14 กันยายน 2021: วันฉลองเทิดทูนไม้กางเขน (The Exaltation of the Holy Cross)

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 728
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

อังคาร ก.ย. 14, 2021 6:08 am

สวัสดีครับ วันนี้เป็นวันฉลองเทิดทูนไม้กางเขน (The Exaltation of the Holy Cross) ผมขออนุญาตเสนอบทอ่านเสริมศรัทธา สารของพระบิดาเจ้า "ความเจ็บปวดทรมานเป็นของขวัญจากพระเป็นเจ้า" สารฉบับที่ 59 ของ สารพระบิดาเจ้า พระเยซูเจ้า และพระแม่มารีย์ จากประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส ("Suffering is a Gift from God", Testimony of Catalina Rivas, CL-59) อีกครั้งหนึ่ง จาก www. newmana.com เวปบอร์ด สนทนาธรรม สามัคคีธรรม และ เวปบอร์ด แม่พระผู้เห็นอกเห็นใจฯ โพสต์โดย Yan Agape

ความเจ็บปวดทรมานเป็นของขวัญจากพระเป็นเจ้า

CL-59 12 มกราคม 1996 พระบิดาเจ้า

ลูกสาวสุดที่รักของพ่อ จงเป็นหนึ่งเดียวกับพระบุตรของพ่อในความปรารถนาและการไถ่กู้ของไม้กางเขน วิญญาณของลูกทำความพึงพอใจสำหรับผู้ทำผิดในการร่วมเป็นหนึ่งเดียวในความรักที่ถูกค้นพบในความรู้ละมุนละม่อมของความดีงามของพ่อซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกับความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานของดวงใจมนุษย์ เพื่อการร่วมเป็นหนึ่งเดียวในความรักที่ไม่สิ้นสุดกับความทุกข์ทรมานที่ไม่สิ้นสุด พระเมตตาที่ไม่สิ้นสุดของพ่อทำงาน แต่มนุษย์ไม่สนใจสิ่งนี้: พวกเขาไม่ต้องการได้ยินการกล่าวถึงของความเจ็บปวดที่ได้ยอมรับไว้และความปรารถนาต่อความรักของพ่อ มันเป็นการไถ่กู้ผ่านพระบุตรของพ่อและพวกเขาเหล่านั้นที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในการทนทุกข์ทรมานและผู้ที่เรียกแบบถ่อมตนถึงพระหฤทัยของพ่อพระบิดาได้บรรลุถึงความรู้แบบสมบูรณ์ของพวกเขาเองและของพ่อที่อยู่ในตัวของพวกเขา

จงอย่าเศร้าโศกถ้าลูกพบตัวเองในความรู้นี้และลูกอาจจะต้องเจ็บปวดทรมาน รู้เถิดว่าเป็นการพอเพียงจากการเจ็บปวดทรมานนั้นพ่อจะไม่จดจำการทำสิ่งที่ลูกล่วงเกินพ่อ และสำหรับผู้คนเหล่านั้นที่ลูกรักก็ได้เป็นความพึงพอใจของพระเมตตาของพ่อ การเจ็บปวดทุกข์ทรมานนั้นจะเตรียมพวกเขาเพื่อที่พวกเขาจะได้รับของขวัญจากพ่อ

วิญญาณที่สว่างเจิดจ้าในความสูงส่งคือพวกวิญญาณที่อยู่ข้างซ้ายมือของพ่อที่พวกเขาได้เป็นหนึ่งเดียวกับความเจ็บปวดทุกข์ทรมานของพระบุตรของพ่อกับความเจ็บปวดทุกข์ทรมานของพวกเขา ร่วมชีวิตนิรันดรของพ่อพวกเขาจะอยู่ใกล้พ่อมากที่สุด

พ่อจะบอกลูกว่าอะไรคือความเจ็บปวดทรมานของหัวใจพระบุตรของพ่อ ลูกจะได้เข้าใจว่ามันเป็นของจริง แต่พ่อต้องการให้ลูกเขียนเพื่อความรู้ที่วิญญาณมากหลายที่ไม่เข้าใจว่าการเจ็บปวดทุกข์ทรมานสามารถทำให้พวกเขาศักดิ์สิทธิ์มีสภาพของพ่อพระเป็นเจ้า

