นพวารคืออะไรครับ?

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา

นพวารคืออะไรครับ?

Postโดย Holy Bible » Fri May 14, 2010 8:01 am

ผมได้เคยได้ยินคำว่า"นพวาร"มาหลายครั้งแล้วครับ แต่ไม่รู้ว่าคืออะไร แล้วมีขั้นตอนการทำนพวารยังไงครับ?
User avatar
Holy Bible
 
ตอบ: 690
สมัครสมาชิก: Mon Mar 09, 2009 12:00 pm

Re: นพวารคืออะไรครับ?

Postโดย :+: seraphim :+: » Fri May 14, 2010 10:05 am

น่ารู้เกี่ยวกับนพวาร

โดย....คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช

พี่น้องที่รัก เราคงคุ้นเคยกับนพวารแม่พระนิจจานุเคราะห์ และนพวารศุกร์ต้นเดือน แต่จริงๆ แล้วนพวารยังมีอีกหลายแบบ พ่อจึงขอแบ่งปันเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับนพวารแก่พี่น้อง


คำว่านพวาร (novena) มาจากคำว่า novem ในภาษาละติน ซึ่งแปลว่า 9 นพวาร คือ 9 วันแห่งการภาวนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการภาวนาส่วนตัว และการภาวนาพร้อมกับชุมชน เพื่อรับพระพรพิเศษจากพระเจ้า


นพวารแตกต่างจากอัฐมวาร หรือ 8 วันแห่งการฉลองซึ่งต่อเนื่องจากวันสมโภชสำคัญ (ปัจจุบันในปฏิทินพิธีกรรม มีเพียงวันสมโภชคริสตสมภพและสมโภชปัสกาที่มีอัฐมวาร) เพราะอัฐมวารเป็นการฉลองที่อยู่ในปฏิทินพิธีกรรม แต่นพวารซึ่งปกติทำก่อนการฉลองถือเป็นกิจศรัทธาและไม่อยู่ในปฏิทินพิธีกรรม นพวารถือได้ว่าเป็นสามเท่าของตรีวาร (3x3=9)


9 วันที่แม่พระและบรรดาอัครสาวกภาวนาพร้อมกันที่กรุงเยรูซาเล็ม ตามคำสั่งของพระเยซูเจ้า เพื่อรอคอยการเสด็จมาของพระจิตเจ้า (ระหว่างวันที่พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ และวันที่พระจิตเจ้าเสด็จลงมา) เป็นรูปแบบจากพระคัมภีร์ของนพวาร “บัดนี้ เรากำลังจะส่งพระผู้ที่พระบิดาทรงสัญญาไว้ (พระจิตเจ้า) มาเหนือท่านทั้งหลาย เพราะฉะนั้นท่านจงคอยอยู่ในกรุงจนกว่าท่านจะได้รับพระอานุภาพจากเบื้องบนปกคลุมไว้” (ลก 24:49) และขณะที่พระเยซูเจ้าทรงร่วมโต๊ะกับอัครสาวก พระองค์ทรงกำชับว่า “อย่าออกจากกรุงเยรูซาเล็ม แต่จงคอยรับพระพรที่พระบิดาทรงสัญญาไว้ ดังที่ท่านได้ยินจากเรา ยอห์นทำพิธีล้างด้วยน้ำ แต่ภายในไม่กี่วัน ท่านจะได้รับพิธีล้างเดชะพระจิตเจ้า” (กจ 1:4-5)


นพวารในตอนแรกไม่ได้ใช้เพื่อเตรียมตัวสำหรับวันสมโภชสำคัญ แต่ได้ใช้เป็นช่วงเวลาแห่งการไว้ทุกข์ ซึ่งชาวกรีกและชาวโรมันเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ในสมัยโบราณ มีความคุ้นเคยที่จะถือ 9 วันในการไว้ทุกข์ พร้อมกับมีการฉลองพิเศษในวันที่ 9 หลังจากความตายหรือหลังจากการฝังศพ การปฏิบัติเช่นนี้ถูกนำมาใช้โดยคริสตชนด้วย แต่ในรูปแบบที่แตกต่างจากการปฏิบัติของคนต่างศาสนา (ก่อนมิสซาปลงพระศพของพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ได้มีการจัดให้สวดภาวนา เยี่ยมพระศพ และไว้ทุกข์เป็นเวลา 9 วัน)


