อย่าลืม สวดนพวารพระแม่แห่งน๊อกค์ ครับ

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
holy holy holy
โพสต์: 548
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ มี.ค. 07, 2007 8:07 pm

เสาร์ ส.ค. 11, 2007 5:16 pm

บทนพวารพระแม่แห่งน๊อกค์
21 สิงหาคม เป็นวันฉลองพระแม่แห่งน๊อกค์ นพวารเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ถึง 22 สิงหาคม
ข้าแต่พระแม่แห่งน๊อกค์ พระราชินีแห่งประเทศไอร์แลนด์
พระนางได้ประทานความหวังแก่ประชากรของพระนางในยามทุกข์ร้อน
และบรรเทาเขาทั้งหลายเมื่อเศร้าโศก
พระนางได้ดลใจนักแสวงบุญมากมายให้สวดภาวนา
ด้วยความวางใจ ต่อพระบุตรของพระนาง
ตามคำมั่นสัญญาของพระองค์: "จงขอ แล้วท่านจะได้รับ จงแสวงหา แล้วท่านจะได้พบ"
โปรดช่วยเราระลึกเสมอว่า เราทุกคนเป็นผู้แสวงบุญบนถนนที่ตรงไปเมืองสวรรค์

โปรดประทานแก่ข้าพเจ้าความรัก และความห่วงใย สำหรับพี่น้องของข้าพเจ้าในพระคริสตเจ้า
โดยเฉพาะคนที่อยู่กับข้าพเจ้า
โปรดปลอบใจข้าพเจ้าเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย อยู่ตัวคนเดียว หรือเกิดความกดดันในจิตใจ
โปรดสอนข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในพิธีบูชามิสซาด้วยความศรัทธาอย่างแท้จริง
โปรดให้ข้าพเจ้ารักพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทเพิ่มขึ้นทุกวัน
โปรดภาวนาเพื่อข้าพเจ้า บัดนี้และเมื่อจะตาย อาแมน

http://www.geocities.com/prakobkit/mary/knock.html
ภาพประจำตัวสมาชิก
แบกะดิน
โพสต์: 1086
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มี.ค. 26, 2007 7:49 pm

เสาร์ ส.ค. 11, 2007 7:03 pm

พระแม่แห่งน๊อกค์ ช่วงวิงวอนด้วยเถิดด ...
Batholomew
~@
โพสต์: 12725
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 2:28 pm
ที่อยู่: Thailand

จันทร์ ส.ค. 13, 2007 10:51 am

ขอบใจมาก ๆ ครับ
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zaliaus
โพสต์: 641
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ พ.ค. 07, 2007 1:03 am
ที่อยู่: ...

จันทร์ ส.ค. 13, 2007 8:29 pm

ขอบคุณครับ ::004::
ภาพประจำตัวสมาชิก
King Zadin
โพสต์: 419
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ พ.ค. 13, 2005 3:53 am
ติดต่อ:

จันทร์ ส.ค. 13, 2007 9:57 pm

พระมารดา ช่วยวิงวอนเทอญ
ตอบกลับโพส