomorrow might never come.

Children, do not be careless. How many times are there in your life that you have realized it was too late for you to do something because you did not do it in a timely manner? Think about it and you will see that the damages have occurred on several occasions because of your lack of perseverance.

Children, begin by showing love for yourself first. If you love yourself, what will you do to take care of your body and soul?

When love appears in your soul, you will choose to do the best thing for yourself and you will have peace in your heart. With this true love, you will understand and know how to share it with other people so they too will have peace in their hearts.

If you can do like this, you will be able to stand firmly, not going with the flow of this world at the present time which will cause you to go astray again.

May peace always belong to every one of you,

Your Mother, the Compassionate Mother
แก้ไขล่าสุดโดย Yan Agape เมื่อ เสาร์ ก.ค. 06, 2019 11:36 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
Yan Agape
โพสต์: 657
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

จันทร์ เม.ย. 08, 2019 8:43 am

Prayer for Peace
March 9, 2008, 11:00 – 11:20 a.m.
My dear children, I would like to thank the father for giving me this opportunity to give you a message at this time.

I want to tell you to do a lot more sacred activities during the Lenten season because the world at the present time only follows the path of destruction, especially that of your souls.

If you have been listening to the news from your homeland, you will see the path of your future is very dark. But your prayers, together with mine, will help make everything better if you pray from your true heart.

Let all of you keep praying for peace in your country and other countries around the world.

Do not be discouraged. Your prayers will always be heard in heaven. Do not throw away the opportunities given to you.

Let all of you be in the state of readiness at all times. And your trust in the Lord will always give you peace.

My message is now complete.

Wake Up!
March 16, 2008, 4:02 – 5:59 a.m.
My dear son, what I am about to tell you is just not for you. It might benefit other human beings too. You have been allowing your soul to get hurt without your realization.

Letting time go to waste is not good. It is true that you have been so tired and that you have no energy to do anything, but it does not mean that you have to stop doing what you do routinely.

You might need rest in the beginning but it does not mean you have to rest all the time.

Do not be carless like the rabbit again. Your carelessness caused you to miss valuable opportunities. The people who did not do what you did are passing you by. And you are stuck at the same place.

Son, wake up! If you realize the truth of this matter, even though it might be a little late, it is not too late to start again at the present time.

When you wake up, you do not have to be in a hurry to jump ahead of other people in a flash. Just get up, stand firmly and walk forward together with me. There is no need for you to compete with anybody.

If you want to be a winner, win your own heart and mind first. It will be a danger instead of a good result if you cannot take care of your soul and make it strong before being in a hurry to lead the way for other people.

Think about what has been causing you to stumble and stop doing what you should have done. When you find the truth, what should you do to rectify the problem?

Son, don’t you know that the silence and idleness of yours is the result of the evil spirit that has sneaked into your heart and mind. It is growing in your soul without your realization, like a cancer of your soul.

If you want to get rid of this cancer, you must find the real cause of it and fix it at that spot first. Do not waste your time at the tail end of it.

My dear son, get up! Wake up! I will hold you so you can walk forward again.

Do not worry about how far the other people have passed you by. Stay in the present and heal your soul to strengthen it. Pay attention to what you have neglected to do and take care of your soul so that it may become strong first.

When you are in the state of readiness, I will tell you what to do next.

My dear children, at the final part of the Lenten season, if you have prepared yourselves well, you will see the result of your efforts which you have been doing all the time.

For those of you who just woke up, try harder.

Having a good intention is not enough; you must show it with actions that come from your true heart.

At the present time what are you going to do to share the suffering and burden of this very heavy cross with my Dearest Son?

Today is the day of remembering the joy of those who welcomed the Lord (Palm Sunday), but only a few days later, these people demanded that the Lord be crucified.

My dear children, ask yourselves how many times have you been with these people?
By allowing the situation like this to occur without fighting it, you are the one who demands that the Lord be crucified like they did.

Are you happy to let me and my Dearest Son face this cruelty alone?

I have not come to demand justice for my Dearest Son, because the Lord has an overwhelming love for all of you. When the Lord has given His love to you, He will never demand it back. It is up to you to realize and value His love for you.

“Where there is charity and love, God is there.” Let all of you think about it. What are these words teaching and demanding from you?

Children, remind yourselves: If you were the Lord and knew that soon you would die by a terrifying manner, why did you not run away to save your life?

It is almost dawn. Son, get ready. Prep your soul to be in the state of readiness and really pay attention to today’s gospel.

The Real Diamond of the Prayer
March 24, 2008, 3:59 – 5:03 a.m.
My dear children, I would like to praise you for your persistence in good preparation of your heart and mind throughout the 40 days of this Lenten season.

You can offer this grace to the poor souls who have been waiting for your prayers and help from you. If you want to offer it for those who are facing problems, physically, and spiritually, you can also do it because the good deeds you have been doing are not being collected for your next life only.

My Dearest Son taught you to know love and sharing. Whatever action you have been doing for other people, you have been doing it for the Lord too.

It should not be too hard and too much for you to prepare your heart and mind during the nine days before the Feast of Divine Mercy in order to receive the full blessing for your soul on that day.

The life of a Christian is not only for doing sacred activities for particular purposes.

The sacred activities should be something that you do constantly in your daily life.

Each of you is a little candle shining brightly against the darkness at this present time. If you extinguish the light, the terrifying darkness will replace the light from the candle.

Can you stand watching your loved ones face this darkness without knowing the path to salvation?

This is the cross that you have to carry every day and there is not a day for you to abandon it. If you know this duty which you should do, and do constantly, this cross is not too heavy for you to carry.

Do not do it only for your own salvation, but also do it to lead your loved ones to the path of salvation too.

Be the witness of your faith to those around you so they will know the love of the Heavenly Father too. Your life might not be as comfortable as others’ in this world, but my dear children, the peace in your heart cannot be bought with money.

The power of the sacred activities you have been doing will be a shield protecting you from the dark danger that is getting closer and closer.

My dear children, today you might not see the result of your efforts. But when the darkness comes to visit, you will see your own light chasing away the darkness and completely extinguishing it.

I want to take this opportunity to remind you again to pray from your heart. My dear children, do not bring human ways to use when praying and being in a hurry to complete a certain number of prayers and finishing it within your time limit.

The value and beauty of a real diamond depends on the skill of the jeweler; by the same token, the grace of the prayer will be brightly shone by the prayer coming out from your true heart.

May peace always and forever belong to every one of you.

The Compassionate Mother
In front of Mother Mary’s grotto, Holy Family Church, Lamsai
March 30, 2008, 3:00 – 3:45 a.m.
My dear children, today is the first time that I heard your prayers coming together while I was giving you my message. It is a good beginning when we compare it with you being quiet and still. In the past, some of you sent your hearts to me.

Some did not take advantage of this opportunity to think of me. Some talked to each other, killing time while waiting for my message.

But today everything has changed. All of your hearts and minds were focused in prayer together. No one was being indifferent and wasted this special opportunity, like some did in the past.

I was aware that every one of you sent your heart to me along with each word of your prayer.

Today several of you came to me hoping to receive comfort. I saw you privately communicating to the Lord while you were asking for His help. My dear children, that is the right thing for you to do. During that moment, the unification of your hearts and minds produced the highest result.

The success and failure of your plea depended on that moment. If you truly have trust in the Lord, everything is always possible.

Today there are so many of you who come to be with the Heavenly Father together with me. I would like to thank that kindhearted person who made it possible for you to make a pilgrimage to this place.

I would like to reconfirm that the flower of heaven is your blessing to feel me. If you have anything you want me to help you with, come and see me anytime in the church. I will wait for you there.

My dear children, this morning before you leave this place, I would like to see you one more time in private. Leave all of your worries with me. You do not have to take them back with you.

When you feel the flower of heaven, you will be comforted. I will always give you my encouragement.

At a time like this, I hope you know the most important thing that you can do for peace to occur in your homeland.

Today is the Feast of Divine Mercy, right? Doing sacred activities for today will have enough grace to soften the impact of the situations in your country.

Children, it is up to your intentions if you want to offer your activities for today for peace to your relatives, friends, or your fellow countrymen.

By your kind heart and good intention to do good deeds for others, all of your sins will be forgiven as promised by the Lord.

My dear children, when you have arrived at your home, I want you to really think about your visit to this place. What have you learned? What made you happy?

Children, you must remember how to do it and put it to good use in your daily life because this peace can always happen to you if you know how to bring the good things back to create benefits for your own souls.

The last thing I want to tell you is to love each other just like my Dearest Son has taught you. May peace belong to all of you. Whoever possesses a kind heart will receive good things in return. Live in the present.

By your trust in the Lord, you will have only peace in your life.

Go with the love of the Heavenly Father.
แก้ไขล่าสุดโดย Yan Agape เมื่อ เสาร์ ก.ค. 06, 2019 11:39 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
Yan Agape
โพสต์: 657
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

จันทร์ เม.ย. 08, 2019 8:52 am

The Anniversary of Mother Mary’s Appearances
In front of Mother Mary’s grotto, Holy Family Church, Lamsai
April 12, 2008, 10:30 – 10:51 a.m.
My dear children, today is the day of joy. I would like to thank every one of you who has a kind heart and gives up your comfort to come and see me at this place.

My dear children, in the midst of joy with those in heaven at this time, I bless every one of you to have peace in your heart every day. If you live your life according to the will of the Heavenly Father, you will receive much better things in heaven which is our real home and the place where the Lord has prepared them for all of you.

Children, you do not have to believe in my messenger because he is only an ordinary human being. But I want you to really pay attention to the content of my messages coming through him.

You must discern and do what you think is beneficial for your soul. For those of you who do good deeds and who are steadfast in practicing the sacred activities with your true heart, do not be afraid of anything.

I will be with you and protect you, my most beloved children, from the dangers of all evil spirits.

On this occasion, I want every one of you to hurry up and pray for peace in your homeland and every country in this world because nowadays humans’ minds are covered up by the evil spirits to see only their own benefits and power with no concern for their fellow countrymen’s welfare.

My dear children, if you sacrifice a little bit of your time each day to pray in the time of grace which my Dearest Son has specially given to you, you will be able to help a lot of your brothers and sisters.

Even though you cannot help them with your actions, your prayers together with those in heaven will be the most effective weapon in fighting the evil spirits.

My dear children, it is time for you to go back to the church. Perform your duty today to the best of your ability.

May peace always belong to every one of you.

Mother Mary’s Plea
In front of Mother Mary’s grotto, Holy Family Church, Lamsai
April 27, 2008, 3:03 – 3:31 a.m.
My dear children, today is another day that I am very happy because every one of you who has a kind heart especially took part in sending your hearts out with your prayers tonight. Your prayers and pleas really pleased the Heavenly Father.

Even though you are a small number of people compared to the whole population of this country, your faith and devotion has not been diminished by the number of your group. On the contrary, you are like drops of refreshing water that nourish my heart just like the man who was healed by my Dearest Son along with others that came back alone to give thanksgiving to Him. He did not run away with joy and completely forgot the Lord.

Even though it was only one person, it made the Lord happy. All of you made Him happy too. Today you have demonstrated to the Lord how much love and devotion you have for Him.

If you looked at the front of the grotto tonight, you might have seen the image of my Dearest Son’s face and wondered why He was so sad and why there were tears on His face too.

My dear children, if you are a good shepherd, you are not going to be happy to see your sheep that you have been tenderly caring for to get lost and stuck in a bad place. The more you try to get them back, the harder they run away from you into the desert.

When you see the disaster about to happen to them right in front of you, you must be really sad that you cannot help those lost sheep.

This is a simple comparison to make you understand how much my Dearest Son suffers when He sees some of you go astray.

My dear children, thank you. If you have not comforted Him, He will be very sad.
If you have the desire to help the Lord during this month, I ask that you especially pray for all sinners in this world in order for them to receive illumination from the Lord and find the path to salvation just like how you have found it.

There are only a few days left in this month, pray for those who want to harm your homeland and for peace to happen everywhere in this world, too.

I would like to confirm that the prayers you are going to pray together with me will definitely please the Heavenly Father.

My dear children, do your duty today to the best of your ability. Do not put your hope on the things that did not happen yet. You do not know what in the future will happen, and if it is the way you want it to happen.

Stay in the present and do the best you can for today. Peace will be yours if you choose this path. Your trust in the Lord will bring peace to your heart.

May peace always and forever belong to every one of you.

The Voice That Has Not Been Responded to
May 17, 2008, 11:30 p.m. – 12:00 a.m.
My dear children, do not be surprised that you have not been receiving my messages as often as you are used to and wondering whether I have abandoned you. Don’t worry. I have not abandoned you.

What I told you is always in the present time. If you ponder and follow what I have been constantly telling you, you will know and understand deep in your heart that I am always close to you especially when you are in trouble, in dire need of necessities, and even when you are being tempted.

Children, it is up to your hearts to choose what to do. And every time you chose to do the activity of the devil, haven’t you ever realized how much I suffered?

I have told you in advance of the disasters that are about to happen and asked you to especially hurry up to pray and do penance. How many of you have been paying attention and doing what I have asked you to do?

I tell you now that in the future the disasters will be more violent, a lot of people will die if human beings are not aware of the truth which I have been trying to disclose to all of you.

I have been asking you to especially pray for peace in this world. Pray special prayers for priests, religious (men and women), lay evangelists, and those who are being severely persecuted at this time.

My pleading voice has been scarcely responded to, so few responses that it is actually frightening. Perhaps my voice is like the sound of waves and wind which do not have any effect in your hearts.

The problems facing you make you think of only yourself; what to do in order to be free from them. You do not care about those people who suffer, who are poor, who are sick and, worst, your family members whom you should have taken care of before you take care of anybody else, and you have failed to take care of them.

When everybody thinks like this, how will the world find peace? Has true love completely disappeared from your hearts?

My dear children, what I have told you today is not new. I have told all of you from age to age. When are you going to understand? Love others like you love yourself. Treat others how you want them to treat you. Can you do these easy things for me?

Do not talk with only hot air from your mouth. Do not constantly pray before me with all kinds of proposals and promises. Ask yourself whether you have been doing the things you constantly tell me or whether they are only the segments of a prayer.

At this present time I want to see actions more than worthless words. If you truly love me as you have promised me, I ask that you show it in your actions. Do them to pay homage to the Heavenly Father.

There is no need for others to know so they will praise you for your efforts. Do them for the Lord only.

May peace always belong to every one of you.

From me, Your Mother, who love you with all my heart and soul.

The Sins of Humanity
In front of Mother Mary’s grotto, Holy Family Church, Lamsai
May 24, 2008, 5:00 -5:45 p.m.
My dear son, it is the right thing for you to come and visit me here as you were told by your sister. I have an important message to tell you: the disasters which are about to happen have been quickly arriving and they are right in front of all of you now but you still cannot see and feel them.

If the time for them to happen has arrived, everything will be too late. So I have to call you to come to this place in order for you to be alone with me.

My dear children, you do not have much time left. Apologize to the Heavenly Father for all the things that human beings have done to anger Him. From now on you must do penances in atonement for your sins and for the sins of humanity.

My warning has not been responded to. My children did not pay attention to what I have asked from them. I am very sad because the sins of humanity are coming back in response to their improper actions. It will be a cause for those who have forgotten to receive a lesson from the Heavenly Father.

I know the will of the Lord well. He really loves His creations, but He had to make a decision to warn you with His own way when you do not listen and go astray.

So what you have to do now is penances in atonement for the sins of humanity. Your penances will make the Lord realize the faithfulness you have for Him and the love you have for your brothers and sisters.

My dear children, the terrible disasters are waiting before you. Nobody can stop them. Apologize to the Lord on behalf of humanity.

This cleansing will happen soon. Only those with firm belief will be raised up high. And those who only care for worldly comforts and fleshly desires will be cleansed.

My dear children, your last path to salvation is depending on my Dearest Son’s mercy. You know what you should do next, right?

My dear children, join me in prayer with your true heart. I have already sent you to learn this technique. Put it to good use.