นพวารที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการสวดภาวนาเป็นพิเศษเพื่อจะได้รับพระหรรษทาน หรือเป็นการ เตรียมสมโภชที่สำคัญปรากฏเป็นครั้งแรกในตอนต้นของสมัยกลาง ซึ่งเริ่มต้นในประเทศฝรั่งเศสและสเปน เป็นการเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพโดยใช้เวลา 9 วัน เลข 9 เปรียบเหมือนการที่พระเยซู เจ้าอยู่ในครรภ์ของแม่พระเป็นเวลา 9 เดือน


นพวารเพื่อเตรียมการฉลองยังเกี่ยวเนื่องกับวันฉลองของแม่พระและนักบุญซึ่งกระทำโดยชุมชนที่มีความศรัทธาต่อแม่พระและนักบุญองค์อุปถัมภ์ เพื่อขอให้พวกท่านวอนขอพระเจ้าเพื่อพวกเขา (ในประเทศไทย เช่น นพวารนักบุญอันนา นพวารนักบุญร็อค ฯลฯ)


พี่น้องที่รัก เนื่องจากในตอนนี้เราอยู่ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า และในระหว่างวันที่ 16-24 ธันวาคม เราสามารถทำนพวารเพื่อเตรียมฉลองพระคริสตสมภพ ควบคู่ไปกับบูชามิสซาประจำวัน การสวดทำวัตร และการนมัสการศีลมหาสนิท

อย่างไรก็ดีนพวารถือเป็นกิจศรัทธาที่ส่งเสริมให้เราเข้าใจความหมายของการเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูเจ้าที่แสดงออกในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณได้ดียิ่งขึ้น นอกจากการเตรียมตัวฉลองพระคริสตสมภพด้วยการทำนพวารแล้ว สิ่งหนึ่งที่จะช่วยเราให้เตรียมจิตใจของเราอย่างดี ก็คือการรับศีลอภัยบาป ซึ่งจะดีมากถ้าเราจะรับศีลอภัยบาปเพื่อทำให้วิญญาณของเราสะอาด และเหมาะสมที่จะรับพระกายของพระคริสตเจ้าในศีลมหาสนิท เป็นมัดจำและเป็นความหวังว่า เราจะได้ร่วมสุขกับพระเยซูเจ้าเมื่อพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

http://www.catholic.or.th/spiritual/art ... e0810.html

viewtopic.php?f=3&t=14213 รวมนพวาร และบทสวดต่างๆ
User avatar
:+: seraphim :+:
~@
 
ตอบ: 7624
สมัครสมาชิก: Wed Mar 23, 2005 9:49 pm
ที่อยู่: Pattaya Chonburi

Re: นพวารคืออะไรครับ?

Postโดย :+: seraphim :+: » Fri May 14, 2010 10:16 am

Image


50 ปี กับรูปพระมารดา.. - การเริ่มพิธีนพวารฯ ในประเทศไทย


การเริ่มพิธีนพวารฯ ในประเทศไทย

เมื่อคณะก่อสร้างวัดพระมหาไถ่ที่กรุงเทพฯ เสร็จ และกระทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว จึงเริ่มมีพิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์เป็นภาษาอังกฤษขึ้นทุกวันพุธ มีเพียงรอบเดียว ต่อมาด้วยความช่วยเหลือของ นายแพทย์ เลิศ ศรีจันทร์ ผู้รู้จักมักคุ้นกับคณะพระมหาไถ่อย่างดี พิธีนพวารฯ ภาษาไทยเล่มแรกได้รับการแปล และพิมพ์ออกใช้ พิธีนพวารฯ นี้เป็นวิธีจุดไฟความศรัทธาต่อพระมารดานิจจานุเคราะห์ ให้ลุกโชติช่วงอยู่ในจิตใจของสัตบุรุษ ซึ่งมาสวดภาวนาร่วมกันโดยระลึกถึงพระวาจาของพระเยซูเจ้าที่ว่า