ความเจ็บปวดทรมานของพระบุตรของพ่อได้ซ่อนเร้นในจักรวาลตั้งแต่เมื่อพระองค์ได้ไถ่กู้มวลมนุษยชาติและคงอยู่ตราบเท่าสิ้นสุดของเวลาถ้ามนุษย์ไม่ยอมเข้าใจว่าความเจ็บปวดทรมานเป็นของขวัญจากพ่อพระเป็นเจ้าและพวกเขาปฏิเสธ อาจเป็นไปได้ถ้าพวกเขารู้คุณค่าของความเจ็บปวดทรมานนี้ต่อหน้าพ่อ พวกเขาจะไม่ปฏิเสธแต่จะเรียกร้องขอพ่อแบบไม่หยุดหย่อน...

จากการมอบชีวิตของพระองค์เพื่อวิญญาณทั้งหลายและได้กลายเป็นมนุษย์เพื่อที่จะได้สามารถรับความเจ็บปวดทรมานและไถ่กู้พวกเขา พระบุตรของพ่อได้ยกความมีเกียรติศักดิ์ของความเจ็บปวดทรมานให้สูงส่งขึ้น พระองค์ได้ยกระดับถึงขนาดที่วิญญาณได้ยินดีน้อมรับและได้เป็นแพะรับบาป วิญญาณนั้นได้น้อมรับแบบฉับพลันทันใดถึงความเจ็บปวดทรมานของพระบุตรของพ่อที่ดำรงอยู่ตลอดนิรันดรในการไถ่กู้ของมนุษยชาติ ไม่ใช่ของพวกเขากันเอง

การเจ็บปวดทรมานมีส่วนประกอบของตัวมันดังนี้: ความสว่าง ความรัก และความรู้ของความจริง หัวใจของพระบุตรของพ่อไม่เจ็บปวดทุกข์ทรมานแล้ว แต่ความเจ็บปวดของพระองค์จะดำรงอยู่ในจักรวาลตราบเท่าที่มนุษย์ยืนยันไม่เห็นความสว่าง ในความเกลียดชังและในความไม่ต้องการจะเข้าใจว่าพ่อคือความจริง

สายพระเนตรของพ่อมองรู้ถึงสิ่งอะไรในอดีตสิ่งอะไรในปัจจุบัน และสิ่งที่จะเป็นอะไรในอนาคตด้วยความแจ่มแจ้งที่ไม่มีผู้ใดสามารถเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรต่อหน้าพ่อในชั่วขณะเดียวกันที่ไม่มีขอบเขตช่องว่างที่ไม่เพียงแต่จะทำให้เกิดความผิดพลาดแต่ไม่มีการปะปนสับสน...นี่คือสิ่งที่พ่อบอกลูกว่าตั้งแต่การไถ่กู้ของมวลมนุษยชาติโดยพระบุตรของพ่อ เราต้องการให้ความเจ็บปวด ความระทมใจความทุกข์ทรมาน และการเสียสละทรมานสิ้นชีพให้ดำรงอยู่ในกาลเวลาเพื่อที่ดวงวิญญาณที่ได้รับการเลือกสรรตั้งหน้าตั้งตามีส่วนร่วมในความทุกข์ทรมานเหล่านี้และจะได้สามารถมีส่วนร่วมในการไถ่กู้ของพระองค์

เมื่อไม่มีวิญญาณดวงใดที่ต้องการได้รับการไถ่กู้และการสิ้นสุดของกาลเวลาได้มาถึง ความเจ็บปวดทุกข์ทรมานของพระเป็นเจ้า-มนุษย์องค์นี้ก็จะสลายหายไป

ลูกสาวพ่อและนี่คือเหตุผลที่พ่อต้องการให้ลูกเห็นการเจ็บปวดทรมานของพระเยซูเจ้าได้เป็นที่พึงพอใจ...ความเจ็บปวดที่พระบุตรของพ่อทนทรมานเป็นน้ำพุที่ไม่สิ้นสุด ของสิ่ง ของ ของขวัญของพระเป็นเจ้า บ่อเกิดแห่งความศักดิ์สิทธิ์และชีวิตนิรันดรของผู้คนเหล่านั้นที่ชี้จำแนกกับความทุกข์ทรมานด้วยความรักสุดเร่าร้อนของพระองค์รวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ และพร้อมกับพระองค์ยอมทนและเจ็บปวดของการเสียสละทรมานสิ้นชีพที่ช้าแต่รุนแรงในอานุภาพของมัน

