ผลการจัดอันดับ 200 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ปี 2549

ใครมาใหม่เชิญทางนี้ก่อน ทักทาย ทดลองโพส

ผลการจัดอันดับ 200 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ปี 2549

Postโดย boylife » Mon Feb 05, 2007 2:56 pm

ผลการจัดอันดับ 200 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ปี 2549

พิจารณาจาก โอลิมปิกวิชาการ โควตา รับตรง admission แพทย์ กสพท ทุนรัฐบาล ทุน กพ
>1 เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
>2 มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
>3 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
>4 หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา
>5 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
>6 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
>7 อัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพมหานคร
>8 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
>9 มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม เชียงใหม่
>10 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
>11 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร
>12 สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
>13 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
>14 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
>15 เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร
>16 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
>17 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
>18 บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
>19 นครสวรรค์ นครสวรรค์
>20 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
>21 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
>22 สามัคคีวิทยาคม เชียงราย
>23 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
>24 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
>25 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
>26 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
>27 ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
>28 หอวัง กรุงเทพมหานคร
>29 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี
>30 เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
>31 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร
>32 โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
>33 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
>34 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา
>35 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต
>36 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี
>37 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
>38 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร
>39 สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี
>40 ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร
>41 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
>42 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
>43 สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น
>44 ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
>45 มหาวชิราวุธ สงขลา
>46 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง
>47 แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
>48 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
>49 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
>50 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม
>51 สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
>52 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี
>53 อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
>54 นารีรัตน์ แพร่
>55 มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
>56 คณะราษฎณบำรุง ยะลา ยะลา
>57 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร
>58 พิริยาลัย แพร่
>59 สตรีศรีน่าน น่าน
>60 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก
>61 บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
>62 นวมินทราชินูทิศ บดินทร์เดชา กรุงเทพมหานคร
>63 สุรวิทยาคาร สุรินทร์
>64 บูรณะรำลึก ตรัง
>65 สิรินธร สุรินทร์
>66 ชลราษฎรอำรุง ชลบุรี 67 จิตรลดา กรุงเทพมหานคร
>68 ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
>69 จักรคำคณาทร ลำพูน
>70 ราชินี กรุงเทพมหานคร
>71 พัทลุง พัทลุง
>72 เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร
>73 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
>74 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
>75 สตรีวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร
>76 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี
>77 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
>78 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
>79 ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
>80 เบญจมราชูทิศ จันทรบุรี จันทรบุรี
>81 มารีย์วิทยา นครราชสีมา
>82 สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
>83 ระยองวิทยาคม ระยอง
>84 สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
>85 ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
>86 ศรียาภัย ชุมพร
>87 สายปัญญาในพระราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
>88 สายน้ำผึ้ง กรุงเทพมหานคร
>89 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
>90 สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
>91 สาธิต"พิบูลย์บำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
>92 ชลกันยานุกูล ชลบุรี
>93 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
>94 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
>95 แสงทองวิทยา สงขลา
>96 จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล
>97 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
>98 สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
>99 สุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร
>100 ลำปางกัลยาณี ลำปาง
>101 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
>102 กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
>103 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี
>104 หาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา สงขลา
>105 เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
>106 พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
>107 กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
>108 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี
>109 เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร
>110 ราชวินิตมัธยม กรุงเทพมหานคร
>111 สารวิทยา กรุงเทพมหานคร
>112 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
>113 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี
>114 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
>115 นาคประสิทธิ์ นครปฐม
>116 ซางตาครู้สคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
>117 สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
>118 สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
>119 สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย
>120 สตรีนนทบุรี นนทบุรี
>121 ทิวไผ่งาม กรุงเทพมหานคร
>122 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี
>123 พิชัยรัตนาคาร ระนอง
>124 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
>125 นครนายกวิทยาคม นครนายก
>126 ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
>127 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก
>128 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
> >>129 พะเยาพิทยาคม พะเยา
> >>130 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี
> >>131 วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร
> >>132 ม.อ. วิทยานุสรณ์ สงขลา
> >>133 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
> >>134 วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
> >>135 วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
> >>136 พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
> >>137 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
> >>138 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
> >>139 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
> >>140 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี
> >>141 เซนต์โยเซฟบางนา สมุทรปราการ
> >>142 ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี
> >>143 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช
> >>144 ศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร
> >>145 อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี
> >>146 เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี
> >>147 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี
> >>148 กัลยาณวัตร ขอนแก่น
> >>149 พิจิตรพิทยาคม พิจิตร
> >>150 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
> >>151 สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร
> >>152 โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร
> >>153 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร
> >>154 ธิดานุเคราะห์ สงขลา
> >>155 กาฬสินธิ์พิทยาสรรค์ กาฬสินธิ์
> >>156 สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร
> >>157 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี
> >>158 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
> >>159 บางประกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
> >>160 เรยีนาเซลีวิทยาลัย เชียงใหม่
> >>161 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี
> >>162 เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี
> >>163 บุญวัฒนา นครราชสีมา
> >>164 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ขอนแก่น
> >>165 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร น่าน
> >>166 นารีนุกูล อุบลราชธานี
> >>167 เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์
> >>168 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย
> >>169 เลยพิทยาคม เลย
> >>170 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร
> >>171 ศรียานุสรณ์ จันทรบุรี
> >>172 ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร
> >>173 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม
> >>174 อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
> >>175 วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่
> >>176 อำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่
> >>177 นราธิวาส นราธิวาส
> >>178 สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์
> >>179 วรนารีเฉลิม สงขลา
> >>180 สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช
> >>181 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม
> >>182 สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย
> >>183 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม
> >>184 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร
> >>185 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
> >>186 สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร
> >>187 สตรีภูเก็ต ภุเก็ต
> >>188 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
> >>189 มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
> >>190 สหศึกษา เชียงใหม่
> >>191 ราชินีบูรณะ นครปฐม
> >>192 สงวนหญิง สุพรรณบุรี
> >>193 ตราษตระการคุณ ตราด
> >>194 ร่วมฤดีวิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร
> >>195 ไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
> >>196 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
> >>197 วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร
> >>198 บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
> >>199 วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร
> >>200 ปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร

ที่มา: http://www.mwit.ac.th/webboard/viewtopic.php?t=3594

มี รร.เก่าของตัวเองกันบ้างป่าวเนี่ย.....
[img]http://www.shb.or.th/article/nanasara/cross/IOaA1.jpg[/img]
User avatar
boylife
 
ตอบ: 315
สมัครสมาชิก: Wed Dec 14, 2005 8:27 pm
ที่อยู่: Nakhonnayok

Re: ผลการจัดอันดับ 200 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ปี 2549

Postโดย จอมนางกระบี่เดี่ยว » Mon Feb 05, 2007 3:09 pm

นึกว่าเตรียมอุดม จะตกป๋องเสียแล้ว
จงเป็นแสงสว่างส่องโลก ไม่มีใครจุดตะเกียง แล้วนำไปไว้ใต้ถัง
User avatar
จอมนางกระบี่เดี่ยว
 
ตอบ: 1159
สมัครสมาชิก: Mon Jun 13, 2005 2:03 pm

Re: ผลการจัดอันดับ 200 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ปี 2549

Postโดย อันตน » Mon Feb 05, 2007 3:14 pm

ตอนมอต้นมี เบญจมราชูทิศราชบุรี ::011::
แต่มอปลาย วิทยาลัยนาฏศิลป์ อ่างทอง ไม่ปรากฎเลย ::008::
ใครเล่าจะเสมอเท่าพระ Quit ut Deus
User avatar
อันตน
~@
 