"ที่ใดมีพวกท่านสองสามคนมารวมกันในนามของเรา เราจะประทับอยู่ท่ามกลางพวกท่าน"(มธ.18:20)

พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์มีขึ้นทุกสัปดาห์ วัดพระมหาไถ่กำหนดให้เป็นวันพุธ เพราะอยู่กลางสัปดาห์ พิธีจะประกอบไปด้วยบทภาวนาร่วมกัน โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้นำ มีบทเทศน์สั้น ๆ เพื่อเตือนความศรัทธาของสัตบุรุษ จบลงด้วยการอวยพรศีลมหาสนิท และอวยพรสัตบุรุษเป็นรายบุคคล ทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง


การปรับปรุงพิธีนพวารฯ

ต่อมามีการปรับปรุงพิธีนพวารฯ ให้เข้ากับการปรับปรุงพิธีกรรมของพระสังคายนาวาติกันที่ 2 โดยให้มีการอ่านพระคัมภีร์ก่อนเทศน์ และเนื้อหาการเทศน์จะสอดคล้องกับบทอ่านจากพระคัมภีร์ และสรุปด้วยการฟื้นฟูความศรัทธาต่อแม่พระ พิธีนพวารฯ แบบใหม่นี้ ผู้เขียนได้แปลขึ้นเอง และยังใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบันนี้

กลับไปยังจุดเริ่มต้นที่วัดพระมหาไถ่ กรุงเทพฯ จากพิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ภาษาอังกฤษหนึ่งรอบซึ่งมีผู้มาร่วมเพียงไม่กี่คน มาเริ่มพิธีนพวารฯ เป็นภาษาไทย และเพิ่มจากหนึ่งรอบ เป็นห้ารอบใน ปัจจุบัน

พิธีนพวารฯ นี้เป็นที่สนใจแก่สัตบุรุษโดยทั่วไป และจำนวนผู้มาร่วมในพิธีก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในบรรดาผู้ที่มาร่วมในพิธีนพวารฯ นี้ มีผู้ที่มิได้เป็นคาทอลิกมาร่วมด้วยไม่ใช่น้อย นอกจากนั้น ยังมีนักเรียนและนักศึกษาจากโรงเรียนและสถาบันต่าง ๆ มาร่วมพิธีเป็นประจำ ในบรรดาเยาวชนเหล่านี้ หลายคนได้รับพระกระแสเรียก ไปบวชเป็นพระสงฆ์ บราเดอร์ และซิสเตอร์ ในเวลาต่อมา

พิธีนพวารฯ เป็นการเตรียมสัตบุรุษสำหรับพิธีกรรมใหม่

เป็นที่น่าสังเกตว่า การที่สัตบุรุษสนใจมาร่วมพิธีนพวารฯ มาก ตั้งแต่ก่อนการปรับปรุงพิธีบูชามิสซา อาจเป็นเพราะในสมัยก่อน พิธีบูชามิสซากระทำกันเป็นภาษาลาติน มีแต่ผู้ช่วยมิสซาที่ตอบบทภาวนาของพระสงฆ์ แม้การขับร้องก็เป็นหน้าที่ของนักขับ สัตบุรุษผู้มาร่วมมิสซา ก็ได้แต่ "ฟังมิสซา" เท่านั้น ไม่มีส่วนร่วมในการตอบรับหรือขับร้อง ตั้งแต่แรกเริ่ม พิธีนพวารฯ เปิดโอกาสให้สัตบุรุษสวดภาวนากับพระสงฆ์ผู้นำในพิธี เป็นภาษาของตนเอง และยังสามารถร้องเพลงร่วมกันได้ตลอดพิธี สัตบุรุษรู้สึกมีส่วนร่วมในพิธีอย่างใกล้ชิด และนี่คือการริเริ่มที่ดี ทั้งยังเป็นการแสดงประชามติว่า สัตบุรุษชอบมีส่วนอย่างใกล้ชิดในพิธีกรรม และการปรับปรุงพิธีบูชามิสซาของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ก็ได้ตอบสนองความต้องการนี้ จึงนับว่าพิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์เป็นการกรุยทาง และมีส่วนในการเตรียมใจสัตบุรุษ ให้รับพิธีกรรมของพระศาสนจักรที่ปรับปรุงใหม่ ทำให้พวกเขาไม่รู้สึกเขอะเขินเมื่อสวดภาวนาและขับร้องเพลงร่วมกันทุกคน

