15 กันยายน 2021 ระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์สารของพระเยซูเจ้า "แม่ของพ่อ: ที่น้อยคนสํานึกบุญคุณของแม่"

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 728
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

พุธ ก.ย. 15, 2021 12:50 pm

By Father Peter Chavalit

วันพุธที่ 15 กันยายน 21 ระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์
บทอ่าน ฮบ 5:7-9 / ยน 19:25-27
การรำพึงถึงความทุกข์ 7 ประการของแม่พระเป็นการช่วยให้เราตระหนักถึงความร้ายแรงของบาปที่ต่อต้านพระเจ้า ช่วยให้เราสำนึกถึงบาปของเราเอง ทำให้เรากตัญญูต่อพระเยซูเจ้าที่ทรงมาไถ่กู้เราให้พ้นจากความตายของบาป ช่วยทำให้เราพยายามหลีกหนีบาปแม้แต่ที่เล็กน้อยที่สุด ทำให้เราเข้าใจดีขึ้นถึงการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่ว และทำให้เราสวดภาวนาเพื่อช่วยให้คนบาปกลับใจ
พระสัญญาของแม่พระเมื่อเรารำพึงถึงความทุกข์ของพระนาง นี่เป็นคำสัญญา 7 ประการที่แม่พระจะประทานให้ โดยแม่พระตรัสแก่นักบุญบริดจิตต์แห่งสวีเดน
1.แม่จะทำให้ครอบครัวของพวกเขามีสันติสุข 2. พวกเขาจะได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับพระธรรมล้ำลึกแห่งสวรรค์ 3. แม่จะมาปลอบบรรเทาใจในยามทุกข์ยากลำบากของพวกเขา และแม่จะช่วยเหลือการงานของพวกเขา4. แม่จะประทานตามคำวอนขอของพวกเขามากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ตราบเท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อพระประสงค์ขององค์พระบุตรของแม่ หรือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อจิตวิญญาณของพวกเขา 5. แม่จะเป็นผู้ปกป้องพวกเขาจากศัตรูฝ่ายวิญญาณในเวลาที่ถูกประจญและในทุกวิกฤตในชีวิตของพวกเขา 6. แม่จะมาช่วยพวกเขาในเวลาใกล้ตาย พวกเขาจะเห็นแม่ผู้เป็นมารดาของพวกเขา 7. แม่ได้รับพระหรรษทานจากองค์พระบุตรของแม่ ซึ่งแม่จะประทานให้แก่ผู้ที่เผยแพร่ความศรัทธาต่อหยาดน้ำตาและความทุกข์โศกเศร้าของแม่นี้เมื่อพวกเขาจบสิ้นชีวิตในโลกนี้ พวกเขาจะถูกนำขึ้นสู่สวรรค์โดยตรงเข้าสู่ความบรมสุขนิรันดร เพราะบาปทั้งสิ้นของพวกเขาจะได้รับการอภัย และองค์พระบุตรและแม่เองจะเป็นความยินดีและการปลอบประโลมใจของพวกเขา
สรุป 1.ให้เราพยายามรักษาความชิดสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า แม้ในขณะที่เรากำลังแบกกางเขนอยู่2.ให้เราเรียนรู้จากพระมารดามารีย์ เพื่อให้รู้จักกระทำให้น้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าได้สำเร็จไป 3.ในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ให้เราถวายตัวเราเองแด่พระบิดาเจ้าด้วยความรักตามประสาลูก 4.ข้าแต่พระแม่มารีย์ โปรดช่วยเสนอวิงวอนให้เราทุกคนได้รับความรอดนิรันดร์ในองค์พระคริสตเจ้า

15 กันยายน 2021 ระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์ ผมขอเสนอสารของพระเยซูเจ้า "แม่ของพ่อ: ที่น้อยคนสํานึกบุญคุณของแม่" ประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส ("My Mother: Few Truly Appreciate Her" , Testimony of Catalina Rivas, CL-58) อีกครั้ง