Praying in a hurry to complete four sets of the rosary is not what I have dictated. It is up to your willingness to do this sacred activity. It is useless if you just want to pray to complete four sets of the rosary before 3:00 a.m. in order to get rid of your burden of praying.

Children, you might have a question in your hearts of how you will know when the time for doing penances is over. Don’t worry. I myself will give you this good news.

My dear children, pay attention in praying and doing penances in atonement for the sins of humanity because this is the only way to salvation that my Dearest Son has opened for you.

Doing these sacred activities from your kind hearts together with those in heaven will be the only way to save a lot of human beings.

My dear children, realize that the time of disasters is waiting before you now. You will pass through it only by your true belief.

Pray for others to convert. Pray for those being persecuted. And give thanksgiving to the Lord for allowing me to come and give you this message before everything will be too late.

May peace always belong to every one of you,

From me, Your Mother, who love you with all my heart and soul.
แก้ไขล่าสุดโดย Yan Agape เมื่อ เสาร์ ก.ค. 06, 2019 11:42 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
Yan Agape
โพสต์: 657
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

จันทร์ เม.ย. 08, 2019 9:02 am

The Justice of God
In front of Mother Mary’s grotto, Holy Family Church, Lamsai
May 25, 2008, 3:09 – 3:50 a.m.
My dear children, I feel for every one of you who has been paying special attention in praying tonight. I would like to tell you that when you have realized what I disclosed to you and you have been doing the best you can at this present time, the special activities you did will not go to waste.

Even though some of you were sleepy and have been nodding your heads and fighting to stay awake, you did not abandon what you have always done in the past.

I thank each one of you for your kindness for tonight and thank you for not being discouraged and also for the wholehearted acceptance of what I have disclosed to you.

My dear children, that is right. At this present time praying and doing penances are very important for the salvation of human race.

What will happen in the near future is going to definitely happen, but you do not have to worry.

The justice of God is always just. The Lord is always kind and He always gives a chance to those who have converted. At this time you are about to see His justice.

I thank you for your faithfulness. The sound of your prayers, joined together with mine, can be heard by those in heaven.

Do not worry. Do not be afraid. You need to be strong, don’t be discouraged and stand up straight in the midst of sinners. Everything will be done according to the will of the Lord.

My dear children, be firm in doing good deeds and penances because these two things will save you. And at the same time, you will save others too.

Remember my words well. There is only one path to salvation for all of you: the Divine Mercy of my Dearest Son. You will see and be the witnesses of His justice.

My dear children, be ready in every matter. Never let yourself fall victim to the devil and its minions because they are getting ready to herd those sinners who are not repentant into the kingdom of darkness. I could not stand seeing even one of you, my children, fall into their hands.

My dear children, let my love and concern for you lead you to the path of the heaven dwellers. Don’t let my heart be broken more than this.

My dear children, I will always stand beside you no matter what happens. Have trust in me.

At this time I want you to pray and do penances for sinners. It is so sad that my love cannot prevent them from moving toward the disaster.

May all of you dwell in peace,

From me, Your Mother, who love you with all my heart and soul.

The Time for Action
June 1, 2008, 4:25 – 5:30 a.m.
My dear children, the events that are happening around the world at this present time should make you realize what I have told you, right?

You might not know how great this danger is. I ask that each one of you do more penances. Be aware that your penances will help soften up the impact of what will happen and will save lots of people from death.

In each day you can always choose what penance you want to do. It is up to your real intention to choose in what manner you want to do it. Fasting, drinking only water, and eating a piece of bread are some of the choices that you can do with no difficulty.

The key thing is you must show your real intention that you choose to do a certain penance for atonement of your sins and for all sinners’.

Give thanksgiving to the Heavenly Father’s kind heart for His mercy in letting you live comfortably, and that you do not have to face the disasters and die like those people in other countries.

Thank those with kind hearts who have done penances and prayed for each one of you in advance and still keep doing them for the salvation of lots of people.

You have shown your love for others by your kind hearts. Even though it is a small group of Christians, the Heavenly Father has been aware of your actions and has been keeping an eye on you all the time.

Don’t you know that your safety, up to this time, is the result of people who did penances and really prayed for all of you?

I would like to remind you again that you do not have much time left. If you are being careless, soon you will see what you have not expected to happen in your homeland.

The destruction, separation and death of lots of people are coming closer and closer. Do not forget what I told you: The Divine Mercy of my Dearest Son is the last path of your salvation. My dear children, come and seek shelter in His Divine Mercy before it is too late.

Let every one of you reciprocate the love and concern which the king has for you by showing your actions. He is a king who is great in virtues and has been doing good deeds for the benefits and welfare of his people all the time.

Let all of you listen to his warning. His love and concern for you are so great. But you might not know and understand how much he will be sorry if he cannot help his people.

It is time for you to show your gratitude by your actions.

Children, there is no point in wearing the yellow shirt to show your loyalty to the king but your mind only seeks the benefits for your own good.

You can lie to the whole world but you cannot lie to yourself. It is like making an elegant and expensive ornament to show other people that you love and have devotion to my Dearest Son and to me, but creating a façade like this cannot deceive the Heavenly Father.

If you do not live in the path of salvation, when the darkness comes to visit, how are you going to be the small candle that will light up the path of salvation for others?
Children, be aware of it.

From me, Your Mother, who love you with all my heart and soul.

Mother Mary’s Last Warning
June 8, 2008, 1:10 – 1:45 a.m.
My dear children, I would like to thank all of you for your good will in spreading my message: the warning of the approaching disaster.

I thank you for your enthusiasm, concern for your homeland’s situation and for the disaster that will happen in the near future.

It is a blessing for those who believe without seeing with their own eyes. By the way you conduct yourself, doing penances and joining together in prayer as I asked you to do have made several people realized the truth which I had revealed to you.

They have brought in the new technology to make a comparison to what I had told you in advance and came up with the same result. Sadly, you gave more trust to the prediction of the new technology.

You paid attention to the stuff you can prove by technology more than my words.

My dear children, let each one of you try to close his or her eyes and focus his or her mind on me. When your mind completely bonds with mine, I will show you the disaster which will happen. And you will not be able to close your eyes to sleep again. The picture I see in front of me consists of separations, and lots of missing and dying people.

I will do everything to protect all of you my children. For those of you who have a hardened heart, don’t you know how much you make me suffer?

My dear children, are you reluctant to believe because you want to prove whether what I have told you is the truth? Do you want to take what I have told you to go through scientific process to make sure there is no lie in any part of it before you will believe me?

If you are hesitant to do what I have told you, you will see the truth which you have been waiting to prove. When that time comes, it will be too late for everything.
Doing penances is the only thing that will soften the impact of this disaster. You have not done enough penances.

Do not be careless.

My dear children, this is my last warning. When the weather is abnormal, you will see the danger from the sky. What will happen to you at that time?

Now be aware of what I have told you.

May peace happen in the heart of every one of you,

From me, Your Mother, who love you with all my heart and soul.

I Love You With All My Heart and Soul
June 11, 2008, 6:40 – 7:00 p.m.
My dear children, my duty to warn you is over. From now on I will only hope that one day you will understand the love and concern that I have for every one of you.

Listen to the voice coming out from the deepest part of your heart because I will always be there with you.

The love of the Heavenly Father that He has for His creations has never changed. But human hearts are constantly wishy-washy, changing, and make no sense at all. And my Dearest Son thoroughly knows and understands the characteristic of every human being.

If you realize what I have been repeatedly teaching you for a long time, you should know what you are supposed to do at this time.

The most precious treasure of human being is the pureness of his own soul. Keep cleansing your soul all the time and do not forget your sinful friends, brothers, and sisters too.

June 14, 2008, 5:30 - 6:18 a.m.

The last thing I told you (Mother Mary’s messenger) that you forgot to write down was that every one of you needs to prepare him or herself to be pure all the time by going to confession and receiving the Holy Communion as often as he or she can.

Do penance and pray for the conversion of sinners because they are the only precious treasure that you can bring with you when the time for the Lord’s justice has arrived.

May peace happen in every one of your heart,

From me, Your Mother, who love you with all my heart and soul.
แก้ไขล่าสุดโดย Yan Agape เมื่อ เสาร์ ก.ค. 06, 2019 11:46 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
Yan Agape
โพสต์: 657
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

จันทร์ เม.ย. 08, 2019 9:17 am

The Path of Salvation
June 22, 2008, 5:29 – 6:38 a.m.
My dear children, I would like to give every one of you encouragement. To control your heart and mind, not to seek only worldly comforts, especially fleshly desires, is very hard for every one of you in this environment because the stuff surrounding you is increasingly putting pressure on you day by day.

The happiness of human beings is decreasing day by day. And in this circumstance you will easily be a victim of the devil. He only needs to provide a little suggestion and you, my children, will jump into the trap without hesitation.

What you see as happiness before you is not real. It is the trap that will take you away from the path of those who seek peace of mind.

Arrogance, the desire to be superior to other people, greed and seeking only fleshly desires make you not ready to cleanse your soul and to make it pure all the time.

Look deeper into your heart and you will be shocked to see how dirty it is, not fitting to be a little temple for the Lord. It is inappropriate for you to welcome my Dearest Son with your dirty heart, especially when you receive the Holy Communion.

You will gain the treasure of your soul only when you realize and feel sorry for your sins and make confession to a priest with full disclosure, hiding nothing.

My dear children, think about the time you went to confession, in front of the Lord, and ask yourself how much truth you have told Him. The stuff that made you shameful and you hid it in your heart has not been able to escape from the eyes of the Lord. Is this the way you tell the Lord that you love Him?

I hope all of you still remember what I told you: the world still needs lots of prayers and penances from you. How much time have you been spending on these tasks in each day?

Start by having love in your own heart first. Think about it thoroughly and you will know how much you have neglected your soul and have made it dirty. If you cannot shine the light into your own heart, how are you going to be a little candle that will shine the light for other people?

Do you know, my children, sometimes I felt like I was alone when I prayed with those in heaven for all of you in this world because there was only a little response from you all?

Prep your soul to be in a state of readiness. Share love with your family members and those who are close to you. And do not forget the sinners who have not converted yet. I have heard only a small amount of prayers for these people.

My dear children, I would like to tell you that your prayers frequently have turned into a bargain between you and me. You wanted everything to happen your way.

Has your trust in the will of the Heavenly Father completely disappeared from your heart? Is that why you asked me like that?

My dear children, it is time for you to prove yourself whether you want to choose and go through this difficult and narrow path that will lead to glory and to be with those in heaven.

When your journey in this world ends, you will understand my warning with love and concern that I have for you.

May peace happen in each one of your heart. We will meet in our real home.

From me, Your Mother, who love you with all my heart and soul.

Our Lady of Sorrows
In front of Mother Mary’s grotto, Holy Family Church, Lamsai
June 29, 2008, 3:05 – 4:05 a.m.
My dear children, today I would like to apologize on my messenger’s behalf because he could not be here and pray with you.

I have told him on several occasions to take care of his health but he refused to listen. When he used his body too much and did not have enough time to rest, he started to get sick.

Now he should realize that if he let everything go the way it used to be, his body will not be able to respond to everything he wants from it.

A good example that everyone can see clearly is what has happened to him tonight.
My dear children, please forgive this stubborn son of mine. From now on there should be no recurrence of this incident because he will be more careful in keeping his body healthy at all times.

I often had to let him learn from the mistakes he made himself.

I hope this is also a lesson for all of you. Always keep your body healthy.

Today the father asked me what this son of mine should do in regard to his health. I believe that he already has received the answer from me.

My dear children, I thank all of you for your perseverance and devotion that you have for me, my Dearest Son, and the Heavenly Father. Be aware of that and let all of you constantly remember how precious your time is.

You are not satisfied only saving yourself, right? If you realize this fact, I want you to think about how you spend your time on your daily activities. At a time like this how much precious time have you spent on the salvation of a large number of people?

There is no need for me to tell you what will happen again, right? I know that several of you do not believe and refuse to accept my warning.

The seven swords of my sorrows which I have revealed to my messenger today should make those who do not believe and refuse to accept my warning know and understand my suffering and sorrow.

The love that a lot of you have spurned and do not care for causes me to accept the suffering in my heart which is too painful for any human being to endure.

Let us think with a human mind about the love and concern of a mother for her children. If her love has not been reciprocated and unacknowledged, how great is her heartache?

My dear children, even though we have the problem, we cannot terminate our relationship because I am your mother and you are my own children. I must persevere and continue to teach and warn you even though I do not see when you will understand what I have been trying to tell you.

My children, you no longer have any time to waste. I ask that you always be in the state of readiness, especially in cleansing your souls to be pure. If you can do it, there is nothing for you to be afraid of. No matter what happens, you will totally be ready to handle it.

What concerns me the most is the souls of a lot of you that have been enslaved by the evil spirits and have been doing a lot of things without the knowledge that you had fallen into their trap.

They have been tricking you into fighting among yourselves, having no trust for each other, having jealousy, and not wanting to see others being better than you. This is their trap and you do not recognize it.

Think about what happens to a lot of my children at this time. Being indifferent to the love of the Heavenly Father causes them to be away from the path of salvation.

My dear children, do not let this age be the last one for human race. Pray more.

Every second you pray and do penance for others, it will always be recorded and responded to. The Heavenly Father is waiting to hear your prayers. Your prayers joined together with mine that come from your true heart are always precious in the eyes of the Lord.

Filthy clouds and fog have already covered the whole world. Let all of you be aware of this.

Children, keep probing your hearts and cleansing your souls to be in the state of readiness all the time because when your journey in this world ends, you will have only gladness and joy in returning to your true home.

I see a lot of you, my children, struggling and trying to fight death because you are still stuck with worldly comforts, entertainments, possessions, and what you call as fleshly pleasures. But nobody can fight the will of the Heavenly Father. Think about it. When that time comes, what will you have to offer to the Lord?

So today, I would like to ask you to love each other more. Think of good things toward others and do good things to them because they are your own brothers, sisters and friends.

Will you be happy when you come to our true home only to see you and me?
Pray for the salvation of the sinners. Do penance for them. Even though you have chosen the difficult path, the result is the joy in your heart, which nothing can match, when you see your loved ones happy and when they meet you in our true home in heaven.

May peace always belong to every one of you.

From me, Your Mother, who love you with all my heart and soul. And because I love you, I willingly and joyfully accept the swords of sorrows.

The Compassionate Mother
July 2, 2008, 7: 15 – 8:25 a.m.
My dear son, I fully understand and appreciate your eagerness in helping other people with your kindness. So I let you ask me what you wanted to know. The following is what I want to tell you.

I thank you for holding on to me as your refuge and last hope. Your journey in this world has not been smooth since the very beginning and has made you feel discouraged and hopeless on several occasions.

My dear son, whenever you suffer deeply, know that you are being tested by your own mind. If you keep bringing problems and sadness into your brain, you will not find the solutions for them. For you, everything will be the end of the line. It will continue to increase the pressure on your mind.

The cause of your current illness is the pressure which you have been constantly adding and putting on yourself.

Son, have you ever seen a blind person who is also mute and deaf?

A blind person will have a greater sense in touch and listening as a replacement for the loss of his sight. The deaf person cannot hear so he is unable to talk but the Heavenly Father has kindly given him a good sight and ability to communicate by other means as a replacement for his loss of hearing too.

I told you this stuff because you are carrying the whole burden with no desire to let go of them and not letting yourself a chance to understand your own mind. So at this time you are like a deaf person who is also mute and blind. And you also blame yourself for being who you are.

My dear son, don’t punish yourself. You cannot judge anybody, not even yourself.
At this time ask yourself how much do you trust in the will of the Heavenly Father? That is all it takes to get the answer and know what you are missing.

If you want my suggestion, I will give it to you. I would like to tell you to drop everything outside the temple in your heart because your mind is too scattered and does not have a room for the Holy Spirit to come in and bring wisdom to you.
You must learn how to make your mind calm like a lake with no waves.