การเผยแพร่พิธีนพวารฯ ในประเทศไทย

พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ มิได้ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ของคณะพระมหาไถ่เท่านั้น สมาชิกของคณะ ซึ่งไปเทศน์อบรมจิตใจตามวัด ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ก็ได้นำไปเผยแพร่ หากพระสงฆ์เจ้าอาวาสและสัตบุรุษสนใจ ทางคณะก็จะไปช่วยเริ่มพิธีนพวารฯ นี้ให้ ก่อนที่ผู้เขียนจะมารับหน้าที่ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ก็ได้แปลและแต่งบทเทศน์เป็นประจำทุกเดือน เพื่อส่งไปยังวัดที่มีพิธีนพวารฯ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่มีผู้ใดรับหน้าที่นี้ต่อ เพราะนับว่าเป็นบริการที่ดีแก่พระสงฆ์เจ้าอาวาส ซึ่งจะยังผลต่อไปให้กับสัตบุรุษผู้มาร่วมพิธีนพวารฯ ในแต่ละวัดด้วย

บางท่านเคยถามว่า คณะพระมหาไถ่มีเคล็ดลับอะไร ที่ไม่ยอมถ่ายทอดให้วัดต่าง ๆ เมื่อไปเริ่มพิธีนพวารฯ ให้ เพราะวัดอื่น ๆ ที่มีพิธีนพวารฯ ตอนแรกก็มีผู้มาร่วมพิธีมาก หลังจากนั้นก็มีแต่ทรงกับทรุด ค่อย ๆ หลุดหายไป ผู้เขียนเคยให้คำแนะนำว่า พิธีไม่ควรเกิน 30 นาที และหากมีโอกาส พระสงฆ์ผู้นำพิธีก็อวยพรสัตบุรุษทีละคน ดังที่ปฏิบัติกันอยู่ที่วัดพระมหาไถ่จนถึงปัจจุบันนี้ และควรมีการเชิญพระสงฆ์อื่นมาช่วยรื้อฟื้นเป็นครั้งคราว และควรมีการแบ่งปันพระวรสารซึ่งผู้มาร่วมพิธีนพวารฯได้รับ อาศัยคำเสนอวิงวอนของพระมารดานิจจานุเคราะห์ เป็นการให้ขวัญและกำลังใจแก่ผู้อื่น

การซ่อมใหญ่พระรูป

ปัจจุบันที่วัดศูนย์กลางของคณะพระมหาไถ่ คือวัดนักบุญอัลฟอนโซ ใกล้มหาวิหารซางตา มาเรีย มาจอเร ที่โรม ทางคณะกำลังดำเนินการซ่อมแซมรูปพระมารดานิจจานุเคราะห์ โดยมีช่างผู้เชี่ยวชาญจากสำนักวาติกัน มาสำรวจและวางแผนการซ่อมแซม ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า รูปนี้เป็นรูปที่เก่าแก่มากที่สุดรูปหนึ่งของพระศาสนจักร