แม่ของพ่อ: ที่น้อยคนสำนึกบุญคุณของแม่

CL-58 11 มกราคม 1996 พระเยซูเจ้า

ลูกสาวที่รักของพ่อ มาพูดถึงแม่ของพ่อผู้ปฏิสนธินิรมลกันเถอะ แม่ดูแลลูกๆของแม่ในวิธีที่แต่ละคนได้รับการดูแลแบบส่วนตัวที่จำเป็น แม่แทรกตัวช่วยเหลือกิจการต่างๆของพวกเขาที่ดูเหมือนจะยากลำบากสำหรับพวกเขา และแม่จัดการสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยความชำนิชำนาญ ขัดขวาง นำทาง และปรับเปลี่ยนด้วยความฉลาดสุขุมของความเป็นแม่ แม่ได้ถูกพ่อกำหนดให้เป็นแม่ของลูกๆ และแม่ได้ทำหน้าที่แบบพิเศษเป็นเอกลักษณ์ เพราะแม่มีวิธี การของพ่อทุกอย่างในเงื้อมมือแม่และความรักที่ไม่มีขอบเขตสิ้นสุด

มีใครบ้างที่จดบันทึกงานของแม่? มีจำนวนน้อยมาก มีน้อยคนที่เห็นคุณค่าของแม่อย่างแท้จริง เพราะพวกเขามีความเชื่อที่มั่นคงในความยิ่งใหญ่ของแม่ผู้เป็นแม่ของพ่อ จงคิดดูนะลูก มันเป็นความจริงที่แม่เป็นแม่ของพ่อ ดังนั้นแม่จึงเป็นแม่ของพวกเขา และแม่ได้กลายเป็นแม่ของพ่อทำให้แม่ดำเนินงานของแม่ให้กับพวกเขา พวกเขาจะต้องไม่คิดว่างานของแม่มีขอบเขตอยู่ในชีวิตมนุษย์ของพ่อ เพราะแม่กำลังดำเนินงานของแม่ และจะดำเนิน งานของแม่จนถึงศตวรรษต่างๆที่จะสำเร็จลุล่วงไป

ลูกจะเข้าใจ เวลาค่ำคืนที่ไม่มีการหลับนอนของแม่ของพ่อเหมือนที่ลูกเข้าใจความรักของพ่อ และเพราะสิ่งนี้ลูกจะรู้สึกใกล้ชิดกับแม่มากขึ้นในขณะเดียวกันที่ลูกใกล้ชิดกับพ่อมากขึ้น ในพ่อลูกจะค้นพบความรู้ของทุกสิ่งทุกอย่างและความรู้เกี่ยวกับแม่มารีย์ เพราะแม่เป็นสิ่งสร้างที่มีส่วนร่วมกับการดำเนินชีวิตของพ่อเหมือนที่พ่อมีส่วนร่วมกับแม่ในความเป็นมนุษย์... พ่อได้เป็นและยังเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของแม่ แม่เป็นและจะเป็นจิตวิญญาณของพ่อ ใบหน้าของพ่อ ความโอบอ้อมอารีของพ่อ และชีวิตของพ่อ นักบุญต่างๆได้รับสภาพพระเป็นเจ้าในตัวพ่อ แต่แม่ แม่ผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องของพ่อ ได้บรรลุถึงจุดสูงสุดของสภาพพระเป็นเจ้า มีส่วนร่วมในพ่อที่พิเศษเป็นเอกลักษณ์เหมือนที่พ่อได้พูดและยืนยันไปแล้ว