Rest your tired brain and get into my Dearest Son’s river of love and mercy. His mercy is like fresh and pure water.

Take this water to refresh your heart and mind. You will feel the joy in your heart when you abandon yourself and stay inside the temple in your heart.

You might wonder what I have been telling you. Let me ask you, in return, what do you make of it? You often told me that you knew everything but the thing is, you pretended not to know what was occurring within your own mind.

Son, I always understand your problems.

Do not let the devil’s work have power over the virtues in your heart and mind. Look deeply into your heart and listen to the voice from there. Do not listen to the voice passing into your brain at this present time.

I want you to make your mind still and calm for a period of time. Keep praying and uniting your heart with mine. At this time do not think only for yourself. Do as the saints do.

First, do good things for the benefit and salvation of the many. Second, when you are under grace, ask the Holy Spirit for His illumination and for Him to dwell in the little temple in your heart.

Ask for His advice in the serenity of your heart. By His wisdom, you will find the way to easily resolve all the problems facing you.

I know that you want a clearer answer than the one I just gave you. But human beings do not value whatever they easily obtain; it will always be worthless in their eyes.

So I want you to learn how to understand you own mind first. Do you know enough of yourself?

I would like to remind you not to be in a hurry when making decisions because what you got might not be your true option. Solve problem by confronting it.

I know that looking for a new job is not difficult for you because your mind can nullify everything, even when trying to get rid of the problem facing you. But what is the result that you will get after this action? Do you have a back-up plan?

My dear son, practice being still. Be still to probe your own heart and mind. Be still to clean and make improvement on the condition of your soul. Be still to pay homage to the Heavenly Father who dwells in the temple in your heart.

Restore your trust in the Lord and do not fall into the devil’s trap again.

Peace will happen in your heart only when you accept everything to go according to the will of the Heavenly Father. Look at me as an example. I am always happy when I do everything according to the will of the Lord.

I will always love you. Thank you for remembering me in this time of your suffering.

Your Compassionate Mother

The Hidden Danger in Your heart
July 2, 2008, 11:00 p.m. – 12:30 a.m.
My dear children, every time I contacted you through my messenger, I always gave you food for thought and warnings.

If you have been following my messages and going over them constantly, you will easily see the important matters that I have been trying to impart on you. Ask yourself what you have learned from me. Is there anything that is beneficial to your life and soul?

Today I would like to ask you to remind yourself in each day of how much you have been careful in not falling victim to the evil spirits. They have been working very hard to take you away from me.

What you have been routinely overlooking is your heart. They use this weakness to easily attack you because you keep looking out for the external attack and forgetting to take care of your soul.

Realize how often you have opened up your heart to the evil spirits and accepted their invitations to commit sins that cause you to be indifferent to the path of salvation and that will lead you to gradually abandon sacred activities day by day.

Look back and you will see how far you are away from where you once were. What makes you less perseverant and tolerant? And what makes you think of only yourself more and more?

You say no to your true friend who is Love and Mercy.

Be aware that this is the work of the devil and his minions, using the weakness in your heart to gradually destroy you without your realization. So before you talk or act, think about it really hard whether it is the act of true love or not.

The Heavenly Father allows you to have freedom to do whatever you want because He really loves you and has mercy for you. If you appreciate what He gave you, how are you going to show Him your gratitude?

My dear children, it is not too late. Pay attention and take care of your spiritual life because right now you are being torn apart and are unable to unite.

The devil has been hiding inside you for a while. At this time you must be strong and fight your own heart. If you don’t do it, you will be completely possessed and will be the slave of the devil with your own consent.

You are still weak and cannot help yourself. Do not forget that you will only be free from the devil’s grip by praying and doing penance. Fight for your own soul first. You are not strong enough to help other people.

My dear children, the causes for the break up and the lack of the ability to advance the work of the Lord for those that devoted themselves to serve Him are their selfishness, arrogance, and lack of respect for each other.

These are the tools that the devil tells each of them to use against one another in order to destroy all of them and make them unable to unite and advance the work of the Lord.

Rest in order to take care of your soul. The war in your heart is very dangerous. You are getting lost. Stop and be aware of it. The path before you is full with the devil’s traps.

Cleanse your soul to be pure. The Body and Blood of my Dearest Son are the only things that will protect you from the hidden danger in your heart at this time. And it is what I told you earlier about the darkness that has covered the whole world. The darkness that I mentioned is the darkness inside your own heart.

Children, any sacred activity must come from each individual’s willingness. Do not treat it as a duty. And you cannot force anybody to do it if he or she does not want to comply.

Children, accept this fact and start with having good things happen in your souls by thinking of good things and doing good deeds.

I want to remind you again that the most dangerous enemy is your own strayed heart.
May the love and mercy of the Heavenly Father and my Dearest Son open up your heart to be aware of this danger.

May peace happen in every one of your heart,

From me, Your Mother, whose heart is full with overwhelming sorrow.
แก้ไขล่าสุดโดย Yan Agape เมื่อ เสาร์ ก.ค. 06, 2019 11:50 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
Yan Agape
โพสต์: 657
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

จันทร์ เม.ย. 08, 2019 9:33 am

Is Mother Mary the Real Thing?
July 13, 2008, 5:00 -6:05 a.m.
My dear children, at this time I am fully aware that there are several people waiting to see whether or not what I told you will actually happen.

If nothing happens, they think that my messenger will tell everyone that it is the result of your prayers and penances. Children, do not think like that. My messenger will not say anything without my permission. He is willing to receive criticism from people that my message is not reliable, nothing happens.

What is the evidence to prove that it is the real Blessed Virgin Mary? At Fatima and Lourdes, the Blessed Virgin Mary had the evidence to prove that it was her in order to make people believe in her, the real thing.

Where can people get the evidence to prove that it is her at Lamsai? The message is meaningless, not knowing what will happen and when it will happen. The message says to get ready for it which anybody can say like that too.

My dear children, I thank you for your good intention in wanting to prove to other people that it is really me. But don’t you know that your words make me very sad?

Human hearts are very difficult to read. Human beings happily use their hearts as a measuring stick to judge the credibility of anything they encounter to please themselves.

They will officially declare that as a person with intelligence and up to speed they can prove whether it is true or false. They are not ignorant people who believe everything other people telling them.

This is a thought process of people with reasons, up to speed, and everything must be provable.

My dear children, this is only an example of what are happening right now.
Let me ask you this question, in response to yours: If you were me and heard about this stuff, how would you feel?

Have my love and good will which I kept sending to you evaporated before they reached you? When did the trust that I have been instilling in you fall out of your hearts?

My dear children, if you do not believe in me, I certainly cannot force your hearts and minds to believe in me. But would you please do not talk like this in order to destroy the hearts of those that believe in me and make them unsteady in their faith?

Children, why do you want to know what date and time of the disaster, destruction and death of a lot of people that will happen in the future?

If I tell you the way you want, you will have another doubt in your heart: How are you going to prove that on the date and time I told you those things will actually happen?

My dear children, you are using human hearts to force me to do what you want.

Children, do you know what is hiding inside your hearts? The evil spirit has successfully sneaked in your hearts and without your realization it is now using you as its tool to destroy the faith among you?

Let me ask you this question, in response to yours: Is it better off that these things will not happen? Why do you want to see the disaster, destruction and death of a lot of people as a proof whether it is really me?

Children, don’t you know that besides hurting my feeling terribly, you have put the pressure on those who have been in a hurry to pray and do penance in atonement for your sins?

And this is why I told you that my duty to warn all human beings is over. From now on it is up to each of you to choose the path of salvation.

The salvation in this case does not mean being saved from death. When my Dearest Son was born, He also died to redeem the human race. All the saints and martyrs also died and even your ancestors died too.

What makes you think that you will not die and be there to see other people die? O, human beings. You just don’t get it.

If you do not love me like I love you, would you please do not use your hearts and minds to hurt each other like this? I can always endure the pain and suffering coming from you because I love you.

But I cannot endure seeing the precious hearts of those who believe in me suffer and in pain.

My dear children, please stop hurting each other. Do not be the tool of the evil spirit.

You are being used by it to destroy each other. Its goal is to snatch away the salvation from the human race.

Think about it and be aware that at this present time the war has already taken place in each and every one of your hearts. You must first fight your own self and be victorious over your heart and mind. Then peace will happen in your heart.

From me, Your Mother, who love you with all my heart and soul.

The Little Lamb and the Wolf
July 26, 2008, 11:25 p.m. – 12:35 a.m.
My dear children, I thank you for your kindness and for paying attention in praying tonight. For the past couple months, my messenger could not be here to pray with you.

Please forgive him. I am the one that did not allow him to come here because his health is not up to par and he is still unable to resume his old task.

I know him well. If he comes here, he will not rest until Sunday morning. He will lose a lot of his energy in asking for the blessing of the Lord for the sick.

It is true that the blessing does not come from him, but he must be a good and strong conductor. Nobody can heal a lot of people without the blessing of the Holy Spirit. Think about it. Can you do it with your bare hands?

Some of you have received the blessing through his unshakable heart and mind, even though he is not here with you, because of his love and concern for you. I could not stop him from sending his heart and mind to be in your midst.

Tonight you, my dear children, have come to be especially close to me. I heard the pleas from several of you who wanted to really feel my touch. If you have prepared your souls well enough, I will allow it to happen the way you wished in order to confirm that my messenger has nothing to do with what is going to happen here.

Your faith will make you feel me even though my messenger is not here with you.

What I want to tell you is to be strong and fight hard against the temptations from the evil spirits. At this present time they choose to attack your weak points hoping to cause lukewarm feeling in your hearts in order for you not to do good deeds.

My dear children, you must be fully aware of their intentions. Realize that you are being tempted by an evil spirit if the stuff that comes out from your own idea has been diverted from its original purpose.

The evil spirits really know the weakness of each of you. They will use this weakness to destroy you. Their ultimate goal is to destroy your faith and sacred activities because if you do not have these two things, you will go with the flow of this world which is being covertly manipulated by them.

They hate love and that is why they are the enemy of the Heavenly Father. They will do everything to make you far away from the Lord. That is why I want every one of you to really think before you speak or act.

Besides the thought that pops up in your brain, your heart should be used to discern whether this is the act of love for your fellow human beings. If your heart tells you that it is not appropriate, stop that thought so you will not say anything that will cause division and you will not do anything that will block the flow of love.

The reason why I keep saying this over and over is because if you cannot defeat your heart and mind, you will be like a little lamb that is unable to slip through the eyes of the wolf that keeps hunting for the weak.

It might not eat you right away, but it will feed you to be fat so later on you will be its delicious meal.

My dear children, be careful. If you are not strong and unable to unite your strength, the age of decline will arrive because everyone will think only for himself or herself. Love will evaporate from human hearts. And what is left?

I do not have to tell you the meaning of “love one another, just as I have loved you” and what it means to you, right? Think about it.

All right, it is the time for you to receive my message.

Lastly, I would like to tell you that today I have been in your midst. Let all of you keep the event of tonight in your hearts because I will follow you and protect you with my own heart.

May peace happen in every one of your heart,

From me, Your Mother, who love you with all my heart and soul.

Pray for Yourself
August 3, 2008, 7:40 – 8:45 a.m.
My dear children, nowadays the virtue of being a human is ceaselessly falling deeper and deeper in decline. Oftentimes you wondered how a person could do something terrible in the incidents that have occurred.

Why was he or she so cruel unlike a human being?

Children, this is the result of opening up your hearts to let the evil spirits come in and have control over your souls.

The sense of what is right and wrong has completely gone from your hearts. Only the desire to seek benefits for yourselves remains in your hearts. You can do everything, including taking small advantage of your relatives and friends in order to make you feel superior to them by overlooking their sincerity and willingness to do those things for you.

I want you to think about this: If every one of you just wants to seek his or her benefits, no sacrifice and no kindness, how are you going to live in this world? You are also being taken advantage of by other people.

Dissatisfaction, anger, and the feeling of not wanting to see other people better off than you will freely get into your hearts. And you are not even aware that this is the work of the evil spirits that have come in and completely took control of them.

At this moment be aware that they want to see the destruction of human race. If you are not strong, you will easily fall victim to them.

Several times you have acted without thinking about it. When a thought occurred in your brain, you let go of yourself and did something wrong because at that moment the evil spirit lured you into thinking that it was okay to do it. It could find a reason to counter your belief and virtue in your heart, making you seek happiness from other people’s suffering.

It is the happiness that makes me and my Dearest Son very sad. Children, do you still think that it is normal for every human being to act like that?

At this time I want you to be aware of it. Keep cleansing your own heart every day.

Keep checking whether today you have done something against the love that you should have for your relatives and friends, and some activity that blocked the love of the Heavenly Father from getting in and growing in your soul.

My little lambs, be aware of it.

The path of salvation is waiting before you. Have trust and follow the example that my Dearest Son has shown to all of you. Having good intention, by itself, is not enough. Unite your hearts and minds in prayer.

I will always join you in prayer. Never abandon this sacred activity because the path in front of you is so dark. You must light up the fire of love to shine inside yourself first in order for you to be able to share this light and shine on the path for your relatives and friends. If every one of you can do like this, the little candles will be able to chase away this darkness.

Children, if you have been paying attention today, you will know that I did not mention doing penance again because I know your hearts and minds. Once you heard me talking about praying, you expected me to mention doing penance as I always did.

My dear children, I do not hold it against you because pride is the original sin of every one of you. Several of you have complained that I ask too much of you. Praying is already a big burden for some of you.

My dear children, do prayers really cause your hearts and minds to tumble? Is it too much of an effort for you to sacrifice a little bit of your time to pray? If your time is so precious, I would like to ask you what kind of activity you have spent that time on and whether it was worth it. Think about it.

Doing penance is a spiritual goodwill. If you do not have a strong desire to do it, don’t do it just for the sake of doing it because it will not bear fruit. And you will make a complaint to me that you have done it and why nothing gets better.

My dear children, do not lie to yourselves. If you are unwilling to do it, don’t do it with false intentions. The Heavenly Father sees everything in your hearts. Stop hurting His feelings.

Do not turn into the tool of the evil spirit. It has been secretly manipulating all of you to do wrong things against the love of the Lord.

Children, today I want you to sacrifice a little bit of your time to pray. You do not have to do it specifically for other people but do it so your souls will be cleansed and they will be little candles that give light for you to chase away the darkness that covers everywhere. It is for your own self, my dear children.

Pray. Today several of you are no longer strong enough to lend your strength to other people. Revive your own spiritual life first because I do not want to see the destruction of human race which is quickly approaching.

Children, you must stand up with your strong souls because this world is in need of your cooperation to fight the dark danger which all of you are facing now.

I would like to thank you, those of my children, who have kind hearts and have always been doing what I asked of you. Your prayers joined with the holy ones’ have stabilized the situation, preventing it from getting worse.

Be proud. Even though you cannot change everything, you have abandoned your will and let everything go according to the will of the Heavenly Father. This is your victory that those in heaven rejoice.

Even a little thing that you do with true love in this world is always worthy of the praise from those in heaven.

My dear children, keep doing it. You will be glad when it is time for you to come back to our true home in heaven.

May peace happen in every one of your heart,

From me, Your Mother, who love you with all my heart and soul.
แก้ไขล่าสุดโดย Yan Agape เมื่อ เสาร์ ก.ค. 06, 2019 11:54 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
Yan Agape
โพสต์: 657
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

จันทร์ เม.ย. 08, 2019 9:47 am

The Gift for Mother Mary
August 10, 2008, 4:00 – 5:54 a.m.
My dear children, at this time the sacred activities that you have united to do with your true hearts are gradually being fruitful. There were only a few of you who had real intention to do them, but the result is for every human being.

Several of you claimed that they have participated in these sacred activities, but in reality they have done nothing.

My dear children, even now you still lie and give deceitful information. Instead of turning around and uniting with others to do sacred activities, you take this opportunity to make yourselves look good.