นี่ก็คือการทนความเจ็บปวดทรมานของร่างกายและจิตวิญญาณโดยปราศจากการสูญสิ้นสติ ยิ้มต่อความเจ็บปวด หวังที่จะแบ่งให้พระเยซูเจ้าเพื่อความรอดพ้นของวิญญาณทั้งหลายตราบจนกระทั่งวันสุดท้ายของพวกเขา

เป็นที่น่าเสียดายที่มนุษยชาติปฏิเสธความเจ็บปวดและยิ่งทีก็ยิ่งแสวงหาวิธีต่างๆที่วิทยาศาสตร์ค้นพบ สยบความเจ็บปวดด้วยความว้าวุ่นใจ มนุษยชาติไม่ต้องการรับความเจ็บปวดในชีวิต และเพราะเหตุนี้การปฏิเสธกุศลผลบุญของความเจ็บปวดทุกข์ทรมานด้วยความรักสุดเร่าร้อนของพระบุตรของพ่อและความเจ็บปวดทรมานสิ้นชีพของพระองค์ในการไถ่กู้ของมวลมนุษย์ก็ติดตามมาแบบยโสอหังไร้มารยาท ในความทะนงโอหังของพวกเขา พวกเขาต้องการมาหาพ่อโดยปราศจากการมาหาผ่านพระผู้ไถ่...พวกเขาไม่ต้องการพระเป็นเจ้าที่ถูกทำร้ายมีบาดแผลและถูกตรึงบนไม้กางเขน
เตือนพวกเขาให้ระลึกถึงสิ่งที่พระองค์เจ็บปวดทรมานเพื่อพวกเขาซึ่งเป็นการบังคับพวกเขาให้รับรู้ว่าพวกเขาเป็นหนี้บุญคุณต่อพระองค์ เพื่อการรอดพ้นของพวกเขา

พวกเขาต้องการพระเป็นเจ้าที่ห่างไกลและพระเป็นเจ้าที่ไม่รบกวนพวกเขา ไม่ต้องการความทรงจำตักเตือนที่เจ็บปวดที่จะทำให้พวกเขาเกิดความสำนึกเสียใจในบาป พวกเขาต้องการพระเป็นเจ้าที่ยอมรับว่าพวกเขาที่ปราศจากพระองค์ เมื่อได้ค้นพบสิ่งลึกลับแฝงเร้นต่างๆของธรรมชาติกำลังควบคุมบังคับพลังแอบแฝงอันยิ่งใหญ่ของจักรวาล เพื่อให้เกิดขึ้น พวกเขาไม่ต้องการพระองค์เพราะพวกเขาเฉลียวฉลาดและเป็นสิ่งสร้างอิสระ พวกเขาไม่สนใจรับรู้ว่าพ่อคือผู้ประทานความเฉลียวฉลาดให้พวกเขา เพื่อที่พวกเขาจะสามารถทำงานเพื่อพ่อในงานยิ่งใหญ่ของจักรวาล

อีกทั้งผู้คนเหล่านั้นที่พ่อได้ยกให้สูงสุดของความมีศักดิ์ศรีเกียรติยศต้องการหลอมหล่อพระเป็นเจ้าที่สยบต่อความทะเยอทะยานและความต้องการแปลกๆของพวกเขาและของผู้อื่น พวกเขาต้องการเปลี่ยนแปลงพระศาสนจักรให้เป็นจังหวะการเต้นของสิ่งของฝ่ายโลก เสนอนำพระศาสนจักรด้วยหนทางประเพณีที่อยู่ในขอบเขตของการนอกรีตและความผิดพลาด อิสรภาพไม่ควรหมายถึงความเป็นอิสระและตัณหาผิดศีลธรรม..วิวัฒนาการไม่ได้รวมถึงการเปลี่ยนความเชื่อเพื่อที่พระศาสนจักรจะดีขึ้น ตั้งแต่การก่อตั้งของพระศาสนจักรโดยพระผู้ไถ่และการประทานความสว่างของพระจิตเจ้า พระศาสนจักรได้บรรทุกเมล็ดของพระเป็นเจ้าทั้งมวลที่จะค่อยๆเจริญเติบโตของยุคสมัยต่างๆและวิวัฒนาการของพระเป็นเจ้าในวิญญาณต่างๆที่หลอมหล่อพระศาสนจักร และดำรงสืบต่อในพวกเขา ทุกสิ่งที่เป็นนิรันดรที่สามารถพาพวกเขาไปสู่พระเป็นเจ้าของพวกเขา