ตอบ: 4164
สมัครสมาชิก: Wed Jul 06, 2005 6:50 pm
ที่อยู่: ภูเก็ต

Re: ผลการจัดอันดับ 200 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ปี 2549

Postโดย Batholomew » Mon Feb 05, 2007 3:24 pm

มีด้วยแหละ ::011::
Image
User avatar
Batholomew
~@
 
ตอบ: 12725
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 2:28 pm
ที่อยู่: Thailand

Re: ผลการจัดอันดับ 200 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ปี 2549

Postโดย Phulasso » Mon Feb 05, 2007 3:45 pm

โรงเรียนเราอยู่ Top Ten ด้วยล่ะ
เอ๊ะ แล้วทำให้เราเก่งขึ้นป่าว  :huh:
User avatar
Phulasso
 
ตอบ: 1236
สมัครสมาชิก: Fri Feb 24, 2006 10:18 am
ที่อยู่: Thailand

Re: ผลการจัดอันดับ 200 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ปี 2549

Postโดย ~@Little lamb@~ » Mon Feb 05, 2007 4:26 pm

เอาอีกแล้ว  เรื่องจัดลำดับโรงเรียน
คราวที่แล้ว จัดลำดับมหาวิทยาลัยก็มีเรื่องมีราวกันไปทีแล้ว

พี่ไม่เห็นว่ามันจะดีตรงไหนเลย
มีแต่สร้างความหมั่นไส้ และ เขม่นกันมากกว่า  ::010::
เข้าโหมด : แฮ๊ปปี้ มีความสุข ทุกวั๊น ทุกวัน
Image
Our God is an awesome God
He reigns from heaven above with wisdom,pow'r and love
Our God is an awesome God
User avatar
~@Little lamb@~
Defender of lawS
Defender of lawS
 
ตอบ: 9399
สมัครสมาชิก: Mon Jan 17, 2005 3:00 pm

Re: ผลการจัดอันดับ 200 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ปี 2549

Postโดย Alphonse » Mon Feb 05, 2007 5:37 pm

เอ่อ แฮะๆ  ::020::
อันนี้ตอน ประถม  : emo038 :
boylife wrote:>81 มารีย์วิทยา นครราชสีมา

แต่เป็นแผนกประถมอ่ะ อันนี้เค้าคงเอาแต่แผนกมัธยม (รึเปล่า)

อันนี้ตอน ม.ปลาย  : xemo016 :
boylife wrote:>34 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา


ว่าแต่....ทำไมลำดับมันหล่นมาไกลจังแฮะ............เฮ้อ. : xemo023 :  ::016::
Last edited by Alphonse on Mon Feb 05, 2007 5:58 pm, edited 1 time in total.
Fiat Justitia Et Pereat Mundus, Fiat Justitia Ruat Caelum
User avatar
Alphonse
 
ตอบ: 1792
สมัครสมาชิก: Wed Aug 23, 2006 10:45 pm
ที่อยู่: Thailand

Re: ผลการจัดอันดับ 200 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ปี 2549

Postโดย :+:Regina Pacis:+: » Mon Feb 05, 2007 5:42 pm

555555555555555++

ไม่ มี โรงเรียน เก่าหนูค่ะพี่น้อง 5555++  ::011::


T^T มันอยู่หนายยย ???

อ๊ะ หรือหนูหาไม่เจอเอง ???

อิอิ แต่ไม่เป็นไรค่ะ ขำๆ อย่าคิดมาก

คนโพสแค่อยากให้เราทราบว่า
ตอนนี้โรงเรียนไหน เลิศกว่ากัน
เราจะได้พาลูกไปเข้าเรียนได้ถูกไงคร๊า  เนอะคะ ท่านพี่ๆ  ::011::
Image
User avatar
:+:Regina Pacis:+:
.
.
 
ตอบ: 945
สมัครสมาชิก: Tue Oct 18, 2005 11:16 pm

Re: ผลการจัดอันดับ 200 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ปี 2549

Postโดย NKL » Mon Feb 05, 2007 5:48 pm

แต่ไม่ว่าจะโรงเรียนไหน ไทยก็ยังพัฒนาช้าอยู่เหมือนเดิม

เราต้องขุดรากทั้งการสอน ทรรศนะคติของครู ผู้ปกครอง เด็ก การดูแลเอาใจใส่ของรัฐ ค่านิยมต่างๆ และระบบการคิด เสียใหม่

รวมไปถึงการรื้อกฏระเบียบ ธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่เก่าแก่ล้าสมัยขัดขวางความเจริญก้าวหน้าออกเสียก่อน

การศึกษาและชาติถึงจะพัฒนาโดยแท้จริง!

การปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาไม่ได้ช่วยอะไรเลย โรงเรียนที่ห่วยก็ยังห่วยอยู่วันยันค่ำ ไม่มีใครเข้าไปพัฒนา การคอร์รัปชั่นในวงการมีมากมาย ครูต่างพากันกั๊กวิชา สอนไม่เต็มที่ ใช้อำนาจบาตรใหญ่กับเด็ก

อย่างนี้ต้อง ปฏิวัติ!
Image
KonaKona
User avatar
NKL
 
ตอบ: 189
สมัครสมาชิก: Thu Dec 01, 2005 7:32 pm

Re: ผลการจัดอันดับ 200 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ปี 2549

Postโดย Alphonse » Mon Feb 05, 2007 5:54 pm

NKL wrote:แต่ไม่ว่าจะโรงเรียนไหน ไทยก็ยังพัฒนาช้าอยู่เหมือนเดิม
เราต้องขุดรากทั้งการสอน ทรรศนะคติของครู ผู้ปกครอง เด็ก การดูแลเอาใจใส่ของรัฐ ค่านิยมต่างๆ และระบบการคิด เสียใหม่
รวมไปถึงการรื้อกฏระเบียบ ธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่เก่าแก่ล้าสมัยขัดขวางความเจริญก้าวหน้าออกเสียก่อน
การศึกษาและชาติถึงจะพัฒนาโดยแท้จริง!
การปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาไม่ได้ช่วยอะไรเลย โรงเรียนที่ห่วยก็ยังห่วยอยู่วันยันค่ำ ไม่มีใครเข้าไปพัฒนา การคอร์รัปชั่นในวงการมีมากมาย ครูต่างพากันกั๊กวิชา สอนไม่เต็มที่ ใช้อำนาจบาตรใหญ่กับเด็ก


แต่ในทางกลับกันในมุมมองของเอช
ระบบมันดี อุปกรณ์มันพร้อม เครื่องมือทันสมัย กฎระเบียบ ธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ ล้วนมีค่า (ไม่เห็นด้วยกับการห้ามตีเด็ก)
เพียงแต่มีสิ่งเดียวที่เราขาดคือ.................
........."บุคลากรที่ห่วย ไร้ยางอาย ขาดจิตสำนึก ไม่รักในหน้าที่ ขาดจรรยาบรรณ ไม่มีจิตวิญญาณของผู้สอน+ผู้ให้บริการ+ผู้บริหาร"
และ...."ผู้ปกครองที่เข้าข้างเด็ก ไม่มองโลกอย่างแท้จริง"
.........................................

ไม่ว่าจะเปลี่ยนระบบซักกี่รอบ จะดีแค่ไหน
แต่ถ้าบุคลากรทั้งผู้ให้และผู้รับยังไม่พัฒนา
มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง.....

NKL wrote:อย่างนี้ต้อง ปฏิวัติ!