Don’t you know that those in heaven see everything? Are you not ashamed? Whatever is good, you want to be a part of it. Whatever is hard, you do not even want to think about it.

And that is why I told you on several occasions to keep cleansing yourselves every day. Search your souls and really think whether today you have done anything to anger the Heavenly Father. And on the same token, whether today you will think of good things and do good deeds for your brothers and sisters with love.

How many of you have put it to use? If you are still busy with human activities, you will never find serenity.

My dear children, be the giver, not the taker. The joy of seeing others happy is the happiness in your own souls which you cannot find anything to replace it.

I hope that what I told you today will touch your barren hearts. Stop because you will never be able to keep up with every flow of this world. Human hearts have endless desire.

Be still and think about it and you will see whatever you are trying to get will not give you real happiness. You will never be able to feel peace in your own hearts.
This month is the month you want to give me special homage. If you really want to do that, I ask that you think of other people too. Do not think of only yourselves.

There is still time for you throughout the month to do good deeds to be the gift for me. Can you sacrifice a little bit of your time each day to do good deeds according to your ability? Do not tell me the excuse of not having time which the evil spirit keeps telling you.

My dear children, be aware and see the truth that at this time how far you are away from the path of salvation. If you pretend not to know and keep going forward with the evil spirit’s persuasion, you might not know where your journey will end.

My dear children, you might have asked yourselves why I have asked too much of you.

What I asked of you is not for my own benefit. It is for your own good.

You can choose to do several kinds of sacred activities. Even a short prayer for others coming out from your true heart is already a joy for those in heaven.

I do not need flowers or accessories that are beautiful in the eyes of human beings. There is no benefit for you to seek those things for me if your hearts are dark without true love that you should have for your brothers and sisters. Joining together to pray and do sacred activities just for the sake of doing them do not have any effect.

Do not pretend to be pious in order for others to give you praise. Maintaining your status does not have any benefits if all of you still close the doors of your hearts, not opening them up to welcome my Dearest Son who has been knocking and calling you again and again.

My dear children, I have always been with you. At the time you were doing shameful acts before me, I had to turn my face away from those sad scenes. You did not even listen to my warning in your hearts, giving you caution of what you were doing.

I saw the fire of sin burning up your souls right in front of me, but you mistook it as happiness.

My little lambs, you are still naïve and not aware of the evil spirits’ intention. They keep looking for a way to destroy your path of salvation all the time, every second.

You might not know how many times in each day you have been their victim and tool.

They bring you the excuses and exemptions to the rules to lure you that the way to be a good Christian is not as difficult as before because you can constantly adapt to the flow of this world.

My dear children, if you are still the slaves of activities of this world, you will never understand the true meaning of a “faithful servant” when you say it before the departed souls.

Finally, I would like to thank every one of you who has a kind heart and has always been sacrificing your own comfort to come and join others in doing sacred activities.

I would like to reconfirm that your voices have been heard by your Father in heaven. He is pleased and has let me come in your midst to give you encouragement in making war with these evil spirits. May peace happen in every one of your heart.

If you have the intention to offer this month to honor me, I want you to do good deeds to pay homage to your king. Do you know how sad and discouraged he was when you were fighting to gain benefits only for yourselves? If every one of you stops fighting and starts uniting for him, it will be a wondrous medicine for him.

Reciprocate his love for all of you by loving your brothers and sisters with all your heart and soul.

A Bouquet of Flowers for Mother Mary
August 17, 2008, 5:20 – 6:30 a.m.
My dear children, thank you for the special preparation of your hearts and minds on the day of my ascension to heaven. Several of you might be very tired from helping the church in getting ready for this celebration too.

Whatever you do with goodwill will always be precious to me, even a little thing. I do not look at the quantity but at the quality coming out from your hearts.

There is not much time left before the end of this month. If every one of you has a real intention to do special sacred activities to be a bouquet of flowers of your souls for me, I want you to really go over your hearts and minds.

When you wake up in the morning and before you do anything, ask for the illumination and guidance from the Holy Spirit so all of the activities for that day will go according to the will of the Heavenly Father. You will be careful not to hurt other people’s feeling by your words. You will not be a cause of ill feeling for your relatives and friends.

You might also want to sacrifice a little bit of your time to pray for priests, religious (male and female) and those who work for the Church. Do not forget your brothers and sisters who are still in sin, those who are hungry and being taken advantage of, those who really need prayers, and especially the sick who are about to die.

Do not forget to offer your love and goodwill to all of the poor souls, too.

If you can do this every day, it will be like a bouquet of beautiful flowers which you have decorated with your pure hearts and souls.

Every night before you go to bed, sacrifice a little bit of your time to go over whether you have done anything to anger the Heavenly Father.

If you have done something to anger the Lord, hurry up to apologize to Him and correct the mistakes and shortcomings the next day.

Live in the present and carry on with your duties as a Christian the best you can every day. If you can do this, you will be a person who is in the state of readiness at all times.

Children, never be careless. Besides the damage that you can see in this world, carelessness will cause the unclean spots in your souls.

Remember my food for thought well: Who will deserve to receive more rewards, between the person that has been in the state of readiness and later was careless or the person who has been careless and later was in the state of readiness?

My dear children, think about it thoroughly. Do not jump to the conclusion by the way it was written because the evil spirit keeps distracting your feeling from what is right and wrong all the time. It will persuade you to be careless first and then you will receive the big reward after your conversion.

Children, do not forget my teaching: Live in the present. If you are not in the state of readiness at this time, how do you know whether you will have time to convert in the future?

Wake up, my little rabbits. Your carelessness has already caused you a lot of time. Do not be arrogant, thinking that you can catch up with the turtles that have been slowly traveling far ahead of you.

Do not forget that the path ahead of you is full of traps and snares which the evil spirits have laid out for you. The path ahead of you is not as smooth as you think.

My dear children, you can feel true happiness in this world which is inside your own hearts. Keep going over yourselves to be in the state of readiness and peace will happen for every one of you.

From me, Your Mother, who love you with all my heart and soul.

Live in the Present
August 24, 2008, 7:10 – 8:30 a.m.
My dear children, having trust in the will of the Heavenly Father is very important for every one of you because all human activities make your hearts and minds to not have peace and tranquility.

Having trust in the Lord will enable you to live in the present with happiness because you do not have to worry about what will happen in the future.

A lot of human beings are worried about what has not happened yet. Children, how do you know that what you expect and wish will happen in the future? How will your life in the present get affected by anxiety and fear that you seek and put into your hearts and minds?

If you have true faith, you will not be afraid of anything. The Heavenly Father will always choose the best thing for you if you are willing to let everything go according to His will.

Do the best you can for today. This is the opportunity for you to be ready in every situation. If you have prepared the best you can for today, you have nothing to worry about.

I would like to reemphasize that you need to live in the present. If you are in the state of readiness in this world and have fully prepared your souls, there is nothing for you to be afraid of.

Give thanksgiving to the Heavenly Father for His kindness in allowing you to live today.

If you pay attention and think about the stuff coming into your daily life, you will realize that most of them are the result of you not being ready in the present.

I have not taught you to live in the past; not getting stuck with happy and sad events because these things already happened and they are the past.

Children, why do you bring the sad events to make your lives in the present sad? And why do you think of the happy events in the past and waste the time in present?

The reason I told you is to let you know that your journey in this world is very short. If you are being careless and not in the state of readiness, what will happen to your next day? If there is no next day for you, you cannot go back and rectify the mistakes in the past.

Is your time in the present sufficient for the new beginning after the end of your journey in this world?

My Dearest Son is the best example of being ready all the time in the present. The future events did not bother Him.

So, I would like to see all of you be aware of what the Lord had shown you during the time that He lived like a human being in this world. What has His poverty taught you?

What have His mercy and true love taught you? What have you learned from His facing the truth and accepting the excruciating pain and suffering?

What does the effect of His example in accepting the will of the Heavenly Father have in your present life?

There is no need for me to say anything anymore because everything is already complete by itself.

My dear children, do not use the human mind to decipher my message.

If you used my heart in reading this message from the very beginning, peace and tranquility should already have happened in every one of your hearts.

Your Compassionate Mother

What Have You Seen in the Emptiness?
In front of Mother Mary’s grotto, Holy Family Church, Lamsai
August 31, 2008, 3:05 – 3:45 a.m.
My dear children, all of your intentions tonight are the same; you want peace and tranquility to happen in your homeland soon.

I heard several of you asking my messenger what would happen next. Children, he does not know the answer.

What you should do the most is to unite your hearts and minds with me in prayer for the Heavenly Father’s mercy to let everything go according to His will, not according to the will of any group or any fraction.

Even children can see that what is happening now is not the real struggle for the nation.

I am quite concerned with the health of your king. He has been bombarded with bad news. Don’t you wonder why he stays at Klai Kang Won Palace (“Far from Worries”), Huahin District? He stays there to get away from all the worries caused by those people.

If you are aware of this problem, as Christians, what can you do to make the situation better?

Is your trust in the Lord sufficient enough for you to be firm in this circumstance? If you have true faith, follow your conscience. There is no division or fraction inside your conscience.

What is good for every one of you is the thing you want, not for yourselves or for particular individuals or groups.

From now on people will be easily persuaded. Logic and reasons will not be used. Oftentimes the person who speaks first is the righteous one. But is it true?

The devil is blocking you from seeing the truth. Your sense of right and wrong will gradually disappear and what will remain are your own interests and stubbornness, no compromise and forgiveness.

Children, why do you keep bringing fire of anxiety and despair into your hearts every day? These events have been occurring and reoccurring again and again. Haven’t you learned from them?

Alright, I am aware that several of you do not know what to do next because your actions and activities have been blocked by obstacles.

Children, you might not know that in your failures, something good comes out of them if you know what to look for and choose to make it beneficial for your lives.

Lastly, I want to tell you that the future of your homeland depends on your actions.

My Dearest Son once asked a man, what has he seen in the emptiness? Today the Lord’s question comes up again: What have you seen in the emptiness? My dear children, can you give me an answer?

Children, ask the Holy Spirit for His illumination in order for you to understand this divine mystery.

May peace always happen in every one of your heart,

From me, Your Mother, the Mother of All Nations
แก้ไขล่าสุดโดย Yan Agape เมื่อ เสาร์ ก.ค. 06, 2019 11:58 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
Yan Agape
โพสต์: 657
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

จันทร์ เม.ย. 08, 2019 9:59 am

A Message from Mother Mary on Her Birthday
September 8, 2008, 8:30 – 9:00 a.m.
My dear children, my message for you today is a little bit late from the normal time.

The reason for this is due to the readiness of my messenger’s heart and mind. Whenever he is not ready, he will not be able to be still and receive the message from me.

Today I want to particularly talk about my children who have anxiety and pain in their hearts. I want all of you to realize that in pain and suffering, you will also feel lonely and abandoned.

You think that no one is able to help you, right? As a human being you still hope and wish that whatever you have expected will materialize and rescue you in the nick of time. But at this present time you still live with the emptiness, right?

I want those who have anxiety and pain in their hearts to realize that they have to be self-reliant. Accept the truth and still their hearts and minds. When you are still, go over the problem and see what you can do with your own ability at this present time to make it better.

My dear children, don’t be discouraged. Forget the word “if” because it is your own will, wanting to make things happen the way you want even though you know it will not happen. You still want to lie to yourselves and wish unrealistically in order for you to feel that this is not the end of the rope if everything happens the way you want.

My dear children, how many times have you asked for the illumination of the Holy Spirit when you were discouraged and faced the failures and really asked for the mercy of my Dearest Son and the Heavenly Father without asking to let everything happen the way you wanted?

My dear children, most of your pleas have a restriction for the Lord to give you what you want. Don’t you know with whom you are bargaining with? The Lord knows everything. Do you think that the Lord does not know what you want?

The anxiety in your hearts causes you not to be still and cannot find peace of mind.

Do you think whatever you ask from the Lord, which is not compatible with His will, will happen the way you want?

I would like to see you stand in the path of truth and realize that if you have trust in the Lord, anxiety and fear will gradually disappear from your hearts and minds.

Gather your wits and think about how to solve the problem at this present time to the best of your ability first. Believe that everything for you has already been dictated in advance.

Give thanksgiving to the Heavenly Father who kindly gives this suffering to you. What have you learned from it? Is there anything good for your spiritual life?

Think about it and you will understand that Christian life must depend on the truth. The truth never dies and it has always stayed side by side with this world.

Be brave to face the truth and realize that the Heavenly Father has never abandoned anyone of His children.

Take courage, you will receive help from the Lord when the time is right. Have trust in Him.

Your Compassionate Mother

A Retreat at Tabor Retreat Center
September 13, 2008, 5:07 – 6:04 a.m.
My dear children, I thank both of you for your devotion and determination in getting up and joining me in prayer. It is right for you to use your hearts in screening the prayers, not just praying with your mouths.

This is what I have been trying to teach you all the time.

Now you should understand what the difference it has made. The sounds of your prayers are very powerful. Continue to practice because your prayers will make those who depend on them receive responses from the Heavenly Father.

If it is possible, I want you to gradually teach praying from the heart to your brothers and sisters. Every time you teach, ask for the blessings of the Holy Spirit to make you understand the divine mystery of the prayers in order for you to better explain to them and make them understand more.

That is correct. I woke you up to practice on this particular task.

I know that you are going to ask me about the lady with great enthusiasm who wanted to spread my messages to other churches. I would like to thank her for her generosity.

My dear son, don’t worry. I have my own way to make things happen when the time is right. You do not have to make a decision for me. Tell that kindhearted lady that she was right in getting ready to collect all the information to be the testimony of my appearances at Lamsai.

I am willing to let you consult with the Bishop on this matter. Be obedient to him. Listen to him like you listen to your father, regardless of what kind of opinions and remarks he has for you on this matter. If he wants to see you, my messenger, in private, I will let you go and see him.

I want to reconfirm that I have never been an aggressor and trespasser because humility and good manner will not let me behave like that. If you study and understand my life well, you will clearly know this fact.

If you have carefully observed my appearances in the past, you will know that none of those who saw me made any demand for the investigation to authenticate my appearances. It is all about faith, by word of mouth from large crowds. Their voice has caused the investigation to happen.

I hope you understand what I have said. Your love and devotion for me will continue to mold you to be an obedient and polite son of mine. Son, never use your human heart to make any decision on behalf of the Heavenly Father.

When your time of peace at this place ends and you have to go back to your worldly life, bring the experience you have received from this place with you and always practice on it.

My dear children, do not waste my plan and preparation. Go back home and be the light shining in the darkness.

May the love and mercy of the Heavenly Father allow the four of you to have peace in your hearts.

From me, Your Mother, the Queen of Heaven and Earth

A Short Warning From Mother Mary
September 14, 2008, 5:40 – 6:05 a.m.
Once again, I would like to tell you to let everything go the way I planned to. Do not let anybody tell you what to do with my appearances at Lamsai again because I do not give any importance to the affirmation by human beings that it is me who really appear here.

What is important to me is nurturing and teaching all of you to know the nature of true love.

The Heavenly Father has an abundant mercy for all of you. That is why the Lord gave me the opportunities to come and meet you who are being more captivated by the luxury and fleshly desires day by day.

My children, you are being deceived by the devil to make you hate and hurt each other. What will happen to you when there is no love in this world?

The darkness is approaching closer and closer. My voice might be the last ray of light for you to come to this realization.

My dear children, convert. There is nothing I can do except to ask you through my messenger.

The Heavenly Father loves you very much. The Lord gives you freedom in everything. Let all of you think about it. Look for the beautiful things in this world and all the things He gives to each of you with His love.

Currently, what are you looking for? Why do you overlook these precious treasures?
Live in the present, see the truth and be joyful with the blessings the Lord has given to each of you.

Everything depends on your heart. If you know how to properly use it, you will know that true peace is in your own heart.

Today’s message is a short warning from me to every one of you.

May the mercy of the Heavenly Father enable you to receive the illumination for eternal life.