เมื่อพวกเขาผละจากคูต่างๆที่ได้ถูกวางแผนสร้างโดยพระหัตถ์ของพระเยซูเจ้า พวกเขาหักเหแบบอันตรายไปสู่ความนอกรีต ต่อสู้กฎหมายของพระเป็นเจ้า และยโสโอหังไม่ทำตามกฎหมายของพระศาสนาจักร เมื่อพวกเขาเลือกที่จะฟื้นฟูพระศาสนจักรของพวกเขาด้วยตัวของพวกเขาเอง

ในการมาสู่พ่อ ความสว่างที่ไม่อาจเอื้อมถึง มันเป็นความจำเป็นที่จะต้องผ่านพระผู้ไถ่และพระแม่มารีย์ ผู้คนต้องเดินตามรอยพระบาทของสองพระองค์และเคารพนบน้อมต่อแผนการของพระเป็นเจ้าอย่างถ่อมตน นี่คือวิธีที่ผู้มีความเชื่อภักดีต้องยอมรับถ้าเขาต้องการพบพ่อผู้ซึ่งร่วมกับพระบุตรพระเป็นเจ้าของพ่อและพระจิตเจ้า เราผู้เป็นพระเป็นเจ้าองค์เดียว เพราะสิ่งนี้ พระหฤทัยของพระบุตรของพ่อที่ได้หลั่งพระโลหิตหยดสุดท้ายของพระองค์เพื่อมนุษย์ทั้งหลายต้องการดำรงอยู่ในจักรวาลด้วยการเจ็บปวดทุกข์ทรมานต่างๆของพระองค์ที่ยังดำรงอยู่สืบไปและคงอยู่เพื่อเป็นความช่วย
เหลือและให้กำลังใจสนับสนุนต่อวิญญาณทั้งหลายที่หิวโหยพระเป็นเจ้าและต้องการเป็นหนึ่งเดียวของพวกเขากับพระองค์ในการไถ่กู้

ด้วยวิธีนี้ความรักที่เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาของพระองค์เปลี่ยนเป็นการดำรงอยู่และการไถ่กู้ของพระองค์ดำรงอยู่ตลอดนิรันดรเพื่อวิญญาณหลากหลายในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตตามครรลองของเวลาทุกยุคทุกสมัย

จงเจ็บปวดทรมานเงียบๆ ด้วยความถ่อมตน สัมผัสความหิวโหยของการรอดพ้นของวิญญาณต่างๆ และผ่านพ้นความทุกข์ทรมานต่างๆถึงขั้นที่พ่อต้องการส่งมาให้ลูก ด้วยวิธีนี้ลูกจะเป็นหนึ่งเดียวกับความเจ็บปวดทรมานกับพระบุตรของพ่อ และพ่อจะรู้ว่าลูกแสวงหาพระอาณาจักรพระเป็นเจ้าในวิญญาณทั้งหลาย


SUFFERING IS A GIFT FROM GOD

CL-59 12-Jan-96 God the Father

Most beloved daughter, united with My Son in the desire and redemption of the Cross, your soul satisfies for the guilt in the uniting love, found in the tender knowledge of My Goodness which is united to the grief and suffering of the human heart; for by infinite love united to infinite suffering, My infinite Mercy works.

But man ignores this: he does not want to hear talk of pain accepted and desired for love of Me. It is redemption through My Son and of those who are united to Him in suffering, and who calling humbly to My Fatherly Heart, achieve perfect knowledge of themselves, of Me in them.

Do not be sad if finding yourself in this knowledge that you may have to suffer. Suffice to know that for that suffering, I will no longer remember how you may have offended Me. And for those for whom your love has satisfied My Mercy, that suffering will prepare them so that they may receive My gifts.

The luminous souls of high stature that are at My left are the souls that unite themselves to My Son’s pains with their own. Sharing in My eternal Life, they will be and are very close to Me.