และอีกมุมมองหนึ่ง
สำหรับเอชคิดว่า
ราชอาณาจักรไทย ไม่จำเป็นแล้วที่จะต้องปฏิวัติในด้านใด ๆ (หึๆ)
ทุกอย่างเราดีแล้ว ไม่จำเป็นต้องปฏิวัติเปลี่ยนแปลงอะไร เพียงแต่เราต้องการพัฒนา
พัฒนาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วให้ดีขึ้น
ทำไมต้องเปลี่ยนแปลง
ในเมื่อของเก่าของเราเป็นสิ่งที่มีค่า
เพียงแต่เราใช้มันไม่เป็น......หรืออีกมุมหนึ่งเราไม่เคยใช้มัน
คนไทยมักจะมองไปแต่ต่างชาติ แล้วสรรเสริญ มองแต่จุด + ของเค้า
ของเค้าดีอย่างนั้นอย่างนี้ และก็มองของตัวเองไม่ดี
อยากเปลี่ยนเป็นแบบเค้า แต่ไม่พัฒนาของตัวเองให้ดี (ยกตัวอย่าง ONET ANET ที่เลียนแบบ O-Level A-Level)
...............นี่เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นนะครับ

สำหรับเอชคิดว่า..........เราไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลง แต่ต้องการการพัฒนา....อย่างถูกต้อง ตามระบบ และขั้นตอน
Last edited by Alphonse on Mon Feb 05, 2007 6:04 pm, edited 1 time in total.
Fiat Justitia Et Pereat Mundus, Fiat Justitia Ruat Caelum
User avatar
Alphonse
 
ตอบ: 1792
สมัครสมาชิก: Wed Aug 23, 2006 10:45 pm
ที่อยู่: Thailand

Re: ผลการจัดอันดับ 200 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ปี 2549

Postโดย NKL » Mon Feb 05, 2007 5:58 pm

เมื่อไหร่จะเกิดยุค เรอเนสซองค์ ยุคแห่งการปฏิวัติด้านต่างๆในไทยอีกซักรอบ

สำหรับเอชคิดว่า
ราชอาณาจักรไทย ไม่จำเป็นแล้วที่จะต้องปฏิวัติในด้านใด ๆ (หึๆ)


สำหรับมุมของผมคือ ที่ใดไร้ซึ่งการเปลี่ยนแปลง ย่อมไร้ซึ่งการพัฒนา การยึดมั่นตามแบบแผนดั้งเดิมมากเกินไปอาจเหมือนยึดติดกับอดีต เราต้องเดินหน้าสู่อนาคต และการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสิ่งดั้งเดิม ย่อมนำไปสู่ยุคสมัยใหม่

ปล.นี่เป้นมุมมองของคนหัวขบถนักปฏิวัติ
Last edited by NKL on Tue Feb 06, 2007 12:06 am, edited 1 time in total.
Image
KonaKona
User avatar
NKL
 
ตอบ: 189
สมัครสมาชิก: Thu Dec 01, 2005 7:32 pm

Re: ผลการจัดอันดับ 200 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ปี 2549

Postโดย Jeab Agape » Mon Feb 05, 2007 8:02 pm

อูยยยยย โรงเรียนเราไม่มีในสองร้อย ก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองโง่นะ เพราะรู้ว่า แหล่งปัญญานั้นมาจากไหน

"ความยำเกรงพระเจ้า เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา"
User avatar
Jeab Agape
~@
 
ตอบ: 8260
สมัครสมาชิก: Mon Jan 17, 2005 9:56 pm
ที่อยู่: Bangkok

Re: ผลการจัดอันดับ 200 โรงเรียนที่เก่งที่สุด&

Postโดย อันตน » Tue Feb 06, 2007 8:10 am

"บางเอ๋ย บางแก้ว มวลไม้เป็นแนวทิวแถวเรียงราย ราชพฤกษ์แพรวพราย ตะแบกวิไลม่วงงามอร่ามตา เชิญเอ๋ยชวนมองนาฏศิลป์อ่างทอง แดนศิลป์โสภา สุขสันต์วิญญา หากใครได้มาแล้วพาสุขใจ"

หุหุ เพลงโรงเรียนผม ไม่เด่นไม่ติดอันดับเรียนดีแต่ติดอันดับเรียนวิชาสามัญแย่ แต่พวกเราทุกคนสุขใจและภูมิใจในความเป็นนาฏศิลป์ครับ

อิอิ ดันกระทู้อีกที อย่าคิดมาก
ใครเล่าจะเสมอเท่าพระ Quit ut Deus
User avatar
อันตน
~@
 
ตอบ: 4164
สมัครสมาชิก: Wed Jul 06, 2005 6:50 pm
ที่อยู่: ภูเก็ต

Re: ผลการจัดอันดับ 200 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ปี 2549

Postโดย boylife » Tue Feb 06, 2007 11:49 am

พิจารณาจาก โอลิมปิกวิชาการ โควตา รับตรง admission แพทย์ กสพท ทุนรัฐบาล ทุน กพ

ก็คือพิจารณาช่วงชั้นใด ช่วงชั้นหนึ่งเท่านั้น เป็นการพิจารณาเฉพาะด้านอ่ะคับ - -"
[img]http://www.shb.or.th/article/nanasara/cross/IOaA1.jpg[/img]
User avatar
boylife
 
ตอบ: 315
สมัครสมาชิก: Wed Dec 14, 2005 8:27 pm
ที่อยู่: Nakhonnayok

Re: ผลการจัดอันดับ 200 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ปี 2549

Postโดย Alphonse » Tue Feb 06, 2007 4:59 pm

boylife wrote:พิจารณาจาก โอลิมปิกวิชาการ โควตา รับตรง admission แพทย์ กสพท ทุนรัฐบาล ทุน กพ

ก็คือพิจารณาช่วงชั้นใด ช่วงชั้นหนึ่งเท่านั้น เป็นการพิจารณาเฉพาะด้านอ่ะคับ - -"
เป็นการยืนยันว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยทั้ง 12 ปี สร้างขึ้นมาเพื่อการวัดผลเพียงปีเดียว
ซึ่ง........เรียนมาเพื่อการสอบครั้งเดียวของชีวิตนี่หรือ..............อืมน่าคิดอีกแล้วแฮะ

[color=red][b]   
Last edited by Alphonse on Tue Feb 06, 2007 5:06 pm, edited 1 time in total.
Fiat Justitia Et Pereat Mundus, Fiat Justitia Ruat Caelum
User avatar
Alphonse
 
ตอบ: 1792
สมัครสมาชิก: Wed Aug 23, 2006 10:45 pm
ที่อยู่: Thailand

Re: ผลการจัดอันดับ 200 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ปี 2549

Postโดย NKL » Tue Feb 06, 2007 6:05 pm

แล้วสิ่งที่เรียนมาทั้ง12ปี ก็แทบไม่ได้เอาไปใช้อย่างเป็นชิ้นเป็นอันอีกเลย นั่นคือสิ่งที่ต้องแก้ไขโดยด่วนของระบบการศึกษาไทย การยัดวิชาให้เรียนอย่างบ้าระห่ำ ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยซักนิด

น่าจะตัดวิชาที่ไม่จำเป็นของแนวทางนั้นๆ และเพิ่มเติมวิชาที่จำเป็น นำไปใช้งานได้จริง แทน

เป็นที่น่าเสียดายที่โรงเรียนและผู้ปกครองส่วนใหญ่ เอาใจใส่แต่พวกเด็กวิทย์ ส่วนเด็กศิลป์ เด็กสายอาชีพ เหมือนกลายเป็นลูกเมียน้อย

ความจริงเมืองไทยควรพัฒนาด้านเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรมแทน เพราะเมืองไทยนั้นเป็นถิ่นที่สมบูรณ์ ปลูกอะไรก็ขึ้น การยึดครองปากท้องของประชาชน ถือเป็นการครอบครองประชาชนทั้งหมด เคยมีคนกล่าวไว้ว่า เมื่อประชาชนกินอิ่ม ก็จะไม่กบฏ เมืองไทยจะยิ่งใหญ่ด้วยพลังทางการเกษตรนี่แล มิใช่ด้านอุตสาหกรรมหนักดอก - เครดิต Tonymao_NK51
Image
KonaKona
User avatar
NKL
 