From me, Your Mother, the Queen of Heaven and Earth

Mother Mary’s Concern
September 21, 2008, 6:50 – 8:00 a.m.
My dear children, in reality, I do not have to come and see you every week.

I come here every week because I have a big concern for the majority of you who have hardened hearts and do not listen to everything I have told you.

My voice might not be as sweet as the sound of enticements of this world and fleshly desires which you are seeking. My voice warns you to cut down on worldly stuff and do things that requires your determination, endurance, and perseverance which cannot be compared to whatever you want to do with your own will.

Oftentimes, I heard you asking yourselves why you had to do it and make it a burden for you because other people who do not do it as hard and as much as you still live comfortably.

Whatever you seek and get in this world give you instant gratification and happiness. So why do you have to put restrictions on yourselves?

My dear children, can your true happiness be touched and proved at this present time? I don’t think I have to answer this question because there are many of you, my children, who offer your daily life to the Heavenly Father and let it go according to His will.

Even in the most difficult time for you, a human being on this earth, you can stay calm if you have trust in the Lord.

If you have been following the news, you will see a lot of your brothers and sisters suffering from the flood and being taken advantage of.

Have you ever heard the song which some of you sing in the church,” Where there is love and mercy, God is there.”? What does it remind you of?

“O Lord, rest upon me. You yourself command me to exercise the three degrees of mercy. The first: the act of mercy, of whatever kind. The second: the word of mercy - if I cannot carry out a work of mercy, I assist by my words. The third: Prayer - if I cannot show mercy by deeds or words, I can always do so by prayer. My prayer reaches out even there where I cannot reach out physically.”

I hope the sound of this prayer is still echoing in your hearts.

Use your heart to think about it again. How did you respond to this sound? Children, make this prayer alive in you. Do not let it be a prayer you read and do not let it stay in a book when you have finished praying.

Stop complying with your own will to do something that does not help you to receive the salvation. Stop doing the things that will not heal you physically and spiritually.

This is the thing I want to tell all of you today.

May peace happen in every one of your heart,
แก้ไขล่าสุดโดย Yan Agape เมื่อ เสาร์ ก.ค. 06, 2019 12:02 pm, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
Yan Agape
โพสต์: 657
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

จันทร์ เม.ย. 08, 2019 10:55 am

True Heart
In front of Mother Mary’s grotto, Holy Family Church, Lamsai
September 28, 2008, 2:55 – 3:25 a.m.
My dear children, I thank all of you who tried to stay awake and have been praying with me up until now.

Today I have seen several changes among you. Some of you came to have a chance to pray with me, but had to leave early because of pressing issues. I have sympathy for them and also admire their effort.

That is all right. I do not want to see you having a hard time when coming to this place.

Whatever you have done with your heart is what I want to see the most. Keep practicing with perseverance. One of these days you will definitely see the benefit of using your own heart. You will be able to differentiate the things that human beings do.

You will see that if you use your true heart, the things you see might not be the same because you do not use your own interests to be the basis in judging them. It is like the way my Dearest Son showed His mercy for all of you.

Oftentimes the hearts of human beings cannot forgive others, but the Lord forgave you and also gave you a chance to turn around and be good again.

That is right. I want you to use your heart when asking the Lord every time you make a decision. If it is up to Him, what would the Lord do on a particular issue?

Today several of you want to prove your faith by forcing me to perform a miracle for you to see. Is it not a miracle that you have been with me up until now? There is no need for you to bet yourselves against some of the issues.

I truly understand your intention. Your thought process is childish even though you are old. Being childish, in this case, is not the nature of a child but it is the lack of maturity in seeking and complying with the will of the Heavenly Father.

My dear children, I do not chastise you. I believe that the Heavenly Father is also kind to you.

I would like to thank those of you, in the last group, who have the firm belief and are able to give up your will to let it go according to the will of the Heavenly Father.

Whatever you have done, my Dearest Son told me that it is like having compassion for Him. The Lord will never forget what you have done by using His heart.

My dear children, today is another day that you have made me very happy. Thank you. Thank you very much.

Spend time that you have left for today to call out your hearts. And you will know that only with your hearts you will be able to feel the precious blessing: peace in your own hearts.

May peace happen in every one of your heart,

From me, Your Mother, the Queen of Heaven and Earth

One Minute From Your heart
October 5, 2008, 9:35 – 11:35 a.m.
My dear children, I would like to thank all of you who have the intention to do sacred activities to give me honor throughout this month. It is very kind of you to think like that.

I want you to especially think about those who are poor, being taken advantage of, facing problems in their daily life, sick, about to die, and all of the poor souls. If you cannot help them with your actions and words, the prayers from your true heart from which you have the intention to say throughout this month will enable them to receive the mercy of the Heavenly Father.

There is no need for you to worry, have trust in the Lord and everything will be fine.

Follow my Dearest Son who has set the example for you by treating your fellow human beings with love by kindly showing your good thoughts, good words, and good deeds toward them.

There is no other happiness that can be compared with your happiness in seeing the ones you love happy. If you do everything with your true heart, you will not expect anything in return.

Be a giver, not a taker, and you will understand that all kinds of happiness start in your own heart. You do not have to seek happiness from anywhere else. Start from those who are close to you: your family members. No need to search for anybody from anywhere else.

Today have you thought good things for every one in your family? Is there anyone in your family that whenever you think of him or her, you have only criticism and bad feeling for him or her?

If you have this problem, don’t do anything yet. I want you to use your own heart pondering whether my Dearest Son will think like you in this situation and why the Lord does not want you to judge other people.

Having a bad thought, even a tiny bit, for others will make your soul dirty. You are bringing the fire of anger to burn up your own heart. It will make your heart inflamed and unable to find peace.

I would like to warn you that if you have this thought, realize that you are hurting your own soul and you are the one who brings sin to yourself.

There is no benefit if your hands are holding a set of rosary and your mouth is praying when your heart is black and blind with sin.

Your prayers will not be fruitful if you cannot get rid of this sin in your heart.

I did not say anything new. It is the thing that you have overlooked. It is the easiest thing that you can do by yourself, but you cannot do it.

How are you going to talk kindly and do good deeds for your brothers and sisters when you cannot control the thoughts from your own free will?

My dear children, think about it. This thought is the cause of all the problems that happened. That is why I want you to go over yourselves whether today you have thought good things about your brothers and sisters with no exception.

If you cannot do it the whole day, try for half a day. If you cannot do it for half a day, try for one hour. If you cannot do it in one hour, try for half an hour. If you cannot do it in half an hour, try for one minute. Only one minute from a pure heart that thinks good thing for your brothers and sisters.

Can you calm your hearts and minds and give love, compassion, and good will for your brothers and sisters?

I ask for only one minute from you. If you can abandon your will and think good things for your brothers and sisters, this one minute will be the most precious time that you can use your heart to send love, compassion and good will from your thought to your brothers and sisters. The more you give, the happier you will be.

All right, the second lesson for today is talking nicely to your brothers and sisters, starting from your family members first.

I also want you to talk nicely to yourself. Do not talk down to yourself and be mean to yourself, too. Do not talk sarcastically about yourself. Do not forget that you cannot recall every word that came out from your mouth.

You must be accountable for every word you have said.

Whenever you find yourself talking negatively about yourself, realize that you have fallen victim to anger. You are in the second step of bringing fire of sin to burn up your own soul. So stop what you are going to say and turn around to take care of your thought.

Make your thought the starting point for love, compassion and good will for your own self first.

I ask only one minute from you in each day. If you can use your true heart to control your thoughts to be full of love, compassion and good will, you can gradually talk nicely to yourself and to your brothers and sisters with kind words that are full of love, compassion and good will, especially to your family members.

Remember that if you want other people to talk to you nicely, you have to start talking nicely to them first. If you can do this, it will make your actions full of love, compassion and good will.

It will definitely be what I have told you in the beginning: the action from your hands that hold the rosary and your mouth that pray from your true heart will be fruitful.

Control your heart and mind firmly.

I ask only one minute from you in each day. If you can do it, in the future you will know how plentiful the results of the prayers coming out from your true heart are.

May peace happen in every one of your heart,

From me, Your Mother, the Compassionate Mother

Homework From Mother Mary
October 11, 2008, 11:50 p.m. – 1:25 a.m.
My dear children, several of you who read my last message might have a hard time with what I told you.

Several of you told yourselves that once in a while, it was okay to be scolded by me, and that was also fine with you.

My dear children, my heart has only love and compassion for every one of you.

Sometimes telling the whole truth, the way it is, might make several of you feel like you are being scolded by me.

My dear children, if I do not tell you the truth, who else will do it? You have easily overlooked this problem without realization, right?

All right, have you been putting what I told you to good use? I don’t mean to insult you.

I asked you to start controlling your will with only one minute, a short duration, thinking good things for yourself and for your brothers and sisters, especially for your family members. If you can do it, you will be able to expand it to five minutes, 10 minutes, half an hour, an hour, and finally the whole day. It is up to your determination.

Several of you have been successful in trying to control your will, but be very careful when you are in a group and there is a discussion about other people. You will be easily tempted into talking inappropriately about others.

If you realize that you are about to talk about the thing that is dangerous to your soul, stop immediately and hurry up to get away from that conversation.

You do not want to hear people talking negatively about you, right? If that is the case, why do you want to say the words that cause others to be in trouble, being scolded or looked at negatively?

Do not use your experience to judge and be the standard in dealing with other people because each of you always has a good reason, according to his or her thought process, to back up what he or she does at a certain time.

My dear children, whoever that is different from you is not always wrong. You are brothers and sisters. And you do not want anybody to judge you too, right?

So today I want you not to say anything against true love. If you cannot control your will and about to say something full of venom from your mouth, think about the time that my Dearest Son asked a crowd whether anyone of them has never committed sins right before they were about to throw rocks at the person whom they thought a sinner.

The Lord also said if there was a person free of sin in that crowd, let him be the first one to throw the rock at her.

What is the lesson for you to learn from the rocks that were in the hands of the crowd ready to judge a person’s life?

My dear children, think about it carefully. You do not hurt only other people, you are about to destroy your own souls by bringing the fire of anger to burn up yourselves too.

Have you seen people arguing and fighting? If you have, look back at the way they both acted. Inappropriate words came out from their mouths without love and compassion. At that time, both of them have been completely conquered by the evil spirit, letting it instigate them and showing them hatred for each other.

Were they happy at that time? Think about it.

Today I want to ask those of you who know that you are not ready to talk kindly to other people to go over the one minute rule to think about good things to yourself and your brothers and sisters first.

After you have mastered the one minute rule, practice talking kindly to yourself and your brothers and sisters, and especially your family members.

The last thing I want to tell you today is to practice doing good deeds for other people after you have mastered thinking good things and talking kindly to other people. It does not require a lot of effort and resources.

Doing good deeds with your true heart does not always need money. Never expect anything in return from whomever you have done good deeds for.

Several of you have talked to yourselves with the intention for me to hear it too, “I saw a beggar and felt sorry for him and wanted to give him money, but I was not sure whether he was really in dire need and had to be a beggar. I was not sure whether he would try to trick me in order to get the money. So I did not give him the money.”

If you really think like that, I want you to look at your first intention and find the reason why you changed your mind. Was there anything that blocked you from doing it?

Nobody wants to be a beggar. Everybody has shame and embarrassment. There must be a reason that forced him to be one.

If you do not have love for him, don’t pile on him by thinking negatively toward him. It is true that some people take advantage of this matter, but it is not your job to judge them.

Whatever good deed you do with compassion to those who do not deserve it, the blessing will return to you. Be happy with being a giver.

You should be proud that today you have helped your brothers and sisters with a small portion of money from your pocket. You have not given up too much when compared to what you will receive from heaven.

Your good deeds in this world are the precious treasure that you can bring with you when you return to our true home in heaven.

The homework I want you to go over today is: Have you done good deeds with true love for at least one of your brothers and sisters?

If the answer in your heart is “No”, I would like to tell you that the whole prayers you have been saying are not fruitful because true love has not happened in your heart.

Please Listen to Me
October 19, 2008, 11:55 a.m. – 1:03 p.m.
My dear children, how is the homework that I want you to practice coming along? If you are constantly conscious of what you think, talk and do, let it come out with true love from your hearts, the confusion which used to happen by using your own will or by the evil spirit’s instigation will gradually disappear.

You might tell me that you cannot accomplish everything in one day. My dear children, I have never expected you to be able to control your will at all times. But in each day, at least, you should be able to find a proper time to practice your heart and mind to dwell within the borders of love without difficulty. Practice just a little bit in each day.

When you have accomplished the first step, the next step is up to you on whether you have enough courage to move on.

If you decide to give up your will, ask the Holy Spirit for His illumination and mercy to lighten up your heart in order for you to be aware of the evil spirit’s tricks which it has been using to attack you and block you from accomplishing the act of love in accordance with the will of the Heavenly Father.

My dear children, please listen to me. What is happening in your homeland? What you have heard might not be the whole truth. Do not judge anybody. What you should think is how you will rectify the situation by yourselves.

That’s right, what can you do with your bare hands? Don’t think too far out. Think of your own ability which you have inside you. Let the heart of love tell you what you have to do to heal your broken homeland. Let all of you really think about the effect that will affect everybody in your homeland.

Pride does not elevate your hearts and minds. The inability to compromise by some of you who want to hold on to power and prestige makes fellow countrymen who do not have any part in the struggle victims of this tragedy.

Children, are you able to see whether this is the act for the love of your country as both sides have claimed?

Think of your King and ponder why he did not side up with either one of these two sides. Let all of you really think about it. Do you know how deeply he is troubled by this tragedy? You will add more pain to him when you support either one of them.

This is the land of Buddhism; sadly people do not use the precious teachings to solve the problems in the country.

If you have been listening to what I have tried to tell you from the very beginning, every one of you will understand and know what to do, and how to show your loyalty to your King as a Thai Catholic.

This is not your homework from me. It will be your own willingness. From now on use your heart in everything you will do.

May peace happen in every one of your heart,

Your Compassionate Mother
แก้ไขล่าสุดโดย Yan Agape เมื่อ เสาร์ ก.ค. 06, 2019 12:06 pm, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
Yan Agape
โพสต์: 657
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

จันทร์ เม.ย. 08, 2019 11:08 am

The Last Message for the Month of October
In front of Mother Mary’s grotto, Holy Family Church, Lamsai
October 26, 2008, 3:03 – 3:28 a.m.
My dear children, today you made me very happy. That is correct my children. All of your actions that you have done tonight you filtered them out from every one of your hearts.

When you started off, several of you did not know what to do but you kept trying together. And because of your united effort, it made your tonight’s prayer unique, unlike others. It was so unique that all of you could feel it, right?

I would like to congratulate every one of you for this accomplishment.

My dear children, remember the experience you received tonight. The sound of the power of love and devotion which all of you together have demonstrated is the sound that I have never heard from anywhere like this.

No other groups have united their hearts as one like yours.

This is what I have been trying to tell and teach you constantly. Finally, you understand and are able to put it to good use.

Remember that only with your heart, you will be able to change any situation. And only with your heart, you will be able to feel the blessing of the Heavenly Father.

Today my Dearest Son is very pleased with you. And because of that, the Lord kindly allowed every one of you to feel His love.

My dear children, I especially thank all of you for joining your hearts and minds in sending the prayers, love, and good will to those who are in conflict in your homeland.

That is correct. They really need the prayers because they are completely possessed by the evil spirit. The darkness in their hearts has covered the good will that several of their brothers and sisters offered to them. They ignored it completely.

My dear children, remember my words: All of you are brothers and sisters. Do not judge others and you won’t be judged.

Use your hearts to think of good things in order for you to talk good things. And, of course, when you start with thinking good things and talking good things, doing good deeds will be easy for you.

My dear children, remember that only true love from your hearts will bring peace to your hearts and minds. When you have peace in your hearts and minds by thinking good things, you will share and spread this love so everybody will also have this peace like you.

Today every one of you should feel that the path to peace is so easy, right? You just overlooked it in the past. From now on share the peace you have received today with your brothers and sisters.