รูปพระมารดานิจจานุเคราะห์เป็นของทุกคน

จึงนับได้ว่าพระญาณสอดส่องได้มอบรูปนี้ให้บรรดาบุตรของนักบุญอัลฟอนโซในคณะพระมหาไถ่เป็นผู้ดูแลรักษา และส่งเสริมให้ความศรัทธาต่อพระมารดานิจจานุ-เคราะห์แผ่ขยายออกไปมากขึ้น และคณะพระมหาไถ่ไม่เคยถือเลยว่าเป็นเจ้าของรูปพระมารดานิจจา-นุเคราะห์นี้แต่เพียงคณะเดียว แต่พยายาม ให้ทุกคนตระหนักว่า รูปนี้เป็นของทุกคน ดังที่ชื่อของรูปนี้ให้ความหมายไว้ กล่าวคือ "นิจจานุเคราะห์" หมายความว่า "ช่วยเสมอ" พระมารดานิจจานุเคราะห์เป็นของมนุษย์ทุกคน เพราะพระนางพร้อมที่จะช่วยเหลือและวิงวอนพระเป็นเจ้าเพื่อเราทุกคนเสมอ

บทภาวนา

ข้าแต่พระมารดานิจจานุเคราะห์ โปรดปกป้องคุ้มครองสมาชิกคณะพระมหาไถ่ทุกคนทั่วโลก และโดยเฉพาะในประเทศไทยของเรา ให้ขยันขันแข็งในการเผยแพร่ความศรัทธาต่อพระแม่ให้เป็นที่รู้จักทั่วไป เพื่อให้ทุกคนรู้แน่แก่ใจว่า พระแม่คือ พระมารดาซึ่งพระเยซูเจ้าทรงมอบให้แก่ลูกทุกคน และพร้อมที่จะเป็น "นิจจานุเคราะห์" ของทุกคน

http://www.rism.ac.th/cssralumni/web/in ... ml?start=2


::025:: อันนี้แถม
User avatar
:+: seraphim :+:
~@
 
ตอบ: 7624
สมัครสมาชิก: Wed Mar 23, 2005 9:49 pm
ที่อยู่: Pattaya Chonburi

Re: นพวารคืออะไรครับ?

Postโดย Zion » Fri May 14, 2010 11:33 am

ถ้าไงลองมานพวารพระจิตเจ้าด้วยกันสิครับ
เริ่มวันนี้เป็นวันแรกพอดีเลย : emo038 :
viewtopic.php?f=3&t=14231
คนหนุ่มจะรักษาวิถีของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
ก็โดยปฎิบัติตามพระวาจาของพรเจ้า
สดุดี 119:9
User avatar
Zion
~@
 
ตอบ: 3777
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 8:37 pm

Re: นพวารคืออะไรครับ?

Postโดย Jeab Agape » Fri May 14, 2010 7:36 pm

เจี๊ยบเคยทำนพวาร พระเมตตา ครับ ภาวนาให้บ้านเมือง : emo036 :
User avatar
Jeab Agape
~@
 
ตอบ: 8260
สมัครสมาชิก: Mon Jan 17, 2005 9:56 pm
ที่อยู่: Bangkok

Re: นพวารคืออะไรครับ?

Postโดย ~*Little`Child*~ » Fri May 14, 2010 11:57 pm

Jeab Agape wrote:เจี๊ยบเคยทำนพวาร พระเมตตา ครับ ภาวนาให้บ้านเมือง : emo036 :

: xemo026 : : xemo026 : : xemo026 : : xemo026 :
มาทำพร้อมๆกันนะคะ
: xemo026 : : xemo026 : : xemo026 : : xemo026 :
User avatar
~*Little`Child*~
~@
 
ตอบ: 202
สมัครสมาชิก: Thu Jun 21, 2007 11:52 pm

Re: นพวารคืออะไรครับ?

Postโดย Holy Bible » Sat May 15, 2010 9:03 am

Zion wrote:ถ้าไงลองมานพวารพระจิตเจ้าด้วยกันสิครับ
เริ่มวันนี้เป็นวันแรกพอดีเลย : emo038 :
http://www.newmana.com/phpbb/viewtopic.php?f=3&t=14231


เมื่อวานผมลองทำนพวารเป็นวันแรกและก็เป็นครั้งแรกครับ ไม่รู้ว่าผมทำถูกวิธีรึเปล่าครับ คือสวดตามบท(ของวันแรก)ที่พี่ยศโพสต์ไว้ แล้วพอวันนี้เราก็เริ่มสวดบทที่สองตามวันที่สองของนพวารใช่มั้ยครับ?
User avatar
Holy Bible
 
ตอบ: 690
สมัครสมาชิก: Mon Mar 09, 2009 12:00 pm

Re: นพวารคืออะไรครับ?

Postโดย Jeab Agape » Sat May 15, 2010 9:37 am

~*Little`Child*~ wrote:
Jeab Agape wrote:เจี๊ยบเคยทำนพวาร พระเมตตา ครับ ภาวนาให้บ้านเมือง : emo036 :

: xemo026 : : xemo026 : : xemo026 : : xemo026 :
มาทำพร้อมๆกันนะคะ
: xemo026 : : xemo026 : : xemo026 : : xemo026 :


เอาสินัดมา เริ่มวันนี้ก็ได้ครับ เจี๊ยบอ่านจากคู่มือ พระเมตตา ฮะ : emo010 :
User avatar
Jeab Agape
~@
 
ตอบ: 8260
สมัครสมาชิก: Mon Jan 17, 2005 9:56 pm
ที่อยู่: Bangkok

Re: นพวารคืออะไรครับ?

Postโดย Zion » Sat May 15, 2010 11:46 pm

Holy Bible wrote:
Zion wrote:ถ้าไงลองมานพวารพระจิตเจ้าด้วยกันสิครับ
เริ่มวันนี้เป็นวันแรกพอดีเลย : emo038 :
viewtopic.php?f=3&t=14231


เมื่อวานผมลองทำนพวารเป็นวันแรกและก็เป็นครั้งแรกครับ ไม่รู้ว่าผมทำถูกวิธีรึเปล่าครับ คือสวดตามบท(ของวันแรก)ที่พี่ยศโพสต์ไว้ แล้วพอวันนี้เราก็เริ่มสวดบทที่สองตามวันที่สองของนพวารใช่มั้ยครับ?

ใช่ครับ
แต่ถ้าอยากนพวาร พร้อมกับคนอื่นๆก็ ต้องนัดวันกัน

เช่นอย่างนพวารพระจิตเจ้า เขาเริ่มวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นวันแรก

วันอาทิตย์นี้ก็จะทำวันที่สาม

สมมติถ้าน้องอย่างนพวารร่วมกับคนอื่น แต่มาเริ่มวันอาทิตย์
ก็อ่านของบทของวันที่1-3รวดเดียวไปเลยครับ แล้วมาสวดวันที่3-9 พร้อมกับคนอื่นๆครับ
คนหนุ่มจะรักษาวิถีของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
ก็โดยปฎิบัติตามพระวาจาของพรเจ้า
สดุดี 119:9
User avatar
Zion
~@
 
ตอบ: 3777
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 8:37 pm

Re: นพวารคืออะไรครับ?

Postโดย ~*Little`Child*~ » Sun May 16, 2010 11:47 pm

Jeab Agape wrote:
~*Little`Child*~ wrote:
Jeab Agape wrote:เจี๊ยบเคยทำนพวาร พระเมตตา ครับ ภาวนาให้บ้านเมือง : emo036 :

: xemo026 : : xemo026 : : xemo026 : : xemo026 :
มาทำพร้อมๆกันนะคะ
: xemo026 : : xemo026 : : xemo026 : : xemo026 :


เอาสินัดมา เริ่มวันนี้ก็ได้ครับ เจี๊ยบอ่านจากคู่มือ พระเมตตา ฮะ : emo010 :


ขอโทษที่ตอบช้าคะ...

แต่มาเริ่มเลยดีกว่าาาาาา : emo027 :
User avatar
~*Little`Child*~
~@
 
ตอบ: 202
สมัครสมาชิก: Thu Jun 21, 2007 11:52 pm


กลับไปหน้า สนทนาธรรม สามัคคีธรรม

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก Google [Bot] และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน