ขอเชิญบุคคลที่มีความสนใจ เข้าร่วมขับร้องประสานเสียง

เพลง และ ดนตรีในคริสตศาสนา แจกเพลง แบ่งปันเพลง ขอเพลง ขอเนื้อเพลง โน๊ตเพลง MV วิทยุ หรือสื่อที่เน้นการฟัง
ตอบกลับโพส
Arttise
โพสต์: 428
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ก.พ. 19, 2017 3:45 pm

จันทร์ ก.ย. 16, 2019 5:40 pm

ประกาศ
ขอเชิญบุคคลที่มีความสนใจ
เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการขับร้องบทเพลงประสานเสียง
สำหรับพิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
เสด็จเยือนประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2019
https://m.facebook.com/groups/251628347 ... ?ref=share

รูปภาพ
ตอบกลับโพส