ตอบ: 189
สมัครสมาชิก: Thu Dec 01, 2005 7:32 pm

Re: ผลการจัดอันดับ 200 โรงเรียนที่เก่งที่สุด&

Postโดย อันตน » Wed Feb 07, 2007 8:39 am

อันนี้จากคนด้อยปัญญานะครับ ไม่ได้เรียนจากโรงเรียนดีๆอย่างคนอื่นเขา
อย่างที่บอกว่าพัฒนาๆนี่ คนที่สามารถทำได้ก็จบกันมาจากนอกกับเกือบทั้งนั้น ซึมซับเมืองนอกกันมาตั้งหลายปี เห็นอยู่ตลอดว่าเมืองนอกดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ เมื่อถึงเวลาก็มาโทษครูไทยว่าอย่างโน้นอย่างนี้ ระบบเมืองไทยเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ ทำไมไม่เปลี่ยนกัน ลูกท่านเหล่านั้นก็ส่งเรียนโรงเรียนนอก ครูจะเอาเงินที่ไหนไปเรียนโรงเรียนดีๆเมืองนอกละครับ ครูชายแดนใต้ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีปัญหา มีใครไปดูมั่ง ระบบโดยรวมมีอะไรรองรับมั่ง หรือว่าระบบตั้งแต่ก่อนหน้านี้มาทำเพื่อป้อนคนเข้าออฟฟิตอย่างเดียว เพราะฝรั่งสมัยอาณานิคมจัดระบบการศึกษาเพื่อป้อนคนเข้ากล่อง หรือไม่ก็รองรับทุนนิยม
อยากให้อนุรักษ์วัฒนธรรมเปิดวิทยาลัยนาฏศิลป์ จบออกมาทำมาหารับประทานอะไรได้มั่ง ผมเรียนนาฏศิลป์ ผมภูมิใจที่เรียนที่นั่น ดนตรี ร้องรำ ขัดเกลาโมหะไปได้ส่วนหนึ่ง แต่คนอื่นละภูมิใจกับผมเปล่า มีแต่เหยียดเสียส่วนมาก แล้วระบบทั้งหมดทำอะไรให้เรามั่ง จบออกมาเรียนราม ผมภูมิใจที่เรียนราม รามสอนให้สู้ แต่แล้วก็นั่นแหละ ส่วนใหญ่ยังโดนเหยียดอยู่ (ส่วนใหญ่นะ ไม่ใช่ส่วนน้อย)

จำเนียรกาลผ่านไป ก็ลงอีหรอบเดิมอีก คือพูดถึงเรื่องเมืองไทยถึงคราวต้องเปลี่ยนแปลง

ไม่เห็นด้วยกับการจัดอันดับ แต่ก็เบื่อที่โรงเรียนที่ไม่ติดอันดับจะเป็นแพะของความกระสันต์พัฒนา
Last edited by Anonymous on Wed Feb 07, 2007 9:39 am, edited 1 time in total.
ใครเล่าจะเสมอเท่าพระ Quit ut Deus
User avatar
อันตน
~@
 
ตอบ: 4164
สมัครสมาชิก: Wed Jul 06, 2005 6:50 pm
ที่อยู่: ภูเก็ต

Re: ผลการจัดอันดับ 200 โรงเรียนที่เก่งที่สุด&

Postโดย Zion » Wed Feb 07, 2007 5:25 pm

อันตน wrote:อันนี้จากคนด้อยปัญญานะครับ ไม่ได้เรียนจากโรงเรียนดีๆอย่างคนอื่นเขา

ไม่เห็นด้วยกับการจัดอันดับ แต่ก็เบื่อที่โรงเรียนที่ไม่ติดอันดับจะเป็นแพะของความกระสันต์พัฒนา


ในทางตรงกันข้าม

โรงเรียนที่ติดอันดับ ก็ กลายเป็น เหยือของการ นำร่อง (ตกร่อง) การศึกษา


....จากคน ที่เรียนรร.1ใน200  แล้ว ซวยเจอหลักสูตร เรียน ตั้งแต่7.00น. ยัน16.30น. ::010::
คนหนุ่มจะรักษาวิถีของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
ก็โดยปฎิบัติตามพระวาจาของพรเจ้า
สดุดี 119:9
User avatar
Zion
~@
 
ตอบ: 3777
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 8:37 pm

Re: ผลการจัดอันดับ 200 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ปี 2549

Postโดย NKL » Wed Feb 07, 2007 5:26 pm

สรุป การจัดลำดับไม่ช่วยอะไรเลย ดีแต่จะทำให้สถานการณ์แย่ลง เกิดการเหยียดกันมากขึ้น

ระบบการศึกษาสมัยนี้เหมือนกับป้อนคนเข้าสู่ระบบวงจรทาสทุนนิยมอย่างเดียว
Image
KonaKona
User avatar
NKL
 
ตอบ: 189
สมัครสมาชิก: Thu Dec 01, 2005 7:32 pm

Re: ผลการจัดอันดับ 200 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ปี 2549

Postโดย Batholomew » Wed Feb 07, 2007 10:11 pm

NKL wrote:สรุป การจัดลำดับไม่ช่วยอะไรเลย ดีแต่จะทำให้สถานการณ์แย่ลง เกิดการเหยียดกันมากขึ้น

ระบบการศึกษาสมัยนี้เหมือนกับป้อนคนเข้าสู่ระบบวงจรทาสทุนนิยมอย่างเดียว
อันนี้เห็นด้วยอย่างที่สุดครับ ::004::
Image
User avatar
Batholomew
~@
 
ตอบ: 12725
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 2:28 pm
ที่อยู่: Thailand

Re: ผลการจัดอันดับ 200 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ปี 2549

Postโดย Alphonse » Thu Feb 08, 2007 3:36 am

Batholomew wrote:
NKL wrote:สรุป การจัดลำดับไม่ช่วยอะไรเลย ดีแต่จะทำให้สถานการณ์แย่ลง เกิดการเหยียดกันมากขึ้น

ระบบการศึกษาสมัยนี้เหมือนกับป้อนคนเข้าสู่ระบบวงจรทาสทุนนิยมอย่างเดียว
อันนี้เห็นด้วยอย่างที่สุดครับ ::004::

เห็นด้วยเช่นกันครับ
แต่บางครั้งถ้ามองอีกมุมหนึ่ง ก็อาจจะมีประโยชน์ (บ้าง) คือทำให้โรงเรียนที่ไม่ติดมีความพยายามพัฒนาตนเองมากขึ้น...แต่โดยส่วนใหญ่มักไม่สนใจ (แฮะๆ)

สำหรับการจัดวิชาเรียนในหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ เอชมีความเห็นว่า ควรให้เด็ก ๆ ทุกคนได้เรียนทุกวิชา ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ (อ่านะ) และถนัดหรือเปล่า แต่อาจจะมีการเน้นวิชาที่เด็กถนัดเป็นส่วนเสริม เพราะเด็กยังเล็ก ยังไม่รู้ว่าตนเองเหมาะสมกับอะไร ถ้าให้เค้าเลือกเลย โดยที่ยังไม่เห็นตัวเลือกครบ มันจะดูเป็นการแกล้งเด็กไปเสียเปล่า และถ้าเป็นครูแนะแนวหรือผู้ปกครองเลือกให้ หรืออาจใช้ข้อสอบวัดความถนัด ยิ่งแล้วใหญ่ 
เอชมองไม่เห็นว่าคนอื่นหรือข้อสอบเพียงไม่กี่ชุด จะชี้อนาคตเด็กได้ยังไง