แม่สามารถทำได้ทุกอย่าง แม่ทำทุกอย่าง และนั่นก็คือเหตุผลที่นรกหวาดกลัวแม่ และนั่นก็คือเหตุผลที่แม่ถูกลบหลู่โดยผู้ที่มีกรรมที่ไม่รู้จะทำให้พวกเขาสามารถมีความยิ่ง ใหญ่แบบนั้นได้อย่างไร พ่อทำสิ่งที่พ่อต้องการ และพ่อรู้สึกเป็นสุขสดชื่นแบบไม่สิ้นสุดในการมอบความเป็นพรหมจารีนั้นให้แม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำความพึงพอใจให้พ่ออย่างล้นเหลือร่วมกับความเป็นคุณลักษณะต่างๆที่เป็นของพ่อ

และนั่นก็คือเหตุผลที่แม่มารีย์เป็นความยิ่งใหญ่สูงสุด ล้ำเลิศ แต่รู้วิธีทำให้ตัวแม่เล็กและอยู่กับลูกๆผู้รับว่าแม่คือแม่ของลูกๆ แม่รู้วิธีที่ดูแลเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกๆแบบน่า ชื่นชมสรรเสริญ ตราบเท่าที่ลูกมีความวางใจในแม่ ลูกๆจะเป็นลูกแม่ที่แท้จริงถ้าลูกปฏิบัติตัวกับแม่แบบไม่มีพิธีรีตอง เหมือนกับพวกเขาเหล่านั้นที่อาศัยอยู่ในบ้านพ่อและบ้านแม่ จงให้ความสดชื่นเบิกบานแก่แม่แบบล้นเหลือมากมายมหาศาลโดยน้อมรับกอดแม่เพราะแม่คือแม่ที่เจ็บปวดทุกข์ทรมานแบบแสนสาหัสเมื่อพ่อได้เปิดเผยความทุกข์ลำบากต่างๆของลูกให้แม่ได้รับรู้

แม่เป็นความดีงาม แม่หวานชื่น แม่เป็นความศักดิ์สิทธิ์สามเท่าตัว แม่ผู้เป็นแม่สุดที่รักของเรา!

MY MOTHER: FEW TRULY APPRECIATE HER

CL-58 11-Jan-96 Jesus

Beloved daughter, let us talk of My Mother the Immaculate Virgin. She takes care of Her children in such a way that each one of them can have the personal care that is necessary. She intervenes in their affairs, in those that seem difficult to them, and She handles them skillfully, interrupting, leading, and modifying with true maternal wisdom. Destined by Me to be your Mother, She assumes Her duty in a unique manner because She has at Her disposal all My means and an unlimited love.

Who takes note of Her work? A few, a few who truly value Her, for they are firmly convinced of Her greatness as My Mother. But, think; it is in fact because She is My Mother that She is their Mother and, it is precisely because She became My Mother that She continues doing Her vocation with them. They must not think that Her work was limited to the time of My mortal life, since She continues doing it and will continue till the completion of the centuries.

You will understand My Mother's sleepless nights as you understand My Love and, for this, you will feel closer to Her at the same time that you are with Me. In Me you will find the knowledge of everything and also the knowledge of Mary because She is the Creature that shares in My way of life like I shared in Her human nature… I was and am Her flesh. She is and will be My Spirit, My countenance, My charity, and My life. The other saints are also deified in Me, but She, My most chaste Mother, has reached the maximum deification, sharing in Me in a unique way as I have said and confirmed.

She can do everything; She does everything. That is why She is feared by Hell, that is why She is blasphemed by the damned who do not know how to make themselves capable of such grandeur. But I do what I want and I infinitely enjoy Myself in endowing that Virginity, which pleases Me so much, with all the attributes that are My own.

That is why Mary is grand, sublime, but knows how to make Herself small next to you who consider Her your Mother. She knows how to admirably provide for everything, as long as you place your trust in Her. You will be Her true children if you deal with Her in an informal way, simply as it suits those who live in My house and Hers. Give Her great joy by embracing Her because She is a Mother who suffered much when I revealed your difficulties to Her.

She is good, She is sweet, and is thrice Holy, our most beloved Mother!
ตอบกลับโพส