Once again, I congratulate you.

From me, Your Mother, the Compassionate Mother

The Answer From Mother Mary
November 2, 2008, 5:40 – 6:45 a.m.
My dear children, thank you for waiting for my message with anticipation and hope in order to receive the answer for which you have been waiting for. I thank you for offering your trust to me and letting me guide you.

My dear children, are you sure that the answer that I will give you in the way you want to hear it will be the virtuous one that you want? And if I do not give you the answer you want to hear, will you give up those activities you have been doing?

My dear children, I am fully aware that you have already received the answer in your hearts, but you want a confirmation from me to guarantee that whatever you are going to decide upon has been decided by me.

My dear children, if you think about it, you will know that I have already talked about this on several occasions. Do not feel bad and wonder why I do not answer your questions. Not answering your questions does not mean that I no longer love you.

What have you learned from what I taught you through my messenger? Have you put my teachings to good use and make them alive in your daily life?

At this time, I think it is the right moment for you to be aware of what I have taught you and start putting them to good use. Children, ask the Holy Spirit for His illumination and use my heart which I have given to you in making your decisions.

I want to see the progression of your spiritual life. If you are afraid to move forward, how are you going to be self-reliant?

Be confident that I will always be with you. And if you truly know and love me, you will know what I will choose to do with the thing you have been waiting to hear from me.

Do not let human activities dictate heavenly activities. I have been hearing you constantly complain that you are afraid that whatever you want to do might be the devil’s trap which is so complicated and makes you unable to differentiate whether it is the Lord’s work or the devil’s.

You are right in not making a hasty decision. If you see that the path in front of you is full of peace and tranquility, choose it.

Do not get stuck with the human activities that are being piled up in front of you. It is true that you might be able to obtain a lot of things. But in order to acquire them, you might have lost peace in your heart or even your own soul. It is like a bad investment that you have already lost from the get-go.

Do not see only the beauty of the stuff in front of you because underneath the beauty is a hidden poison.

Thank you again for behaving like an innocent child with me. Whatever you want to do, you always wait for me to tell you. I am very happy that you trust me.

Now is the time for you to walk through the darkness that has been covering every place. It is true that with your own eyes, you might not be able to see the way. But nothing can cover your heart if you call out for my heart, make it yours, and use it to cut through this darkness.

Do not be afraid. I am always with you. I am waiting for your success in returning to our real home with gladness and joy.

Here is the last thing I want to tell you today: You already have the most precious treasure with you. It is praying with love from your true heart. Put it to good use for yourself, friends, relatives, brothers, and sisters.

May pace always belong to every one of you,

From me, Your Mother, the Compassionate Mother for every one of you

The Month of Remembering the Dead
November 9, 2008, 4:16-5:08 a.m.
My dear children, what will you learn from the activity of the month of remembering the poor souls and those who fell asleep?

If you think only about praying specifically in this month for the souls of your ancestors, father, mother, brothers, sisters, relatives, friends, souls in purgatory, and souls that no one thinks of, I would like to tell you that it is not enough because those souls have been waiting for your prayers the whole year. Isn’t that right?

I want you to think about it. If it is your soul, imagine how great the suffering will be for you while waiting for the whole year for this activity.

Even though this is the month you have been waiting for, the prayers will not be as many as you expect because people only think of you when they have free time or before going to bed.

Whatever activities they have been doing will not be reduced. They watch television, a necessity for them, more than adoring the Holy Sacrament. If this is the case, how are you going to say that you have special intentions for this month?

If you love someone, you want to see him or her every day, right? If the person you love tells you that only in this month he or she will be able to see you and does not know exactly when, how great will your suffering be? Is this your true love?

Do not forget that one day you will depart from this world, too. And you will be the one who waits with a small ray of hope that at least once a year some kindhearted people will send a prayer to you.

I tell you this because I see a lot of you going to cemeteries because it is a duty of Christians. You go there so you can meet relatives and friends who are still alive.

This is how you talk to yourself: I go there because I think that today I will find something I like and buy it and take it home. By the way, I have completely forgotten to pay the annual fee for the maintenance of the cemetery.

How long has it been since I offered Mass for those who passed away? How warm will it be today? Last year the heat from the sun was so strong that it hurt my skin, this year I will not forget to apply sun lotion on my skin before going there.

Have I already worn this dress? I do not want to wear the same dress; people might remember it from last year. And where will I go to eat after this thing is over?

My dear children, those poor souls also hear what you think but they do not have any power to persuade or bargain with you. They can only wait for your mercy. Have you ever thought how sad they are to endure this fate?

That is why I ask you to pray for them in the one minute that I have made a request from you. Do not forget to pray for those poor souls who are waiting for your prayers in every minute and at all times.

If you remember this in each day, many souls will be saved by your prayers. And they will never forget to pray for you when you have died.

May peace always belong to every one of you,

From me, Your Mother, the Compassionate Mother for every one of you

What Is the Present Time?
November 16, 2008, 4:14 – 5:05 a.m.
My dear children, what happened in the past has an effect in the present. And you cannot go back in the past to change what already happened and ended. So, do not get stuck in the past.

It is true that the lesson from the past can be adapted and used in the present if you make the corrections as necessary. But something in the past that already happened and ended will never occur again. If you get stuck with it, it will have a ripple effect in your daily life.

Be aware that you cannot do anything with whatever happened and ended in the past. That is why I told you to live in the present. If you do not know what the present means, I would like to tell you that it means right now and at this second.

You are the Heavenly Father’s children. Are you aware that you have received such a high honor? Are you aware that you have to live in His love at all times?

That is the reason why the Lord is so sad when you do something against His love and it shows that you do not know true love. It is only the love for yourself, doing everything for your own benefits. The words spoken by you also respond to your thoughts which seek only the benefits for yourself.

Taking advantage of others, lying, and talking down to people are crystallized by the thought that seek only your own benefits.

Think about it, my dear children. If every one of you thinks like this only for a second, how are you going to have peace? Your anxiety will not go away until you get what you want and then it will keep coming back because you still want more and more.

Human beings’ desire has no end. Do you see how you badly hurt your soul in that second?

At a time like this I want you to make an evaluation of yourself, especially those who do not know true love. Control your heart and mind because every second of yours is so precious. If you are aware of this, your present time will not go to waste because you will choose to do what is best for your brothers and sisters with love as the Heavenly Father’s children.

If all of you unite your hearts as one at this second, there will be no room for the evil spirit to come in and take away your peace.

Remember this second is your present time. Whatever you do at this second will have an effect on the next one which is your future. So start at this second by thinking a good thing.

May peace belong to every one of you,

From me, Your Mother, the Compassionate Mother
แก้ไขล่าสุดโดย Yan Agape เมื่อ เสาร์ ก.ค. 06, 2019 12:08 pm, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
Yan Agape
โพสต์: 657
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

จันทร์ เม.ย. 08, 2019 11:27 am

You Already Know This Stuff?
November 23, 2008, 8:45 – 9:35 p.m.
My dear son, I know that you want to ask me whether I have something to tell my other children. I would like to tell you that today I am not going to tell them anything new. It is not because I run out of ideas.

I am aware that several people start to think that you (Mother Mary’s messenger) do not have anything else to write in order to lie to others because throughout last month and this month I have not changed my target.

Silly human beings, do you think that you already know this stuff so there is no need for you to be taught again? Whatever that is too close to you, you cannot see it, right? Do you see your own nose? Even though it is on your face, if you do not look in a mirror, do you know what it looks like?

All right, you arrogant human beings, if you think you already know this stuff, keep safeguarding it because it is the basic tool and foundation that will lead you to the path of salvation as taught by my Dearest Son.

If you think you already know about it, tell me what I have taught you and whether you have been putting it to good use.

You have been procrastinating or do not want to do it because you do not see the importance of it, right? But you have time for all other activities. You have time to talk bad about other people and really enjoy yourself when doing it.

You have time to keep an eye on other people to see whether they will make mistakes. You have time to seek fleshly happiness.

You have time to addictively watch your favorite programs on TV to the point of abandoning prayers. You have spent your time surfing the internet, seeking joy.

All right, you already know the easy stuff I told you. But I also know that it is the last thing you will choose to do.

All right, my children. I see several of you are starting to deny this fact. I will stop and wait for you at this place.

Whenever you accept the fact and remember me, know that I will always wait for you.

From me, Your Mother, the Compassionate Mother for every one of you

The Contemplative Prayer
In front of Mother Mary’s Grotto, Holy Family Church, Lamsai
November 29, 2008, 4:20 – 4:59 p.m.
My dear children, I have to come and see you before the normal time because I got a special activity to tell you ahead of tonight’s prayer.

Don’t be surprised. I am not only here at 3:00 a.m. I am always with you whether you are awake or asleep at night. I am also with you when you pray or do something else.

It is up to you whether you have time for me and prepare a place in your heart for me or not.

The activities for today will be changed to fit the occasion. We will start with focusing your minds in cleansing your souls in order for you to use your minds in prayer tonight.

Today there is a need for you to start the contemplative prayer because the situations in your homeland cause anxiety and lack of peace in your hearts.

Today I ask every one of you to pay special attention when using the contemplative prayer together because the situations in your homeland that are getting worse.

You might wonder why the Heavenly Father allows these situations to happen in your homeland and why He allows the different opinions to cause a big gap that causes division among some of your fellow countrymen and is very hard to reconcile.

There is also a lack of gratitude for your beloved king’s generosity and kindness. At this time their hearts are completely dark. They do not recognize his prominent position in your society and homeland.

They see only their goal which they want to accomplish.

That is why I really want to ask you to join your hearts and minds when doing the contemplative prayer to ask for the Heavenly Father and My Dearest Son’s mercy by using my name. I will stay in your midst tonight. I will pray with you. All the guardian angels, heavenly messengers and holy people will also join you in prayer too.

This is the time of crisis in your homeland. Only your prayers will be able to solve or soften the impact of this crisis.

Come, my dear children. Let’s pray together for your country and for comforting your king because at this time his heart is crying with sadness. Are you aware of that?

Today do not forget to offer Thailand to me. The intentions that you want to use in praying the rosary should be for peace in your homeland, safety of the king, royal family, and relatives, and also for love and forgiveness for the groups which have conflicting opinion and those who take advantage of this situation.

Remember that the people who take advantage of this situation do not side up with any group. They come to rake in the benefits from your homeland in the time that there is no unity among yourselves.

My dear children, my teaching is always in the present and up to date. Have you thought good things, talked good things and done good things for yourself, friends, and relatives today, right at this moment and at this second?

There is no discrimination and division in the Heavenly Father’s people because all of you are brothers and sisters.

The most important thing for you to watch out at this time is your own will.

May peace belong to every one of you,

From me, Your Mother, the Compassionate Mother for every one of you

The Little Box of Love
December 14, 2008, 4:49 – 5:45 a.m.
My dear children, right now it is cold and you are sleeping comfortably in your beds. Give thanksgiving to the Heavenly Father for kindly allowing you to live comfortably with nothing to worry about.

If you have compassion for others, pray for those in poverty because they do not have food to eat all the time. They have to skip meals and sometimes they have to eat only rice and drink water to go along with it.

They don’t do these things because they want to do penance or they are in a retreat to raise up their hearts and souls. They do these things because they are poor.

Meanwhile, you have money to lavishly buy food and other things, buying them because you want to, even though there is no need for you to obtain them and keep them in your possession. You gladly spend money on them. You know how to choose good things that you like to please yourselves, making you happy.

My dear children, do you know your wild spending can help a big number of your brothers and sisters? If you do not believe me, save the money you want to wildly spend in each day.

Within a month you will see how much money you have. If you can do like this, you will be able to help those in need with this money. Make it a gift for them so they will be encouraged and have the will to survive with honesty, not with treachery.

This will be the precious present that you can offer to your Baby Jesus. The Lord was born in poverty to teach you love and sharing.

It is not too late for you, from today to the last day of this month, to start saving the money from your wild spending and put it in a little box to help the poor and less fortunate on New Year’s Day.

You will be the happiest person because you give them help with love and with no expectation to receive anything in return. If you can do like this, it is like helping my Dearest Son. He will reciprocate your kindness a thousand fold.

This is your blessing for the New Year, but you have to fight to get this blessing by restraining yourself and not spending money wildly on food and other things in order to save the money and put it in the little box of love.

You will know and understand how much you love the Lord. You will recognize this fact when you see yourself willingly stopping your wild spending.

You can give this little box of love to the poor or even your own family member whom you have been neglecting and whom you have never told him or her that you loved him or her and offered your good will to him or her.

Don’t worry too much; give this little box of love to whomever you think deserves it. One person is good enough. You will not be able to help everyone. If each of you can do like this on New Year’s Day, the number of the poor who will receive help will be the same number of you who do it.

The happiness in your heart will be unmatched by anything else.

That person might not know how to speak with sweet words to show his or her gratitude. So, look deeply into that person’s eyes, they will tell you that he or she really thanks you for your kindness.

Look in your family and find out whom you have been neglecting before searching for the poor whom you have known or seen.

If you do not find that person, make a donation with this little box to anyone who deserves your love on the New Year’s Day. Then you will understand that giving with no expectation to receive anything in return will reward you more than you give.

This is your New Year’s blessing.

From me, Your Mother, the Compassionate Mother for every one of you

The Precious Gift
December 22, 2008, 12: 45 – 1:10 p.m.
My dear children, there are only a few days left before the important day that all of you have been waiting for.

Keep cleansing your hearts to be pure and bright and make them ready to be the dwelling place of Baby Jesus.

The Lord does not call for your wild spending and luxury. On the contrary, He wants to see each and every one of you preparing your heart and soul to be in the state of readiness.

This will be the most precious gift from your own sacrifice that you can offer to Him.

Do not forget to share your love with your brothers and sisters. Even though they are not Christians, they are also your brothers and sisters. If you see anyone of them deserves your help, give the little box of love to him or her.

There is no need for you to buy anything for him or her with that money. Let him or her see that the little box has your love which you have been filling it up every day for him or her. This love cannot be calculated in worldly value. Give it to the person who deserves it.

If you can do this, you can do it for Baby Jesus too. In the midst of this extremely cold weather, there will only be the warmth of love that you have for each other.

This is the real atmosphere of celebration.

You do not have to worry about the amount of money in the little box, too little or too much. If it comes from your real intention, it will always be a precious gift for the Lord.

During this time if you gladly restrain yourself and abandon your will to make sacrifices for those in need, the sick, and your own family members whom you have been neglecting, your actions will be praise worthy for those in heaven who will be joyful and happy for your generosity and kindness.

Let the love for your brothers and sister be a sacrifice and service in order for them, whom you love, to be happy. You will be joyful when you see your loved ones happy.
You will go through several obstacles in this New Year, do not be careless. If you know and understand this fact, I would like you to be in the state of readiness at all times.

You will be able to safely go through anything that comes into your life.

My dear children, do not be careless.

May peace belong to every one of you,

From me, Your Mother, the Compassionate Mother for every one of you
แก้ไขล่าสุดโดย Yan Agape เมื่อ เสาร์ ก.ค. 06, 2019 12:11 pm, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
Yan Agape
โพสต์: 657
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

จันทร์ เม.ย. 08, 2019 11:44 am

The Activities of Love
In front of Mother Mary’s grotto, Holy Family Church, Lamsai
December 27, 2008, 2:46 – 3:15 a.m.
My dear children, I thank you for your kindness in constantly coming and being here with me at this place.

Today several things have changed to fit the occasion. Do not get wrapped up in the same routine or pattern because returning to our real home in heaven does not have a fixed routine or pattern. The real simplicity coming out from your true feelings will bring you peace and serenity of your soul.

Today you have demonstrated that when your good will has been combined as one it led you to successfully overcome the obstacles.

Children, remember well the event of today. What you have done today is a proof by itself that your readiness will always be fruitful.

