สารพระเยซูเจ้า ฉบับที่ 71 จงบอกพ่อว่าอะไรคือความรักของลูกที่มีต่อพ่อ?

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 728
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

ศุกร์ ก.ค. 30, 2021 2:53 am

สารพระเยซูเจ้า ฉบับที่ 71 จงบอกพ่อว่าอะไรคือความรักของลูกที่มีต่อพ่อ? (Tell me, what is your love for me?) จาก การรณรงค์ที่ยิ่งใหญ่แห่งความรัก ของคุณคาทาลินา ริวาส ( The Great Crusade of Love, Catalina Rivas)

จงบอกพ่อว่าอะไรคือความรักของลูกที่มีต่อพ่อ?

CL-71 14 มกราคม 1996 พระเยซูเจ้า

คริสตชนทั้วมวลไม่ได้ติดตามพ่อ คริสตชนบางคนเป็นคริสตชนเพราะพ่อมีสิทธิ์เหนือพวกเขา ไม่ใช่เพราะพวกเขาติดตามพ่ออย่างแท้จริง ด้วยเหตุฉะนี้ มันไม่ใช่เป็นการพูดเกินความจริงที่ว่ามีจํานวนคริสตชนที่แท้จริงเพียงเล็กน้อย นี่ก็คือการบอกทุกคนว่า พ่อเจ็บปวดทรมานมากปานใดในเหล่าคริสตชนที่มีคุณค่าสําหรับพ่อ...พ่อไม่ได้บังคับความหมายของคําพูดของมนุษย์นะ

พ่อใช้ลูกเพื่อที่จะทําให้เป็นที่รู้จักว่าพ่อยังมอบความเมตตาให้กับพวกเขาเหล่านั้นที่เป็นของพ่อและไม่ต้องการความเมตตาของพ่อ พ่อจะใช้ความเมตตาของชาวสะมาเรียให้กับมนุษยชาติที่บาดเจ็บและทอดร่าง ณ ที่นั่น แบบสิ้นหวัง พ่อได้พูดถึงความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจเพราะว่าในปัจจุบันที่เหนือกว่าในอดีต มันเป็นความจําเป็นสําหรับพ่อที่ต้องทํางานของพ่อต่อไป และเพื่อที่งานนั้นจะเจริญเติบโต

วิญญาณของพ่อเอ๋ย ไฟแห่งความรักของพ่อซึ่งลูกไดัรับสะเก็ดแบบมากมายนั้น เกินที่จะเข้าใจได้ แม้ว่าจะเชื่อทว่าไม่เป็นที่รู้จัก แต่มันเป็นที่รู้จักสําหรับเขาที่กําจัดความกระตือรือล้นของเขาเอง ได้เตรียมตัวรับสะเก็ดไฟของพ่อ

พ่อมีหัวใจจํานวนเพียงเล็กน้อยที่น้อมรับทุกสิ่งที่พ่อต้องการ พ่อเกือบควบคุมความรักของพ่อเพราะพวกเขาปฏิเสธพ่อ

ลูกต้องการที่จะให้ที่พักพิงในตัวลูกแก่พ่ออย่างแท้จริงหรือ? ลูกต้องการให้พ่อทําที่พักพิงของพ่อทรงสมรรถภาพในตัวลูกหรือ? จงบอกพ่อว่า "ใช่" แล้วลูกจะผ่อนปรนชดเชยพ่อต่อ "ไม่" ที่มีจำนวนมากมาย จงบอกพ่อว่าลูกต้องการและลูกจะผ่อนปรนชดเชยพ่อต่อการปฏิเสธที่มีจํานวนมากมาย ลูกที่รักของพ่อ จงบอกว่าลูกกําลังจะน้อมรับ เพราะมันเป็นความหวานชื่นที่จะรู้ว่าลูกรักพ่อ

ความเมตตากรุณาของพ่อแนบประกบอยู่กับการขอร้องของพ่อที่มีต่อลูก

พ่อได้บอกลูกถึงความรักของพ่อ บัดนี้ จงบอกพ่อว่าอะไรคือความรักของลูกที่มีต่อพ่อ?

TELL ME, WHAT IS YOUR LOVE FOR ME?

CL-71 14-Jan-96 Jesus

Not all Christians follow Me, inasmuch as some are Christians only because of the right I have over them, not because they really follow Me. For that reason it is not an exaggeration to say that few are true Christians. This tells everyone how much I suffer in those Christians who are worthy of Me… I do not force the meaning of human words.

I use you to make it known that I continue granting Mercy to those who belong to Me and do not want to; I will make use of the Samaritan’s mercy towards this injured humanity who is there lying down without hope. I have said Mercy and Compassion, because today more than ever they are necessary for Me to continue My work and for it to grow.

Soul of Mine, My Love’s fire from which you receive so many sparks is incomprehensible and, al- MESSAGES 35 though believed, is not known. But it is well known by he, who extinguishing his own zeal, is prepared to receive My sparks.

I have few hearts who receive everything I want; I almost have to contain My Love because they reject Me.

Do you really want to give Me shelter in you? Do you want Me to make My abode effectively in you? Tell Me “yes” and you will compensate Me for so many “nos”; tell Me that you want to and you will compensate Me for so many refusals. My loved one, tell Me you are going to accept, because it is sweet to know that you love Me.

My benevolence is enclosed in the petition I make to you.

I have told you of My Love. Now tell Me, what is your love for Me?
ตอบกลับโพส