และการจัดสาย(แผนการเรียน) ควรพัฒนาให้ทุกแผนการเรียนมีความเท่าเทียม
..........อันนี้เป็นประสบการณ์ตรง
ตอนจะขึ้นม.ปลาย เลือกสายศิลป์ (Inter program) แต่แม่ไม่ยอม เพราะกลัวคนอื่น (ผู้ใหญ่ในสังคม) ดูถูกมาหาว่าลูกตัวเองโง่
ต้องมาเรียน วิทย์ (inter program)
เป็นตราที่ฝังในใจอยู่ถึงทุกวันนี้
บางทีก็คิดว่า ถ้าวันนั้นได้เรียนสิ่งที่ตัวเองชอบ อาจจะไปได้ไกลกว่านี้
(ที่แน่ๆ....ไม่เคยสอบผ่าน ปฏิกิริยาเคมี+แคลคิวลัส ถ้าไม่ลอกเพื่อน) =='
Fiat Justitia Et Pereat Mundus, Fiat Justitia Ruat Caelum
User avatar
Alphonse
 
ตอบ: 1792
สมัครสมาชิก: Wed Aug 23, 2006 10:45 pm
ที่อยู่: Thailand

Re: ผลการจัดอันดับ 200 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ปี 2549

Postโดย อันตน » Thu Feb 08, 2007 8:13 am

โดมีนิก กะนิก กะนิก ไอ วิล เทล ออฟ โดมีนิก ฮีส กู๊ดเนส ทูแอคเคลม

ร้องเพลงดีกั่ว เผื่ออีหยังๆมันสิดีขึ่นแม
ใครเล่าจะเสมอเท่าพระ Quit ut Deus
User avatar
อันตน
~@
 
ตอบ: 4164
สมัครสมาชิก: Wed Jul 06, 2005 6:50 pm
ที่อยู่: ภูเก็ต

Re: ผลการจัดอันดับ 200 โรงเรียนที่เก่งที่สุด&

Postโดย Phulasso » Thu Feb 08, 2007 11:57 am

อันตน wrote:อันนี้จากคนด้อยปัญญานะครับ ไม่ได้เรียนจากโรงเรียนดีๆอย่างคนอื่นเขา

อยากให้อนุรักษ์วัฒนธรรมเปิดวิทยาลัยนาฏศิลป์ จบออกมาทำมาหารับประทานอะไรได้มั่ง ผมเรียนนาฏศิลป์ ผมภูมิใจที่เรียนที่นั่น ดนตรี ร้องรำ ขัดเกลาโมหะไปได้ส่วนหนึ่ง แต่คนอื่นละภูมิใจกับผมเปล่า มีแต่เหยียดเสียส่วนมาก แล้วระบบทั้งหมดทำอะไรให้เรามั่ง จบออกมาเรียนราม ผมภูมิใจที่เรียนราม รามสอนให้สู้ แต่แล้วก็นั่นแหละ ส่วนใหญ่ยังโดนเหยียดอยู่ (ส่วนใหญ่นะ ไม่ใช่ส่วนน้อย)

ไม่เห็นด้วยที่บอกว่าคุณอันตนด้อยปัญญา เพราะไม่ได้เรียนโรงเรียนดีๆ
ลองไปเช็คดูเด็กที่สอบชิงทุน ก.พ. ไปเรียนต่อเมืองนอกจะพบว่าจำนวนมากมาจาก
โรงเรียนที่ไม่เคยได้ยินชื่อเลย
โรงเรียนดี ได้เปรียบเพราะได้เด็กที่มีความพร้อมสูงมากไปเรียน
หมายถึงฐานะ มีเงินเรียนพิเศษ ไม่ต้องกลับมาช่วยทางบ้านทำงาน และเลือกเด็กที่หัวดีมากๆไปเรียนได้
และมีข้อสังเกตคือ มีการจัดห้องพิเศษเพื่อสอนเด็กให้ไปวิชการโอลิมปิกเพื่อการแข่งขันเฉพาะ

ใครบอกคุณอันตนว่าเด็กรามถูกหยียด ถ้าเด็กรามมาสมัครงานกับพี่ พี่จะสนใจเขาเป็นพิเศษ
เพราะเขาเก่งมากที่สามารถเรียนได้ด้วยตัวเอง แปลว่าเขาจะสามารถทำงานได้ด้วยตัวเองด้วย
เก่งกว่าเด็กที่เรียนในระบบอีก เพราะในระบบมีการป้อนให้ แต่เขาขวนขวายเองได้
พี่เองยังอยากไปเรียนรามเลย กลัวอย่างเดียวว่าจะไม่จบเท่านั้นแหละ เพราะรู้ว่าตัวเองไม่ขวนขวายเท่าที่ควร
แปลว่าขี้เกียจจ้า :grin:
User avatar
Phulasso
 
ตอบ: 1236
สมัครสมาชิก: Fri Feb 24, 2006 10:18 am
ที่อยู่: Thailand

Re: ผลการจัดอันดับ 200 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ปี 2549

Postโดย ดานุ้งพุงระเบิด » Thu Feb 08, 2007 12:27 pm

แต่ในทางกลับกันในมุมมองของเอช
ระบบมันดี อุปกรณ์มันพร้อม เครื่องมือทันสมัย กฎระเบียบ ธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ ล้วนมีค่า (ไม่เห็นด้วยกับการห้ามตีเด็ก)
เพียงแต่มีสิ่งเดียวที่เราขาดคือ.................
........."บุคลากรที่ห่วย ไร้ยางอาย ขาดจิตสำนึก ไม่รักในหน้าที่ ขาดจรรยาบรรณ ไม่มีจิตวิญญาณของผู้สอน+ผู้ให้บริการ+ผู้บริหาร"
และ...."ผู้ปกครองที่เข้าข้างเด็ก ไม่มองโลกอย่างแท้จริง"
.........................................

ไม่ว่าจะเปลี่ยนระบบซักกี่รอบ จะดีแค่ไหน
แต่ถ้าบุคลากรทั้งผู้ให้และผู้รับยังไม่พัฒนา
มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง.....


เห็นด้วยอย่างยิ่งครับสำหรับรอบนี้ โรงเรียนเก่าผมเบ็ญจะมะมหาราช ติดอันดับ 13 เห็นอันดับสูงอย่างงี้ ไปดูอาจารย์บางคน ส่วนใหญ่ซะด้วย กับพฤติกรรมนักเรียน จะเอือม
Through the mist see the face
Of an angel, who calls my name.
I remember you're the reason I have to stay.
User avatar
ดานุ้งพุงระเบิด
 
ตอบ: 518
สมัครสมาชิก: Thu Aug 31, 2006 3:57 pm
ที่อยู่: อุบลราชธานี

Re: ผลการจัดอันดับ 200 โรงเรียนที่เก่งที่สุด&

Postโดย อันตน » Thu Feb 08, 2007 1:06 pm

Phulasso wrote:
อันตน wrote:อันนี้จากคนด้อยปัญญานะครับ ไม่ได้เรียนจากโรงเรียนดีๆอย่างคนอื่นเขา

อยากให้อนุรักษ์วัฒนธรรมเปิดวิทยาลัยนาฏศิลป์ จบออกมาทำมาหารับประทานอะไรได้มั่ง ผมเรียนนาฏศิลป์ ผมภูมิใจที่เรียนที่นั่น ดนตรี ร้องรำ ขัดเกลาโมหะไปได้ส่วนหนึ่ง แต่คนอื่นละภูมิใจกับผมเปล่า มีแต่เหยียดเสียส่วนมาก แล้วระบบทั้งหมดทำอะไรให้เรามั่ง จบออกมาเรียนราม ผมภูมิใจที่เรียนราม รามสอนให้สู้ แต่แล้วก็นั่นแหละ ส่วนใหญ่ยังโดนเหยียดอยู่ (ส่วนใหญ่นะ ไม่ใช่ส่วนน้อย)

ไม่เห็นด้วยที่บอกว่าคุณอันตนด้อยปัญญา เพราะไม่ได้เรียนโรงเรียนดีๆ
ลองไปเช็คดูเด็กที่สอบชิงทุน ก.พ. ไปเรียนต่อเมืองนอกจะพบว่าจำนวนมากมาจาก
โรงเรียนที่ไม่เคยได้ยินชื่อเลย
โรงเรียนดี ได้เปรียบเพราะได้เด็กที่มีความพร้อมสูงมากไปเรียน
หมายถึงฐานะ มีเงินเรียนพิเศษ ไม่ต้องกลับมาช่วยทางบ้านทำงาน และเลือกเด็กที่หัวดีมากๆไปเรียนได้
และมีข้อสังเกตคือ มีการจัดห้องพิเศษเพื่อสอนเด็กให้ไปวิชการโอลิมปิกเพื่อการแข่งขันเฉพาะ

