สารพระเยซูเจ้า ฉบับที่ 66 เหยื่อแห่งความรักของพ่อทั้งหลายมีคําขวัญว่า: เสียสละ

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 728
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

ศุกร์ มิ.ย. 18, 2021 11:52 am

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอสารพระเยซูเจ้า ฉบับที่ 66 เหยื่อแห่งความรักของพ่อทั้งหลายมีคําขวัญว่า: เสียสละ จากประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส (The Victims of my Love Have a Motto: Sacrifice, Testimony and Catalina Rivas, CL- 66)

เหยื่อแห่งความรักของพ่อทั้งหลายมีคําขวัญว่า: เสียสละ

CL-66 13 มกราคม 1996 พระเยซูเจ้า

เหยื่อแห่งความรักของพ่อทั้งหลายได้ถูกเลือกจากจํานวนจํากัดของวิญญานที่พ่อทําเครื่องหมายด้วยความรักของพ่อ พวกเขาได้ถูกตรึงกางเขนจากโลกนี้ และจากโลกนี้พวกเขาได้รับความโศกเศร้าต่างๆที่ไม่ใช่ความโศกเศร้าที่ความทะนงตัวเป็นต้นเหตุของแต่ละความโศกเศร้า แต่ทว่าเป็นความโศกเศร้าเจ็บปวดที่ชดเชยบาปต่างๆของโลก บุคคลที่พ่อเลือกต้องไม่ห่วงกังวลต่อตัวเขาเพราะว่าเหยื่อที่แท้จริงนั้นมีคําขวัญคําเดียวว่า: เสียสละ พ่อเลือกวิญญานที่พ่อได้จัดการล่วงหน้าสําหรับงานนี้ ไม่อย่างนั้น ไม่มีผู้ใดที่เหมาะสมเพราะงานนี้ไม่ใช่แต่จะยากลําบาก แต่เป็นไปไม่ได้สําหรับสิ่งสร้าง

ในที่ไม่มีขอบเขตของการไถ่กู้ พ่อไม่ต้องการอยู่ตามลําพัง พระบิดาของพ่อได้ส่งพ่อมา พ่อรวมตัวพ่อให้เป็นหนึ่งเดียวกับผู้อื่นทั้งหลายที่จะประกาศยืนยันถึงการไถ่กู้ของพ่อด้วยการให้ได้บางส่วนของคุณสมบัติของพ่อเกิดอีกครั้งในบางคนของพวกเขาเหล่านั้น เฉกเช่นเหยื่อสากลโลก เหยื่อสําหรับทุกคน

เหยื่อทั้งหลายของพ่อไม่มีกําลังในตัวเพราะพวกเขาเหมือนกับทุกผู้คน ขาดแคลนกําลัง เหยื่อของพ่อทั้งหลายไม่มีความดีงามนอกจากต้องแบ่งปันกัน และไม่มีความรักนอกจากได้รับความรักของพ่อ อย่างไรก็ตามพวกเขาสามารถทําทุกอย่างที่พ่อต้องการถึงขนาดที่หนึ่งในบรรดาเหยื่อเหล่านี้ เอาตัวเขาวางระหว่างซาตานกับคนบาป ทําลายอันดับแรกและปลอบประโลมอันดับสอง

พ่อต้องการให้ความปลดปล่อยแก่หัวใจของเหยื่อผู้หนึ่ง พ่อต้องการเปิดพระจิตของพ่อและปลอบประโลมเธอ

แล้วลูกล่ะ ลูกรักพ่อหรือเปล่า? โอ้...วิญญาณที่อ่อนล้า ลูกไม่ต้องการจะเอนตัวแม้แต่น้อยนิดบนแขนของพ่อดอกหรือ? มาเถิด จงมาหาพ่อ เพื่อจะได้พักสักนิดหนึ่ง ลูกต้องหลบภัยในมือของพ่อ เพราะยังมีอีกหลายอย่างสําหรับลูก จงมองดูมือทั้งสองของพ่อ เอนศรีษะของลูกบนลําตัวของพ่อ! ลูกต้องเชื่อว่าพ่อรักลูก แต่ไม่ใช่มากเท่าที่ลูกคิด เพราะพ่อรักลูกมากกว่า มากกว่านั้น และอัญมนีแห่งหัวใจของพ่อ จงเปิดเส้นทางของลูกให้พ่อ ที่จะทําให้ลูกมีความสุขที่สุดในการหลอมหล่อเป็นหนึ่งเดียวกับพ่อ จงเปิดหัวใจของลูกเพราะพ่อต้องการใส่หนามอันหนึ่งจากมงกุฏของพ่อใหัลูก พ่อไม่ได้พูดเป็นการเปรียบเทียบ ลูกจะรู้สัมผัสมัน ลูกจะรู้ว่าในการทําตัวให้เป็นเหยื่อแห่งความรักของพ่อ สิริโรจนาการที่ยิ่งใหญ่สุดจะเป็นของลูกเพราะทุกคนจะเห็นความพึงพอใจที่มากล้นของพ่อในตัวลูก

แล้วลูกรักพ่อหรือเปล่า? พูดซ้ำอีก พูดซ้ำตลอดเวลาว่าลูกรักพ่อ ทุกครั้งที่ลูกบอกพ่อ ลูกได้กําจัดความกระหายที่แผดเผาพ่อ เป็นความกระหายที่ทําความแห้งผากให้กับพ่อเป็นที่สุด

ลูกรู้นะว่าพ่อมีวิญญานเหล่านี้แต่เพียงเล็กน้อย และพ่อต้องการให้พวกที่มีแต่เพียงน้อยนิดนี้เป็นของพ่อทุกคน เป็นของพ่อแต่เพียงผู้เดียว พ่อจะเตรียมหาให้ทุกอย่างแก่ลูก ลูกต้องไม่นึกถึงอะไรทั้งสิ้นนอกจากความรักของพ่อ นี่คือปัญหาอย่างเดียวในชีวิตของลูก การรักคืองานของลูก รักเมื่อผู้อื่นไม่รัก รักเมื่อผู้อื่นทําบาป รักเมื่อผู้อื่นนอนหลับ เมื่อผู้อื่นถูกรบกวน ทิ้งตัวออกห่าง หลงทาง...ลูกต้องรักเหมือนที่พ่อต้องการ: ร้อนเร่าและสิ้นหวัง

ถ้าลูกทําดังนี้ พ่อจะให้ลูกปลดม่านแห่งความลึกลับ และลูกจะเห็นสิ่งที่ลูกไม่เห็นในขณะนี้แต่ปราถนาที่จะเห็น พ่อจะไม่ซ่อนทุกอย่างจากลูกถ้าลูกมอบตัวอย่างสิ้นเชิงให้กับพ่อ...จงค้นหา ค้นหาในวิญญานของลูกว่ามีอะไรไหมที่ลูกไม่ให้พ่อ? พ่อต้องการจะให้ลูกทุกอย่าง และพ่อจะให้ลูกทุกอย่าง...ลูกรักพ่อมั้ย?

THE VICTIMS OF MY LOVE HAVE A MOTTO: SACRIFICE

CL-66 13-Jan-96 Jesus

The victims of My Love are chosen from a restricted number of souls whom I mark with My Love. They are crucified to the world and from the world they receive sorrows, not the sorrows that pride causes each one, but rather the grief that compensates for the sins of the world. The one that I choose must not worry about himself, because the true victim has a motto one word: sacrifice. I select the souls that I Myself predispose for that service; otherwise, no one would be fitting because this work is not only difficult, but impossible for the creature.

In the unlimited horizon of the Redemption, I do not want to be alone. My Father has sent Me. I unite Myself with others who will give testimony of My redeeming work, precisely to have reproduced in them some of My characteristics as universal Victim, Victim for everyone.

My victims do not have in themselves the strength because they are, as everyone else, deprived of strength. My victims have no virtue unless shared, and have no love unless received from Me. Nevertheless, they can do everything I wish to the point that one of those victims can place himself between Satan and the poor sinner, defeating the first and consoling the second.

I want to give relief to the heart of one victim; I want to open My Spirit and comfort her.

And you, do you love Me? Oh fatigued soul, do you wish to lean a little on My arm? Come, come to Me to rest a little; you must take refuge in My arms because there is still more for you. Look at My hands, lean your head on My side! You must believe that I love you, but not as much as you think, because I love you much, much more. And, jewel of My Heart, open for Me the path that will give you the happiest union with Me. Open that heart of yours, because I must actually place a thorn from My crown in it. And, I do not talk in metaphors; you will feel it; you will see that in having made yourself My victim of love, the greatest glory will be for you because everyone will see how I delight in you.

And do you love Me? Repeat it again, always tell Me that you love Me. Each time that you tell Me, you satisfy this thirst that consumes Me, that parches Me so much. You know it, I have few souls and, I want those few to be all Mine, only Mine. I will provide you with everything; you must not think about anything but My Love. This is the only problem in your life and, to love is your task; to love when others do not; to love when others sin; to love when others sleep, are disturbed, distance themselves, get lost… You must love as I want: passionately, hopelessly.
If you do this, I will make you remove the veil of mystery and you will see what you do not see now and would want to see. I will not hide anything from you if you give yourself totally to Me… Search, search in your soul if there is something you have not given Me. I want everything and I will give you everything… And do you love Me?
ตอบกลับโพส