In uniting your hearts as one, even though you are far away from each other and have different ways of praying, your united prayers will always be heard by the Heavenly Father if you cut down on your ego in order to unite your hearts while you pray.

On this occasion, I would like to ask every one of you to cut down on your ego so you will have time and room in your heart for the Heavenly Father’s activities of love.

Pay attention to the significance of every human being because he or she is your brother or sister. You might have never known or met them but if you look deeply into each of their hearts you will see their longing for love, friendship, and compassion for each other.

Will you deny the feeling of being so grateful when you receive love, friendship, and understanding without asking for them? If you understand this fact, do not hesitate or wait for other people to ask for your compassion.

Do not be possessive and stingy with your compassion. The more you give, the more you will receive in return. Do not forget that happiness from your heart cannot be bought.

You will get it only when you cut down on your ego and pay more attention to your brothers and sisters.

Be a giver because being a receiver all the time will make you unappreciative of the value of true love. You will block the beauty of love by your own will.

Several people are waiting for your love in this New Year. If you pay attention to even one person, you will see the result of love growing beautifully in your heart.

Your generosity does not have to be handing out money all the times. Using kind words to cheer them up, helping them with physical activities or even praying from your kind heart are the most precious gift in the eyes of the Heavenly Father.

Children, keep reminding yourselves whether today you have shown your love for your brothers and sisters. Do not wait for them to ask for it because when you are the giver, you have already reciprocated the love of the Heavenly Father. The Lord has never been possessive with His love for you, right?

If you are aware of this fact, look around and see whether you have been neglecting anyone of your family members who are close to you. You do not have to look far. Do not use your will to make a decision that he or she is doing fine. And he or she does not need your compassion and without it he or she is OK.

Think about your own feeling. Even though you are not in need, you still search for love, right? And why do you think that person or this person does not need your love? If you are stingy when giving love to other people but crazy about doing what your heart desires, how are you going to find real peace?

Have a new resolution. Your short prayers in this New Year will make the situations around the world better that you expect.

Share and spread your love to your brothers and sisters and those who are waiting for love and understanding around the world at this time. Pray for them first because you also need the prayers from your family, relatives, and friends.

Several of you still do not understand why you have to use the Contemplative Prayer when you pray: it is difficult and unnecessary because you got your own way of praying. Do not build a castle and wall to surround your soul. Turn around and look at your soul to see how far you have been away from the Heavenly Father’s love.

The best way for you to get back to being close to the Lord again is to open up your heart and return to simplicity with your true will.

Get rid of the props. Human beings use their hearts and minds to create rules and regulations in order to please themselves. And they claim the way they do things will please the Heavenly Father the most. Did the Lord tell you, human beings, that it is the way He wants?

Pay attention to the temple in your soul. You must know how to take care of it and make it beautiful all the time. The easiest way for you to do so is to turn around and pay attention to your own spiritual life.

Using the Contemplative Prayer will be the foundation for you to get close to the Heavenly Father’s love, which is the best way. Children, remember that the Lord does not look at beauty from outside; He looks at what is hidden in your hearts.

The simpler you are, the more you will get close to the Lord.

Practice how to use the heart of your soul. It is not as hard as you think. If you try a couple times and quit, it means you use your own will to deny yourself the best way to get close to the Heavenly Father’s love.

Have the Lord ever refused to give His love to you? Ask your own heart.

If you really ponder what I have told you today, you will understand how to obtain happiness and have peace in your heart in the midst of crises this New Year.

My dear children, do not be careless. This New Year will have several things to make you worried. If you do not have peace in your heart, you will suffer by all the problems facing you.

May peace belong to every one of you,

From me, Your Mother, the Compassionate Mother for every one of you

A warning From Mother Mary
In front of Mother Mary’s grotto, Holy Family Church, Lamsai
January 25, 2009, 2:20 – 3:10 a.m.
My dear children, I hope that you do not think that I have been pushy with you. What I taught and warned you will benefit you in the future.

Do not reduce your effort when praying. You probably do not realize how valuable your prayers are.

Several of you who came here today might experience problems in life. But you came because you have trust in me and believe that I will find a way for you to receive comfort.

I thank you for having trust in me. I would like to remind you that regardless of how the problem happened or whoever was the cause of the problem, look at the problem with justice in your heart. Put yourself in his or her shoes.

When he or she made the decision to do something, he or she thought that it was the right choice before doing it even though it might not make you happy about it.

If you look at other people with justice in your heart, you will always understand them and give them another chance. There is nobody who wants to make mistakes and do things against others.

Do not use your own thought process to judge other people because your experience and what you are used to do cannot always be the standard when judging others.

Be just and impartial and give other people chances to make up even though they might have done something wrong in your eyes. If you do not give them another chance, how are they going to prove themselves to you that they are also good and decent people?

My dear children, remember the justice and leniency of the Heavenly Father. The Lord always gives you another chance, over and over again. And you still make mistakes, over and over again.

Has the Lord ever told you that enough is enough and would not give you another chance to make up for your mistakes?

If you know and understand the kindness of the Lord well, share His love which He gives to you to other people too regardless of whether that person has upset you or you are not happy with him or her.

It is not your duty to judge whether he or she deserves to receive the love of the Lord because he or she is wrong or has made mistakes.

You must learn how to forgive. When you know how to forgive, your heart will have peace and serenity. These are the blessings that you will receive if you learn and understand how to live under the love of the Lord.

Several of you wonder what happened to me lately. You have not received my weekly messages.

Let me make it clear to you that I do not have to give my message to you every week. The week I did not give my new message to you should be the time for you to go over the old messages, a big collection of my teachings which I have given you.

Have you put all of them to good use? Is there anything you have not put to good use? Is there anything that when you tried, it has not worked out yet and what is the reason for the failure?

Do you thoroughly understand how to put all of my teachings to good use?

One of the most important reasons why you did not receive my messages is my messenger’s heath. He was not in the condition to receive them. He did not commit any sin nor did evil things. For a while he was not healthy enough to do my work. Now everything is back to normal.

Do not worry; nobody can stop me if that work is the will of the Heavenly Father.

Your Chosen Path
February 9, 2009, 6:30 – 7:00 a.m.
My dear children, how are you? Have you spent time lately to review the whole thing I taught you? If you have followed what I taught you and put them to good use, you would know that during the time I did not teach you anything new, you could not completely comply with all of them. Have you ever asked yourself why you failed?

Religion and ethics are always the last things you think about because you have so many things you have to pay more attention to in your daily life. But you forget that the foundation of living your life is peace in your heart. Comparatively, if you can build a strong immune system, no matter what comes into your life, you will be able to move on firmly.

I teach you to trust the Lord, but it does not mean that you do not have to do anything and just wait to receive His help. You must make today, right now and at this second to be your best.

My children, let all of you be aware that the cause of the problems that happened to you is your unresponsiveness with the love of the Heavenly Father. You responded with your own free will. Is that the case? You kept this love for yourself and did not share it with others. Is that the case? I have taught you this thing on several occasions.

There is no need for me to repeat it again, right?

Do not forget to find time in each day to practice what I taught you to improve your spiritual life. I have taught you in great details on what you should do. If you just scan my messages to acknowledge them but do not put them to good use, all of my teachings will go to waste.

Do you only want to know what I will tell you today? Think about it. If you do not have a strong spiritual life in the present world, you will not be able to survive and be safe from all evils and activities of the devil.

It is the time for you to seriously put all of my teachings to good use.

My dear children, you should realize by now that I have prepared you for this task for a long time. Now everything is up to you to choose the path you want. I cannot force your will. Whatever will happen to you, accept the fact that you have chosen it.

I will always give you encouragement.

From me, Your Mother, the Compassionate Mother for every one of you

What Happened to You?
February 19, 2009, 9:40 – 9:55 a.m.
My dear children, how much have you paid attention to your spiritual life in each day that went by? Have you been keeping your mind empty and did not do any constructive thing?

Be aware that you are constantly fighting yourself. It is true that not doing anything might not be a mistake, but you have not made any progression on your spiritual life.

You are not staying in the same place; you are falling behind because those who are serious about this have been doing it and making more progression than you.

Do not be content with where you are at. Never be careless. Even though you do not compete against anybody, you must compete against yourself.

At this present time how much progression have you made from the first day you have learned from me? If you cannot answer this question, you must think really hard and find out what happened to your life.
แก้ไขล่าสุดโดย Yan Agape เมื่อ เสาร์ ก.ค. 06, 2019 12:14 pm, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
Yan Agape
โพสต์: 657
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

จันทร์ เม.ย. 08, 2019 11:58 am

Are Human Beings Really Weak?
February 20, 2009, 4:02 – 4:55 a.m.
My dear children, the time for prayer and self-denial is getting close. If you follow the Church’s guidance, you still have plenty of time to get ready.

I am really puzzled why human beings have to choose a certain day to do good deeds. If it is not the designated day, will your good deeds go to waste?

If you keep practicing in doing good deeds, little by little, you will have enough grace to help you do them without too much effort on the designated day.

On several occasions you did not prepare yourself well. When that important day came, you had all kinds of excuses about why you were not ready and you asked the Lord to do the good deeds on the other day. Human beings always find a reason to excuse themselves from their obligations.

Let me ask you, where is your real intention? Why do you change your mind when you have already decided what to do?

The Heavenly Father thoroughly understands this kind of behavior. Human beings always make an excuse that they are weak when they commit sins. “Lord, have mercy on us because we have committed sins.”

Why do you, human beings, have so much energy to accomplish whatever that makes you glad and willing as fast as you can? For example: falling into sins. Even though you know they are sins but you are still glad and willing, spending all of your energy to fall into them.

Are human beings really weak? Treachery should be the proper word that human beings use to describe this kind of excuse. You have chosen to be weak at that time even though you were not, right?

My dear children, be aware of where you get this kind of treachery from. Why do you use it against the person who understands you and loves you the most?

Look at it with justice in your heart. If this kind of thing happens to you, even though it might be insignificant, you are not going to tolerate it, right? You will use your own will to say that don’t do this kind of thing to you, right? So why do you force this thing on the person who loves you the most and tell him to accept it?

Remember my words well. Do not make any excuse that you are weak again because you possess enormous energy and strength. It is up to your will to choose what you want to do.

The violent situations caused by human beings will be less and less. Use your energy and strength to regain peace and harmony. The volatile situations in the world will not make your heart and mind shakier than before.

Do not find another scapegoat for you again because you are the one who chooses what to do with your will, whether to be a leader or a follower.

At a time like this, I choose to speak to you with a few words and right to the point before you lose your patience in reading my message.

You are the one who chooses to allow me, the Blessed Virgin Mary, to talk with a few words, right? Okay, I have talked with a few words. Are you going to listen to me now?

From me, Your Mother, the Compassionate Mother for every one of you

You Have Arrived at the Right Path
In front of Holy Family Church, Lamsai
February 22, 2009, 3:10 – 3:32 a.m.
My dear children, today is another day of joy and gladness. Let all of you give thanksgiving to the Heavenly Father for His kindness in giving you this special occasion. What are the joys?

The first joy for today: two priests came to join all of you in praying even though they came at different time. This kind of thing does not often happen, right?

Second joy for today: praying together of yours is different than other times. You can point out the difference between them, right? You have correctly spent your energy the way it should be so your prayers were able to reach inside every one of your hearts, right? (Mother Mary’s messenger: it is the unity of every one in prayer, filtering out from the heart that is full with love in every word of the prayer).

The third joy for today: the teaching and sharing of the fathers, two times, for all of you tonight. What have you learned from them? How much have you remembered from the teaching and sharing from them? It is truly a special occasion that it happens like this.

You should have already seen how great the power of your unity is in singing praise to the Heavenly Father.

Today the Lord kindly let the fathers to come and give solutions to several things that have been troubling you and you did not have a chance to ask other priests for help.

Are you not surprised that all of a sudden the two priests showed up and joined you in prayer? My dear children, there is no such thing as coincidence.

You and the fathers have chosen to be here. When all of you who have been seeking peace and kingdom of heaven met, everything that happened today was full with joy and happiness.

Today is a gift from heaven for every one of you who has a kind heart.

Soon all of you will start focusing your heart and mind and doing penance to make atonement for every one’s sins, including yours. Let all of you remember the words of the fathers: you do not do it for anybody. You do it for you.

When you understand the great love of the Heavenly Father, you will know that there is no other joy that can replace the joy of being aware that your task has been done with love wholeheartedly.

So this task is no longer an agony for you. This task is the joy and gladness that you will do for those whom you love the most to make them happy.

Just like I told you, do not get stuck with the date and time. Doing good deeds does not need to wait for a certain day and time. If you do them now, you will not have to exert a lot of energy to do them when that day has arrived.

What does Lenten Season mean to you? What is your goal for this Lenten Season? If you are not sure, it is a good opportunity for you to be enlightened by the fathers.

The fathers truly brought joy and gladness to you tonight.

Bring this experience back with you and constantly put it to good use. You have arrived at the right path.

May peace belong to every one of you,

From me, Your Mother, the Compassionate Mother for every one of you

Is Tomorrow Not Too Late?
March 1, 2009, 5:10 -6:10 a.m.
My dear children, what does death teach you? Today several of you went to the Mass of Remembrance for your departed relatives and friends.

Have you ever asked yourself what kind of lessons their deaths teach you? One day you will die too. Have you been preparing yourself well for this event?

You do not know when it will be your last day. Age is not always the factor. When it is time for you, it will happen even though you are still young. So you should not be careless.

How hard have you been preparing for the return to your real home?

What does Lenten Season mean to your Christian life? Have you been preparing yourself well in every day? Do not get stuck with the words “Tomorrow is not too late.”
If you wait for tomorrow, what will happen to today? Are you going to let it go to waste?

I saw several of you picking up the small cylinders to put money in from the church.

Do you really understand the purpose of this task? Several of you have not picked up the cylinders yet. Some of you took them home and let them sit there with no action. I saw only the emptiness inside them, no money.

Your daily chores must really occupy you so you do not have time for the actions of love, sacrifice and sharing. Is that right?

This is the drought which is happening. I don’t have to tell you where it happens at, right?

My dear children, the activities of heaven must happen from your own willingness. Nobody can force you. I have been watching you and constantly sending you the messages.

You might not realize how sad I am with the word “Tomorrow” of yours.

May peace always belong to every one of you,

From me, Your Mother, the Compassionate Mother for every one of you

The Indifference of Human Beings
March 8, 2009, 12:30 – 1:38 a.m.
Little Peter, it has been a long while since I called you by this name. Today I saw your good intention the whole time. You have been doing my work tirelessly. Take care of your health, okay? I do not want to see you get sick again.

Today you have felt that emotion again. Rereading my messages with several topics that got stuck in your heart and mind caused you to cry. I saw your tears which you were unable to control.

My dear son, it is not only you that cries. I sometimes cry too, not able to control my tears. Human beings’ forgetfulness, sins, and mistakes have caused me to cry countless times.

Little Peter, presently I use you as my messenger to give my messages to my other beloved children. I sometimes don’t feel well too. I am only a lowly human being who receives the Heavenly Father’s mercy.

I am not God that several of you human beings have misunderstood. By being a human being, I have received the permission from the Heavenly Father to communicate with you.

My dear children, the thing that makes me the most worried about you is being used to sins and lack of compassion in your hearts. You might say you don’t understand what I am talking about. Nowadays you are good people, not doing any harmful things to others. Why do I talk to you like this again?

Do you remember what we talked about at the end of last month? Think about it.

What is the percentage of your intention you have left? You should have spent this time to be more still and go over your conscience more than before. What kind of result do you have?

My dear children, at first you seemed to listen to me, why are you now being indifferent more than before?

My dear children, have you checked yourselves and wondered what happened to your lives at this present time? Don’t blame anything, children. Everything is up to you. If you do not give permission and your heart not willing to give in, the devil’s work will not be able to have power over you.

Think about it really hard whether you have tried your best.

Stop thinking that whatever you think, whatever you ignore or whatever you do nobody sees or knows about it. I want you to go over your conscience before going to bed so you will know your true self and particularly when you go to receive the Holy Communion.