ใครบอกคุณอันตนว่าเด็กรามถูกหยียด ถ้าเด็กรามมาสมัครงานกับพี่ พี่จะสนใจเขาเป็นพิเศษ
เพราะเขาเก่งมากที่สามารถเรียนได้ด้วยตัวเอง แปลว่าเขาจะสามารถทำงานได้ด้วยตัวเองด้วย
เก่งกว่าเด็กที่เรียนในระบบอีก เพราะในระบบมีการป้อนให้ แต่เขาขวนขวายเองได้
พี่เองยังอยากไปเรียนรามเลย กลัวอย่างเดียวว่าจะไม่จบเท่านั้นแหละ เพราะรู้ว่าตัวเองไม่ขวนขวายเท่าที่ควร
แปลว่าขี้เกียจจ้า :grin:

อ๋อ พูดจากมุมมองสามัญของคนทั่วไปอะครับ บางคนที่เข้าใจและไม่มองอย่างนั้นก็เยอะ อย่างเด็กนาฏศิลป์นี่โดยสายตาของเด็กสามัญทั่วไปเป็นที่ขึ้นชื่อเรื่องอ่อนวิชาการ (จริงๆแล้วคือเขาบอกว่า โง่) อย่างรามนี่ เนื่องจากคนมันเยอะ เรื่องสู้นี่โอเค เพราะไม่สู้ไม่เหนียวไม่ฮึดไม่จบ แต่เรื่องตัวความรู้คงต้องขึ้นอยู่กับว่าไปแนวไหน บางคนอาจแน่น บางคนอาจไม่แน่นไง
ขอบคุณครับที่มองเด็กรามในแง่มุมที่ดี
ใครเล่าจะเสมอเท่าพระ Quit ut Deus
User avatar
อันตน
~@
 
ตอบ: 4164
สมัครสมาชิก: Wed Jul 06, 2005 6:50 pm
ที่อยู่: ภูเก็ต

Re: ผลการจัดอันดับ 200 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ปี 2549

Postโดย yuki » Thu Feb 08, 2007 4:05 pm

necromancer wrote:เอ่อ แฮะๆ  ::020::
อันนี้ตอน ประถม  : emo038 :
boylife wrote:>81 มารีย์วิทยา นครราชสีมา

แต่เป็นแผนกประถมอ่ะ อันนี้เค้าคงเอาแต่แผนกมัธยม (รึเปล่า)

อันนี้ตอน ม.ปลาย  : xemo016 :
boylife wrote:>34 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา


ว่าแต่....ทำไมลำดับมันหล่นมาไกลจังแฮะ............เฮ้อ. : xemo023 :  ::016::อยู่ รส. หรอ รุ่นไหนอ่ะ เรารุ่น 99
พระยาห์เวห์ทรงเป็นพละกำลังและบทเพลงของข้าพเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยข้าพเจ้าให้รอด
User avatar
yuki
 
ตอบ: 681
สมัครสมาชิก: Wed Mar 01, 2006 5:02 am

Re: ผลการจัดอันดับ 200 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ปี 2549

Postโดย warlock » Thu Feb 08, 2007 5:29 pm

การจัดอันดับเป็นแค่เรื่องสถิติที่ให้ดูในช่วงเวลา  ไม่ใช่ตัววัดผลหรือประเมิณได้ เพราะท้ายที่สุดอยู่ที่แต่ละตัวบุคคล ขอระบายเรื่องในอดีตที่ไม่เคยสมหวังกับการเรียนหน่อยนะคร๊าบบ  : xemo023 : : xemo023 : : xemo023 :
      ม.ต้นเรียน อสช.ศรีราชา สู้อุตส่าห์ฟิตร่างกายอยากจะเข้าเตรียมทหารแต่ดั๊นติดเล่น(กะเพื่อนอย่างเดียว)เกรดเลยห่วยสุดๆ เลยตั้งใจว่าจะเรียนศิลปะเพราะชอบวาดภาพมากตั้งแต่เด็ก ก็โดนที่บ้านยื่นคำขาดว่าถ้าเข้า อาชีวะดอนบอสโก(บ้านโป่ง)ไม่ได้ ก็ไปเป็นเด็กอู่เลย(ตอนนั้นยังไม่รู้จักเลยว่าช่างมันเป็นกันยังไง) ก็ไปสอบ(โดยไม่อ่านหนังสือเพราะมีเจตนาไจไม่เรียน) ดันทะลึ่งติดอีกก็ทนทู่ซี้เรียนไป โถชีวิตเด็กช่างกลโรงงาน ขึ้นเรียนหนึ่งสัปดาห์ ลงช็อปหนึ่งสัปดาห์ สลับกันไป      อ้าวจะจบปวช.แล้วนี่หว่าทำไงดี  รุ่นพี่ก็มาแนะแนวว่า จบดอนฯต้องต่อ พระนครเหนือ(สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เท่านั้น)จะทำไงกะชีวิตดีหว่าเราเพราะที่บ้านไม่ให้เรียนต่อในกรุงเทพฯเด็ดขาด(เนื่องจากเกรดเฉลี่ยที่แสนห่วย และดีกรีของทัณฑ์บนอีกเทอมละใบเป็นตัวการันตีได้เป็นอย่างดี) สุดท้ายก็หนีไปสมัคร(ไม่มีอะไรไปเลยนอกจาก รูปถ่ายและใบ รบ.) ค่าใบสมัครและค่าสมัครเพื่อนก็ออกให้ ให้ยืมเสื้อ รองเท้า  กางเกงไม่ต้องยืมเพราะใส่กางเกงขายาวไป หนีขึ้น กทม.ไปสมัครกันยกห้อง ปีนั้นสมัครไว้หลายที่ เพราะไหนๆหนีมาได้ ก็สมัครซะให้สมใจ มีพระนครเหนือทั้งสองฝั่ง เทคนิคกรุงเทพ ปทุมวัน เทคนิคราชบุรี  ปีนั้นฟลุ๊คหนักมากสอบติดทุกที่ แต่ตกลงปลงใจที่พระนครเหนือ  แล้วก็สอบติดกับเพื่อนสองคน ตอนมอบตัวความจริงเลยเฉลยว่าหนีไปสมัครสอบมา พ่อก็กลัว เพราะได้ยินเปรยๆว่าจะไปเข้าต่อที่ปทุมวัน(ขออภัยที่เอ่ยนาม) บอกว่าพระนครเหนือ พ่อก็ไม่ชอบใจเพราะคิดว่าเป็นช่างกลพระนครเหนือ (ปัจจุบันเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ) แต่พอรู้ว่าเป็น เทคนิค ไทย-เยอรมัน (ชื่อเก่าที่คนรุ่นเก่ารู้จัก) เลยยินยอมให้เรียน(ส่งเสียนั่นเอง) เรียนไปๆ น้องสาวเอ็นท์ฯเข้ามหาวิทยาลัยอีกคน ก็เลยทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย ทำไปทำมา โดนรีไทร์ซะอีก  (ชักเริ่มกร่อยแระ ชีวิต) ทำงานรอจนน้องสาวจบ ประมาณสองปี  เลยลงเอนทรานซ์ระบบเก่าครั้งสุดท้าย ทะลึ่งเบนเข็มชีวิตซะด้วยไปลง สถาปัตย์(แล้วจะติดเรอะ)  แน่นอน ไม่ติดคร๊าบบบบบ  เลยกลับมาซบอกพระนครเหนือที่เดิม ก็หน้าด้านเรียนไป ทำงานไป ทำกิจกรรมไป (เอาทุกเรื่อง) จนจบออกมา ทำงานหาเลี้ยงปากท้องไปวันๆ นี่ก็ หน้าด้านไปสมัครลงป.โท(ก็ที่เดิม นั่น แหล๊ะ  จะไปไหนได้  ชีวิตตต) ไว้อีก(ดู๊..ดู มัน)  ที่เล่ามาทั้งหมดเป็นการระบายแบบขำๆ ว่า  ไม่มีอะไรหรอกที่จะมากำหนดเรา  สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวชี้วัด คุณภาพของคน ความพยายามอยู่ที่ไหน ก็จงพยายามกันต่อไป นะคนเรา...ไม่มีสิ่งใดยากเกิน และ ง่ายดายสิ้นดี  ::011:: ::011:: ::011::
warlock
 