I will tell you what the suffering of My Son’s Heart is. You will understand that it is a reality. But I want you to write it for the knowledge of so many souls that do not understand how suffering could make them divine.

My Son’s suffering is latent in the universe ever since He redeemed the human race, and it will be so till the end of time if they do not come to understand that suffering is a gift from God and they reject it. Perhaps if they knew the value that this suffering has before My eyes, then not only would they not reject it, but they would insistently ask Me for it…

Upon giving His life for souls and becoming man in order to be able to suffer and redeem them, My Son elevated the nobility of suffering. He elevated it to such a degree that on being accepted voluntarily by a soul and becoming a scapegoat, the soul instantaneously takes upon itself not its own sufferings but rather part of My Son’s, which live forever for the redemption of man.
Suffering involves in itself: light, love, and knowledge of the truth. My Son’s Heart no longer suffers, but His pain will live in the universe as long as men insist on not seeing the light, in hating, and in not wanting to understand that I am the Truth.

My vision takes in what was, what is, and what will be, with such clarity that no one will be able to understand what is all before Me at the same time, without limitation nor space, and that can not only not make a mistake but not even get mixed up… This is why I tell you that, since the redemption of the human race by My Son, We have wanted for His pains, anguishes, sufferings, and martyrdom to remain in time, so that those elected souls, continue partaking of these tribulations and are able to be part of His redemption.

When not one soul is left to redeem and the end of time comes, then the suffering of the God-Man will disappear.

That is why, My daughter, I have wanted to make you see how Jesus’ suffering satisfies… The pain endured by My Son is an inexhaustible fountain of divine goods and gifts, source of sanctity, and eternal life for those who, identified with His Passion, unite themselves to Him, and with Him endure and suffer a martyrdom that is slow but intense in its effectiveness. That is, to bear the physical and spiritual suffering without fainting, smiling at the pain, and wishing to share it with Jesus for the salvation of souls until the end of their days.

Unfortunately, humanity refuses pain more and more and anxiously seeks all the means that science discovers to suppress it. It does not want to accept pain in life and comes in its audacity to reject the merits of My Son’s Passion and Martyrdom in the redemption of man.

In his pride and rebelliousness he wants to come to Me without going through Christ… He does not want a wounded and crucified God to remind him of what He suffered for all men, forcing him to recognize that he is indebted to Him for his redemption.

They want a distant God and a God that will not bother them, without any painful reminders that could cause them remorse. They want God to admit that they, without Him, upon discovering all the mysteries of nature, are taking control of the great hidden force in the universe; to do so, they do not need Him, for they are intelligent and free beings. They ignore that I gave them that intelligence so that they could work for Me in the great work of the universe.

Also those I elevated to the highest dignity want to forge for themselves and others, a God that will submit to their ambitions and whims. They want to change the Church to the materialistic rhythm of the world, introducing in her, ways and customs that border on heresy and error.

Liberty should not mean independence and licentiousness… Evolution does not consist in changing the faith so that the Church will be better. Ever since the Church was founded by Christ and illuminated by the Holy Spirit, it carries in itself all the divine seeds for its gradual development in the ages and for its divine evolution in the souls that form her; and continuing in them everything that, being eternal, can take them to their God.
When they leave the trenches designed by the hand of Jesus, they deviate dangerously towards heresy, rebellion to the divine laws, the arrogance to not follow its laws when they elect themselves to renew their Church.

To come to Me, Light unreachable, it is necessary to go through Christ and Mary. One has to follow Their footsteps and humbly obey the divine designs. That is how the faithful man must accept it if he wants to find Me who, with My Divine Son and the Holy Spirit, We are one God.

For this, My Son’s Heart that gave the last drops of His Blood for men, wants to remain in the universe by means of His sufferings that live on and remain as help and encouragement for the souls that hunger for the Divine and want to unite themselves to Him in the redemption.

In this way His merciful Love becomes present and His redemption everlasting to so many souls that were, are, and will be in the course of all ages.

Suffer silently, humbly, feeling the hunger for the salvation of souls, and going through all the tribulations to the extent that I want to send them. In this way you will unite with the suffering of My Son and I will know that you seek the Kingdom of God in souls.
ตอบกลับโพส