Have you done a good job going over your conscience?

Your indifference teaches you that it is okay not to really cleanse your soul from sins and not to really feel sorry for committing the sins because that is what other people do.

I have the feeling that whatever the majority of people do is the right course of action and it then becomes a standard for all of you.

This is my uneasy feeling. I am aware of the issue, I understand the whole thing and I give you another chance, but how many of you realize and understand the trust that I have for you my beloved children?

Children, think about it. If your love and good will have not been reciprocated and there was no reaction to your teaching, do you think those who do this thing to you have been listening to you?

I have communicated with you the way human beings do. I hope you realize how much I love you.

From me, Your Mother, the Compassionate Mother for every one of you
แก้ไขล่าสุดโดย Yan Agape เมื่อ เสาร์ ก.ค. 06, 2019 12:17 pm, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
Yan Agape
โพสต์: 657
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

จันทร์ เม.ย. 08, 2019 12:15 pm

Where is “Thank You”?
March 15, 2009, 2:25 – 3:13 a.m.
Little Peter, thank you for waking up right away when I called you. The last couple days you had tirelessly represented your family in going to join in prayer for those who departed because your feelings told you that one day your mother’s time to depart will arrive too.

I know that you had the good intention to do several things to ease the pain and sorrow for the family of those who departed, but it was not the right time and you did not want to reveal yourself and cause others to have an uneasy feeling so you stayed still in peace and serenity. And it was the right thing to do.

Only heal those who need help. Don’t do it because you feel sorry for them. You must look at the situation at that moment too. You might have a conflict in your heart, but this blessing is not yours. So you cannot use it according to your will.

If you are aware of this fact, you will know that not everyone needs this kind of healing. The most important thing is the hearts of those who need healing must be open and crying out for help. They must have the real intention to change themselves and keep their promise as a thanksgiving for the kindness of the Heavenly Father who gives them His mercy.

Several of them have no devotion to the Lord. They just want the comfort from Him. When they have received His help, they go back to live their old way of life. They are like the lepers who did not come back to give thanksgiving to the Lord who healed them and gave them His love (Luke 17:11-19: Lord Jesus heals ten men with leprosy.)

I bring this up because human beings have the tendency to forget to say “thank you” all the time. When they have received help and comfort, they are not grateful for the blessing given to them by the Lord.

Saying “Thank you” does not cost you anything. You will receive precious things for your heart and mind in return when you say it, but you are so stingy with saying it to the Lord.

Each day you have received several blessings from the Heavenly Father with different variety. How many times that you have realized this fact and did not forget to say “Thank you” to the Lord from your true feeling?

This Lenten Season is a good opportunity for you to go over whatever you have forgotten to do.

May peace belong to every one of you,

From me, Your Mother, the Compassionate Mother for every one of you

Convert Now
March 22, 2009, 1:25 – 3:25 a.m.
My Little Peter, I would like to thank you for trying to show the power of prayer from your heart. The hymns that you sang yesterday really touched those who heard them.

It was the right thing to do. Because of your sincerity, everybody could feel it. The hardened hearts turned soft. There is no need for you to make an invitation and advertisement.

By being yourself with no pretension, everyone will be able to understand the peace and serenity of prayer by themselves.

This is what I have been teaching you. You have demonstrated that you were able to make it come alive by really doing it. You did not let my teaching end at the messages that you have recorded. You are living my teachings for other people to see. Your humility and simplicity will be an example that others will see too.

It is true that you still have lots of human nature, but you know how to choose and control yourself to be in a good frame of mind. You do not let yourself go along with human beings’ excuse that you are weak and then choose to do whatever you want.

Little Peter, thank you very much. When it was crucial, you turned out to be a pillar of rock.

Today I would like to pass the word to all of my beloved children: for all of you, I look only at your present to see what your intention is. Whatever happened in the past has already done. You cannot make any corrections or go back again.

Your present will affect your future.

Today have you prepared your present well? Do not make an excuse with me that you are weak because whenever you have chosen to do something, you got energy, courage, conviction and you accept the consequence of your action.

Do you think you were weak at that time?

If you do not change yourself during this Lenten Season and continue to behave like you always did in the past, you do not really understand the purpose of the Lenten Season.

You do not have to compare yourself with other people. Compare yourself with your own self whether today you have done anything different from yesterday. Have you done anything at this hour to advance your spiritual life, to make it better? Have you chosen what to do at this second?

I know that several of you had the intention to really do sacred activities. You set your goal and hope high like what the saints aimed for. But when the time came, you could not do it and made excuses that you are sinners and weak. And you apologized for the failure.

I fully understand your feeling. I do not ask you to restrain yourself like the way the saints do. You still do not really know the love of the Heavenly Father so you do not understand why all the saints have made tremendous sacrifices and abandoned their will to serve the Lord.

I just want you to really know yourself, understand your strength and capability, and choose to do what is possible to make it happen in your real life today. And that will be enough for me.

Each day you have plenty of time. How do you manage your time? How many hours have you wasted? How many hours have you spent on entertaining yourself? How many hours have you joyfully spent on talking negatively about other people?

By the time that you had left to think about sacred activities which you thought you would do, you told me there was no time for today, not even for prayer.

So you thought about it before going to bed. When you woke up in the morning, you were in a hurry to take care of your daily chores. There was no time for you to give thanksgiving to the Heavenly Father who kindly let you live today so you would give praise to Him and share His love with your brothers and sisters.

If you have not done anything beneficial for your soul in this Lenten Season, wake up from this slumber. I know you can do it.

Do not procrastinate.

You are the one that chooses to do, or not to do, sacred activities. Not having time is an excuse. It is you who chooses what to do and not do what you don’t like.

My dear children, try to really understand the meaning and purpose of Lenten Season and you will receive a lot of benefits for your own souls.

I have seen several of you receive the Holy Communion with hardened hearts. You did not even clean up the sins in your souls.

Receiving the Holy Communion is reserved for those who have prepared their hearts and minds well.

Were you embarrassed in front of other people for not receiving the Holy Communion?

Were you not embarrassed in front of my Dearest Son when you received Him and asked Him to dwell in the abandoned temple of yours?

What happened to going over your conscience and recognizing the sins you have committed in each day?

The little sins you have committed each day make you get used to them and feel that they are not sins anymore, right? Subsequently, many of you have nothing to confess at the confession with the priest.

You even forgot to do your penance, did not pay attention to it. You were in a hurry to leave the confessional because you felt embarrassed in front of those who have been waiting in the line.

My dear children, this is what happening at this moment and you are getting used to it. If you do not fix the problem now, how are you going to face the Lord when your time has arrived?

Convert now and peace will happen in your heart.

From me, Your Mother, the Compassionate Mother for every one of you
แก้ไขล่าสุดโดย Yan Agape เมื่อ เสาร์ ก.ค. 06, 2019 12:19 pm, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
Yan Agape
โพสต์: 657
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

จันทร์ เม.ย. 08, 2019 12:34 pm

The Last Message for “Mother Loves You, Book Two”
In front of Mother Mary’s grotto, Holy Family Church, Lamsai
March 28, 2009
Mother Mary’s messenger: I would like to take this opportunity to tell all of you what happened so all of you will feel like you were there with us too.

It was not easy for us who decided to go to pray at Lamsai. Some of us had to charter a bus from their own province and some had to catch a bus and then transferred several times until they made it to Lamsai.

Lamsai does not have any restaurant and market that is open 24/7. We had to bring our own food and even our own water. A kindergarten classroom was our place to stay and we were happy just to sit on the floor and rest before going to pray with Mother Mary.

There were also many obstacles that we had to overcome, e.g., those who are close to us and family members who disagreed with us for going to Lamsai to pray.

Several of us were accused of being gullible.

I would like to pay my respect to those who have been coming to Lamsai to pray for over the last 20 years. Without Mother Mary’s love, there is no way for them to make it to Lamsai.

Today we arrived at Lamsai before 3:00 p.m. The vicinity around the church is under construction and beautification, including the area in front of Mother Mary’s grotto.

Some of the trees have been cut down or trimmed to improve the view and visibility. It was very warm because there was no more shade from the big tree close to the grotto.

There was a little bit of shade in front of Mother Mary’s grotto for us to squeeze in and avoid the sun which was getting really hot at that time. And several of us had to use umbrellas to protect ourselves from the sun.

There was nothing to provide comfort for us. We had to sit on the concrete floor in front of Mother Mary’s grotto. I saw several of us sweating heavily, but no one made any complaints about the weather and the sun because everyone was focusing his or her heart and mind in praying with Mother Mary.

I would like to give praise to the group of the faithful from Ratchaburi, Chantaburi, and Bangkok who have been praying in front of the grotto long before 3:00 p.m.

If they do not really love Mother Mary, there is no way for them to persevere like that.

I was blessed to join them in praying the Rosary of Our Lady of Sorrows. Unfortunately, we had to raise our voice to compete with the noise of the machine working on the road in that area.

Finally, the machine was shut down because the workers stopped working on that portion of the road.

While we were praying the Rosary of Our Lady of Sorrows at the 4th Sorrow (Mother Mary meets Lord Jesus carrying His cross), I was so sad and wanted to cry. Then I heard the familiar voice of Mother Mary talking to me.
March 28, 2009, 3:55 – 4:00 p.m.
My dear children, I would like to thank all of you for your perseverance in paying attention to pray in front of me at this time.

I see the kindness and goodwill in every one of you. Even though it is very warm, you will receive comfort. You do not expect to receive any accommodation, right? The comfort will happen in your hearts.

Thank you for praying the Seven Sorrows of mine and sharing the suffering with me.

Your pleas through praying the Rosary will be especially blessed by me. I thank every one of you.

May all of you always live in the Heavenly Father’s peace and love,

From me, Your Mother, the Compassionate Mother for every one of you


Mother Mary’s messenger: I have recorded and read the whole message to every one of us. All of us (almost 20) felt that Mother Mary was there with us.

The following is a recap of the recollection of those who were there, including me. If I wrote down all the names, the list would be a very long one.

All of us saw the statue of Mother Mary coming alive. Her face and cheeks were pink and were very pretty. Today Mother Mary was so beautiful that I could not take my eyes off her. Her eyes that usually looked up at heaven were looking down at everyone of us.

No matter where we stood, Mom seemed to look straight at us individually. There were tears in her eyes. She seemed to tell us that she was so happy to see us coming and paying attention in praying in front of her.

It was about 5:00 p.m. when Mr. Chayen Rangubpai (Maew) saw the bright light constantly emitting from Mother Mary.

Mr. Vatcharin Kittyanon saw Mother Mary opening her mouth to pray with us and sometimes she smiled at us too.

Ms. Panida Pornprasit who is a newcomer saw tears rolling down Mom’s cheeks.

Mom stayed with us until sunset.

The vicinity around Mother Mary’s grotto was getting dark, but there were still golden rays shining brightly from Mom in order for Mrs. Maria Teamchan Voravatpreecha to see her.

It was really the time that we received the blessing of peace in our hearts from Mother Mary. We kept singing praises to Mom and the Heavenly Father until it was time for the evening Mass.

We got back to pray together again around 9:00 p.m., but it was unfortunate that we could not get closer to Mom to pray with her because there was no light in front of the grotto.

It was also inconvenient for several of our elders. So we decided to sit and pray in front of the church, facing the grotto.

While we were getting ready to pray, a kindhearted person lighted up more of the candles in front of the grotto. So we were able to see inside the grotto. We gathered and stayed together with ease. There was no obstacle that kept us away from Mom.

It was about midnight, while we were praying the prayer of offering ourselves to the Compassionate Mother, “Come Dear Mother…”, when I saw Mom walking from the grotto to us.

She stopped at the front yard of the church, looking at us with concern and mercy just like what I saw from her statue inside the church. Her face was beautiful, calm, and kind. She taught all of us while each one of us was pleading for her blessing in private.

I told every one of us what she taught, but I did not record it. So I had to ask them what it was when we took a break from prayer to make sure I got it right.

Here is Mother Mary’s message: When you are in front of me, do not hide anything from me. Get rid of your ego and let everything go according to the will of the Heavenly Father.

For those of you who have bargained with me when you asked for my help, I want you to think about it.

We stopped praying at 3:00 a.m. of Sunday morning in order for me to record Mom’s message again.

Mom is truly our Mom.

Every word she talked to us was the kind word used between a mother and her children. She warned and taught us with true love from her heart.

She did not criticize us for our mistakes, but gave us another chance and explained the facts to us so we would understand the whole thing.

The following is her message:
Sunday, March 29, 2009, 3:00 – 3:30 a.m.
My dear children, the gladness and joy would not happen if your activities for today did not come from your sincere hearts. I have been living with you all these times and know you better than you know yourself, but I have never bragged about it.

I want all of you to have a pure heart in order for you to be receptive to only the good things. If you look at me as an example and follow my footsteps, your life will be full of peace.

Today I have been staying with you and joining every one of you in prayer. If today you have really opened up your hearts, I will accept your prayers with gladness.

What I want to see in you is sincerity. Your true heart will be the driving force to make peace and harmony happen in this world.

Today all of you have been trying to pray with discipline throughout the whole day.

Even though today you did not spend this valuable time to send your hearts to me, to talk to me and to ask me for my advice, I am not going to criticize you because you did not know what to do at this particular time.

The time of grace and holiness is not often granted by the Heavenly Father. I feel bad that you were not aware of it. My dear children, I love you very much.

This is the last message for this month. It is the message I want to gracefully close out “Mother Loves You, Book Two.”

My dear children, I would like to take this opportunity to remind you to always remember that the time of heaven is so precious. Know how to spend this valuable time to gain the most benefits out of it.

If you spend this time to go over your hearts and souls or to pray for other people, don’t you think it will make this time more valuable?

Children, try to understand and open up your hearts to feel the love of the Heavenly Father for every human being and you will know that the love of human beings is not true love because it is the love that responds to their own desires.

Know your heart and mind so you will not be the victim of the evil spirits which are constantly trying to lure you to go astray.

My dear children, remember that the way of the Heavenly Father always makes you to have peace and serenity in your hearts. Be careful and be aware of the tricks of the evil spirits because sometimes they use the name of the Lord to confuse you.

Ask the Lord for the truth and you will feel the real peace.

From me, Your Mother, the Compassionate Mother for everyone of you


Mother Mary’s messenger: After reading Mom’s message to everyone, I asked them whether they wanted to stop praying or to pray another set of the Holy Rosary for those that needed help. The whole group chose to pray.

So, Mother Mary told us to use the Five Glorious Mysteries when we pray the Holy Rosary, asking her to offer our plea to the Heavenly Father to have mercy for our beloved king, royal family and relatives; our brothers and sisters around the world to have peace in their family, society and country; those who cause unrest in our homeland and innocent people who have suffered, been injured or died from the violent situation in the southern part of our country; souls in the purgatory and the souls that nobody thinks of.

When we started praying, I saw Mother Mary also start praying along with us. I saw her lips opening and closing in perfect timing with every word we prayed.

And here is what she told us: My dear children, remember that I will always pray along with you on every word you pray.

I told all of us what Mom had told me which made all of us got encouraged and paid more attention. Because we knew that whatever word that we would pray, we would pray with Mom at the same time.

This prayer will be holy, coming out from our true hearts.

This praying was the most beautiful praying I have ever heard. I was so overwhelmed with emotion. I did not know what to do, after a second or two I decided to lie down, paying homage and giving thanksgiving to Mother Mary who has been kindly staying with us all these times.

Then I cried with happiness and joy. No one knew why I cried.

Dear brothers and sisters, I hope that you who have a chance to read “Mother Loves You, Book Two” all the way up to these final words will understand that Mom really loves us.


END OF MOTHER LOVES YOU (BOOK TWO)
สารของแม่พระผู้เห็นอกเห็นใจฯ Thai and English Version (Book One, Two and Three) are available in E-Book or PDF format, contact saevivat@hotmail.com for a free copy
ตอบกลับโพส