ตอบ: 642
สมัครสมาชิก: Sat May 20, 2006 3:37 am

Re: ผลการจัดอันดับ 200 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ปี 2549

Postโดย NKL » Thu Feb 08, 2007 7:19 pm

แล้วระเบียบที่ว่า ห้ามติด0เลยแม้แต่ตัวเดียว แล้วจะไม่จบ เป็นไปไม่ได้ เพราะ ทุกคนมีด้านที่ถนัดและไม่ถนัด

นี่มันกฏบลัสเด็กชัดๆ
Image
KonaKona
User avatar
NKL
 
ตอบ: 189
สมัครสมาชิก: Thu Dec 01, 2005 7:32 pm

Re: ผลการจัดอันดับ 200 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ปี 2549

Postโดย จอมนางกระบี่เดี่ยว » Thu Feb 08, 2007 8:56 pm

warlock wrote:การจัดอันดับเป็นแค่เรื่องสถิติที่ให้ดูในช่วงเวลา  ไม่ใช่ตัววัดผลหรือประเมิณได้ เพราะท้ายที่สุดอยู่ที่แต่ละตัวบุคคล ขอระบายเรื่องในอดีตที่ไม่เคยสมหวังกับการเรียนหน่อยนะคร๊าบบ  : xemo023 : : xemo023 : : xemo023 :
      ม.ต้นเรียน อสช.ศรีราชา สู้อุตส่าห์ฟิตร่างกายอยากจะเข้าเตรียมทหารแต่ดั๊นติดเล่น(กะเพื่อนอย่างเดียว)เกรดเลยห่วยสุดๆ เลยตั้งใจว่าจะเรียนศิลปะเพราะชอบวาดภาพมากตั้งแต่เด็ก ก็โดนที่บ้านยื่นคำขาดว่าถ้าเข้า อาชีวะดอนบอสโก(บ้านโป่ง)ไม่ได้ ก็ไปเป็นเด็กอู่เลย(ตอนนั้นยังไม่รู้จักเลยว่าช่างมันเป็นกันยังไง) ก็ไปสอบ(โดยไม่อ่านหนังสือเพราะมีเจตนาไจไม่เรียน) ดันทะลึ่งติดอีกก็ทนทู่ซี้เรียนไป โถชีวิตเด็กช่างกลโรงงาน ขึ้นเรียนหนึ่งสัปดาห์ ลงช็อปหนึ่งสัปดาห์ สลับกันไป      อ้าวจะจบปวช.แล้วนี่หว่าทำไงดี  รุ่นพี่ก็มาแนะแนวว่า จบดอนฯต้องต่อ พระนครเหนือ(สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เท่านั้น)จะทำไงกะชีวิตดีหว่าเราเพราะที่บ้านไม่ให้เรียนต่อในกรุงเทพฯเด็ดขาด(เนื่องจากเกรดเฉลี่ยที่แสนห่วย และดีกรีของทัณฑ์บนอีกเทอมละใบเป็นตัวการันตีได้เป็นอย่างดี) สุดท้ายก็หนีไปสมัคร(ไม่มีอะไรไปเลยนอกจาก รูปถ่ายและใบ รบ.) ค่าใบสมัครและค่าสมัครเพื่อนก็ออกให้ ให้ยืมเสื้อ รองเท้า  กางเกงไม่ต้องยืมเพราะใส่กางเกงขายาวไป หนีขึ้น กทม.ไปสมัครกันยกห้อง ปีนั้นสมัครไว้หลายที่ เพราะไหนๆหนีมาได้ ก็สมัครซะให้สมใจ มีพระนครเหนือทั้งสองฝั่ง เทคนิคกรุงเทพ ปทุมวัน เทคนิคราชบุรี  ปีนั้นฟลุ๊คหนักมากสอบติดทุกที่ แต่ตกลงปลงใจที่พระนครเหนือ  แล้วก็สอบติดกับเพื่อนสองคน ตอนมอบตัวความจริงเลยเฉลยว่าหนีไปสมัครสอบมา พ่อก็กลัว เพราะได้ยินเปรยๆว่าจะไปเข้าต่อที่ปทุมวัน(ขออภัยที่เอ่ยนาม) บอกว่าพระนครเหนือ พ่อก็ไม่ชอบใจเพราะคิดว่าเป็นช่างกลพระนครเหนือ (ปัจจุบันเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ) แต่พอรู้ว่าเป็น เทคนิค ไทย-เยอรมัน (ชื่อเก่าที่คนรุ่นเก่ารู้จัก) เลยยินยอมให้เรียน(ส่งเสียนั่นเอง) เรียนไปๆ น้องสาวเอ็นท์ฯเข้ามหาวิทยาลัยอีกคน ก็เลยทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย ทำไปทำมา โดนรีไทร์ซะอีก  (ชักเริ่มกร่อยแระ ชีวิต) ทำงานรอจนน้องสาวจบ ประมาณสองปี   เลยลงเอนทรานซ์ระบบเก่าครั้งสุดท้าย ทะลึ่งเบนเข็มชีวิตซะด้วยไปลง สถาปัตย์(แล้วจะติดเรอะ)  แน่นอน ไม่ติดคร๊าบบบบบ  เลยกลับมาซบอกพระนครเหนือที่เดิม ก็หน้าด้านเรียนไป ทำงานไป ทำกิจกรรมไป (เอาทุกเรื่อง) จนจบออกมา ทำงานหาเลี้ยงปากท้องไปวันๆ นี่ก็ หน้าด้านไปสมัครลงป.โท(ก็ที่เดิม นั่น แหล๊ะ  จะไปไหนได้  ชีวิตตต) ไว้อีก(ดู๊..ดู มัน)  ที่เล่ามาทั้งหมดเป็นการระบายแบบขำๆ ว่า  ไม่มีอะไรหรอกที่จะมากำหนดเรา   สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวชี้วัด คุณภาพของคน ความพยายามอยู่ที่ไหน ก็จงพยายามกันต่อไป นะคนเรา...ไม่มีสิ่งใดยากเกิน และ ง่ายดายสิ้นดี  ::011:: ::011:: ::011::


ต๊ายยยย เขียนรู้เรื่องดีนะยะเนี่ย รู้เรื่องดี ดีกว่าพูดตั้งเยอะ

แหม ไม่คิดจะเข้ามากระทู้นี้อีกเลย เพราะคิดว่าคงไม่มีสาระ ปรากฏว่ามีดีเหมือนกันแฮะ นักสังคมวิทยารุ่นเยาว์มีปรากฏให้เห็นเหมือนกัน ดีจ้า วิพากษ์วิจารณ์เชิงสังคมก็เท่ากับลับหัวสมองได้เหมือนกัน หวังว่าเราจะนักพัฒนารุ่นใหม่เพิ่มขึ้นน๊า สังคมนี้ออยู่จ้า

อ่ะนะ พี่น้องทั้งหลาย การจัดสถิติ ก็คงมีเหตุผลที่ดีบางประการอยู่ สำหรับในแง่มุมของการบริหาร หรือการวางแผนอะไรก็ตามแต่ สำคัญที่เรานั้นเนี่ย ต้องแยกแยะ สถิติก็คือสถิติ ไม่เกี่ยวอะไร กับความเป็น มนุษย์ ของเราสักติ๊ด อย่าเอาคุณค่าความเป้นมนุษย์ของเราและของคนอื่นไปผูกติดกับตัวเลขใด ๆ เลยนะจ้ะ
จงเป็นแสงสว่างส่องโลก ไม่มีใครจุดตะเกียง แล้วนำไปไว้ใต้ถัง
User avatar
จอมนางกระบี่เดี่ยว
 
ตอบ: 1159
สมัครสมาชิก: Mon Jun 13, 2005 2:03 pm

Re: ผลการจัดอันดับ 200 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ปี 2549

Postโดย Alphonse » Fri Feb 09, 2007 1:11 am

Y u K i wrote:
necromancer wrote:เอ่อ แฮะๆ  ::020::
อันนี้ตอน ประถม  : emo038 :
boylife wrote:>81 มารีย์วิทยา นครราชสีมา

แต่เป็นแผนกประถมอ่ะ อันนี้เค้าคงเอาแต่แผนกมัธยม (รึเปล่า)

อันนี้ตอน ม.ปลาย  : xemo016 :
boylife wrote:>34 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา


ว่าแต่....ทำไมลำดับมันหล่นมาไกลจังแฮะ............เฮ้อ. : xemo023 :  ::016::อยู่ รส. หรอ รุ่นไหนอ่ะ เรารุ่น 99


อ่า ราชสีห์รุ่น ๑๐๑ ครับ (จบหมาดๆ ซิงๆ)
ตอนพี่อยู่ ม.6 เอชก็อยู่ ม.4 อ่ะดิ
จำได้ว่ารุ่นนั้นห้องคิงอยู่ /1 (สลับกับรุ่นเอชแฮะ)

NKL wrote:แล้วระเบียบที่ว่า ห้ามติด0เลยแม้แต่ตัวเดียว แล้วจะไม่จบ เป็นไปไม่ได้ เพราะ ทุกคนมีด้านที่ถนัดและไม่ถนัด

นี่มันกฏบลัสเด็กชัดๆ


อ่า ตรงนี้ มันหมายถึง ติด 0 แล้วแก้ไม่ผ่านนะครับ
อีกอย่าง.....ระดับคะแนนของหลักสูตรใหม่ (ตาม พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2540 เพิ่มเติม 2545) (ที่เอชว่าห่วยๆ แฮะ)
มันไม่ได้สอบอย่างเดียว ข้อสอบ Final + midterm + สอบย่อย ไม่ถึง 60% ด้วยซ้ำ
ที่เหลือมาจากจิตพิสัย + คะแนนทักษะกระบวนการ
ซึ่งก็ได้มาจากส่งชีท หรือเข้าเรียน หรือทำงานกลุ่ม หรือ ฯลฯ ซึ่งมักเป็นงานที่ถ้าทำก็ได้คะแนนถึงจะไม่เยอะก็ผ่านน่ะครับ
เพราะบางวิชา แค่คะแนนเก็บ ก็ 70% คือไม่เข้าสอบ Final ก็ได้ C หรือมากกว่าไปแล้ว (แต่จะติด I อ่ะดิ)

เพราะฉะนั้นเอชคิดว่า ถ้าใครติด 0 ในระบบใหม่แล้วแก้ไม่ผ่านนี่...................ไม่รู้จะพูดยังไงครับ
คือถ้าได้ง่ายขนาดนั้นแล้วยังไม่จบก็ไม่ต้องจบหรอก ได้แต่ปริมาณ(จำนวนคนที่จบ) แต่ขาดคุณภาพ.....!!!
คือ ถ้าแค่คุณเข้าเรียน และทำงานส่งคุณก็ได้เกรด ถึงจะไม่สูง แต่ก็คือผ่าน
ข้ออ้างที่ว่าไม่ชอบแล้วไม่เข้าเรียน เอชว่าในระดับมัธยมมันใช้ไม่ได้ฮะ
คือจะให้เด็กเลือกเรียนสิ่งที่ตัวเองถนัดทั้งหมดตั้งแต่ ม.ปลายเลยหรอ แล้วเด็กรู้ และแน่ใจหรือยังว่าถนัดและชอบอะไร
แล้วถ้าสมมติชอบภาษาอย่างเดียว แล้วไม่เรียนวิทย์............เอชว่าเด็กจะขาดอะไรไปหรือเปล่า คือไม่มีความรู้ที่จะใช้ในชีวิตประจำวัน
(บางอย่างในห้องเรียน ไม่ดิหลายๆ อย่างใช้ในชีวิตประจำวันได้....เคยใช้มาแล้วหลายๆ ครั้งจากห้องเรียนวิทย์)

หลักสูตรใหม่เลยกำหนดให้เด็กทุกสายเรียนวิชาพื้นฐานเหมือนกันคือ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เคมีพื้นฐาน ชีววิทยาพื้นฐาน ฟิสิกส์พื้นฐาน (วิทย์แยกเป็นสามตัวไม่เหมือนหลักสูตรเก่าที่รวมกันเป็นวิทย์กายฯ) โลกดวงดาวและอวกาศ (Earth Science) ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ พลศึกษาและสุขศึกษา (ทุกคนต้องได้เรียน)

และทุกวิชาก็สามารถนำมาใช้ในมหาวิทยาลัยได้หมด......ถ้าเด็กคนนั้นเข้าเรียน และลองลดอคติฟังอาจารย์สอน
(เอชเกลียดเลขเข้าไส้ และไม่เคยผ่านแคล...ย้ำอีกครั้ง)


สำหรับเอช.....ระบบต่างๆ ของไทย เรามักจะนับ 1 ใหม่เสมอ ไม่เคยก้าวไป 2 3 หรือ 4
มัวแต่มองว่าต้องเปลี่ยนๆๆๆๆ  แต่พอเปลี่ยนเสร็จ กลับไม่ก้าวต่อไป พอไม่ก้าวต่อก็คิดว่ามันห่วย ก็เอาล่ะ นับ 1 ใหม่อีกที
..........แล้วเมื่อไหร่มันจะถึงจุดสูงสุด ........ในเมื่อมัวแต่มานั่งนับใหม่ๆๆๆๆ เหมือนนับเลขไม่เป็น
คือไม่ยอมพัฒนาระบบที่มีอยู่แล้ว
มัวแต่จะเปลี่ยนๆๆๆ อันนู๊นไม่ดี อันนี้ไม่งาม อันไหนไม่เหมือนเค้า
แล้วทำไมต้องเหมือน ในเมื่อเรา(อาจจะ)พัฒนาของเราให้ดีกว่าของเขาได้

สิ่งแรกที่เราควรพัฒนา คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุด ก็ คือ "คน"
ทำไมเรามัวแต่จะไปพัฒนาอะไรที่ไร้สาระ (หรืออาจจะมีสาระบ้าง)
แต่ไม่ยอมพัฒนาระบบ รวมถึงความคิดของคน (โดยเฉพาะการศึกษา ที่เปลี่ยนๆๆๆๆ แต่ไม่เคยพัฒนาของเดิม)
ระบบหรืออะไรจะดีแค่ไหน
ถ้าคนมันไม่ทำตาม..................มันก็ไม่ได้ผลหรอก(มั้ง)

ปล......นี่เป็นเพียงมุมมองแคบๆ ของเด็กคนหนึ่งที่ผ่านมาประสบการณ์ตรงในจุดนี้........Admission รุ่นแรก 555+ (ห่วยมากมาย)
Fiat Justitia Et Pereat Mundus, Fiat Justitia Ruat Caelum
User avatar
Alphonse
 
ตอบ: 1792
สมัครสมาชิก: Wed Aug 23, 2006 10:45 pm
ที่อยู่: Thailand

Next

กลับไปหน้า ห้องรับแขก

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก ไม่มีสมาชิก และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน